Інформація щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України

17 липня 1997 року, ратифікувавши Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (1950 року), Україна зобов’язалася виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) у будь-яких справах, в яких вона є стороною.

Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» виконанням рішень Європейського суду у справах щодо України є:

 • виплата відшкодування, присудженого Європейським судом;
 • вжиття додаткових заходів індивідуального характеру, спрямованих на усунення конкретного порушення, визначеного в рішенні Європейського суду;
 • вжиття заходів загального характеру:

а) з метою забезпечення додержання державою положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, порушення яких встановлено в рішенні Європейського суду;

б) для усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого Європейським судом порушення;

в) з метою усунення підстави для надходження до Європейського суду аналогічних заяв проти України у майбутньому.

З огляду на природу порушень, встановлених Європейським судом, виконання відповідних рішень є об’єктивно довготривалим процесом і державні органи оперативно реагують на виявлені порушення. Випадків необґрунтованого невжиття необхідних заходів для виконання рішень Європейського суду не було.

Відповідно до пункту 2 статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод остаточні рішення Європейського суду передаються до Комітету міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ), який здійснює нагляд за його виконанням, і у своїй діяльності керується Правилами щодо контролю за виконанням рішень Європейського суду та умов дружнього врегулювання (від 10 травня 2006 року).

Рішення Європейського суду вважається виконаним після ухвалення на засіданні КМ РЄ відповідної резолюції (рішення). Таке рішення виноситься після надання державою інформації про вжиття всіх належних заходів індивідуального та загального характеру на виконання відповідного рішення Європейського суду.

Першою резолюцією КМ РЄ від 06 березня 2002 року рішення Європейського суду у справі «Кайсін та інші проти України» (заява № 46144/99) було визнано таким, що повністю виконано Україною. Наступною резолюцією від 28 лютого 2007 року КМ РЄ визнав за Україною виконання своїх обов’язків за статтею 46 Конвенції про захист прав людини вже у справі «Українська Прес-Група» проти України» (заява № 72713/01).

У 2008 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 7 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 27 березня 2008 року CM/ResDH(2008)25 на 1020-му засіданні КМ РЄ:
 • «Федоренко проти України» (заява № 25921/02; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року);
 • «Ляшко проти України» (заява № 21040/02; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року);
 • «Проніна проти України» (заява № 63566/00; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року);
 • «Мельник проти України» (заява № 23436/03; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року).
 1. Резолюцією від 25 червня 2008 року CM/ResDH(2008)65 на 1028-му засіданні КМ РЄ:
 • «Стрижак проти України» (заява № 72269/01);
 • «Грабчук проти України» (заява № 8599/02);
 • «Хант проти України» (заява № 31111/04).

У 2010 році КМ РЄ резолюціями від 02 грудня 2010 року CM/ResDH(2010)185 та CM/ResDH(2010)219 на своєму 1100-му засіданні припинив нагляд у зв’язку із повним виконанням рішень Європейського суду у справах «Гурепка проти України» (заява № 61406/00) та «Воловік проти України» (заява № 15123/03), відповідно.

У 2011 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 19 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 10 березня 2011 року (CM/ResDH(2011)35) на 1108-му засіданні КМ РЄ у справі «Пономаренко проти України» (заява № 13156/02).
 2. Резолюцією від 02 грудня 2011 року (CM/ResDH(2011)313) на 1128-му засіданні КМ РЄ:
 • «Агротехсервіс проти України» (заява № 62608/00);
 • «Іванова проти України» (заява № 74104/01);
 • «Мазняк проти України» (заява № 27640/02);
 • «Полтораченко проти України» (заява № 77317/01);
 • «Жердін проти України» (заява № 53500/99);
 • «Трегубенко проти України» (заява №61333/00);
 • «Васильєв проти України» (заява № 11370/02);
 • «Тімотієвич проти України» (заява № 63158/00);
 • «Савінський проти України» (заява № 6965/02);
 • «Лобас проти України» (заява № 12748/05);
 • «Тамара Павлівна Кублічек проти України» (заява № 24464/07);
 • «Олександр Анатолійович Оджиковський проти України» (заява № 24249/08);
 • «Євгенія Миколаївна Карпенко проти України» (заява № 50242/06);
 • «ТОВ «Олімпекс ЛТД» проти України» (заява № 52730/09);
 • «Ірина Миколаївна Жукова проти України» (заява № 37731/06);
 • «Валентина Миколаївна Галкіна проти України» (заява № 7951/06);
 • «Алла Лук’янівна Мураєнко проти України» (заява № 11524/06);
 • «Георгій Васильович Станчев проти України» (заява № 35131/08).

У 2012 році Резолюцією від 06 червня (CM/ResDH(2012)107) на 1144-му засіданні КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 23 рішення Європейського суду, а саме:

 • «Бузько та інші проти України» (заява № 30680/05);
 • «Дем’янець проти України» (заява № 49285/06);
 • «ТОВ «Донбас-2003» проти України» (заява № 18247/09);
 • «Катерина Іванівна Грановська проти України» (заява № 20473/07);
 • «Олександр Сергійович Іванов проти України» (заява № 16246/07);
 • «Юрій Петрович Казаков та 7 інших заяв» (заява № 7680/07);
 • «Ігор Вікторович Книшов проти України» (заява № 25634/06);
 • «Микола Іванович Колосай та 31 інша заява проти України» (заява № 14570/07);
 • «Наталія Володимирівна Макух та 2 інші заяви проти України» (заява № 46720/07);
 • «Марченко та інші проти України» (заява № 42442/07);
 • «Ольга Миколаївна Меліхова проти України» (заява № 20664/09);
 • «Мещеряков та інші проти України» (заява № 40944/07);
 • «Юрій Федотович Мураєнко проти України» (заява № 23137/06);
 • «Володимир Петрович Олинець проти України» (заява № 22409/06);
 • «Пастух та інші проти України» (заява № 5048/07);
 • «Віталій Миколайович Шевчук проти України» (заява № 4984/09);
 • «Анатолій Іванович Шинкаренко та 18 інших заяв проти України» (заява № 17403/06);
 • «Ганна Іванівна Стецюк та 5 інших заяв проти України» (заява № 42019/07);
 • «Віктор Вікторович Супрунов проти України» (заява № 44624/06);
 • «Сусаров проти України» (заява № 31857/07);
 • «ТПТК «Кераміст» проти України» (заява № 6015/08);
 • «Дмитро Миколайович Великосельський проти України» (заява № 47391/08);
 • «Ірина Михайлівна Жіакова та 9 інших проти України» (заява № 32707/05).

