Департамент державної виконавчої служби

Основними завданнями Департаменту державної виконавчої служби є:

забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

організовує, забезпечує та контролює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;

організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та здійснює контроль за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

надає державним виконавцям роз'яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень.

забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;

бере участь у міжнародному співробітництві у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв'язки з міжнародними організаціями;

організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво та проводить перевірку діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

здійснює інші функції в межах повноважень Департаменту.

 

Структурний підрозділ

Посада

Прізвище, імя, по батькові

Номер телефону та електронна адреса

 

Директор Департаменту

Кисельов Максим Євгенович

486 65 44

 

Заступник директора Департаменту

Чорнобай Олександр Юрійович

482 06 57

o.chornobai@minjust.gov.ua

Відділ примусового виконання рішень

Заступник директора Департаменту – начальник відділу примусового виконання рішень

Нещадим Іван Сергійович

486-61-99

i.neshchadym@dvs.gov.ua

 

Заступник начальника відділу примусового виконання рішень

Заєць Тетяна Ігорівна

486-61-36

t.zaiets@minjust.gov.ua

 

Головний державний виконавець

Назаровець Андрій Тарасович

482 06 39

a.nazarovets@dvs.gov.ua

 

Головний державний виконавець

Рекашова Алла Миколаївна

486-60-79

a.rekashova@dvs.gov.ua

 

Головний державний виконавець

Мурихін Сергій Володимирович

482-06-28

s.murykhin@minjust.gov.ua

 

Головний державний виконавець

Торбинська Оксана Миколаївна

482-06-35

o.torbynska@minjust.gov.ua

 

Головний державний виконавець

Берегових Владислав Сергійович

482-06-39

v.berehovykh@minjust.gov.ua

 

Головний державний виконавець

Борисюк Роман Анатолійович

482 06 28

r.borysiuk@kv.dvs.gov.ua

 

Старший державний виконавець

Пироговська-Харитонова Яніна Олексіївна *

 

 

Старший державний виконавець

Григорян Олена Грайровна

486-03-18

o.hryhorian@minjust.gov.ua

 

Старший державний виконавець

Магда Світлана Григорівна

486-03-18

s.mahda@minjust.gov.ua

 

Старший державний виконавець

Сніжинський Тарас Євгенович

486-65-94

t.snizhynskyi@minjust.gov.ua

 

Старший державний виконавець

Лазарева Альона Григорівна

 486-08-33

 

Державний виконавець

Гатинюк Тетяна Юріївна

482-06-48

t.hatyniuk@minjust.gov.ua

 

Державний виконавець

Яковенко Владислав Андрійович

482-06-35

v.yakovenko@minjust.gov.ua

 

Державний виконавець

Савка Ліана Олегівна

486-60-79

l.savka@minjust.gov.ua

 

Державний виконавець

Фещук Олена Андріївна

486 65 94

o.feshchuk@minjust.gov.ua

 

Державний виконавець

Величко Роман Сергійович

486 08 33

r.velychko@minjust.gov.ua

 

Державний виконавець

Онопрієнко Інна Віталіївна*

 

 

Державний виконавець

Онопрієнко Інна Віталіївна

486-60-79

i.onopriienko@minjust.gov.ua

Сектор обліку депозитних сум

Завідувач сектору обліку депозитних сум

Михайленко Олена Володимирівна

486-08-33

o.mykhailenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст сектору обліку депозитних сум

Третяк Людмила Анатоліївна

486-08-33

l.tretiak@minjust.gov.ua

 

Відділ адміністрування

Начальник відділу адміністрування

Дзюба Марія Олександрівна

486-36-07

m.dziuba@minjust.gov.ua

 

 

 

Заступник начальника відділу адміністрування

 

 

Сладкова Наталія Миколаївна

 

 

486-61-99

n.lytovchenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Гомоляко Ольга Віталіївна

482-06-79

o.homoliako@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Семенюк Людмила Вікторівна

482-06-79

l.semeniuk@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Онищенко Людмила Василівна

482-06-79

l.onyshchenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Харченко Ольга Олександрівна

482-06-79

 

Провідний спеціаліст

Зацепіна Лідія Олександрівна

482-06-79

l.zatsepina@minjust.gov.ua

Управління розгляду звернень та організації роботи

Начальник Управління розгляду звернень та організації роботи

Ботезат Лілія Валеріївна

486-65-95

l.botezat@minjust.gov.ua

Відділ розгляду звернень громадян та надання публічної інформації Управління розгляду звернень та організації роботи

Заступник начальника Управління - начальник відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації

Попова Світлана Федорівна

486-64-29

s.popova@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації

Терещенко Віктор Сергійович

 486-06-52

v.tereshchenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Зоз Інна Петрівна

486-02-11

i.zoz@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Татунець Сніжана Борисівна

486-04-44

s.tatunets@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Юрченко Леся Петрівна

486-04-44

l.iurchenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Деменчук Геннадій Ігорович

486-03-22

h.demenchuk@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Гаврилюк Людмила Анатоліївна

486-02-11

l.havryliuk@minjust.gov.ua

 

Провідний спеціаліст

Рассохін Богдан Сергійович

486-03-22

 b.rassokhin@minjust.gov.ua

Відділ розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи

Начальник відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади та юридичних осіб

Тимченко Тетяна Юріївна

486 64 43

t.tymchenko@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади та юридичних осіб

Зарічанська Юлія Володимирівна

486 64 43

yu.zarichanska@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Титова Віра Олександрівна*

 

 

Головний спеціаліст

Борисенко Аліна Анатоліївна *

 

 

Головний спеціаліст

Ткач Ганна Олександрівна

486 87 24

h.tkach@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Соломенна Катерина Володимирівна

486-87-24

k.solomenna@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Друзенко Віта Іванівна

486 06 57

v.druzenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Шевченко Вікторія Іванівна

486 03 57

vi.shevchenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Швейбиш Тетяна Русланівна

486 87 24

t.shveibysh@minjust.gov.ua

 

 

Провідний спеціаліст

Савченко Тетяна Федорівна

486-06-57

 t.savchenko@minjust.gov.ua

 

 Провідний спеціаліст

 Ковтуненко Тетяна Миколаївна

  486-03-57

t.kovtunenko@minjust.gov.ua

Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Заступник директора Департаменту – начальник Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Вишневський Юрій Анатолійович

486-30-21

yu.vyshnevskyi@minjust.gov.ua

Відділ контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Заступник начальника Управління – начальник відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Кирик Аліса Олександрівна

486-65-84

a.kyryk@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Лисенко Оксана Вікторівна

486-65-84

o.lysenko@ minjust.gov.ua

 

 

Головний спеціаліст

 

Лозінська Світлана Іванівна

 

486-30-20

s.lozynska@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

 

Мазур Ірина Миколаївна

486-30-20

i.mazur@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Пацюк Катерина Іванівна

486-61-31

k.patsiuk@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Костенко Анастасія Олегівна

486-30-20

a.kostenko@minjust.gov.ua

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст

Біленька Оксана Миколаївна

486 08 78

o.bilenka@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Ліпінський Вячеслав Сергійович

486-65-18

v.lipinskyi@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Потапенко Михайло Іванович

486-61-31

m.potapenko@minjust.gov.ua

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст

Борисов Артем Олександрович

486-08-78

a.borysov@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Деркач Ольга Володимирівна

486-30-20

o.derkach@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Ткаченко Аліна Анатоліївна

486-08-78

al.tkachenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Чорний Володимир Вікторович

486-65-18

v.chornyi@minjust.gov.ua

 

Провідний спеціаліст

Пампура Дмитро Сергійович

486-65-18

d.pampura@minjust.gov.ua

Відділ аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією арештованого майна

Начальник відділу аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією арештованого майна

Велем Руслана Михайлівна

486 03 81

r.velem@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Кошман Ірина Олексіївна

486 03 63

i.koshman@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Проценко Оксана Петрівна

486 89 13

o.protsenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Зернов Олександр Валерійович

486 03 63

o.zernov@minjust.gov.ua

 

 

Головний спеціаліст

 

Кот Ірина Анатоліївна*

 

 

Головний спеціаліст

Блощенко Ірина Василівна*

 

Відділ правового забезпечення

начальник відділу

Юлдашев Юрій Михайлович

486-01-36

yu.yuldashev@minjust.gov.ua

 

 

заступник начальника відділу

Колесник Анна Сергіївна

486-65-26

a.kolesnyk@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Кушнір Людмила Володимирівна

486-05-13

l.kushnir@minjust.gov.ua

 

 

Головний спеціаліст

Вірченко Юрій Миколайович

486-65-26

yu.virchenko@minjust.gov.u

 

Головний спеціаліст

Молчан Олена Володимирівна

486-01-36

 o.molchan@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Чубенко Катерина Миколаївна*

 

 

Головний спеціаліст

Черноштан Вікторія Володимирівна

486-65-26

v.chernoshtan@minjust.gov.ua

 

* - працівник перебуває у відпустці по вагітності/пологам/догляду за дитиною