Інформація щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України

17 липня 1997 року, ратифікувавши Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (1950 року), Україна зобов’язалася виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) у будь-яких справах, в яких вона є стороною.

Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» виконанням рішень Європейського суду у справах щодо України є:

 • виплата відшкодування, присудженого Європейським судом;
 • вжиття додаткових заходів індивідуального характеру, спрямованих на усунення конкретного порушення, визначеного в рішенні Європейського суду;
 • вжиття заходів загального характеру:

а) з метою забезпечення додержання державою положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, порушення яких встановлено в рішенні Європейського суду;

б) для усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого Європейським судом порушення;

в) з метою усунення підстави для надходження до Європейського суду аналогічних заяв проти України у майбутньому.

З огляду на природу порушень, встановлених Європейським судом, виконання відповідних рішень є об’єктивно довготривалим процесом і державні органи оперативно реагують на виявлені порушення. Випадків необґрунтованого невжиття необхідних заходів для виконання рішень Європейського суду не було.

Відповідно до пункту 2 статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод остаточні рішення Європейського суду передаються до Комітету міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ), який здійснює нагляд за його виконанням, і у своїй діяльності керується Правилами щодо контролю за виконанням рішень Європейського суду та умов дружнього врегулювання (від 10 травня 2006 року).

Рішення Європейського суду вважається виконаним після ухвалення на засіданні КМ РЄ відповідної резолюції (рішення). Таке рішення виноситься після надання державою інформації про вжиття всіх належних заходів індивідуального та загального характеру на виконання відповідного рішення Європейського суду.

Першою резолюцією КМ РЄ від 06 березня 2002 року рішення Європейського суду у справі «Кайсін та інші проти України» (заява № 46144/99) було визнано таким, що повністю виконано Україною. Наступною резолюцією від 28 лютого 2007 року КМ РЄ визнав за Україною виконання своїх обов’язків за статтею 46 Конвенції про захист прав людини вже у справі «Українська Прес-Група» проти України» (заява № 72713/01).

У 2008 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 7 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 27 березня 2008 року CM/ResDH(2008)25 на 1020-му засіданні КМ РЄ:
 • «Федоренко проти України» (заява № 25921/02; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року);
 • «Ляшко проти України» (заява № 21040/02; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року);
 • «Проніна проти України» (заява № 63566/00; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року);
 • «Мельник проти України» (заява № 23436/03; резолюція КМ РЄ від 27 березня 2008 року).
 1. Резолюцією від 25 червня 2008 року CM/ResDH(2008)65 на 1028-му засіданні КМ РЄ:
 • «Стрижак проти України» (заява № 72269/01);
 • «Грабчук проти України» (заява № 8599/02);
 • «Хант проти України» (заява № 31111/04).

 

У 2010 році КМ РЄ резолюціями від 02 грудня 2010 року CM/ResDH(2010)185 та CM/ResDH(2010)219 на своєму 1100-му засіданні припинив нагляд у зв’язку із повним виконанням рішень Європейського суду у справах «Гурепка проти України» (заява № 61406/00) та «Воловік проти України» (заява № 15123/03), відповідно.

 

У 2011 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 19 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 10 березня 2011 року (CM/ResDH(2011)35) на 1108-му засіданні КМ РЄ у справі «Пономаренко проти України» (заява № 13156/02).
 2. Резолюцією від 02 грудня 2011 року (CM/ResDH(2011)313) на 1128-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Агротехсервіс проти України» (заява № 62608/00);
 • «Іванова проти України» (заява № 74104/01);
 • «Мазняк проти України» (заява № 27640/02);
 • «Полтораченко проти України» (заява № 77317/01);
 • «Жердін проти України» (заява № 53500/99);
 • «Трегубенко проти України» (заява №61333/00);
 • «Васильєв проти України» (заява № 11370/02);
 • «Тімотієвич проти України» (заява № 63158/00);
 • «Савінський проти України» (заява № 6965/02);
 • «Лобас проти України» (заява № 12748/05);
 • «Тамара Павлівна Кублічек проти України» (заява № 24464/07);
 • «Олександр Анатолійович Оджиковський проти України» (заява № 24249/08);
 • «Євгенія Миколаївна Карпенко проти України» (заява № 50242/06);
 • «ТОВ «Олімпекс ЛТД» проти України» (заява № 52730/09);
 • «Ірина Миколаївна Жукова проти України» (заява № 37731/06);
 • «Валентина Миколаївна Галкіна проти України» (заява № 7951/06);
 • «Алла Лук’янівна Мураєнко проти України» (заява № 11524/06);
 • «Георгій Васильович Станчев проти України» (заява № 35131/08).

 

У 2012 році Резолюцією від 06 червня (CM/ResDH(2012)107) на 1144-му засіданні КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 23 рішення Європейського суду, а саме:

 • «Бузько та інші проти України» (заява № 30680/05);
 • «Дем’янець проти України» (заява № 49285/06);
 • «ТОВ «Донбас-2003» проти України» (заява № 18247/09);
 • «Катерина Іванівна Грановська проти України» (заява № 20473/07);
 • «Олександр Сергійович Іванов проти України» (заява № 16246/07);
 • «Юрій Петрович Казаков та 7 інших заяв» (заява № 7680/07);
 • «Ігор Вікторович Книшов проти України» (заява № 25634/06);
 • «Микола Іванович Колосай та 31 інша заява проти України» (заява № 14570/07);
 • «Наталія Володимирівна Макух та 2 інші заяви проти України» (заява № 46720/07);
 • «Марченко та інші проти України» (заява № 42442/07);
 • «Ольга Миколаївна Меліхова проти України» (заява № 20664/09);
 • «Мещеряков та інші проти України» (заява № 40944/07);
 • «Юрій Федотович Мураєнко проти України» (заява № 23137/06);
 • «Володимир Петрович Олинець проти України» (заява № 22409/06);
 • «Пастух та інші проти України» (заява № 5048/07);
 • «Віталій Миколайович Шевчук проти України» (заява № 4984/09);
 • «Анатолій Іванович Шинкаренко та 18 інших заяв проти України» (заява № 17403/06);
 • «Ганна Іванівна Стецюк та 5 інших заяв проти України» (заява № 42019/07);
 • «Віктор Вікторович Супрунов проти України» (заява № 44624/06);
 • «Сусаров проти України» (заява № 31857/07);
 • «ТПТК «Кераміст» проти України» (заява № 6015/08);
 • «Дмитро Миколайович Великосельський проти України» (заява № 47391/08);
 • «Ірина Михайлівна Жіакова та 9 інших проти України» (заява № 32707/05).

 

У 2013 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 31 рішення Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 19 червня 2013 року (CM/ResDH(2013)128) на 1174-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Анатолій Михайлович Миколаєнко проти України» (заява № 2489/06);
 • «Анатолій Федорович Таран проти України» (заява № 8662/06);
 • «Галина Куртівна Апалькова проти України» (заява № 20440/06);
 • «Подольська та інші проти України» (заява № 35966/06);
 • «Віталій Григорович Богомаз проти України» (заява № 49449/06);
 • «Віра Григорівна Фадєєва проти України» (заява № 50546/06);
 • «Андрій Андрійович та Ніна Яківна Сулими проти України» (заява № 32356/07);
 • «Сергій Володимирович Шаблій проти України» (заява № 33755/07);
 • «Торговий дім «Петро і Павел» проти України» (заява № 34215/07);
 • «Федір Гаврилович Чернейчук проти України» (заява № 40045/07);
 • «Сергій Анатолійович Шевченко проти України» (заява № 44314/07);
 • «Галина Василівна Лебедєва проти України» (заява № 51693/07);
 • «Марія Романівна Гаймуренко проти України» (заява № 2375/08);
 • «Іван Іванович Кушнеров проти України» (заява 18415/08);
 • «Світлана Андріївна Довгопол проти України» (заява № 27317/08);
 • «Наталія Романівна Чупринько проти України» (заява № 5074/09);
 • «Світлана Анатоліївна Селютіна проти України» (заява № 10292/09);
 • «Василь Миколайович Кузьомко проти України» (заява № 55940/09);
 • «Анатолій Іванович Кушнарьов проти України» (заява № 35860/10);
 • «Лідія Михайлівна Масютенко проти України» (заява № 42914/10);
 • «Світлана Олександрівна Михайленко проти України» (заява № 41367/11);
 • «Володимир Олександрович Колісник проти України» (заява № 41975/11).

 

 1. Резолюцією від 11 вересня 2013 року (CM/ResDH(2013)173) на 1177-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «КП «Редакція газети «Слава Севастополя» проти України» (заява № 50406/08);
 • «Володимир Олексійович Степанов проти України» (заява № 28215/10);
 • «Вікторія Олександрівна Маліцька проти України» (заява № 22826/11);
 • «Павло Іванович Бурдиян проти України» (заява № 31331/06);
 • «Григорій Федорович Буряк проти України» (заява № 7635/07);
 • «Іванна Іванівна Гукович проти України» (заява № 17187/07);
 • «Валентина Василівна Головкова проти України» (заява № 2930/08).

 

 1. Резолюцією від 05 грудня 2013 року (CM/ResDH(2013)257) на 1186-му засіданні КМ РЄ у справі «Олександра Михайлівна Тюлякова проти України».
 2. Резолюцією від 18 грудня 2013 року (CM/ResDH(2013)267) на 1187-му засіданні КМ РЄ у справі «Володимир Миколайович Димма проти України».

 

У 2014 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 7 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 15 січня 2014 року CM/ResDH(2014)4 на 1188-му засіданні КМ РЄ у справах «Микола Михайлович Галінський та 2 інші заяви проти України» (заява № 25726/07) та «Алла Петрівна Ключка та 2 інші заяви проти України» (заява № 10397/06), відповідно.
 2. Резолюцією від 30 квітня 2014 року CM/ResDH(2014)63 на 1198-му засіданні КМ РЄ у справі «Христов проти України» (заява № 24465/04).
 3. Резолюцією від 28 травня 2014 року CM/ResDH(2014)75 на 1200-му засіданні КМ РЄ у справах «Кечко проти України» (заява № 63134/00) та «Чайковський проти України» (заява № 2295/06).
 4. Резолюцією від 02 липня 2014 року CM/ResDH(2014)95 на 1204-му засіданні КМ РЄ у справі «Володимир Якович Балковий проти України» (заява № 18960/12).
 5. Резолюцією від 04 грудня 2014 року CM/ResDH(2014)270 на 1214-му засіданні КМ РЄ у справі «Новоселецький проти України» (заява № 47148/99).

 

У 2015 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 14 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 15 квітня 2015 року CM/ResDH(2015)59 на 1225-му засіданні КМ РЄ у справах «Карпенко проти України» (заява № 53450/11) та «Майстренко проти України» (заява № 11023/12).
 2. Резолюцією від 17 листопада 2015 року CM/ResDH(2015)220 на 1240-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Алексєєв проти України» (заява № 47148/99);
 • «Олександр Михайлович Бідаш та 5 інших заяв проти України» (заява № 194/12);
 • «Божкова проти України» (заява № 65916/11);
 • «Гриценко проти України» (заява № 49773/07);
 • «Тетяна Павлівна Коржова проти України» (заява № 4341/08);
 • «Роман Леонідович Мокренко проти України» (заява № 24340/12);
 • «Нікіфорова та Нікіфоров проти України» (заява № 29883/03);
 • «Любов Павлівна Жарікова та 13 інших заяв проти України» (заява № 33474/10).
 1. 3. Резолюцією від 09 грудня 2015 року CM/ResDH(2015)244 на 1243-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Валентина Петрівна Лінцевич проти України» (заява № 12511/13);
 • «Микола Миколайович Рижик проти України» (заява № 48001/11);
 • «Олександр Григорович Серебрянський проти України» (заява № 44054/13);
 • «Костянтин Юрійович Тимкович» (заява № 16702/13).

 

У 2016 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 4 рішення Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 08 березня 2016 року CM/ResDH(2016)36 на 1250-му засіданні КМ РЄ у справі «Пічкур проти України» (заява № 10441/06).
 2. Резолюцією від 13 квітня 2016 року CM/ResDH(2016)79 на 1253-му засіданні КМ РЄ у справі «Чорній проти України» (заява № 35227/06).
 3. Резолюцією від 27 квітня 2016 року CM/ResDH(2016)92 на 1254-му засіданні КМ РЄ у справах «Загородній проти України» (заява № 27004/06) та «Шаповалов проти України» (заява № 45835/05).

 

У 2017 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 100 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)20 на 1275-му засіданні КМ РЄ у справі «ПАТ «Кіровоградобленерго» проти України» (заява 35088/07).
 2. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)21 на 1275-му засіданні КМ РЄ у справі «Серков проти України» (заява 39766/05).
 3. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)22 на 1275-му засіданні КМ РЄ у справі «Сук проти України» (заява 10972/05).
 4. Резолюцією від 18 січня 2017 року CM/ResDH(2017)23 на 1275-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Басій проти України» (заява № 20850/12);
 • «Дмитро Володимирович Галенко проти України» (заява № 61172/12);
 • «Кисельов проти України» (заява № 692/07);
 • «Колесніков та Колеснікова проти України» (заява № 6161/05);
 • «Мартинович проти України» (заява № 27071/08);
 • «Михальчук та Поленкова проти України» (заява № 18620/06);
 • «Майя Михайлівна Неділько та 10 інших заяв проти України» (заява № 77376/12);
 • «Панич проти України» (заява № 63594/11);
 • «Віктор Миколайович Пасічник та 3 інші заяви проти України» (заява № 48791/06);
 • «Валентин Єгорович П’ятов та Надія Миколаївна Томіліна проти України» (заява № 77234/12);
 • «В’ячеслав Андрійович Шевчук проти України» (заява № 43121/09).
 1. Резолюцією від 07 червня 2017 року CM/ResDH(2017)177 на 1288-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «ТОВ «Фірма «ВЕРІТАС» проти України» (заява № 2217/07);
 • «ТОВ «Базальт-Імпекс» проти України» (заява № 39051/07);
 • «Верітас проти України» (заява № 39157/02);
 • «Сокуренко та Стригун проти України» (заява № 29458/04).
 1. Резолюцією від 14 червня 2017 року CM/ResDH(2017)198 на 1289-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Алієв проти України» (заява № 41220/98);
 • «Данкевич проти України» (заява № 40679/98);
 • «Хохліч проти України» (заява № 41707/98);
 • «Назаренко проти України» (заява № 39483/98).
 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)294 на 1294-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Ігор Шевченко проти України» (заява № 22737/04);
 • «Меркулова проти України» (заява № 21454/04 );
 • «Маснєва проти України» (заява № 5952/07);
 • «Падура проти України» (заява № 48229/10);
 • «Мироненко проти України» (заява № 15938/02);
 • «Олейнікова проти України» (заява № 38765/05);
 • «Тучін та Тучіна проти України» (заява № 40458/08).
 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)283 на 1294-му засіданні КМ РЄ у справі «Мацюк проти України».
 2. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)296 на 1294-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Харченко проти України» (заява № 40107/02);
 • «Баришевський проти України» (заява № 71660/11);
 • «Болдирев проти України» (заява № 27889/03);
 • «Борісенко проти України» (заява № 25725/02);
 • «Будан проти України» (заява № 38800/12);
 • «Буряга проти України» (заява № 27672/03);
 • «Доронін проти України» (заява № 16505/02);
 • «Дяченко проти України» (заява № 42813/05);
 • «Галь проти України» (заява № 6759/11);
 • «Гаважук проти України» (заява № 17650/02);
 • «Хайредінов проти України» (заява № 38717/04);
 • «Комарова проти України» (заява № 13371/06);
 • «Кравченко проти України» (заява № 49122/07);
 • «Микола Кучеренко проти України» (заява № 16447/04);
 • «Луценко проти України» (заява № 37645/10);
 • «Малик проти України» (заява № 37198/10);
 • «Мірошниченко проти України» (заява № 19805/08);
 • «Роман Мірошниченко проти України» (заява № 34211/04);
 • «Молодорич проти України» (заява № 2161/02);
 • «Москаленко проти України» (заява № 37466/04);
 • «Мурукін проти України» (заява № 15816/04);
 • «Олейнікова проти України» (заява № 11930/09);
 • «Орловський проти України» (заява № 12222/09);
 • «Осипенко проти України» (заява № 4634/04);
 • «Подвезько проти України» (заява № 74297/11);
 • «Прокопенко проти України» (заява № 5522/04);
 • «Руденко проти України» (заява № 5797/05);
 • «Руслан Яковенко проти України» (заява № 5425/11);
 • «Смолік проти України» (заява № 11778/05);
 • «Соловей і Зозуля проти України» (заява № 40774/02+);
 • «Свершов проти України» (заява № 35231/02);
 • «Ткачов проти України» (заява № 39458/02);
 • «Третьяков проти України» (заява № 16698/05);
 • «Вінокуров проти України» (заява № 2937/04);
 • «Воляник проти України» (заява № 7554/10);
 • «Єлоєв проти України» (заява № 17283/02).
 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)295 на 1294-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Боротюк проти України» (заява № 33579/04);
 • «Бортнік проти України» (заява № 39582/04);
 • «Тодоров проти України» (заява № 16717/05);
 • «Хайров проти України» (заява № 19157/06);
 • «Єрохіна проти України» (заява № 12167/04);
 • «А.В. проти України» (заява № 65032/09);
 • «Тихонов проти України» (заява № 17969/09);
 • «Саранчов проти України» (заява № 2308/06).
 1. Резолюцією від 21 вересня 2017 року CM/ResDH(2017)284 на 1294-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Віктор Хасьянович Богдалов та 2 інші заяви проти України» (заява № 30400/12);
 • «Григорій Васильович Логвиновський та Галина Михайлівна Логвиновська проти України» (заява № 38149/11);
 • «Василь Володимирович Шпичка та 5 інших заяв проти України» (заява № 3817/10);
 • «Олександр Григорович Іваницький та 2 інші заяви проти України» (заява № 39521/10);
 • «Віктор Іванович Нікіфоренко та 3 інші заяви проти України» (заява № 40519/09);
 • «Федір Федорович Грушковський проти України» (заява № 70744/10);
 • «Валентина Петрівна Руденко та 4 інші заяви проти України» (заява № 9784/09);
 • «Юлія Володимирівна Тимошенко проти України» (заява № 65656/12).
 1. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)326 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Балацький проти України» (заява № 34786/03).
 2. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)327 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Романова проти України» (заява № 33089/02).
 3. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)329 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Надточій проти України» (заява № 7460/03).
 4. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)323 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Андрій Руденко проти України» (заява № 35041/05).
 5. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)321 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Стебницький і «Комфорт» проти України» (заява № 10687/02).
 6. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)324 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Серявін та інші проти України» (заява № 4909/04).
 7. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)322 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Лучанінова проти України» (заява № 16347/02).
 8. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)328 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Перетяка та Шереметьєв проти України» (заява № 17160/06).
 9. Резолюцією від 04 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)325 на 1296-му засіданні КМ РЄ у справі «Будченко проти України» (заява № 17160/06).
 10. Резолюцією від 17 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)359 на 1297-му засіданні КМ РЄ у справі «Ковач проти України» (заява № 39424/02).
 11. Резолюцією від 17 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)357 на 1297-му засіданні КМ РЄ у справі «Ічін та інші проти України» (заява № 28189/04).
 12. Резолюцією від 17 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)358 на 1297-му засіданні КМ РЄ у справі «Клементьєва та Клементьєв проти України» (заява № 25192/06).
 13. Резолюцією від 25 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)377 на 1298-му засіданні КМ РЄ у справі «Корецький та інші проти України» (заява № 40269/02).
 14. Резолюцією від 25 жовтня 2017 року CM/ResDH(2017)378 на 1298-му засіданні КМ РЄ у справах «Мушта проти України» (заява № 8863/06) та «Кравченко проти України» (заява № 46673/06).
 15. Резолюцією від 22 листопада 2017 року CM/ResDH(2017)400 на 1300-му засіданні КМ РЄ у справі «Курочкін проти України» (заява № 42276/08).
 16. Резолюцією від 22 листопада 2017 року CM/ResDH(2017)399 на 1300-му засіданні КМ РЄ у справах «Буланов та Купчик проти України» (заява № 7714/06) та «Андрієвська проти України» (заява № 34036/06).

 

У 2018 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 318 рішень Європейського суду, а саме:

 1. Резолюцією від 10 січня 2018 року CM/ResDH(2018)23 на 1303-му засіданні КМ РЄ у справі «Григорій Федорович Москалюк та Лариса Миколаївна Дмитрієва проти України» (заява № 9399/09).
 2. Резолюцією від 10 січня 2018 року CM/ResDH(2018)24 на 1303-му засіданні КМ РЄ у справі «Ганна Кузьмінічна Жужнева проти України» (заява № 31790/05).
 3. Резолюцією від 31 січня 2018 року CM/ResDH(2018)39 на 1305-му засіданні КМ РЄ у справі «Савіни проти України» (заява № 39948/06).
 4. Резолюцією від 31 січня 2018 року CM/ResDH(2018)40 на 1305-му засіданні КМ РЄ у справі «Михайлюк та Петров проти України» (заява № 11932/02).
 5. Резолюцією від 31 січня 2018 року CM/ResDH(2018)41 на 1305-му засіданні КМ РЄ у справі «Дія 97 проти України» (заява № 19164/04).
 6. Резолюцією від 07 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)48 на 1306-му засіданні КМ РЄ у справі «Ігор Тарасов проти України» (заява № 44396/05).
 7. Резолюцією від 07 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)49 на 1306-му засіданні КМ РЄ у справі «Редакція газети «Правоє дело» та Штекель проти України» (заява № 33014/05).
 8. Резолюцією від 07 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)50 на 1306-му засіданні КМ РЄ у справі «Євген Павлович Мороз проти України» (заява № 42009/07).
 9. Резолюцією від 14 лютого 2018 року CM/ResDH(2018)57 на 1307-му засіданні КМ РЄ у справі «Чуйкіна проти України» (заява № 28924/04).
 10. Резолюцією від 15 березня 2018 року CM/ResDH(2018)110 на 1310-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Двойних проти України» (заява № 72277/01);
 • «Іззетов проти України» (заява № 23136/04);
 • «Горбатенко проти України» (заява № 25209/06);
 • «Коваль проти України» (заява № 65550/01);
 • «Самойлович проти України» (заява № 28969/04);
 • «Віслогузов проти України» (заява № 32362/02);
 • «Зінченко проти України» (заява № 63763/11);
 • «Знайкін проти України» (заява № 37538/05);
 • «Барило проти України» (заява № 9607/06);
 • «Коктиш проти України» (заява № 43707/07);
 • «Мустафаєв проти України» (заява № 36433/05);
 • «Похлєбін проти України» (заява № 35581/06);
 • «Цигоній проти України» (заява № 19213/04);
 • «Веніосов проти України» (заява № 30634/05);
 • «Кондратьєв проти України» (заява № 5203/09);
 • «Кушнір проти України» (заява № 42184/09);
 • «Сокіл проти України» (заява № 9414/13);
 • «Пивоварник проти України» (заява № 29070/15);
 • «Миханів проти України» (заява № 75522/01);
 • «Ухан проти України» (заява № 30628/02);
 • «Єрмоленко проти України» (заява № 49218/10);
 • «Темченко проти України» (заява № 30579/10);
 • «Кущ проти України» (заява № 53865/11);
 • «Гук проти України» (заява № 16995/05).
 1. Резолюцією від 10 квітня 2018 року CM/ResDH(2018)164 на 1313-му засіданні КМ РЄ у справі «Акопян проти України» (заява №12317/06).
 2. Резолюцією від 02 травня 2018 року CM/ResDH(2018)190 на 1315-му засіданні КМ РЄ у справі «ТОВ «ФРІДА» проти України» (заява № 24003/07).
 3. Резолюцією від 07 червня 2018 року CM/ResDH(2018)231 на 1318-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Анатолій Руденко проти України» (заява № 50264/08);
 • «Гарькавий проти України» (заява № 25978/07);
 • «Квашко проти України» (заява № 40939/05);
 • «Лелюк проти України» (заява № 24037/08);
 • «Таран проти України» (заява № 31898/06);
 • «Вітрук проти України» (заява № 26127/03).
 1. Резолюцією від 07 червня 2018 року CM/ResDH(2018)232 на 1318-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Салов проти України» (заява №65518/01);
 • «Білуха проти України» (заява №33949/02);
 • «Фельдман проти України» (заява №76556/01).
 1. Резолюцією від 04 липня 2018 CM/ResDH(2018)270 на 1321-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Григорій Микитович Огнарьов проти України» (заява № 12259/12);
 • «Олександр Костянтинович Яковенко проти України» (заява № 19288/10);
 • Олег Артемович Возний проти України та Олег Іванович Колесов проти України» 
  (заяви № 2001/12 та № 32748/13);
 • «Олександр Іванович Калініченко проти України та 3 інші заяви» (заява № 22325/08);
 • Сергій Петрович Пастернак проти України та 2 інші заяви» (заява № 27517/08);
 • «Тетяна Василівна Калашникова проти України» (заява № 38930/14);
 • «Вадим Валерійович Білашевський проти України та Віктор Георгійович Поліщук проти України» (заява № 48190/09);
 • «Олександр Михайлович Половик проти України» (заява № 49873/07);
 • «Юрій Васильович Балаболка проти України та Степанія Іванівна Вархоляк проти України» (заяви № 55644/16 та № 64700/16);
 • «Віктор Васильович Росляков проти України та 3 інші заяви» (заява № 69411/13);
 • «Анна Володимирівна Євтушенко проти України» (заява № 75454/11);
 • «Ніна Миколаївна Полякова та Олександр Іванович Поляков проти України»
  (заява № 77170/12);
 • «Анатолій Григорович Архіпов проти України» (заява № 77741/14).
 1. Резолюцією від 04 липня 2018 CM/ResDH(2018)269 на 1321-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Бендерський проти України» (заява № 22750/02);
 • «Богатова проти України» (заява № 5231/04);
 • «Мала проти України» (заява № 4436/07);
 • «Петриченко проти України» (заява № 2586/07).
 1. Резолюцією від 05 вересня 2018 CM/ResDH(2018)319 на 1322-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Голімбієвський проти України» (заява № 11673/10);
 • «Костейчук проти України» (заява № 19177/09);
 • «Ливада проти України» (заява № 21262/06);
 • «Гудзь проти України» (заява № 25032/11);
 • «Плєшков проти України» (заява № 37789/05);
 • «Шуст та Сидоренко проти України» (заява № 41385/06 та  56391/11);
 • «Панкратьєв проти України» (заява № 49900/11);
 • «Семененко проти України» (заява № 52819/08);
 • «Русин проти України» (заява № 5462/10);
 • «Сташук проти України» (заява № 70840/10).
 1. Резолюцією від 05 вересня 2018 CM/ResDH(2018)318 на 1322-му засіданні КМ РЄ у справі «Щокін проти України» (заява № 23759/03 та № 37943/06). 
 2. Резолюцією від 05 вересня 2018 CM/ResDH(2018)317 на 1322-му засіданні КМ РЄ у справі «Волошин проти України» (заява № 15853/08). 
 3. Резолюцією від 05 вересня 2018 CM/ResDH(2018)316 на 1322-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Солдатенко проти України» (заява № 2440/07);
 • «Дубовик проти України» (заяви № 33210/07 і № 41866/08);
 • «Новік проти України» (заява № 48068/06);
 • «Світлорусов проти України» (заява № 2929/05);
 • «Камишев проти України» (заява № 3990/06);
 • «Байсаков та інші проти України» (заява № 54131/08);
 • «Кабулов проти України» (заява № 41015/04);
 • «Крейдіч проти України» (заява № 48495/07);
 • «Пузан проти України» (заява № 51243/08);
 • «Молочко проти України» (заява № 12275/10);
 • «Хомулло проти України» (заява № 47593/10);
 • «Мокаллал проти України» (заява № 19246/10). 
 1. Резолюцією від 20 вересня 2018 CM/ResDH(2018)357 на 1324-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Барсукови проти України» (заява № 23081/07);
 • «Басюк проти України» (заява № 51151/10);
 • «Чумак проти України» (заява № 60790/12);
 • «Дерновий та Дернова проти України» (заява № 20142/10);
 • «Качурка проти України» (заява № 4737/06);
 • «Марчук проти України» (заява № 65663/12);
 • «Мащенко проти України» (заява № 42279/08);
 • «Микола Волкогонов та Ігор Волкогонов проти України» (заява № 40525/05);
 • «Принда проти України» (заява № 10904/05);
 • «Сергієнко проти України» (заява № 47690/07);
 • «Шепеленки проти України» (заява № 8347/12);
 • «Шульга проти України» (заява № 40298/06);
 • «Стабровська проти України» (заява № 65055/12);
 • «Зубкова проти України» (заява № 36660/08).
 1. Резолюцією від 20 вересня 2018 CM/ResDH(2018)348 на 1324-му засіданні КМ РЄ у справі «Пелевін проти України» (заява № 24402/02).
 2. Резолюцією від 20 вересня 2018 CM/ResDH(2018)347 на 1324-му засіданні КМ РЄ у справі «Паскал проти України» (заява № 24652/04).
 3. Резолюцією від 03 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)372 на 1326-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Лобода проти України» (заява № 8865/06);
 • «Кузьміна проти України» (заява № 11984/06).
 1. Резолюцією від 03 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)371 на 1326-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Старигін проти України» (заява № 10347/07);
 • «Кухарчук проти України» (заява № 10437/02);
 • «Барський проти України» (заява № 10569/03);
 • «Ковальов проти України» (заява № 10636/05);
 • «Пономаренко проти України» (заява № 1071/08);
 • «Нестерова проти України» (заява № 10792/04);
 • «Козлов проти України» (заява № 11084/03);
 • «Коломоєць проти України» (заява № 11208/03);
 • «Лошенко проти України» (заява № 11447/04);
 • «Шпілько проти України» (заява № 11471/08);
 • «Ластовка проти України» (заява № 12347/02);
 • «Вікулова проти України» (заява № 12355/06);
 • «Ткаченко проти України» (заява № 1278/06);
 • «Огурцова проти України» (заява № 12803/02);
 • «Коновалов проти України» (заява № 13242/02);
 • «Мангадаш та інші проти України» (заяви № 14018/08, № 14835/08 та № 31423/08);
 • «Ніконенко проти України» (заява № 14089/03);
 • «Шепелева проти України» (заява № 14403/04);
 • «Кравець проти України» (заява № 14518/07);
 • «Асмолов проти України» (заява № 15045/05);
 • «Клименко проти України» (заява № 15935/06);
 • «Калюжна проти України» (заява № 16443/07);
 • «Бендрит проти України» (заява № 1661/04);
 • «Шульга проти України» (заява № 16652/04);
 • «Сіреджук проти України» (заява № 16901/03);
 • «Гіцкайло проти України» (заява № 17026/05);
 • «Волчкова проти України» (заява № 17059/07);
 • «Паламарчук проти України (№2)» (заява № 17156/05);
 • «Федіна проти України» (заява № 17185/02);
 • «Воловик проти України» (заява № 17446/06);
 • «Чубакова проти України» (заява № 17674/05);
 • «Паламарчук проти України» (заява № 17842/08);
 • «N.B. проти України» (заява № 17945/02);
 • «Кушнаренко проти України» (заява № 18010/04);
 • «Неханченко проти України» (заява № 18255/05);
 • «Мітакій проти України» (заява № 183/06);
 • «Лебедєва проти України» (заява № 18345/03);
 • «Михайленко проти України» (заява № 18389/03);
 • «Шаповалова проти України» (заява № 18508/07);
 • «Федорова проти України» (заява № 1853/08);
 • «ТОВ «ФПК “ГРОСС”» проти України» (заява № 18608/05);
 • «Буряк проти України» (заява № 1866/04);
 • «Майстер проти України» (заява № 18951/04);
 • «Рудиш проти України» (заява № 18957/03);
 • «Якименко проти України» (заява № 19142/03);
 • «Ростунова проти України» (заява № 20165/04);
 • «Петренко проти України» (заява № 20330/03);
 • «Блідченко проти України» (заява № 20339/03);
 • «Федорчук проти України» (заява № 20746/05);
 • «Махонько проти України» (заява № 20856/05);
 • «Кісельова проти України» (заява № 21047/02);
 • «Воіщев проти України» (заява № 21263/04);
 • «Кадук проти України» (заява № 21798/05);
 • «Деменова проти України» (заява № 21922/07);
 • «Мкртчан проти України» (заява № 21939/05);
 • «Войт проти України» (заява № 22149/05);
 • «Баглай проти України» (заява № 22431/02);
 • «Блінова проти України» (заява № 2248/06);
 • «Білоус проти України» (заява № 22580/04);
 • «Чепижна проти України» (заява № 22581/04);
 • «Фандралюк проти України» (заява № 22775/03);
 • «Шептицька та Шептицкий проти України» (заява № 23747/05);
 • «Красношапка проти України» (заява № 23786/02);
 • «Карнаушенко проти України» (заява № 23853/02);
 • «Сілін проти України» (заява № 23926/02);
 • «Чуян проти України» (заява № 24131/03);
 • «Куценко проти України (№2)» (заява № 2414/06);
 • «Соломахін проти України» (заява № 24429/03);
 • «Варламова проти України» (заява № 24436/06);
 • «Авраменко проти України» (заява № 24685/07);
 • «Марченко проти України» (заява № 24857/07);
 • «Маруценко проти України» (заява № 24959/06);
 • «Панченко проти України» (заява № 25681/03);
 • «Міцеви проти України» (заява № 25713/06);
 • «Биков проти України» (заява № 26675/07);
 • «Ващенко проти України» (заява № 26864/03);
 • «Мусієнко проти України» (заява № 26976/06);
 • «Братченко проти України» (заява № 27234/04);
 • «Твєрдохлєбов проти України» (заява № 27341/05);
 • «Прасов проти України» (заява № 27685/04);
 • «Костичев проти України» (заява № 27820/04);
 • «Хажевський проти України» (заява № 28297/08);
 • «Мурдугова проти України» (заява № 28325/04);
 • «Соколовський проти України» (заява № 28660/04);
 • «Вировий проти України» (заява № 28746/03);
 • «Якубович проти України» (заява № 29025/05);
 • «Демидова проти України» (заява № 29843/04);
 • «Ларіонов проти України» (заява № 30741/08);
 • «Шапошніков проти України» (заява № 30853/04);
 • «Крат проти України» (заява № 30972/07);
 • «Соломатіна проти України» (заява № 311/03);
 • «Шинкаренко проти України» (заява № 31105/02);
 • «Гавриляк проти України» (заява № 31406/03);
 • «Єрошкіна проти України» (заява № 31572/03);
 • «Пантелєєва проти України» (заява № 31780/02);
 • «Лютов проти України» (заява № 32038/04);
 • «Папазова та інші проти України» (заяви № 32849/05, № 20796/06, № 14347/07 
  та № 40760/07);
 • «Прекрасний проти України» (заява № 33697/04);
 • «Артеменко проти України» (заява № 33983/02);
 • «Пустовіт проти України» (заява № 34332/03);
 • «Бестіянець проти України» (заява № 34545/05);
 • «Павлів проти України» (заява № 35176/08);
 • «Микулін проти України» (заява № 35187/04);
 • «Цихановський проти України» (заява № 3572/03);
 • «Трофімова та Зилькова проти України» (заяви № 35909/06 та № 50559/06);
 • «Ольховікова проти України» (заява № 36002/08);
 • «Літвінова проти України» (заява № 36223/06);
 • «Кіріченко та Белінський проти України» (заява № 36283/02);
 • «Шастків і Валіцька проти України» (заява № 3638/04);
 • «Мороз та інші проти України» (заява № 36545/02);
 • «Крижанівський проти України» (заява № 36619/05);
 • «Смірнова проти України» (заява № 36655/02);
 • «Омеляненко проти України» (заява № 36758/08);
 • «Павловська проти України» (заява № 36949/02);
 • «Кобченко проти України» (заява № 37138/04);
 • «Гуриненко проти України» (заява № 37246/04);
 • «Бублик проти України» (заява № 37500/04);
 • «Меньшакова проти України» (заява № 377/02);
 • «Сляднєва проти України» (заява № 38711/06);
 • «Субот проти України» (заява № 38753/06);
 • «Халак проти України» (заява № 39028/04);
 • «Головко проти України» (заява № 39161/02);
 • «Мухін проти України» (заява № 39404/02);
 • «Терентьєв проти України» (заява № 39763/02);
 • «Удовік проти України» (заява № 39855/04);
 • «Онопко проти України» (заява № 39878/05);
 • «Інковцова проти України» (заява № 39946/03);
 • «Чухась проти України» (заява № 4078/03);
 • «Вороненков проти України» (заява № 41286/04);
 • «Яворська проти України» (заява № 42207/04);
 • «Макаренко проти України» (заява № 43482/02);
 • «Єфремов проти України» (заява № 43799/05);
 • «Себова проти України» (заява № 4430/04);
 • «Петров та інші проти України» (заяви №№ 44654/06, 32525/08 та 35537/08);
 • «Лобацька проти України» (заява № 44674/05);
 • «Гутка проти України» (заява № 45846/05);
 • «Скороход проти України» (заява № 47305/06);
 • «Рудич проти України» (заява № 48874/06);
 • «Сокор проти України» (заява № 49009/07);
 • «Странніков проти України» (заява № 49430/99);
 • «Андренко проти України» (заява № 50138/07);
 • «Щуров проти України» (заява № 5050/07);
 • «Ревунець проти України» (заява № 5144/06);
 • «Маланчук та Вавренюк проти України» (заява № 5211/05);
 • «Крюков проти України (VI)» (заява № 53249/07);
 • «Черниш проти України» (заява № 53443/07);
 • «Соболев проти України» (заява № 55326/07);
 • «Сурдіна проти України» (заява № 5547/07);
 • «Сверчков та Сверчкова проти України» (заява № 55865/07);
 • «Єфименко проти України» (заява № 55870/00);
 • «Лещенко і Толюпа проти України» (заява № 56918/00);
 • «Жужа проти України» (заява № 595/08);
 • «Дульський проти України» (заява № 61679/00);
 • «Лазарук проти України» (заява № 6261/04);
 • «Сланько проти України» (заява № 6508/05);
 • «Желєзнова проти України» (заява № 6713/07);
 • «Желєзнова проти України (№2)» (заява № 6717/07);
 • «Наталія Шевченко проти України» (заява № 68762/01);
 • «Павлюлінець проти України» (заява № 70767/01);
 • «Теліга та інші проти України» (заява № 72551/01);
 • «Шаповал проти України» (заява № 7411/05);
 • «Колесникова проти України» (заява № 7536/05);
 • «Руснакова проти України» (заява № 7575/05);
 • «Гончаров проти України» (заява № 7867/06);
 • «Хурава проти України» (заява № 8503/05);
 • «Кисельова проти України» (заява № 8944/07);
 • «Пилипей проти України» (заява № 9025/03);
 • «Семенюк проти України» (заява № 9476/06);
 • «Лесіна проти України» (заява № 9510/03);
 • «Свистун проти України» (заява № 9616/03);
 • «Долгіх проти України» (заява № 9755/03).

 

 1. Резолюцією від 03 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)370 на 1326-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Юртаєв проти України» (заява № 11336/02);
 • «Арцибашев проти України» (заява № 1282/03);
 • «Дорошенко проти України» (заява № 1328/04);
 • «Караванський проти України (заява № 13375/06);
 • «Єфанов та інші проти України» (заява № 13404/02);
 • «Антоненко та інші проти України» (заява № 14183/02);
 • «Буров проти України» (заява № 14704/03);
 • «Мазуренко проти України» (заява № 14809/03);
 • «Федько проти України» (заява № 17277/03);
 • «Чесняк проти України» (заява № 1809/03);
 • «Яковлєв проти України (заява № 18412/05);
 • «Тєлєгіна проти України» (заява № 2035/03);
 • «Жупнік проти України» (заява № 20792/05);
 • «Поліщук проти України» (заява № 21231/04);
 • «Айбабін проти України» (заява № 23194/02);
 • «Калініченко проти України» (заява № 25444/03);
 • «Луговий проти України» (заява № 25821/02);
 • «Любарт-Сангушко проти України» (заява № 25851/06);
 • «Сізих проти України» (заява № 25914/06);
 • «Кір’яков проти України» (заява № 26124/03);
 • «Фарафонова проти України» (заява № 28780/02);
 • «Оруджев проти України» (заява № 3080/06);
 • «Каюда проти України» (заява № 31467/06);
 • «Кирилюк проти України» (заява № 32241/07);
 • «Костаков проти України» (заява № 32568/05);
 • «Буряк проти України» (заява № 32764/06);
 • «Котяй проти України» (заява № 33645/07);
 • «ТОВ «Солаз» проти України» (заява № 35184/02);
 • «Ришкевич проти України» (заява № 35312/02);
 • «Нічітайлов проти України» (заява № 36024/03);
 • «Зароченцев проти України» (заява № 39327/06);
 • «Червонець проти України» (заява № 39405/03);
 • «Дрогобецька проти України» (заява № 41662/05);
 • «Лигун проти України» (заява № 50165/06);
 • «Балога проти України» (заява № 620/05);
 • «Колєсніков проти України» (заява № 697/07);
 • «Галат проти України» (заява № 716/05);
 • «Бевз проти України» (заява № 7307/05);
 • «Кобцев проти України» (заява № 7324/02);
 • «Кривошей проти України» (заява № 7433/05);
 • «Олексій Бугайов проти України» (заява № 7516/03).
 1. Резолюцією від 17 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)399 на 1327-му засіданні КМ РЄ у справі «Ростовцев проти України» (заява № 2728/16).
 2. Резолюцією від 17 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)398 на 1327-му засіданні КМ РЄ у справі «Суханов проти України» (заява № 32598/07).
 3. Резолюцією від 24 жовтня 2018 CM/ResDH(2018)404 на 1328-му засіданні КМ РЄ у справі «ЗАТ «Авіакомпанія «А.Т.І.» проти України» (заява № 1006/07).

 

У 2019 році КМ РЄ визнано такими, що виконані Україною, 443 рішення Європейського суду, а саме: 

