Cпівробітництво з ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ

Співробітництво з Європейським Союзом у сфері юстиції та внутрішніх справ є одним із головних аспектів європейської інтеграції України. Спільною Стратегією ЄС щодо України, схваленою Європейською Радою 11 грудня 1999 року, цю сферу співробітництва визначено як одну з найважливіших.

Відповідно до статті 87 УПС Раді з питань співробітництва у виконанні нею її обов'язків допомагає Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС. Функціональними органами Української частини Комітету є 4 підкомітети, зокрема, Підкомітет №4 з питань митниці, транскордонного співробітництва, боротьби з нелегальною міграцією, "відмиванням" грошей та наркобізнесом, якій було створено на виконання рішення першого засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, що відбулося 5 листопада 1998 року в м. Брюссель.

Основним досягненням діяльності Підкомітету №4 стало прийняття Плану дій ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні під час спільного засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (12 грудня 2001 року, м. Київ). Цим документом передбачено співробітництво в сфері міграції та притулку, прикордонне співробітництво, боротьба проти організованої злочинності, а також співробітництво в правоохоронній сфері та в сфері судочинства.

Подібний документ ще ніколи не укладався між ЄС та третіми країнами. Це перший політичний документ, який містить стратегію розвитку взаємовідносин між Україною та ЄС по всіх напрямках сфери юстиції та внутрішніх справ в комплексі.

Відповідно до останнього розділу Плану дій ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні засобом імплементації, моніторингу, оцінки та визначення щорічних пріоритетів, закріплених у Плані дій є План-графік, який було спільно розроблено сторонами та затверджено 18 червня 2002 р. під час спільного засідання Підкомітету №4 Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. План-графік є "живим" і гнучким інструментом виконання Плану дій, який передбачатиме можливість внесення до нього змін, доповнень та уточнень за взаємною згодою. З метою оцінки виконання заходів Плану-графіку Департамент міжнародного права Міністерства юстиції України, який виконує функції Секретаріату Української частини Підкомітету №4, здійснює постійний моніторинг.

Планом-графіком передбачено фінансування майже усіх заходів за рахунок програм технічної допомоги ТАСІС та програм ЄС, які взаємодіють з програмою ТАСІС.

Безпрецедентним кроком з боку ЄС у відносинах з третіми країнами стало запрошення України в квітні 2002 року до участі в засіданні Стратегічного комітету ЄС з питань міграції, кордонів та притулку (SCIFA) та Комітету статті 32 Амстердамського договору про створення Європейського Союзу (CATS).

Наступним важливим кроком на шляху розвитку діалогу між Україною та ЄС має бути залучення українських експертів до діяльності робочої групи Генерального Секретаріату Ради Міністрів ЄС з візових питань.

11 листопада 2002 року в м. Брюссель відбулось засідання "Трійки Україна - ЄС" з питань юстиції та внутрішніх справ на рівні міністрів, що стало головним політичним прецедентом у відносинах України та ЄС в цій сфері. Уперше в історії розвитку стосунків між Україною та Євросоюзом в офіційному (після публікації) політичному документі за результатами цієї зустрічі на високому рівні зафіксовано приєднання України до спільних Декларацій ЄС та держав-кандидатів на вступ до ЄС щодо боротьби з торгівлею людьми та захисту комерційних водіїв від організованої злочинності. Відповідно до заключного документу Україна стала учасником "процесу асоціації" держав-членів ЄС, держав-кандидатів на вступ до ЄС та Європейської Комісії з окремих елементів широкомасштабної політики Євросоюзу у сфері юстиції та внутрішніх справ. Даний тип "асоціації" сприятиме подальшому поступовому переходу від стратегічного партнерства до повноцінної асоціації України з ЄС. В ході засідання Україну було також запрошено до співробітництва в рамках організації "Eurojust", до якого раніше не запрошувались держави-не члени ЄС.

18 листопада 2002 року в м. Київ було проведено перший раунд переговорів України та ЄС щодо проекту угоди про реадмісію, під час яких було опрацьовано ЄС-івський варіант проекту Угоди. На виконання досягнутої в ході цієї зустрічі домовленості, Українська сторона передала ЄС-івській стороні 10 січня 2003 року консолідований текст проекту Угоди.

22 листопада 2002 року в м. Київ відбулась робоча зустріч представників Української та ЄС-івської сторін Підкомітету №4 з питань митниці, транскордонного співробітництва, боротьби з нелегальною міграцією, "відмиванням" грошей та наркобізнесом, під час якої було досягнуто домовленості щодо критеріїв оцінки реалізації заходів, передбачених графіком, а також щодо віднесення до пріоритетних сфер візових питань. Було також досягнуто згоди, що Європейська Комісія перегляне терміни виконання заходів виходячи з термінів початку реалізації проектів Тасіс. Сторони досягли домовленості, що наступне спільне засідання Підкомітету №4 відбудеться на початку березня 2003 року і буде присвячено вивченню результатів моніторингу виконання заходів Плану-графіку імплементації положень Плану дій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні, продовженню "візового діалогу" та переговорів щодо проекту Угоди про реадмісію між Україною та ЄС.

Результати співробітництва між Україною та ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ свідчать про глибоку зацікавленість сторін у подальшому розвитку цього напрямку, який вже зараз значно виходить за рамки, встановлені УПС.

5 березня 2003 року в м. Києві відбулось п’яте спільне засідання Підкомітету № 4 з питань митниці, транскордонного співробітництва, боротьби з нелегальною міграцією, "відмиванням" грошей та наркобізнесом. Сторони високо оцінили результати імплементації Плану-графіка в 2002 році та провели актуалізацію його заходів на наступні роки.

9 квітня 2003 року (Брюссель) делегація України вдруге взяла участь у засіданні Стратегічного комітету ЄС з питань імміграції, кордонів та притулку (SCIFA).

24 червня 2003 року (Брюссель) делегація України взяла участь у засіданні Спеціального комітету статті 36 Амстердамського договору з питань співробітництва між правоохоронними органами та правового співробітництва (CATS). В ході засідання ЄС-івська сторона Підкомітету № 4 запропонувала внести зміни та доповнення до Плану – графіку імплементації положень Плану дій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні.

2 жовтня 2003 року (Київ) в рамках Підкомітету № 4 відбулись двосторонні консультації присвячені обговоренню змін та доповнень запропонованих ЄС-івською стороною в ході засідання CATS .

18 грудня 2003 року (Брюссель) було проведено попередню спільну оцінку виконання заходів, передбачених Планом-графіком імплементації Плану дій.

Результати співробітництва між Україною та ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ свідчать про глибоку зацікавленість сторін у подальшому розвитку цього напрямку, який вже зараз значно виходить за рамки, встановлені УПС.