8.10.1 Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі