Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю

Основні посадові обов’язки:

Узагальнює інформацію, зазначену у Реєстрах ідентифікованих ризиків суб’єктів внутрішнього контролю, отриманих від структурних підрозділів апарату Мін’юсту; формує Реєстр ідентифікованих ризиків Мін’юсту та подає його на затвердження Міністрові;

систематизує отриману від структурних підрозділів апарату Мін’юсту інформацію про ідентифікацію та оцінку ризиків; узагальнює інформацію, наведену в Планах з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів; формує Зведений план з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів Мін’юсту на відповідний рік та подає його на затвердження Міністрові;

систематизує отриману інформацію про виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів та надає зведену інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів разом зі Звітами керівників структурних підрозділів апарату Мін’юсту про стан функціонування системи внутрішнього контролю у структурних підрозділах апарату Мін’юсту на розгляд Міністрові;

надає суб’єктам внутрішнього контролю методологічну допомогу, проводить роз’яснювальну роботу з питань організації внутрішнього контролю;

здійснює розробку/актуалізацію внутрішніх нормативних документів щодо організаційно-правових засад внутрішнього контролю в системі Мін’юсту;

формує для подання Міністерству фінансів України звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю;

розглядає у межах компетенції звернення з питань внутрішнього контролю, що надходять від громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, державних органів;

інформує керівництво Мін’юсту про недоліки у системі внутрішнього контролю, виявлені у процесі роботи;

виконує за дорученням керівництвом Мін’юсту інші завдання в межах повноважень.

Цебенко Любов Павлівна

(044) 482 06 36

l.tsebenko@minjust.gov.ua