8.11 Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин