Азербайджан

Двосторонні договори

 

- Договір між Україною і Азербайджанською Республікою про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання, 1997.

Багатосторонні договори

 

- Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, 1992;

- Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, 1993;

- Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, 1980;

- Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961;

- Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, 1999;

- Європейська угода про передачу заяв про правову допомогу, 1977;

- Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, 1975;

- Європейська конвенція про інформацію стосовно іноземного законодавства, 1968;

- Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, 1958;

- Конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж, 1961;

- Конвенція про кіберзлочинність, 2001;

- Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму, 2005;

- Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, 2005;

- Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959;

- Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1978;

- Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990;

- Європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957;

- Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1975;

- Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1978;

- Третій додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 2010;

- Конвенція про передачу засуджених осіб, 1983;

- Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом, 1977;

- Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, 2005;

- Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності та Протоколи, що її доповнюють про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї та проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю 2000;

- Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, 1999;

- Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму, 2005;

- Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, 1997;

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, 1988;

- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, 1999;

- Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, 2003;

- Конвенція ООН проти корупції, 2003;

- Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, 2007;