Головний спеціаліст з питань цивільного захисту

Основні посадові обов’язки:

виконує заходи у сфері цивільного захисту на об’єктах Мін’юсту; вносить у встановленому порядку пропозиції щодо обмеження, а в разі потреби – припинення роботи Мін’юсту, окремих об’єктів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або загрожують життю та здоров’ю працівників;

готує проєкти нормативно-правових, інших документів Мін’юсту з питань цивільного захисту;

забезпечує розроблення проєкту плану цивільного захисту Мін’юсту на особливий період; організовує створення і забезпечення функціонування спеціальних, локальних і об’єктових систем оповіщення; використовує відомості щодо нормативів, заходів, завдань та планування заходів цивільного захисту суб’єктів забезпечення цивільного захисту з приведення у готовність до виконання завдань та функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в особливий період за окремими показниками в цілому щодо України; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту в особливий період, а також відповідно до статей 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 2.1.1 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 2 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 52/35674, що мають ступінь секретності «цілком таємно», «таємно»;

контролює в межах компетенції виконання розпорядчих документів з питань цивільного захисту Мін’юсту; відповідно до наказу Мін’юсту призначається секретарем комісії з питань надзвичайних ситуацій апарату Мін’юсту;

готує пропозиції щодо планування матеріальних та фінансових витрат для виконання заходів з питань цивільного захисту; бере участь в організації проходження керівним складом та фахівцями, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту навчання з питань цивільного захисту;

здійснює облік та веде документацію з утримання захисних споруд цивільного захисту Мін’юсту на галузевому рівні;

готує звітні документи з питань цивільного захисту.

Маймескул Геннадій Григорійович

(044) 207 34 03
(044) 271 16 74

h.maimeskul@minjust.gov.ua