Департамент публічного права

Департамент в межах повноважень забезпечує виконання завдань, покладених на Міністерство, зокрема, щодо: формування державної політики з питань виконання кримінальних покарань та пробації; розробки проектів нормативно-правових актів з питань конституційного та адміністративного законодавства, соціального, трудового, гуманітарного законодавства, фінансового законодавства; проведення правової експертизи на відповідність Конституції, законам та іншим нормативно-правовим актам України, міжнародним договорам України, законодавству Європейського Союзу, а також вимогам нормопроектувальної техніки проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також підготовку зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України, з питань:

- правового регулювання засад конституційного ладу;

- державних символів, державних нагород та державної мови;

- правового регулювання основоположних прав, свобод та обов’язків людини та громадянина;

- правового регулювання організації і порядку проведення виборів і референдумів;

- правового регулювання діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, а також інших державних органів;

- правового регулювання з питань організації та здійснення місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України;

- правового регулювання статусу Автономної Республіки Крим;

- правового регулювання соціального захисту населення;

- законодавства про працю;

- правового регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- правового регулювання пенсійного забезпечення, загальнообов’язкового державного та недержавного пенсійного страхування;

- законодавства про соціальний діалог;

- законодавства про інформацію;

- гуманітарного законодавства;

- законодавства про благодійну діяльність та гуманітарну допомогу;

- забезпечення гендерної рівності;

- законодавства про охорону дитинства та попередження насильства в сім’ї;

- бюджетного законодавства;

- податкового законодавства;

- правового регулювання фінансування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за рахунок бюджетних коштів;

- законодавства про публічні закупівлі;

- правового регулювання бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиторської діяльності;

- правового регулювання фінансових послуг, цінних паперів та фондового ринку;

-правового регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- законодавства про валютне регулювання;

- законодавства про дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння;

- законодавства про платіжні системи та переказ коштів;

- правового регулювання цін і ціноутворення;

- правового регулювання фінансів підприємств та фінансового контролю;

- зовнішньоекономічного законодавства;

- митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- правового регулювання режиму іноземного інвестування;

- законодавства у сфері виконання кримінальних покарань та пробації

 

Департамент публічного права

Директор департаменту

Кравченко Людмила Миколаївна

271-15-69

271-15-14
finlaw@minjust.gov.ua

 

 

 

 

Управління конституційного та адміністративного законодавства

Заступник директора департаменту – начальник управління

Петрицький Андрій Леонідович

271-15-49
a.petrytskyi@minjust.gov.ua

Відділ з питань прав людини

Заступник начальника управління – начальник відділу

Кагляк-Мейдмані Ярослава Олексіївна

271-16-68
ya.kahliak@minjust.gov.ua

Відділ з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та адміністративно територіального устрою

Начальник відділу

Лісніченко Андрій Сергійович

271-15-50

a.lisnichenko@minjust.gov.u

 

Заступник начальника відділу

Веремейко Катерина Вікентіївна

 271-17-12

k.veremeiko@minjust.gov.ua

Відділ з питань правового забезпечення державного управління

Начальник відділу

Черничка Людмила Володимирівна

271-15-50
l.chernychka@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Калуга
Юрій Олександрович

 271-15-86

yu.kaluha@minjust.gov.ua

Відділ з питань діяльності органів виконавчої влади  та правового забезпечення адміністративної процедури

Начальник відділу

Булгакова

Ганна Володимирівна

271-16-18
h.bulhakova@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Мавріна Олена Вікторівна

 271-16-18

o.mavrina@minjust.gov.ua

Відділ конституційного права та державного будівництва

Заступник начальника управління – начальник відділу

Кисіль Катерина Валеріївна

271-16-72

k.kysil@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Язловицька-Михайлова Ольга Володимирівна