У 2013 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 31 рішення Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 19 червня 2013 року (CM/ResDH(2013)128) на 1174-му засіданні КМ РЄ:
 • «Анатолій Михайлович Миколаєнко проти України» (заява № 2489/06);
 • «Анатолій Федорович Таран проти України» (заява № 8662/06);
 • «Галина Куртівна Апалькова проти України» (заява № 20440/06);
 • «Подольська та інші проти України» (заява № 35966/06);
 • «Віталій Григорович Богомаз проти України» (заява № 49449/06);
 • «Віра Григорівна Фадєєва проти України» (заява № 50546/06);
 • «Андрій Андрійович та Ніна Яківна Сулими проти України» (заява № 32356/07);
 • «Сергій Володимирович Шаблій проти України» (заява № 33755/07);
 • «Торговий дім «Петро і Павел» проти України» (заява № 34215/07);
 • «Федір Гаврилович Чернейчук проти України» (заява № 40045/07);
 • «Сергій Анатолійович Шевченко проти України» (заява № 44314/07);
 • «Галина Василівна Лебедєва проти України» (заява № 51693/07);
 • «Марія Романівна Гаймуренко проти України» (заява № 2375/08);
 • «Іван Іванович Кушнеров проти України» (заява 18415/08);
 • «Світлана Андріївна Довгопол проти України» (заява № 27317/08);
 • «Наталія Романівна Чупринько проти України» (заява № 5074/09);
 • «Світлана Анатоліївна Селютіна проти України» (заява № 10292/09);
 • «Василь Миколайович Кузьомко проти України» (заява № 55940/09);
 • «Анатолій Іванович Кушнарьов проти України» (заява № 35860/10);
 • «Лідія Михайлівна Масютенко проти України» (заява № 42914/10);
 • «Світлана Олександрівна Михайленко проти України» (заява № 41367/11);
 • «Володимир Олександрович Колісник проти України» (заява № 41975/11).

 

 1. Резолюцією від 11 вересня 2013 року (CM/ResDH(2013)173) на 1177-му засіданні КМ РЄ:
 • «КП «Редакція газети «Слава Севастополя» проти України» (заява № 50406/08);
 • «Володимир Олексійович Степанов проти України» (заява № 28215/10);
 • «Вікторія Олександрівна Маліцька проти України» (заява № 22826/11);
 • «Павло Іванович Бурдиян проти України» (заява № 31331/06);
 • «Григорій Федорович Буряк проти України» (заява № 7635/07);
 • «Іванна Іванівна Гукович проти України» (заява № 17187/07);
 • «Валентина Василівна Головкова проти України» (заява № 2930/08).

 

 1. Резолюцією від 05 грудня 2013 року (CM/ResDH(2013)257) на 1186-му засіданні КМ РЄ у справі «Олександра Михайлівна Тюлякова проти України».

 

 1. Резолюцією від 18 грудня 2013 року (CM/ResDH(2013)267) на 1187-му засіданні КМ РЄ у справі «Володимир Миколайович Димма проти України».

У 2014 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 7 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 15 січня 2014 року CM/ResDH(2014)4 на 1188-му засіданні КМ РЄ у справах «Микола Михайлович Галінський та 2 інші заяви проти України» (заява № 25726/07) та «Алла Петрівна Ключка та 2 інші заяви проти України» (заява № 10397/06), відповідно.
 2. Резолюцією від 30 квітня 2014 року CM/ResDH(2014)63 на 1198-му засіданні КМ РЄ у справі «Христов проти України» (заява № 24465/04).
 3. Резолюцією від 28 травня 2014 року CM/ResDH(2014)75 на 1200-му засіданні КМ РЄ у справах «Кечко проти України» (заява № 63134/00) та «Чайковський проти України» (заява № 2295/06).
 4. Резолюцією від 02 липня 2014 року CM/ResDH(2014)95 на 1204-му засіданні КМ РЄ у справі «Володимир Якович Балковий проти України» (заява № 18960/12).
 5. Резолюцією від 04 грудня 2014 року CM/ResDH(2014)270 на 1214-му засіданні КМ РЄ у справі «Новоселецький проти України» (заява № 47148/99).

У 2015 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 13 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 15 квітня 2015 року CM/ResDH(2015)59 на 1225-му засіданні КМ РЄ у справах «Карпенко проти України» (заява № 53450/11) та «Майстренко проти України» (заява № 11023/12).
 2. Резолюцією від 17 листопада 2015 року CM/ResDH(2015)220 на 1240-му засіданні КМ РЄ:
 • «Алексєєв проти України» (заява № 47148/99);
 • «Олександр Михайлович Бідаш та 5 інших заяв проти України» (заява № 194/12);
 • «Божкова проти України» (заява № 65916/11);
 • «Гриценко проти України» (заява № 49773/07);
 • «Тетяна Павлівна Коржова проти України» (заява № 4341/08);
 • «Роман Леонідович Мокренко проти України» (заява № 24340/12);
 • «Нікіфорова та Нікіфоров проти України» (заява № 29883/03);
 • «Любов Павлівна Жарікова та 13 інших заяв проти України» (заява № 33474/10).

 

 1. 3. Резолюцією від 09 грудня 2015 року CM/ResDH(2015)244 на 1243-му засіданні КМ РЄ:
 • «Валентина Петрівна Лінцевич проти України» (заява № 12511/13);
 • «Микола Миколайович Рижик проти України» (заява № 48001/11);
 • «Олександр Григорович Серебрянський проти України» (заява № 44054/13);
 • «Костянтин Юрійович Тимкович» (заява № 16702/13).

У 2016 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 4 рішення Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 08 березня 2016 року CM/ResDH(2016)36 на 1250-му засіданні КМ РЄ у справі «Пічкур проти України» (заява № 10441/06).
 2. Резолюцією від 13 квітня 2016 року CM/ResDH(2016)79 на 1253-му засіданні КМ РЄ у справі «Чорній проти України» (заява № 35227/06).
 3. Резолюцією від 27 квітня 2016 року CM/ResDH(2016)92 на 1254-му засіданні КМ РЄ у справах «Загородній проти України» (заява № 27004/06) та «Шаповалов проти України» (заява № 45835/05).

У 2017 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 100 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)20 на 1275-му засіданні КМ РЄ у справі
  «ПАТ «Кіровоградобленерго» проти України» (заява 35088/07).
 2. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)21 на 1275-му засіданні КМ РЄ у справі «Серков проти України» (заява 39766/05).
 3. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)22 на 1275-му засіданні КМ РЄ у справі «Сук проти України» (заява 10972/05).
 4. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)23 на 1275-му засіданні КМ РЄ:
 • «Басій проти України» (заява № 20850/12);
 • «Дмитро Володимирович Галенко проти України» (заява № 61172/12);
 • «Кисельов проти України» (заява № 692/07);
 • «Колесніков та Колеснікова проти України» (заява № 6161/05);
 • «Мартинович проти України» (заява № 27071/08);
 • «Михальчук та Поленкова проти України» (заява № 18620/06);
 • «Майя Михайлівна Неділько та 10 інших заяв проти України» (заява № 77376/12);
 • «Панич проти України» (заява № 63594/11);
 • «Віктор Миколайович Пасічник та 3 інші заяви проти України» (заява № 48791/06);
 • «Валентин Єгорович П’ятов та Надія Миколаївна Томіліна проти України» (заява
  77234/12);
 • «В’ячеслав Андрійович Шевчук проти України» (заява № 43121/09).
 1. Резолюцією від 07 червня 2017 року CM/ResDH(2017)177 на 1288-му засіданні КМ РЄ:
 • «ТОВ «Фірма «ВЕРІТАС» проти України» (заява № 2217/07);
 • «ТОВ «Базальт-Імпекс» проти України» (заява № 39051/07);
 • «Верітас проти України» (заява № 39157/02);
 • «Сокуренко та Стригун проти України» (заява № 29458/04).
 1. Резолюцією від 14 червня 2017 року CM/ResDH(2017)198 на 1289-му засіданні КМ РЄ:
 • «Алієв проти України» (заява № 41220/98);
 • «Данкевич проти України» (заява № 40679/98);
 • «Хохліч проти України» (заява № 41707/98);
 • «Назаренко проти України» (заява № 39483/98).
 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)294 на 1294-му засіданні КМ РЄ:
 • «Ігор Шевченко проти України» (заява № 22737/04);
 • «Меркулова проти України» (заява № 21454/04 );
 • «Маснєва проти України» (заява № 5952/07);
 • «Падура проти України» (заява № 48229/10);
 • «Мироненко проти України» (заява № 15938/02);
 • «Олейнікова проти України» (заява № 38765/05);
 • «Тучін та Тучіна проти України» (заява № 40458/08).
 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)283 на 1294-му засіданні КМ РЄ у справі «Мацюк проти України».
 2. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)296 на 1294-му засіданні КМ РЄ:
 • «Харченко проти України» (заява № 40107/02);
 • «Баришевський проти України» (заява № 71660/11);
 • «Болдирев проти України» (заява № 27889/03);
 • «Борісенко проти України» (заява № 25725/02);
 • «Будан проти України» (заява № 38800/12);
 • «Буряга проти України» (заява № 27672/03);
 • «Доронін проти України» (заява № 16505/02);
 • «Дяченко проти України» (заява № 42813/05);
 • «Галь проти України» (заява № 6759/11);
 • «Гаважук проти України» (заява № 17650/02);
 • «Хайредінов проти України» (заява № 38717/04);
 • «Комарова проти України» (заява № 13371/06);
 • «Кравченко проти України» (заява № 49122/07);
 • «Микола Кучеренко проти України» (заява № 16447/04);
 • «Луценко проти України» (заява № 37645/10);
 • «Малик проти України» (заява № 37198/10);
 • «Мірошниченко проти України» (заява № 19805/08);
 • «Роман Мірошниченко проти України» (заява № 34211/04);
 • «Молодорич проти України» (заява № 2161/02);
 • «Москаленко проти України» (заява № 37466/04);
 • «Мурукін проти України» (заява № 15816/04);
 • «Олейнікова проти України» (заява № 11930/09);
 • «Орловський проти України» (заява № 12222/09);
 • «Осипенко проти України» (заява № 4634/04);
 • «Подвезько проти України» (заява № 74297/11);
 • «Прокопенко проти України» (заява № 5522/04);
 • «Руденко проти України» (заява № 5797/05);
 • «Руслан Яковенко проти України» (заява № 5425/11);
 • «Смолік проти України» (заява № 11778/05);
 • «Соловей і Зозуля проти України» (заява № 40774/02+);
 • «Свершов проти України» (заява № 35231/02);
 • «Ткачов проти України» (заява № 39458/02);
 • «Третьяков проти України» (заява № 16698/05);
 • «Вінокуров проти України» (заява № 2937/04);
 • «Воляник проти України» (заява № 7554/10);
 • «Єлоєв проти України» (заява № 17283/02).

 

 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)295 на 1294-му засіданні КМ РЄ:
 • «Боротюк проти України» (заява № 33579/04);
 • «Бортнік проти України» (заява № 39582/04);
 • «Тодоров проти України» (заява № 16717/05);
 • «Хайров проти України» (заява № 19157/06);
 • «Єрохіна проти України» (заява № 12167/04);
 • «А.В. проти України» (заява № 65032/09);
 • «Тихонов проти України» (заява № 17969/09);
 • «Саранчов проти України» (заява № 2308/06).

 

 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)284 на 1294-му засіданні КМ РЄ:
 • «Віктор Хасьянович Богдалов та 2 інші заяви проти України» (заява № 30400/12);
 • «Григорій Васильович Логвиновський та Галина Михайлівна Логвиновська проти України» (заява № 38149/11);
 • «Василь Володимирович Шпичка та 5 інших заяв проти України» (заява № 3817/10);
 • «Олександр Григорович Іваницький та 2 інші заяви проти України» (заява № 39521/10);
 • «Віктор Іванович Нікіфоренко та 3 інші заяви проти України» (заява № 40519/09);
 • «Федір Федорович Грушковський проти України» (заява № 70744/10);
 • «Валентина Петрівна Руденко та 4 інші заяви проти України» (заява № 9784/09);
 • «Юлія Володимирівна Тимошенко проти України» (заява № 65656/12).

 

 1. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)326 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Балацький проти України» (заява № 34786/03).
 2. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)327 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Романова проти України» (заява № 33089/02).
 3. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)329 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Надточій проти України» (заява № 7460/03).
 4. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)323 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Андрій Руденко проти України» (заява № 35041/05).
 5. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)321 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Стебницький і «Комфорт» проти України» (заява № 10687/02).
 6. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)324 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Серявін та інші проти України» (заява № 4909/04).
 7. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)322 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Лучанінова проти України» (заява № 16347/02).
 8. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)328 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Перетяка та Шереметьєв проти України» (заява № 17160/06).
 9. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)325 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Будченко проти України» (заява № 17160/06).
 10. Резолюцією від 17 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)359 на 1297-му засіданні КМ РЄ у справі «Ковач проти України» (заява № 39424/02).
 11. Резолюцією від 17 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)357 на 1297-му засіданні КМ РЄ у справі «Ічін та інші проти України» (заява № 28189/04).
 12. Резолюцією від 17 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)358 на 1297-му засіданні КМ РЄ у справі «Клементьєва та Клементьєв проти України» (заява № 25192/06).
 13. Резолюцією від 25 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)377 на 1298-му засіданні КМ РЄ у справі «Корецький та інші проти України» (заява № 40269/02).
 14. Резолюцією від 25 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)378 на 1298-му засіданні КМ РЄ у справах «Мушта проти України» (заява № 8863/06) та «Кравченко проти України» (заява № 46673/06).
 15. Резолюцією від 22 листопада 2017 року CM/ResDH(2017)400 на 1300-му засіданні КМ РЄ у справі «Курочкін проти України» (заява № 42276/08).
 16. Резолюцією від 22 листопада 2017 року CM/ResDH(2017)399 на 1300-му засіданні КМ РЄ у справах «Буланов та Купчик проти України» (заява № 7714/06) та «Андрієвська проти України» (заява № 34036/06).

У 2018 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 318 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 10 січня 2018 року CM/ResDH(2018)23 на 1303-му засіданні КМ РЄ у справі «Григорій Федорович Москалюк та Лариса Миколаївна Дмитрієва проти України» (заява
  № 9399/09).
 2. Резолюцією від 10 січня 2018 року CM/ResDH(2018)24 на 1303-му засіданні КМ РЄ у справі «Ганна Кузьмінічна Жужнева проти України» (заява № 31790/05).
 3. Резолюцією від 31 січня 2018 року CM/ResDH(2018)39 на 1305-му засіданні КМ РЄ у справі «Савіни проти України» (заява № 39948/06).
 4. Резолюцією від 31 січня 2018 року CM/ResDH(2018)40 на 1305-му засіданні КМ РЄ у справі «Михайлюк та Петров проти України» (заява № 11932/02).
 5. 5. Резолюцією від 31 січня 2018 року CM/ResDH(2018)41 на 1305-му засіданні КМ РЄ у справі «Дія 97 проти України» (заява № 19164/04).
 6. Резолюцією від 07 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)48 на 1306-му засіданні КМ РЄ у справі «Ігор Тарасов проти України» (заява № 44396/05).
 7. Резолюцією від 07 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)49 на 1306-му засіданні КМ РЄ у справі «Редакція газети «Правоє дело» та Штекель проти України» (заява № 33014/05).
 8. Резолюцією від 07 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)50 на 1306-му засіданні КМ РЄ у справі «Євген Павлович Мороз проти України» (заява № 42009/07).
 9. Резолюцією від 14 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)57 на 1307-му засіданні КМ РЄ у справі «Чуйкіна проти України» (заява № 28924/04).
 10. Резолюцією від 15 березня 2018 року CM/ResDH(2018)110 на 1310-му засіданні КМ РЄ:
 • «Двойних проти України» (заява № 72277/01);
 • «Іззетов проти України» (заява № 23136/04);
 • «Горбатенко проти України» (заява № 25209/06);
 • «Коваль проти України» (заява № 65550/01);
 • «Самойлович проти України» (заява № 28969/04);
 • «Віслогузов проти України» (заява № 32362/02);
 • «Зінченко проти України» (заява № 63763/11);
 • «Знайкін проти України» (заява № 37538/05);
 • «Барило проти України» (заява № 9607/06);
 • «Коктиш проти України» (заява № 43707/07);
 • «Мустафаєв проти України» (заява № 36433/05);
 • «Похлєбін проти України» (заява № 35581/06);
 • «Цигоній проти України» (заява № 19213/04);
 • «Веніосов проти України» (заява № 30634/05);
 • «Кондратьєв проти України» (заява № 5203/09);
 • «Кушнір проти України» (заява № 42184/09);
 • «Сокіл проти України» (заява № 9414/13);
 • «Пивоварник проти України» (заява № 29070/15);
 • «Миханів проти України» (заява № 75522/01);
 • «Ухан проти України» (заява № 30628/02);
 • «Єрмоленко проти України» (заява № 49218/10);
 • «Темченко проти України» (заява № 30579/10);
 • «Кущ проти України» (заява № 53865/11);
 • «Гук проти України» (заява № 16995/05).
 1. Резолюцією від 10 квітня 2018 року CM/ResDH(2018)164 на 1313-му засіданні КМ РЄ у справі «Акопян проти України» (заява №12317/06).
 2. Резолюцією від 02 травня 2018 року CM/ResDH(2018)190 на 1315-му засіданні КМ РЄ у справі «ТОВ «ФРІДА» проти України» (заява № 24003/07).
 3. Резолюцією від 07 червня 2018 року CM/ResDH(2018)231 на 1318-му засіданні КМ РЄ:
 • «Анатолій Руденко проти України» (заява № 50264/08);
 • «Гарькавий проти України» (заява № 25978/07);
 • «Квашко проти України» (заява № 40939/05);
 • «Лелюк проти України» (заява № 24037/08);
 • «Таран проти України» (заява № 31898/06);
 • «Вітрук проти України» (заява № 26127/03).
 1. Резолюцією від 07 червня 2018 року CM/ResDH(2018)232 на 1318-му засіданні КМ РЄ:
 • «Салов проти України» (заява №65518/01);
 • «Білуха проти України» (заява №33949/02);
 • «Фельдман проти України» (заява №76556/01).
 1. Резолюцією від 04 липня 2018 CM/ResDH(2018)270 на 1321-му засіданні КМ РЄ:
 • «Григорій Микитович Огнарьов проти України» (заява № 12259/12);
 • «Олександр Костянтинович Яковенко проти України» (заява № 19288/10);
 • Олег Артемович Возний проти України та Олег Іванович Колесов проти України»
  (заяви № 2001/12 та № 32748/13);
 • «Олександр Іванович Калініченко проти України та 3 інші заяви» (заява № 22325/08);
 • Сергій Петрович Пастернак проти України та 2 інші заяви» (заява № 27517/08);
 • «Тетяна Василівна Калашникова проти України» (заява № 38930/14);
 • «Вадим Валерійович Білашевський проти України та Віктор Георгійович Поліщук проти України» (заява № 48190/09);
 • «Олександр Михайлович Половик проти України» (заява № 49873/07);
 • «Юрій Васильович Балаболка проти України та Степанія Іванівна Вархоляк проти України» (заяви № 55644/16 та № 64700/16);
 • «Віктор Васильович Росляков проти України та 3 інші заяви» (заява № 69411/13);
 • «Анна Володимирівна Євтушенко проти України» (заява № 75454/11);
 • «Ніна Миколаївна Полякова та Олександр Іванович Поляков проти України»
  (заява № 77170/12);
 • «Анатолій Григорович Архіпов проти України» (заява № 77741/14).

 

 1. Резолюцією від 04 липня 2018 CM/ResDH(2018)269 на 1321-му засіданні КМ РЄ:
 • «Бендерський проти України» (заява № 22750/02);
 • «Богатова проти України» (заява № 5231/04);
 • «Мала проти України» (заява № 4436/07);
 • «Петриченко проти України» (заява № 2586/07).
 1. Резолюцією від 05 вересня 2018 CM/ResDH(2018)319 на 1322-му засіданні КМ РЄ:
 • «Голімбієвський проти України» (заява № 11673/10);
 • «Костейчук проти України» (заява № 19177/09);
 • «Ливада проти України» (заява № 21262/06);
 • «Гудзь проти України» (заява № 25032/11);
 • «Плєшков проти України» (заява № 37789/05);
 • «Шуст та Сидоренко проти України» (заява № 41385/06 та  56391/11);
 • «Панкратьєв проти України» (заява № 49900/11);
 • «Семененко проти України» (заява № 52819/08);
 • «Русин проти України» (заява № 5462/10);
 • «Сташук проти України» (заява № 70840/10).

 

 1. Резолюцією від 05 вересня 2018 CM/ResDH(2018)318 на 1322-му засіданні КМ РЄ у справі «Щокін проти України» (заява № 23759/03 та № 37943/06).

 

 1. Резолюцією від 05 вересня 2018 CM/ResDH(2018)317 на 1322-му засіданні КМ РЄ у справі «Волошин проти України» (заява № 15853/08).

 

 1. Резолюцією від 05 вересня 2018 CM/ResDH(2018)316 на 1322-му засіданні КМ РЄ:
 • «Солдатенко проти України» (заява № 2440/07);

·         «Дубовик проти України» (заяви № 33210/07 і № 41866/08);·         «Новік проти України» (заява № 48068/06);·         «Світлорусов проти України» (заява № 2929/05);·         «Камишев проти України» (заява № 3990/06);·         «Байсаков та інші проти України» (заява № 54131/08);·         «Кабулов проти України» (заява № 41015/04);·         «Крейдіч проти України» (заява № 48495/07);·         «Пузан проти України» (заява № 51243/08);·         «Молочко проти України» (заява № 12275/10);·         «Хомулло проти України» (заява № 47593/10);·         «Мокаллал проти України» (заява № 1924·         6/10). 

 1. Резолюцією від 20 вересня 2018 CM/ResDH(2018)357 на 1324-му засіданні КМ РЄ:
 • «Барсукови проти України» (заява № 23081/07);
 • «Басюк проти України» (заява № 51151/10);
 • «Чумак проти України» (заява № 60790/12);
 • «Дерновий та Дернова проти України» (заява № 20142/10);
 • «Качурка проти України» (заява № 4737/06);
 • «Марчук проти України» (заява № 65663/12);
 • «Мащенко проти України» (заява № 42279/08);
 • «Микола Волкогонов та Ігор Волкогонов проти України» (заява № 40525/05);
 • «Принда проти України» (заява № 10904/05);
 • «Сергієнко проти України» (заява № 47690/07);
 • «Шепеленки проти України» (заява № 8347/12);
 • «Шульга проти України» (заява № 40298/06);
 • «Стабровська проти України» (заява № 65055/12);
 • «Зубкова проти України» (заява № 36660/08).

 

 1. Резолюцією від 20 вересня 2018 CM/ResDH(2018)348 на 1324-му засіданні КМ РЄ у справі «Пелевін проти України» (заява № 24402/02).

 

 1. Резолюцією від 20 вересня 2018 CM/ResDH(2018)347 на 1324-му засіданні КМ РЄ у справі «Паскал проти України» (заява № 24652/04).

 

 1. Резолюцією від 03 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)372 на 1326-му засіданні КМ РЄ:
 • «Лобода проти України» (заява № 8865/06);
 • «Кузьміна проти України» (заява № 11984/06).

 

