Інформація щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України

17 липня 1997 року, ратифікувавши Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (1950 року), Україна зобов’язалася виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) у будь-яких справах, в яких вона є стороною.

Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» виконанням рішень Європейського суду у справах щодо України є:

 • виплата відшкодування, присудженого Європейським судом;
 • вжиття додаткових заходів індивідуального характеру, спрямованих на усунення конкретного порушення, визначеного в рішенні Європейського суду;
 • вжиття заходів загального характеру:

а) з метою забезпечення додержання державою положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, порушення яких встановлено в рішенні Європейського суду;

б) для усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого Європейським судом порушення;

в) з метою усунення підстави для надходження до Європейського суду аналогічних заяв проти України у майбутньому.

З огляду на природу порушень, встановлених Європейським судом, виконання відповідних рішень є об’єктивно довготривалим процесом і державні органи оперативно реагують на виявлені порушення. Випадків необґрунтованого невжиття необхідних заходів для виконання рішень Європейського суду не було.

Відповідно до пункту 2 статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод остаточні рішення Європейського суду передаються до Комітету міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ), який здійснює нагляд за його виконанням, і у своїй діяльності керується Правилами щодо контролю за виконанням рішень Європейського суду та умов дружнього врегулювання (від 10 травня 2006 року).

Рішення Європейського суду вважається виконаним після ухвалення на засіданні КМ РЄ відповідної резолюції (рішення). Таке рішення виноситься після надання державою інформації про вжиття всіх належних заходів індивідуального та загального характеру на виконання відповідного рішення Європейського суду.

Першою резолюцією КМ РЄ від 06 березня 2002 року рішення Європейського суду у справі «Кайсін та інші проти України» (заява № 46144/99) було визнано таким, що повністю виконано Україною. Наступною резолюцією від 28 лютого 2007 року КМ РЄ визнав за Україною виконання своїх обов’язків за статтею 46 Конвенції про захист прав людини вже у справі «Українська Прес-Група» проти України» (заява № 72713/01).

У 2008 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 7 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 27 березня 2008 року CM/ResDH(2008)25 на 1020-му засіданні КМ РЄ:
 • «Федоренко проти України» (заява № 25921/02; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року);
 • «Ляшко проти України» (заява № 21040/02; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року);
 • «Проніна проти України» (заява № 63566/00; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року);
 • «Мельник проти України» (заява № 23436/03; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року).
 1. Резолюцією від 25 червня 2008 року CM/ResDH(2008)65 на 1028-му засіданні КМ РЄ:
 • «Стрижак проти України» (заява № 72269/01);
 • «Грабчук проти України» (заява № 8599/02);
 • «Хант проти України» (заява № 31111/04).

У 2010 році КМ РЄ резолюціями від 02 грудня 2010 року CM/ResDH(2010)185 та CM/ResDH(2010)219 на своєму 1100-му засіданні припинив нагляд у зв’язку із повним виконанням рішень Європейського суду у справах «Гурепка проти України» (заява № 61406/00) та «Воловік проти України» (заява № 15123/03), відповідно.

У 2011 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 19 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 10 березня 2011 року (CM/ResDH(2011)35) на 1108-му засіданні КМ РЄ у справі «Пономаренко проти України» (заява № 13156/02).
 2. Резолюцією від 02 грудня 2011 року (CM/ResDH(2011)313) на 1128-му засіданні КМ РЄ:
 • «Агротехсервіс проти України» (заява № 62608/00);
 • «Іванова проти України» (заява № 74104/01);
 • «Мазняк проти України» (заява № 27640/02);
 • «Полтораченко проти України» (заява № 77317/01);
 • «Жердін проти України» (заява № 53500/99);
 • «Трегубенко проти України» (заява №61333/00);
 • «Васильєв проти України» (заява № 11370/02);
 • «Тімотієвич проти України» (заява № 63158/00);
 • «Савінський проти України» (заява № 6965/02);
 • «Лобас проти України» (заява № 12748/05);
 • «Тамара Павлівна Кублічек проти України» (заява № 24464/07);
 • «Олександр Анатолійович Оджиковський проти України» (заява № 24249/08);
 • «Євгенія Миколаївна Карпенко проти України» (заява № 50242/06);
 • «ТОВ «Олімпекс ЛТД» проти України» (заява № 52730/09);
 • «Ірина Миколаївна Жукова проти України» (заява № 37731/06);
 • «Валентина Миколаївна Галкіна проти України» (заява № 7951/06);
 • «Алла Лук’янівна Мураєнко проти України» (заява № 11524/06);
 • «Георгій Васильович Станчев проти України» (заява № 35131/08).

У 2012 році Резолюцією від 06 червня (CM/ResDH(2012)107) на 1144-му засіданні КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 23 рішення Європейського суду, а саме:

 • «Бузько та інші проти України» (заява № 30680/05);
 • «Дем’янець проти України» (заява № 49285/06);
 • «ТОВ «Донбас-2003» проти України» (заява № 18247/09);
 • «Катерина Іванівна Грановська проти України» (заява № 20473/07);
 • «Олександр Сергійович Іванов проти України» (заява № 16246/07);
 • «Юрій Петрович Казаков та 7 інших заяв» (заява № 7680/07);
 • «Ігор Вікторович Книшов проти України» (заява № 25634/06);
 • «Микола Іванович Колосай та 31 інша заява проти України» (заява № 14570/07);
 • «Наталія Володимирівна Макух та 2 інші заяви проти України» (заява № 46720/07);
 • «Марченко та інші проти України» (заява № 42442/07);
 • «Ольга Миколаївна Меліхова проти України» (заява № 20664/09);
 • «Мещеряков та інші проти України» (заява № 40944/07);
 • «Юрій Федотович Мураєнко проти України» (заява № 23137/06);
 • «Володимир Петрович Олинець проти України» (заява № 22409/06);
 • «Пастух та інші проти України» (заява № 5048/07);
 • «Віталій Миколайович Шевчук проти України» (заява № 4984/09);
 • «Анатолій Іванович Шинкаренко та 18 інших заяв проти України» (заява № 17403/06);
 • «Ганна Іванівна Стецюк та 5 інших заяв проти України» (заява № 42019/07);
 • «Віктор Вікторович Супрунов проти України» (заява № 44624/06);
 • «Сусаров проти України» (заява № 31857/07);
 • «ТПТК «Кераміст» проти України» (заява № 6015/08);
 • «Дмитро Миколайович Великосельський проти України» (заява № 47391/08);
 • «Ірина Михайлівна Жіакова та 9 інших проти України» (заява № 32707/05).

У 2013 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 31 рішення Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 19 червня 2013 року (CM/ResDH(2013)128) на 1174-му засіданні КМ РЄ:
 • «Анатолій Михайлович Миколаєнко проти України» (заява № 2489/06);
 • «Анатолій Федорович Таран проти України» (заява № 8662/06);
 • «Галина Куртівна Апалькова проти України» (заява № 20440/06);
 • «Подольська та інші проти України» (заява № 35966/06);
 • «Віталій Григорович Богомаз проти України» (заява № 49449/06);
 • «Віра Григорівна Фадєєва проти України» (заява № 50546/06);
 • «Андрій Андрійович та Ніна Яківна Сулими проти України» (заява № 32356/07);
 • «Сергій Володимирович Шаблій проти України» (заява № 33755/07);
 • «Торговий дім «Петро і Павел» проти України» (заява № 34215/07);
 • «Федір Гаврилович Чернейчук проти України» (заява № 40045/07);
 • «Сергій Анатолійович Шевченко проти України» (заява № 44314/07);
 • «Галина Василівна Лебедєва проти України» (заява № 51693/07);
 • «Марія Романівна Гаймуренко проти України» (заява № 2375/08);
 • «Іван Іванович Кушнеров проти України» (заява 18415/08);
 • «Світлана Андріївна Довгопол проти України» (заява № 27317/08);
 • «Наталія Романівна Чупринько проти України» (заява № 5074/09);
 • «Світлана Анатоліївна Селютіна проти України» (заява № 10292/09);
 • «Василь Миколайович Кузьомко проти України» (заява № 55940/09);
 • «Анатолій Іванович Кушнарьов проти України» (заява № 35860/10);
 • «Лідія Михайлівна Масютенко проти України» (заява № 42914/10);
 • «Світлана Олександрівна Михайленко проти України» (заява № 41367/11);
 • «Володимир Олександрович Колісник проти України» (заява № 41975/11).

 

 1. Резолюцією від 11 вересня 2013 року (CM/ResDH(2013)173) на 1177-му засіданні КМ РЄ:
 • «КП «Редакція газети «Слава Севастополя» проти України» (заява № 50406/08);
 • «Володимир Олексійович Степанов проти України» (заява № 28215/10);
 • «Вікторія Олександрівна Маліцька проти України» (заява № 22826/11);
 • «Павло Іванович Бурдиян проти України» (заява № 31331/06);
 • «Григорій Федорович Буряк проти України» (заява № 7635/07);
 • «Іванна Іванівна Гукович проти України» (заява № 17187/07);
 • «Валентина Василівна Головкова проти України» (заява № 2930/08).

 

 1. Резолюцією від 05 грудня 2013 року (CM/ResDH(2013)257) на 1186-му засіданні КМ РЄ у справі «Олександра Михайлівна Тюлякова проти України».

 

 1. Резолюцією від 18 грудня 2013 року (CM/ResDH(2013)267) на 1187-му засіданні КМ РЄ у справі «Володимир Миколайович Димма проти України».

У 2014 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 7 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 15 січня 2014 року CM/ResDH(2014)4 на 1188-му засіданні КМ РЄ у справах «Микола Михайлович Галінський та 2 інші заяви проти України» (заява № 25726/07) та «Алла Петрівна Ключка та 2 інші заяви проти України» (заява № 10397/06), відповідно.
 2. Резолюцією від 30 квітня 2014 року CM/ResDH(2014)63 на 1198-му засіданні КМ РЄ у справі «Христов проти України» (заява № 24465/04).
 3. Резолюцією від 28 травня 2014 року CM/ResDH(2014)75 на 1200-му засіданні КМ РЄ у справах «Кечко проти України» (заява № 63134/00) та «Чайковський проти України» (заява № 2295/06).
 4. Резолюцією від 02 липня 2014 року CM/ResDH(2014)95 на 1204-му засіданні КМ РЄ у справі «Володимир Якович Балковий проти України» (заява № 18960/12).
 5. Резолюцією від 04 грудня 2014 року CM/ResDH(2014)270 на 1214-му засіданні КМ РЄ у справі «Новоселецький проти України» (заява № 47148/99).

У 2015 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 13 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 15 квітня 2015 року CM/ResDH(2015)59 на 1225-му засіданні КМ РЄ у справах «Карпенко проти України» (заява № 53450/11) та «Майстренко проти України» (заява № 11023/12).
 2. Резолюцією від 17 листопада 2015 року CM/ResDH(2015)220 на 1240-му засіданні КМ РЄ:
 • «Алексєєв проти України» (заява № 47148/99);
 • «Олександр Михайлович Бідаш та 5 інших заяв проти України» (заява № 194/12);
 • «Божкова проти України» (заява № 65916/11);
 • «Гриценко проти України» (заява № 49773/07);
 • «Тетяна Павлівна Коржова проти України» (заява № 4341/08);
 • «Роман Леонідович Мокренко проти України» (заява № 24340/12);
 • «Нікіфорова та Нікіфоров проти України» (заява № 29883/03);
 • «Любов Павлівна Жарікова та 13 інших заяв проти України» (заява № 33474/10).

 

 1. 3. Резолюцією від 09 грудня 2015 року CM/ResDH(2015)244 на 1243-му засіданні КМ РЄ:
 • «Валентина Петрівна Лінцевич проти України» (заява № 12511/13);
 • «Микола Миколайович Рижик проти України» (заява № 48001/11);
 • «Олександр Григорович Серебрянський проти України» (заява № 44054/13);
 • «Костянтин Юрійович Тимкович» (заява № 16702/13).

У 2016 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 4 рішення Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 08 березня 2016 року CM/ResDH(2016)36 на 1250-му засіданні КМ РЄ у справі «Пічкур проти України» (заява № 10441/06).
 2. Резолюцією від 13 квітня 2016 року CM/ResDH(2016)79 на 1253-му засіданні КМ РЄ у справі «Чорній проти України» (заява № 35227/06).
 3. Резолюцією від 27 квітня 2016 року CM/ResDH(2016)92 на 1254-му засіданні КМ РЄ у справах «Загородній проти України» (заява № 27004/06) та «Шаповалов проти України» (заява № 45835/05).

У 2017 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 100 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)20 на 1275-му засіданні КМ РЄ у справі
  «ПАТ «Кіровоградобленерго» проти України» (заява 35088/07).
 2. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)21 на 1275-му засіданні КМ РЄ у справі «Серков проти України» (заява 39766/05).
 3. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)22 на 1275-му засіданні КМ РЄ у справі «Сук проти України» (заява 10972/05).
 4. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)23 на 1275-му засіданні КМ РЄ:
 • «Басій проти України» (заява № 20850/12);
 • «Дмитро Володимирович Галенко проти України» (заява № 61172/12);
 • «Кисельов проти України» (заява № 692/07);
 • «Колесніков та Колеснікова проти України» (заява № 6161/05);
 • «Мартинович проти України» (заява № 27071/08);
 • «Михальчук та Поленкова проти України» (заява № 18620/06);
 • «Майя Михайлівна Неділько та 10 інших заяв проти України» (заява № 77376/12);
 • «Панич проти України» (заява № 63594/11);
 • «Віктор Миколайович Пасічник та 3 інші заяви проти України» (заява № 48791/06);
 • «Валентин Єгорович П’ятов та Надія Миколаївна Томіліна проти України» (заява
  77234/12);
 • «В’ячеслав Андрійович Шевчук проти України» (заява № 43121/09).
 1. Резолюцією від 07 червня 2017 року CM/ResDH(2017)177 на 1288-му засіданні КМ РЄ:
 • «ТОВ «Фірма «ВЕРІТАС» проти України» (заява № 2217/07);
 • «ТОВ «Базальт-Імпекс» проти України» (заява № 39051/07);
 • «Верітас проти України» (заява № 39157/02);
 • «Сокуренко та Стригун проти України» (заява № 29458/04).
 1. Резолюцією від 14 червня 2017 року CM/ResDH(2017)198 на 1289-му засіданні КМ РЄ:
 • «Алієв проти України» (заява № 41220/98);
 • «Данкевич проти України» (заява № 40679/98);
 • «Хохліч проти України» (заява № 41707/98);
 • «Назаренко проти України» (заява № 39483/98).
 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)294 на 1294-му засіданні КМ РЄ:
 • «Ігор Шевченко проти України» (заява № 22737/04);
 • «Меркулова проти України» (заява № 21454/04 );
 • «Маснєва проти України» (заява № 5952/07);
 • «Падура проти України» (заява № 48229/10);
 • «Мироненко проти України» (заява № 15938/02);
 • «Олейнікова проти України» (заява № 38765/05);
 • «Тучін та Тучіна проти України» (заява № 40458/08).
 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)283 на 1294-му засіданні КМ РЄ у справі «Мацюк проти України».
 2. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)296 на 1294-му засіданні КМ РЄ:
 • «Харченко проти України» (заява № 40107/02);
 • «Баришевський проти України» (заява № 71660/11);
 • «Болдирев проти України» (заява № 27889/03);
 • «Борісенко проти України» (заява № 25725/02);
 • «Будан проти України» (заява № 38800/12);
 • «Буряга проти України» (заява № 27672/03);
 • «Доронін проти України» (заява № 16505/02);
 • «Дяченко проти України» (заява № 42813/05);
 • «Галь проти України» (заява № 6759/11);
 • «Гаважук проти України» (заява № 17650/02);
 • «Хайредінов проти України» (заява № 38717/04);
 • «Комарова проти України» (заява № 13371/06);
 • «Кравченко проти України» (заява № 49122/07);
 • «Микола Кучеренко проти України» (заява № 16447/04);
 • «Луценко проти України» (заява № 37645/10);
 • «Малик проти України» (заява № 37198/10);
 • «Мірошниченко проти України» (заява № 19805/08);
 • «Роман Мірошниченко проти України» (заява № 34211/04);
 • «Молодорич проти України» (заява № 2161/02);
 • «Москаленко проти України» (заява № 37466/04);
 • «Мурукін проти України» (заява № 15816/04);
 • «Олейнікова проти України» (заява № 11930/09);
 • «Орловський проти України» (заява № 12222/09);
 • «Осипенко проти України» (заява № 4634/04);
 • «Подвезько проти України» (заява № 74297/11);
 • «Прокопенко проти України» (заява № 5522/04);
 • «Руденко проти України» (заява № 5797/05);
 • «Руслан Яковенко проти України» (заява № 5425/11);
 • «Смолік проти України» (заява № 11778/05);
 • «Соловей і Зозуля проти України» (заява № 40774/02+);
 • «Свершов проти України» (заява № 35231/02);
 • «Ткачов проти України» (заява № 39458/02);
 • «Третьяков проти України» (заява № 16698/05);
 • «Вінокуров проти України» (заява № 2937/04);
 • «Воляник проти України» (заява № 7554/10);
 • «Єлоєв проти України» (заява № 17283/02).

