Інформація про намір проведення курсів з отримання знань у сфері банкрутства страхових організацій

Проведення курсів з отримання знань у сфері банкрутства
страхових організацій  у 2019 році

 

1.

Міжнародний інститут бізнесу

17 – 23 лютого

м. Київ, Брест-Литовське шосе, буд. 8а,

тел. (044) 585-00-40,

факс: (044) 590-08-48

2.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

20  – 30 березня

36014, м. Полтава, вул. Коваля, буд. 3,

тел. (0532) 50-91-70,

факс: (0532) 50-91-33