Ємен

Двосторонні договори

 - Договір між СРСР і Народною Демократичною Республікою Ємен про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах, 1986р. (застосовується у порядку правонаступництва згідно із Законом України "Про правонаступництво України, 1991р." та положеннями Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів, 1978 р.). 

Багатосторонні договори 

- Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, 1997;

- Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, 1988;

- Конвенція ООН проти корупції, 2003.