 

 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)295 на 1294-му засіданні КМ РЄ:
 • «Боротюк проти України» (заява № 33579/04);
 • «Бортнік проти України» (заява № 39582/04);
 • «Тодоров проти України» (заява № 16717/05);
 • «Хайров проти України» (заява № 19157/06);
 • «Єрохіна проти України» (заява № 12167/04);
 • «А.В. проти України» (заява № 65032/09);
 • «Тихонов проти України» (заява № 17969/09);
 • «Саранчов проти України» (заява № 2308/06).

 

 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)284 на 1294-му засіданні КМ РЄ:
 • «Віктор Хасьянович Богдалов та 2 інші заяви проти України» (заява № 30400/12);
 • «Григорій Васильович Логвиновський та Галина Михайлівна Логвиновська проти України» (заява № 38149/11);
 • «Василь Володимирович Шпичка та 5 інших заяв проти України» (заява № 3817/10);
 • «Олександр Григорович Іваницький та 2 інші заяви проти України» (заява № 39521/10);
 • «Віктор Іванович Нікіфоренко та 3 інші заяви проти України» (заява № 40519/09);
 • «Федір Федорович Грушковський проти України» (заява № 70744/10);
 • «Валентина Петрівна Руденко та 4 інші заяви проти України» (заява № 9784/09);
 • «Юлія Володимирівна Тимошенко проти України» (заява № 65656/12).

 

 1. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)326 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Балацький проти України» (заява № 34786/03).
 2. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)327 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Романова проти України» (заява № 33089/02).
 3. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)329 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Надточій проти України» (заява № 7460/03).
 4. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)323 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Андрій Руденко проти України» (заява № 35041/05).
 5. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)321 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Стебницький і «Комфорт» проти України» (заява № 10687/02).
 6. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)324 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Серявін та інші проти України» (заява № 4909/04).
 7. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)322 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Лучанінова проти України» (заява № 16347/02).
 8. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)328 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Перетяка та Шереметьєв проти України» (заява № 17160/06).
 9. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)325 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Будченко проти України» (заява № 17160/06).
 10. Резолюцією від 17 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)359 на 1297-му засіданні КМ РЄ у справі «Ковач проти України» (заява № 39424/02).
 11. Резолюцією від 17 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)357 на 1297-му засіданні КМ РЄ у справі «Ічін та інші проти України» (заява № 28189/04).
 12. Резолюцією від 17 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)358 на 1297-му засіданні КМ РЄ у справі «Клементьєва та Клементьєв проти України» (заява № 25192/06).
 13. Резолюцією від 25 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)377 на 1298-му засіданні КМ РЄ у справі «Корецький та інші проти України» (заява № 40269/02).
 14. Резолюцією від 25 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)378 на 1298-му засіданні КМ РЄ у справах «Мушта проти України» (заява № 8863/06) та «Кравченко проти України» (заява № 46673/06).
 15. Резолюцією від 22 листопада 2017 року CM/ResDH(2017)400 на 1300-му засіданні КМ РЄ у справі «Курочкін проти України» (заява № 42276/08).
 16. Резолюцією від 22 листопада 2017 року CM/ResDH(2017)399 на 1300-му засіданні КМ РЄ у справах «Буланов та Купчик проти України» (заява № 7714/06) та «Андрієвська проти України» (заява № 34036/06).

