Департамент міжнародного права

Основні завдання Департаменту міжнародного права

Здійснення міжнародно-правового співробітництва.

Розробки проектів нормативно-правових актів у сфері правових відносин та правової допомоги у цивільних і кримінальних справах та у галузі міжнародного приватного права, у тому числі підготовка пропозицій про укладення міжнародних договорів України.

Забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, узятих за міжнародні договори України, у сфері правових відносин та правової допомоги у цивільних і кримінальних справах та у галузі міжнародного приватного права.

Забезпечення виконання функцій Національного органу для сприяння контактам із постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

Здійснення правової експертизи проектів міжнародних договорів України та нормативно-правових актів, пов'язаних з укладенням та пов'язаними міжнародними договорами України.

Здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових актів щодо відповідності Конституції, законам та іншим нормативно-правовим актам України, а також міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимогам нормопроектної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

Підготовка та надання міжнародним фінансовим організаціям юридичних висновків, необхідних для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України з міжнародними фінансовими організаціями.

Визначення виду внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності міжнародними договорами України.

Виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, забезпечення участі у яких покладено на Мін’юст.

Здійснення експертизи в частині відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу відомчих нормативно-правових актів.

 

 

Директор Департаменту


Андрієва Тамара Володимирівна

 

279-75-33

 

t.andriieva@minjust.gov.ua

 

 

 

Управління міжнародної правової допомоги

 

Заступник директора Департаменту – начальник Управління міжнародної правової допомоги

 

Шевченко Катерина Георгіївна

 

279-69-77

 

ilad@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника Управління – начальник відділу укладення міжнародних договорів про правову допомогу

 

Руда Людмила Романівна

 

279-72-56

 

intreat@minjust.gov.ua

 

Начальник відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах

 

Зозуля Ольга Вікторівна

 

279-56-74

ilatu@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах

 

Рябець Тетяна Володимирівна

 

278-11-76

mdcivil@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника Управління – начальник відділу передачі засуджених осіб та виконання вироків

 

Шорстка Тетяна Миколаївна

 

279-47-13

itex@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу передачі засуджених осіб та виконання вироків

 

Дзюман Олена Анатоліївна

 

279-47-13

o.dziuman@minjust.gov.ua

 

Начальник відділу екстрадиції та правової допомоги

 

Погорєлова Людмила Олександрівна

 

279-68-79

l.pohorielova@minjust.gov.ua

 

Діловод Управління міжнародної правової допомоги

 

-

279-56-74

t.solodukha@minjust.gov.ua

 

 

Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва

 

Заступник директора Департаменту – начальник Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва

 

Сідловська Людмила Євгенівна

 

279-64-69

 

l.sidlovska@minjust.gov.ua

Заступник начальника Управління – начальник відділу правової експертизи міжнародних договорів

 

Орендівська Олена Степанівна

 

279-60-03

 

iorg@minjust.gov.ua

 

 

Заступник начальника відділу правової експертизи міжнародних договорів

 

Селютіна Олена Олексанрівна

 

279-59-07

 

o.seliutina@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника Управління – начальник відділу правового забезпечення міжнародного фінансово-економічного співробітництва

 

Корніяка Тамара Юріївна

 

279-13-67

 

dms@minjust.gov.ua

 

Діловод Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва

 

-

279-86-51

 

l.fohel@minjust.gov.ua

 

 

Управління правового співробітництва з міжнародними організаціями

 

Заступник директора Департаменту – начальник Управління правового співробітництва з міжнародними організаціями

 

Рогозянська Світлана Володимирівна

 

279-75-13

 

s.rohozianska@minjust.gov.ua

 

 

Заступник начальника Управління – начальник відділу правового співробітництва  з міжнародними організаціями

 

-

-

-

Заступник начальника відділу правового співробітництва  з міжнародними організаціями

 

Корчовий Олег Миколайович

 

279-27-82

 

o.korchovyi@minjust.gov.ua

 

Начальник відділу експертизи

 

Ільєнко Ірина Василівна

 

279-27-82

 

i.ilienko@minjust.gov.ua

 

Діловод Управління правового співробітництва з міжнародними організаціями

 

-


278-20-49

 

o.matskiv@minjust.gov.ua