271-15-40

const.om@minjust.gov.ua

Асистент керівника Управління, особа на яку покладено функції з діловодства

Головний спеціаліст

Козаченко Ярослав Петрович

271-15-52

dilovod_const@minjust.gov.ua

 

 

 

 

Управління соціального, трудового та гуманітарного законодавства

Заступник директора департаменту – начальник управління

Зарудна Олена Володимирівна*

279-56-31

Відділ з питань соціального захисту

Заступник начальника управління – начальник відділу

Голєва Наталія Петрівна

279-56-31
n.holieva@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Гліб Тетяна Яківна

279-61-04
t.hlib@minjust.gov.ua

Відділ з питань праці

Начальник відділу

Білик Ірина Олександрівна

279-61-04
i.bilyk@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Семенко Людмила Леонідівна

279-66-34
l.semenko@minjust.gov.ua

Відділ з питань гуманітарного законодавства

Начальник відділу

Телічак Іван Ярославович

279-55-91
telichak@minjust.gov.ua

Відділ з питань законодавства про інформацію

Заступник начальника управління – начальник відділу

Рябошапка Світлана Сергіївна

279-61-04
s.riaboshapka@minjust.gov.ua

 

 Заступник начальника відділу

 Парфенова Оксана Олександрівна

 279-55-91 o.parfenova@minjust. gov.ua

Асистент керівника Управління, особа на яку покладено функції з діловодства

Провідний

спеціаліст

Матвієнко Олександр Миколайович

279-65-90
dilovod_social@minjust.gov.ua

       

Управління фінансового законодавства

Заступник директора департаменту – начальник управління

Шиховець Ярослав Володимирович

271-15-73,
ya.shykhovets@minjust.gov.ua

Відділ з правового регулювання публічних закупівель

Заступник начальника управління – начальник відділу

Дашко Віталій Васильович

271-16-56,
v.dashko@minjust.gov.ua

Відділ бюджетного законодавства

Начальник відділу

Гулай Юрій Вікторович

271-15-89
dfz@minjust.gov.ua

Відділ податкового законодавства

Заступник начальника управління – начальник відділу

Майстренко Олександр Віталійович

271-16-28,
podatok@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Сенченко Олеся Валеріївна

271-15-87,
о.senchenko@minjust.gov.ua

Відділ з правового регулювання фінансових послуг

Начальник відділу

Пудим Вікторія Яківна

271-16-24
v.pudym@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Крушеницька Ірина Миколаївна

271-15-21

i.krushenytska@minjust.gov.ua

Відділ зовнішньоекономічного законодавства

Начальник відділу

Мандра Ганна Андріївна

271-16-03
zed@minjust.gov.ua

Відділ цін і ціноутворення

Начальник відділу

Дмитрук Ірина Віталіївна

271-15-77,
i.dmytruk@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Мухіна Наталія Володимирівна

271-16-29

n.mukhina@minjust.gov.ua

Асистент керівника Управління, особа на яку покладено функції з діловодства

Головний спеціаліст

Виноградова
Лариса Володимирівна

271-15-43
publichne-pravo@minjust.gov.ua

 

 

 

 

Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

Начальник Управління

Кудлай Павло Олександрович

 271-15-16

p.kudlai@minjust.gov.ua

 Відділ нормативного забезпечення у сфері пробації, ресурсного та медичного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

Заступник начальника Управління - начальник відділу

Сторожук Ганна Миколаївна

 271-15-53

const@minjust.gov.ua

 

 Заступник начальника відділу 

 Малишева Оксана Миколаївна

 271-15-64

o.malysheva@minjust.gov.ua 

Відділ нормативного забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань

Начальник відділу

Яремчук Юрій Володимирович

 271-17-75

yu.yaremchuk@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Клименко Оксана Йосипівна

 271-15-79

o.klymenko@minjust.gov.ua

Асистент керівника Управління, особа на яку покладено функції з діловодства

Головний спеціаліст

 

271-17-59

ye.bilous@minjust.gov.ua