Департамент міжнародних спорів

Основні завдання.

  1. Забезпечення представництва інтересів України як держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України відповідно до встановленого законодавством порядку.
  2. Міжвідомча координація дій, здійснюваних заінтересованими органами та організаціями, в тому числі юридичними та фізичними особами, залученими для здійснення захисту прав та інтересів України, під час урегулювання спору, розгляду в закордонному юрисдикційному органі справи за участю іноземного суб’єкта та України.
  3. Планування витрат, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, за рахунок коштів державного бюджету на підставі поданих юридичними радниками, примирювачами, фахівцями, експертами та відповідальними органами розрахунків витрат, у тому числі витрат, пов’язаних з виконанням погоджених Кабінетом Міністрів України умов угод про врегулювання спорів (мирових угод), на відповідний бюджетний період згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.
  4. Забезпечення виконання завдань, покладених на Міністерство юстиції України Президентом України і Кабінетом Міністрів України, щодо надання правових висновків на проєкти законів та інших нормативно-правових актів, розробка за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністра юстиції України та з власної ініціативи проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

 

Директор Департаменту

Тищенко Ганна Федорівна

279-76-33

h.tyshchenko@minjust.gov.ua

Заступник директора Департаменту-начальник відділу організаційно – правового забезпечення

Гавришенко Лілія Олександрівна

279-67-88

l.havryshenko@minjust.gov.ua

Заступник директора Департаменту-начальник відділу міжнародного арбітражу

-

-

-

Начальник відділу іноземних судів

Грабчак Георгій Вікторович

279-76-33

h.hrabchak@minjust.gov.ua

Начальник відділу досудового врегулювання

Головченко Оксана Юріївна

279-76-33

o.holovchenko@minjust.gov.ua

Діловод Департаменту

Сергієнко Віта Олександрівна

279-75-34

legal@minjust.gov.ua