 1. Резолюцією від 03 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)371 на 1326-му засіданні КМ РЄ:
 • «Старигін проти України» (заява № 10347/07);
 • «Кухарчук проти України» (заява № 10437/02);
 • «Барський проти України» (заява № 10569/03);
 • «Ковальов проти України» (заява № 10636/05);
 • «Пономаренко проти України» (заява № 1071/08);
 • «Нестерова проти України» (заява № 10792/04);
 • «Козлов проти України» (заява № 11084/03);
 • «Коломоєць проти України» (заява № 11208/03);
 • «Лошенко проти України» (заява № 11447/04);
 • «Шпілько проти України» (заява № 11471/08);
 • «Ластовка проти України» (заява № 12347/02);
 • «Вікулова проти України» (заява № 12355/06);
 • «Ткаченко проти України» (заява № 1278/06);
 • «Огурцова проти України» (заява № 12803/02);
 • «Коновалов проти України» (заява № 13242/02);
 • «Мангадаш та інші проти України» (заяви № 14018/08, № 14835/08 та № 31423/08);
 • «Ніконенко проти України» (заява № 14089/03);
 • «Шепелева проти України» (заява № 14403/04);
 • «Кравець проти України» (заява № 14518/07);
 • «Асмолов проти України» (заява № 15045/05);
 • «Клименко проти України» (заява № 15935/06);
 • «Калюжна проти України» (заява № 16443/07);
 • «Бендрит проти України» (заява № 1661/04);
 • «Шульга проти України» (заява № 16652/04);
 • «Сіреджук проти України» (заява № 16901/03);
 • «Гіцкайло проти України» (заява № 17026/05);
 • «Волчкова проти України» (заява № 17059/07);
 • «Паламарчук проти України (№2)» (заява № 17156/05);
 • «Федіна проти України» (заява № 17185/02);
 • «Воловик проти України» (заява № 17446/06);
 • «Чубакова проти України» (заява № 17674/05);
 • «Паламарчук проти України» (заява № 17842/08);
 • «N.B. проти України» (заява № 17945/02);
 • «Кушнаренко проти України» (заява № 18010/04);
 • «Неханченко проти України» (заява № 18255/05);
 • «Мітакій проти України» (заява № 183/06);
 • «Лебедєва проти України» (заява № 18345/03);
 • «Михайленко проти України» (заява № 18389/03);
 • «Шаповалова проти України» (заява № 18508/07);
 • «Федорова проти України» (заява № 1853/08);
 • «ТОВ «ФПК “ГРОСС”» проти України» (заява № 18608/05);
 • «Буряк проти України» (заява № 1866/04);
 • «Майстер проти України» (заява № 18951/04);
 • «Рудиш проти України» (заява № 18957/03);
 • «Якименко проти України» (заява № 19142/03);
 • «Ростунова проти України» (заява № 20165/04);
 • «Петренко проти України» (заява № 20330/03);
 • «Блідченко проти України» (заява № 20339/03);
 • «Федорчук проти України» (заява № 20746/05);
 • «Махонько проти України» (заява № 20856/05);
 • «Кісельова проти України» (заява № 21047/02);
 • «Воіщев проти України» (заява № 21263/04);
 • «Кадук проти України» (заява № 21798/05);
 • «Деменова проти України» (заява № 21922/07);
 • «Мкртчан проти України» (заява № 21939/05);
 • «Войт проти України» (заява № 22149/05);
 • «Баглай проти України» (заява № 22431/02);
 • «Блінова проти України» (заява № 2248/06);
 • «Білоус проти України» (заява № 22580/04);
 • «Чепижна проти України» (заява № 22581/04);
 • «Фандралюк проти України» (заява № 22775/03);
 • «Шептицька та Шептицкий проти України» (заява № 23747/05);
 • «Красношапка проти України» (заява № 23786/02);
 • «Карнаушенко проти України» (заява № 23853/02);
 • «Сілін проти України» (заява № 23926/02);
 • «Чуян проти України» (заява № 24131/03);
 • «Куценко проти України (№2)» (заява № 2414/06);
 • «Соломахін проти України» (заява № 24429/03);
 • «Варламова проти України» (заява № 24436/06);
 • «Авраменко проти України» (заява № 24685/07);
 • «Марченко проти України» (заява № 24857/07);
 • «Маруценко проти України» (заява № 24959/06);
 • «Панченко проти України» (заява № 25681/03);
 • «Міцеви проти України» (заява № 25713/06);
 • «Биков проти України» (заява № 26675/07);
 • «Ващенко проти України» (заява № 26864/03);
 • «Мусієнко проти України» (заява № 26976/06);
 • «Братченко проти України» (заява № 27234/04);
 • «Твєрдохлєбов проти України» (заява № 27341/05);
 • «Прасов проти України» (заява № 27685/04);
 • «Костичев проти України» (заява № 27820/04);
 • «Хажевський проти України» (заява № 28297/08);
 • «Мурдугова проти України» (заява № 28325/04);
 • «Соколовський проти України» (заява № 28660/04);
 • «Вировий проти України» (заява № 28746/03);
 • «Якубович проти України» (заява № 29025/05);
 • «Демидова проти України» (заява № 29843/04);
 • «Ларіонов проти України» (заява № 30741/08);
 • «Шапошніков проти України» (заява № 30853/04);
 • «Крат проти України» (заява № 30972/07);
 • «Соломатіна проти України» (заява № 311/03);
 • «Шинкаренко проти України» (заява № 31105/02);
 • «Гавриляк проти України» (заява № 31406/03);
 • «Єрошкіна проти України» (заява № 31572/03);
 • «Пантелєєва проти України» (заява № 31780/02);
 • «Лютов проти України» (заява № 32038/04);
 • «Папазова та інші проти України» (заяви № 32849/05, № 20796/06, № 14347/07
  та № 40760/07);
 • «Прекрасний проти України» (заява № 33697/04);
 • «Артеменко проти України» (заява № 33983/02);
 • «Пустовіт проти України» (заява № 34332/03);
 • «Бестіянець проти України» (заява № 34545/05);
 • «Павлів проти України» (заява № 35176/08);
 • «Микулін проти України» (заява № 35187/04);
 • «Цихановський проти України» (заява № 3572/03);
 • «Трофімова та Зилькова проти України» (заяви № 35909/06 та № 50559/06);
 • «Ольховікова проти України» (заява № 36002/08);
 • «Літвінова проти України» (заява № 36223/06);
 • «Кіріченко та Белінський проти України» (заява № 36283/02);
 • «Шастків і Валіцька проти України» (заява № 3638/04);
 • «Мороз та інші проти України» (заява № 36545/02);
 • «Крижанівський проти України» (заява № 36619/05);
 • «Смірнова проти України» (заява № 36655/02);
 • «Омеляненко проти України» (заява № 36758/08);
 • «Павловська проти України» (заява № 36949/02);
 • «Кобченко проти України» (заява № 37138/04);
 • «Гуриненко проти України» (заява № 37246/04);
 • «Бублик проти України» (заява № 37500/04);
 • «Меньшакова проти України» (заява № 377/02);
 • «Сляднєва проти України» (заява № 38711/06);
 • «Субот проти України» (заява № 38753/06);
 • «Халак проти України» (заява № 39028/04);
 • «Головко проти України» (заява № 39161/02);
 • «Мухін проти України» (заява № 39404/02);
 • «Терентьєв проти України» (заява № 39763/02);
 • «Удовік проти України» (заява № 39855/04);
 • «Онопко проти України» (заява № 39878/05);
 • «Інковцова проти України» (заява № 39946/03);
 • «Чухась проти України» (заява № 4078/03);
 • «Вороненков проти України» (заява № 41286/04);
 • «Яворська проти України» (заява № 42207/04);
 • «Макаренко проти України» (заява № 43482/02);
 • «Єфремов проти України» (заява № 43799/05);
 • «Себова проти України» (заява № 4430/04);
 • «Петров та інші проти України» (заяви №№ 44654/06, 32525/08 та 35537/08);
 • «Лобацька проти України» (заява № 44674/05);
 • «Гутка проти України» (заява № 45846/05);
 • «Скороход проти України» (заява № 47305/06);
 • «Рудич проти України» (заява № 48874/06);
 • «Сокор проти України» (заява № 49009/07);
 • «Странніков проти України» (заява № 49430/99);
 • «Андренко проти України» (заява № 50138/07);
 • «Щуров проти України» (заява № 5050/07);
 • «Ревунець проти України» (заява № 5144/06);
 • «Маланчук та Вавренюк проти України» (заява № 5211/05);
 • «Крюков проти України (VI)» (заява № 53249/07);
 • «Черниш проти України» (заява № 53443/07);
 • «Соболев проти України» (заява № 55326/07);
 • «Сурдіна проти України» (заява № 5547/07);
 • «Сверчков та Сверчкова проти України» (заява № 55865/07);
 • «Єфименко проти України» (заява № 55870/00);
 • «Лещенко і Толюпа проти України» (заява № 56918/00);
 • «Жужа проти України» (заява № 595/08);
 • «Дульський проти України» (заява № 61679/00);
 • «Лазарук проти України» (заява № 6261/04);
 • «Сланько проти України» (заява № 6508/05);
 • «Желєзнова проти України» (заява № 6713/07);
 • «Желєзнова проти України (№2)» (заява № 6717/07);
 • «Наталія Шевченко проти України» (заява № 68762/01);
 • «Павлюлінець проти України» (заява № 70767/01);
 • «Теліга та інші проти України» (заява № 72551/01);
 • «Шаповал проти України» (заява № 7411/05);
 • «Колесникова проти України» (заява № 7536/05);
 • «Руснакова проти України» (заява № 7575/05);
 • «Гончаров проти України» (заява № 7867/06);
 • «Хурава проти України» (заява № 8503/05);
 • «Кисельова проти України» (заява № 8944/07);
 • «Пилипей проти України» (заява № 9025/03);
 • «Семенюк проти України» (заява № 9476/06);
 • «Лесіна проти України» (заява № 9510/03);
 • «Свистун проти України» (заява № 9616/03);
 • «Долгіх проти України» (заява № 9755/03).

