Департамент державної виконавчої служби

Основними завданнями Департаменту державної виконавчої служби є:

забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

організовує, забезпечує та контролює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;

організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та здійснює контроль за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

надає державним виконавцям роз'яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень.

забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;

бере участь у міжнародному співробітництві у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв'язки з міжнародними організаціями;

організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво та проводить перевірку діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

здійснює інші функції в межах повноважень Департаменту.

Директор департаменту

Кисельов Максим Євгенович

486 65 44

 

Заступник директора департаменту

Чорнобай Олександр Юрійович

482 06 57

o.chornobai@minjust.gov.ua

Заступник директора департаменту – начальник відділу примусового виконання рішень

Озадовський Руслан Юрійович

486-61-99

r.ozadovskyi@kv.dvs.gov.ua

Заступник начальника відділу примусового виконання рішень

Заєць Тетяна Ігорівна

486-61-36

t.zaiets@minjust.gov.ua

Державний виконавець

Яковенко Владислав Андрійович

482 06 35

v.yakovenko@minjust.gov.ua

Головний державний виконавець

Назаровець Андрій Тарасович

486-60-79

a.nazarovets@dvs.gov.ua

Головний державний виконавець

Рубель Інна Вікторівна

482-06-28

i.rubel@dvs.gov.ua

Головний державний виконавець

Рекашова Алла Миколаївна

486-60-79

a.rekashova@dvs.gov.ua

Головний державний виконавець

Нідченко Дмитро Євгенович

486-03-18

d.nidchenko@minjust.gov.ua

Головний державний виконавець

Торбинська Оксана Миколаївна

482-06-35

o.torbynska@minjust.gov.ua

Головний державний виконавець

Мурихін Сергій Володимирович

482-06-28

s.murykhin@minjust.gov.ua

Головний державний виконавець

Кузьменко Олексій Степанович

486-65-94

o.kuzmenko@dvs.gov.ua

Старший державний виконавець

Григорян Олена Грайровна

486-03-18

o.hryhorian@minjust.gov.ua

Старший державний виконавець

Магда Світлана Григорівна

486-03-18

s.mahda@minjust.gov.ua

Старший державний виконавець

Сніжинський Тарас Євгенович

486-65-94

t.snizhynskyi@minjust.gov.ua

Старший державний виконавець

Сіренко Сергій Володимирович

486-65-94

s.sirenko@minjust.gov.ua

Державний виконавець

 

Гатинюк Тетяна Юріївна

482-06-48

t.hatyniuk@minjust.gov.ua

Державний виконавець

 

Савка Ліана Олегівна

486-60-79

l.savka@minjust.gov.ua

Державний виконавець

Берегових Владислав Сергійович

486-06-39

v.berehovykh@minjust.gov.ua

Завідувач сектору обліку депозитних сум

Михайленко Олена Володимирівна

486-08-33

o.mykhailenko@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Третяк Людмила Анатоліївна

486-08-33

l.tretiak@minjust.gov.ua

Начальник управління розгляду звернень та організації роботи

Ботезат Лілія Валеріївна

486 65 95

l.botezat@minjust.gov.ua

Заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації

Попова Світлана Федорівна

486 64 29

s.popova@minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації

Колбасіна Оксана Володимирівна

486 02 11

o.kolbasina@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Деменчук Генадій Ігорович

486 03 22

h.demenchuk@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Терещенко Віктор Сергійович

486 06 52

v.tereshchenko@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Юрченко Леся Петрівна

486 04 44

l.iurchenko@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Татунець Сніжана Борисівна

486 04 44

s.tatunets@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Зоз Інна Петрівна

482 06 49

i.zoz@minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст

Друзенко Віта Іванівна

486 03 22

v.druzenko@minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст

Савіна Тамара Іванівна

486 02 11

t.savina@ minjust.gov.ua

Начальник відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади та юридичних осіб

Тимченко Тетяна Юріївна

486 64 43

t.tymchenko@minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади та юридичних осіб

Зарічанська Юлія Володимирівна

486 64 43

yu.zarichanska@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Кулеба Віра Олександрівна

486 87 24

v.kuleba@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Борисенко Аліна Анатоліївна

486 03 57

a.borysenko@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Мирошнікова Рузана Анатоліївна

486 06 57

r.miroshnikova@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Ткач Ганна Олександрівна

486 87 24

h.tkach@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Лазарєва Наталя Степанівна

486 06 57

n.lazarieva@minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст

Швейбиш Тетяна Русланівна

486 87 24

t.shveibysh@minjust.gov.ua

Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

     

Заступник директора департаменту – начальник управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Вишневський Юрій Анатолійович

486-30-21

yu.vyshnevskyi@minjust.gov.ua

Заступник начальника управління – начальник відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Кирик Аліса Олександрівна

486-65-84

a.kyryk@minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Лисенко Оксана Вікторівна

486-65-84

o.lysenko@ minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Ліпінський Вячеслав Сергійович

486-65-18

v.lipinskyi@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Петришина Юлія Сергіївна

486-65-40

yu.petryshyna@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Костенко Анастасія Олегівна

486-30-20

a.kostenko@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Руденко Віталій Володимирович

486-08-78

v.rudenko@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

 

Хребет Тетяна Іванівна

486-08-78

t.khrebet@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Лозінська Світлана Іванівна

486-30-20

s.lozynska@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

 

Мазур Ірина Миколаївна

486-30-20

i.mazur@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

 

Пацюк Катерина Іванівна

486-61-31

k.patsiuk@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

 

Рабчун Віта Олександрівна

486 08 78

v.rabchun@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

 

Біленька Оксана Миколаївна

486 08 78

o.bilenka@minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст

Пампура Дмитро Сергійович

486-65-18

d.pampura@minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст

Башілов Валентин Олександрович

486-65-18

v.bashilov@minjust.gov.ua

Начальник відділу аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією арештованого майна

 

Велем Руслана Михайлівна

486-03-81

r.velem@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

 

Ніконова Анна Петрівна

486-89-13

a.nikonova@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Проценко Оксана Петрівна

486-03-63

o.protsenko@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

 

Литвин Ірина Анатоліївна

486-89-13

statist@dvs.gov.ua

Головний спеціаліст

Тріантафіллоу Світлана Вікторівна

486-03-63

s.triantafyllou@minjust.gov.ua

Начальник відділу адміністрування

Дзюба Марія Олександрівна

486-36-06

m.dziuba@minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу адміністрування

Сладкова Наталія Миколаївна

486-61-99

n.lytovchenko@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Гомоляко Ольга Віталіївна

482-06-79

o.homoliako@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Семенюк Людмила Вікторівна

482-06-79

l.semeniuk@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Харченко Ольга Олександрівна

482-06-79

 

Головний спеціаліст

Онищенко Людмила Василівна

482-06-79

l.onyshchenko@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Євсеєнкова Катерина Михайлівна

482-06-79

k.yevseienkova@ minjust. gov.ua

Провідний спеціаліст

Зацепіна Лідія Олександрівна

482-06-79

l.zatsepina@minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст

Кулінська Інна Ярославівна

482-06-79

i.kulinska@minjust.gov.ua

Начальник відділу правового забезпечення

Еседуллаєва Людмила Миколаївна

486 05 13

mnm@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Золотаревська Олена Анаталіївна

486 05 13

mnm@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Кушнір Людмила Володимирівна

486 05 13

l.kushnir@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Юлдашев Юрій Михайлович

432 06 56

mnm@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Приступа Олександр Олександрович

432 06 56

mnm@minjust.gov.ua