Станом на 01 липня 2018 року КМ РЄ вже визнано такими, що виконані Україною, 44 рішення Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 10 січня 2018 року CM/ResDH(2018)23 на 1303-му засіданні КМ РЄ у справі «Григорій Федорович Москалюк та Лариса Миколаївна Дмитрієва проти України» (заява
  № 9399/09).
 2. Резолюцією від 10 січня 2018 року CM/ResDH(2018)24 на 1303-му засіданні КМ РЄ у справі «Ганна Кузьмінічна Жужнева проти України» (заява № 31790/05).
 3. Резолюцією від 31 січня 2018 року CM/ResDH(2018)39 на 1305-му засіданні КМ РЄ у справі «Савіни проти України» (заява № 39948/06).
 4. Резолюцією від 31 січня 2018 року CM/ResDH(2018)40 на 1305-му засіданні КМ РЄ у справі «Михайлюк та Петров проти України» (заява № 11932/02).
 5. 5. Резолюцією від 31 січня 2018 року CM/ResDH(2018)41 на 1305-му засіданні КМ РЄ у справі «Дія 97 проти України» (заява № 19164/04).
 6. Резолюцією від 07 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)48 на 1306-му засіданні КМ РЄ у справі «Ігор Тарасов проти України» (заява № 44396/05).
 7. Резолюцією від 07 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)49 на 1306-му засіданні КМ РЄ у справі «Редакція газети «Правоє дело» та Штекель проти України» (заява № 33014/05).
 8. Резолюцією від 07 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)50 на 1306-му засіданні КМ РЄ у справі «Євген Павлович Мороз проти України» (заява № 42009/07).
 9. Резолюцією від 14 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)57 на 1307-му засіданні КМ РЄ у справі «Чуйкіна проти України» (заява № 28924/04).
 10. Резолюцією від 15 березня 2018 року CM/ResDH(2018)110 на 1310-му засіданні КМ РЄ:
 • «Двойних проти України» (заява № 72277/01);
 • «Іззетов проти України» (заява № 23136/04);
 • «Горбатенко проти України» (заява № 25209/06);
 • «Коваль проти України» (заява № 65550/01);
 • «Самойлович проти України» (заява № 28969/04);
 • «Віслогузов проти України» (заява № 32362/02);
 • «Зінченко проти України» (заява № 63763/11);
 • «Знайкін проти України» (заява № 37538/05);
 • «Барило проти України» (заява № 9607/06);
 • «Коктиш проти України» (заява № 43707/07);
 • «Мустафаєв проти України» (заява № 36433/05);
 • «Похлєбін проти України» (заява № 35581/06);
 • «Цигоній проти України» (заява № 19213/04);
 • «Веніосов проти України» (заява № 30634/05);
 • «Кондратьєв проти України» (заява № 5203/09);
 • «Кушнір проти України» (заява № 42184/09);
 • «Сокіл проти України» (заява № 9414/13);
 • «Пивоварник проти України» (заява № 29070/15);
 • «Миханів проти України» (заява № 75522/01);
 • «Ухан проти України» (заява № 30628/02);
 • «Єрмоленко проти України» (заява № 49218/10);
 • «Темченко проти України» (заява № 30579/10);
 • «Кущ проти України» (заява № 53865/11);
 • «Гук проти України» (заява № 16995/05).
 1. Резолюцією від 10 квітня 2018 року CM/ResDH(2018)164 на 1313-му засіданні КМ РЄ у справі «Акопян проти України» (заява №12317/06).
 2. Резолюцією від 02 травня 2018 року CM/ResDH(2018)190 на 1315-му засіданні КМ РЄ у справі «ТОВ «ФРІДА» проти України» (заява № 24003/07).
 3. Резолюцією від 07 червня 2018 року CM/ResDH(2018)231 на 1318-му засіданні КМ РЄ:
 • «Анатолій Руденко проти України» (заява № 50264/08);
 • «Гарькавий проти України» (заява № 25978/07);
 • «Квашко проти України» (заява № 40939/05);
 • «Лелюк проти України» (заява № 24037/08);
 • «Таран проти України» (заява № 31898/06);
 • «Вітрук проти України» (заява № 26127/03).
 1. Резолюцією від 07 червня 2018 року CM/ResDH(2018)232 на 1318-му засіданні КМ РЄ:
 • «Салов проти України» (заява №65518/01);
 • «Білуха проти України» (заява №33949/02);
 • «Фельдман проти України» (заява №76556/01).

Також зазначається, що на виконання рішень Європейського суду по суті скарг з державного бюджету було сплачено:

 • у 2008 році – 20 434 375,53 грн.;
 • у 2009 році – 7 939 067,82 грн.;
 • у 2010 році – 29 174 853,54 грн.;
 • у 2011 році – 25 021 734,79 грн.;
 • у 2012 році – 39 002 553,75 грн.;
 • у 2014 році – 169817, 7 тис. грн.;
 • у 2015 році – 639 981 892, 09 грн.;
 • у 2016 році – 612 294 315, 54 грн.;
 • у 2017 році – 61 365,79 тис. грн.