Департамент державної виконавчої служби

Основними завданнями Департаменту державної виконавчої служби є:

забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

організовує, забезпечує та контролює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;

організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та здійснює контроль за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

надає державним виконавцям роз'яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень.

забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;

бере участь у міжнародному співробітництві у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв'язки з міжнародними організаціями;

організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво та проводить перевірку діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

здійснює інші функції в межах повноважень Департаменту.

Департамент 
державної виконавчої служби

Директор Департаменту

Кисельов Максим Євгенович

486-65-40

 

Заступник директора Департаменту

Чорнобай Олександр Юрійович

486-04-41

o.chornobai@minjust.gov.ua

Відділ примусового виконання рішень

Заступник директора Департаменту – начальник відділу

 Озадовський Руслан Юрійович

 486-61-99

r.ozadovskyi@kv.dvs.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Мурихін Сергій Володимирович

 482-06-28

s.murykhin@minjust.gov.ua

Сектор обліку депозитних сум

Завідувач сектору

Михайленко Олена Володимирівна

486-08-33
o.mykhailenko@minjust.gov.ua

Відділ адміністрування

Начальник відділу

Дзюба Марія Олександрівна

486-04-50

m.dziuba@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Сладкова Наталія Миколаївна

486-61-99

n.lytovchenko@minjust.gov.ua

Управління розгляду звернень та організації роботи

Начальник управління

Ботезат Лілія Валеріївна

 486-65-95
l.botezat@minjust.gov.ua

Відділ розгляду звернень громадян та надання публічної інформації

Заступник начальника управління – начальник відділу

Попова Світлана Федорівна

486-64-29
s.popova@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Колбасіна Оксана Володимирівна

486-02-11
o.kolbasina@minjust.gov.ua

Відділ розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади та юридичних осіб

Начальник відділу

Тимченко Тетяна Юріївна

486-64-43
t.tymchenko@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

   

Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Заступник директора Департаменту – начальник управління

Вишневський Юрій Анатолійович

486-04-50
yu.vyshnevskyi@minjust.gov.ua

Відділ контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Заступник начальника управління – начальник відділу

Кирик Аліса Олександрівна

486-65-84
a.kyryk@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Лисенко Оксана Вікторівна

486-65-84

o.lysenko@minjust.gov.ua

Відділ аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією арештованого майна

Начальник відділу

Велем Руслана Михайлівна

486-89-13, 486-03-63

 analitika@minjust.gov.ua