 

 1. Резолюцією від 03 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)370 на 1326-му засіданні КМ РЄ:
 • «Юртаєв проти України» (заява № 11336/02);
 • «Арцибашев проти України» (заява № 1282/03);
 • «Дорошенко проти України» (заява № 1328/04);
 • «Караванський проти України (заява № 13375/06);
 • «Єфанов та інші проти України» (заява № 13404/02);
 • «Антоненко та інші проти України» (заява № 14183/02);
 • «Буров проти України» (заява № 14704/03);
 • «Мазуренко проти України» (заява № 14809/03);
 • «Федько проти України» (заява № 17277/03);
 • «Чесняк проти України» (заява № 1809/03);
 • «Яковлєв проти України (заява № 18412/05);
 • «Тєлєгіна проти України» (заява № 2035/03);
 • «Жупнік проти України» (заява № 20792/05);
 • «Поліщук проти України» (заява № 21231/04);
 • «Айбабін проти України» (заява № 23194/02);
 • «Калініченко проти України» (заява № 25444/03);
 • «Луговий проти України» (заява № 25821/02);
 • «Любарт-Сангушко проти України» (заява № 25851/06);
 • «Сізих проти України» (заява № 25914/06);
 • «Кір’яков проти України» (заява № 26124/03);
 • «Фарафонова проти України» (заява № 28780/02);
 • «Оруджев проти України» (заява № 3080/06);
 • «Каюда проти України» (заява № 31467/06);
 • «Кирилюк проти України» (заява № 32241/07);
 • «Костаков проти України» (заява № 32568/05);
 • «Буряк проти України» (заява № 32764/06);
 • «Котяй проти України» (заява № 33645/07);
 • «ТОВ «Солаз» проти України» (заява № 35184/02);
 • «Ришкевич проти України» (заява № 35312/02);
 • «Нічітайлов проти України» (заява № 36024/03);
 • «Зароченцев проти України» (заява № 39327/06);
 • «Червонець проти України» (заява № 39405/03);
 • «Дрогобецька проти України» (заява № 41662/05);
 • «Лигун проти України» (заява № 50165/06);
 • «Балога проти України» (заява № 620/05);
 • «Колєсніков проти України» (заява № 697/07);
 • «Галат проти України» (заява № 716/05);
 • «Бевз проти України» (заява № 7307/05);
 • «Кобцев проти України» (заява № 7324/02);
 • «Кривошей проти України» (заява № 7433/05);
 • «Олексій Бугайов проти України» (заява № 7516/03).

 

 1. Резолюцією від 17 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)399 на 1327-му засіданні КМ РЄ у справі «Ростовцев проти України» (заява № 2728/16).

 

 1. 28. Резолюцією від 17 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)398 на 1327-му засіданні КМ РЄ у справі «Суханов проти України» (заява № 32598/07).

 

 1. Резолюцією від 24 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)404 на 1328-му засіданні КМ РЄ у справі
  «ЗАТ «Авіакомпанія «А.Т.І.» проти України» (заява № 1006/07).

 

Станом на 01 квітня 2019 року КМ РЄ вже визнано такими, що виконані Україною, 24 рішення Європейського суду, а саме:

 

 1. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)17 на 1333-му засіданні КМ РЄ:
 • «Діана Семенівна Більська проти України» (заява № 11595/08);
 • «Алла Георгіївна Антонюк та 7 інших заяв проти України» (заява № 30778/06);
 • «Відіней Ріна Семенівна проти України та 50 інших заяв» (заява № 12623/09);
 • «Віктор Володимирович Бондар проти України та 19 інших заяв» (заява № 21748/08);
 • «Володимир Петрович Степаніщев проти України та 3 інші заяви» (заява № 12265/07);
 • «Михайло Михайлович Пуденков проти України» (заява № 286/16);
 • «Іван Іванович Ковтун проти України та Андрій Миколайович Голобородько проти України» (№22540/17 та № 27936/17).

 

 1. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)16 на 1333-му засіданні КМ РЄ:
 • «Боднар та інші проти України» (заява № 10071/11);
 • «Носальський проти України» (заява № 26277/02);
 • «Сафяннікова проти України» (заява № 31580/03).

 

 1. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)15 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справі «Юрій Волков проти України» (заява №45872/06).

 

 1. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)13 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справі «Мельниченко проти України» (заява № 17707/02).
 2. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)14 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справі
  «Хамроєв та інші проти України» (заява № 41651/10).

 

6. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)12 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справі «Газета «Україна-центр» проти України» (заява № 16695/04).  

 1. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)11 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справі «Мороз проти України» (заява № 5187/07).

 

 1. Резолюцією від 30 січня 2019 року CM/ResDH(2019)28 на 1335-му засіданні КМ РЄ:
 • «Писатюк проти України» (заява № 21979/04);
 • «Кучеренко проти України» (заява № 22600/02);
 • «Паламарчук проти України» (заява № 28585/04);
 • «Гавриляк та інші проти України» (заява № 32425/08);
 • «Шанко проти України» (заява № 39970/02);
 • «Македон проти України» (заява № 64836/16);
 • «Карімов проти України» (заява № 69435/01);
 • «Юдіна та інші проти України» (заява № 8416/06).

 

Також зазначається, що на виконання рішень Європейського суду по суті скарг з державного бюджету було сплачено:

 • у 2008 році – 20 434 375,53 грн.;
 • у 2009 році – 7 939 067,82 грн.;
 • у 2010 році – 29 174 853,54 грн.;
 • у 2011 році – 25 021 734,79 грн.;
 • у 2012 році – 39 002 553,75 грн.;
 • у 2014 році – 169817, 7 тис. грн.;
 • у 2015 році – 639 981 892, 09 грн.;
 • у 2016 році – 612 294 315, 54 грн.;
 • у 2017 році – 61 365,79 тис. грн.
 • у 2018 році – 32 646 827,39 грн.