 1. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)17 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Діана Семенівна Більська проти України» (заява № 11595/08);
 • «Алла Георгіївна Антонюк та 7 інших заяв проти України» (заява № 30778/06);
 • «Відіней Ріна Семенівна проти України та 50 інших заяв» (заява № 12623/09);
 • «Віктор Володимирович Бондар проти України та 19 інших заяв» (заява № 21748/08);
 • «Володимир Петрович Степаніщев проти України та 3 інші заяви» (заява № 12265/07);
 • «Михайло Михайлович Пуденков проти України» (заява № 286/16);
 • «Іван Іванович Ковтун проти України та Андрій Миколайович Голобородько проти України» (№22540/17 та № 27936/17).
 1. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)16 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Боднар та інші проти України» (заява № 10071/11);
 • «Носальський проти України» (заява № 26277/02);
 • «Сафяннікова проти України» (заява № 31580/03). 
 1. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)15 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справі «Юрій Волков проти України» (заява №45872/06).
 2. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)13 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справі «Мельниченко проти України» (заява № 17707/02).
 3. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)14 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справі «Хамроєв та інші проти України» (заява № 41651/10).
 4. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)12 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справі «Газета «Україна-центр» проти України» (заява № 16695/04).  
 5. Резолюцією від 09 січня 2019 CM/ResDH(2019)11 на 1333-му засіданні КМ РЄ у справі «Мороз проти України» (заява № 5187/07).
 6. Резолюцією від 30 січня 2019 року CM/ResDH(2019)28 на 1335-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Писатюк проти України» (заява № 21979/04);
 • «Кучеренко проти України» (заява № 22600/02);
 • «Паламарчук проти України» (заява № 28585/04);
 • «Гавриляк та інші проти України» (заява № 32425/08);
 • «Шанко проти України» (заява № 39970/02);
 • «Македон проти України» (заява № 64836/16);
 • «Карімов проти України» (заява № 69435/01);
 • «Юдіна та інші проти України» (заява № 8416/06).
 1. Резолюцією від 24 квітня 2019 року CM/ResDH(2019)108 на 1344-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Ібрагін Мустафайович Бербер та Олександр Володимирович Ружанський проти України» (заяви №№ 14821/08 та 11980/09);
 • «Юрій Васильович Бистрік та Олександр Валерійович Єфремов проти України» (заяви №№ 8827/05 та 30985/05);
 • «Андрій Валерійович Чугунов проти України» (заява № 37774/06);
 • «Андрій Володимирович Гарєв проти України» (заява № 46101/07);
 • «Віктор Миколайович Іванченко проти України та 7інших заяв» (заява № 43781/12);
 • «Любов Василівна Кушинська проти України та 10 іншихзаяв» (заява № 42326/05);
 • «Юлія Болеславівна Луцішината Віталій Болеславович Карпець-Волковинський проти України» (заява № 59704/11);
 • «Анатолій Антонович Медлінський проти України» (заява № 22485/12);
 • «Анзор Сергійович Шонія проти України» (заява № 48421/10);
 • «Володимир Іванович Софіюк проти України та 11 інших заяв» (заява № 47431/11);
 • «Павло Павлович Трандасір проти України» (заява № 75179/11);
 • «Віталій Дмитрович Заперін та Марія Василівна Заперіна проти України» (заява № 9950/11);
 • «Світлана Миколаївна Желєзнова проти України» (заява № 21424/06);
 • «Микола Олександрович Журавльов та 10 інших заяв проти України» (заява № 2710/07);
 • «Олександр Володимирович Комар проти України та 4 інші заяви» (заява № 43444/10);
 • «Віктор Сергійович Гришко проти України та 5 інших заяв» (заява № 16407/09);
 • «Павло Гаврилович Білошапка проти України та 11 інших заяв» (заява № 67525/09);
 • «Олег Анатолійович Вартанов проти України та 3 інші заяви» (заява № 34908/08);
 • «Сергій Іванович Гарах проти Українита 2 інші заяви» (заява № 37190/09);
 • «Ольга Максимівна Іващенко проти України» (заява № 18453/09);
 • «Василь Іванович Шубелік проти Українита 6 інших заяв» (заява № 22328/08);
 • «Олег Степанович Лозовський проти Українита 2 інші заяви» (заява № 68236/10);
 • «Євгенія Григорівна Петренко проти України та 6 інших заяв» (заява № 7581/05);
 • «Сергій Васильович Годня проти Українита 2 інші заяви» (заява № 9638/09);
 • «Тетяна Едіксонівна Мілух проти України та 7 інших заяв» (заява № 4199/09);
 • «Іван Михайлович Погоріляк проти Українита Людмила Олександрівна Заворотна проти України» (заява № 73034/14);
 • «Юрій Володимирович Ковальов проти Українита Сергій Єгорович Саханенко проти України» (заяви №№ 23645/08 та 51152/11);
 • «Олег Миколайович Шафрановський проти України» (заява № 56191/07);
 • «Іван Юрійович Хацкота Марія-Олена Петрівна Хацко проти України та 3 інші заяви» (заява № 50564/08);
 • «Володимир Анатолійович Кінаш проти України» (заява № 23158/08);
 • «Ірина Георгіївна Бубенець проти Українита 6 інших заяв» (заява № 57684/16);
 • «Ігор Леонідович Гиря проти України» (заява № 5878/16);
 • «Василь Володимирович Кравець проти Українита 3 інші заяви» (заява № 75413/11).
 1. Резолюцією від 06 червня 2019 року CM/ResDH(2019)150 на 1348-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Коростильов проти України» (заява № 33643/03);
 • «Лобас проти України» (заява № 21380/04);
 • «Гербей та інші проти України» (заява № 23265/05);
 • «Артур Пархоменко проти України» (заява № 40464/05);
 • «Мушинський проти України» (заява № 3547/06);
 • «Андрій Захаров проти України» (заява № 26581/06);
 • «Малов проти України» (заява № 55876/08);
 • «Тіхак проти України» (заява № 59937/08).
 1. Резолюцією від 06 червня 2019 року CM/ResDH(2019)149 на 1348-му засіданні КМ РЄ у справі «Барський проти України» (заява № 62947/16).
 2. Резолюцією від 06 червня 2019 року CM/ResDH(2019)153 на 1348-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Абрамов проти України» (заява № 39491/03);
 • «Аістов проти України» (заява № 1743/04);
 • «Олександр Шевченко проти України» (заява № 8371/02);
 • «Ананьєв проти України» (заява № 32374/02);
 • «Анацький проти України» (заява № 10558/03);
 • «Андрійчук проти України» (заява № 18024/04);
 • «Антоновський проти України» (заява № 22597/02);
 • «Антонюк проти України» (заява № 17022/02);
 • «Арсененко проти України» (заява № 6128/04);
 • «Арямін проти України» (заява № 3155/03);
 • «Астанков проти України» (заява № 5631/03);
 • «Багрій і Кріваніч проти України» (заяви №№ 12023/04 та 12096/04);
 • «Бакалов проти України» (заява № 14201/02);
 • «Бакай та інші проти України» (заява № 67647/01);
 • «Бахеров проти України» (заява № 1192/04);
 • «Баландіна проти України» (заява № 16092/05);
 • «Батрак проти України» (заява № 50740/06);
 • «Беланова проти України» (заява № 1093/02);
 • «Беліцький проти України» (заява № 20837/02);
 • «Білоченко проти України» (заява № 41803/04);
 • «Берестовий проти України» (заява № 35132/02);
 • «Безуглий проти України» (заява № 19603/03);
 • «Білецька проти України» (заява № 25003/06);
 • «Білокінь проти України» (заява № 14298/06);
 • «Бітківська проти України» (заява № 5788/02);
 • «Бондар та інші проти України» (заява № 12380/05);
 • «Борисов та інші проти України» (заява № 34091/03);
 • «Божко проти України» (заява № 3446/03);
 • «Брушницький проти України» (заява № 29439/04);
 • «Бучковська проти України» (заява № 32832/06);
 • «Бугайов проти України» (заява № 26168/04);
 • «Буховець проти України» (заява № 22098/02);
 • «Олександр Булинко проти України» (заява № 9693/02);
 • «Булинко проти України» (заява № 74432/01);
 • «Буза проти України» (заява № 26892/03);
 • «Чеча проти України» (заява № 5326/04);
 • «Чечін проти України» (заява № 6323/03);
 • «Черемськой проти України» (заява № 7302/03);
 • «Чергинець проти України» (заява № 37296/03);
 • «Чернобривко проти України» (заява № 11324/02);
 • «Черняєв проти України» (заява № 15366/03);
 • «Черниш проти України» (заява № 25989/03);
 • «Чернишева проти України» (заява № 22591/04);
 • «Чіжов проти України» (заява № 6962/02);
 • «Дідух проти України» (заява № 14394/04);
 • «Демченко проти України» (заява № 35282/02);
 • «Деревенко та Довгалюк проти України» (заяви №№ 9956/05 та 13200/05);
 • «Дерев'янко та Белецький проти України» (заяви №№ 35765/05 та 37847/05);
 • «Деркач та Палек проти України» (заяви №№ 34297/02 та 39574/02);
 • «Долгов проти України» (заява № 72704/01);
 • «Доніченко проти України» (заява № 19855/03);
 • «Дроботюк проти України» (заява № 22219/02);
 • «Дубенко проти України» (заява № 74221/01);
 • «Дума проти України» (заява № 39422/04);
 • «Дунда проти України» (заява № 23778/03);
 • «Федорці проти України» (заява № 10616/02);
 • «Фільштейн проти України» (заява № 12997/06);
 • «Федоров проти України» (заява № 43121/04);
 • «Федоров проти України» (заява № 23906/05);
 • «Галімуллін та інші проти України» (заява № 7516/04);
 • «Галицький проти України» (заява № 17082/03);
 • «Гапоненко проти України» (заява № 9254/03);
 • «Гаращенко проти України» (заява № 26873/05);
 • «Гаркуша проти України» (заява № 4629/03);
 • «Гавриленко проти України» (заява № 24596/02);
 • «Гайдай проти України» (заява № 18949/03);
 • «Гаєвська проти України» (заява № 9165/05);
 • «Гайкович проти України» (заява № 38931/02);
 • «Гиря та інші проти України» (заява № 17787/02);
 • «Глівук проти України» (заява № 19949/03);
 • «Глова та Брегін проти України» (заяви №№ 4292/04 та 4347/04);
 • «Глушко проти України» (заява № 22358/06);
 • «Гніцевич проти України» (заява № 29925/04);
 • «Головін проти України» (заява № 3216/02);
 • «Гончаров та інші проти України» (заява № 43090/04);
 • «Гордєєви і Гурбик проти України» (заяви №№ 27370/03 та 30049/04);
 • «Горін проти України» (заява № 24380/03);
 • «Гузовський проти України» (заява № 41125/02);
 • «Грачови та інші проти України» (заяви №№ 18858/03, 18923/03 та 22553/03);
 • «Гриша проти України» (заява № 1535/03);
 • «Грішечкін та інші проти України» (заява № 26131/02);
 • «Губенко проти України» (заява № 22924/02);
 • «Гурська проти України» (заява № 35185/04);
 • «Гусейнова проти України» (заява № 19175/05);
 • «Ільченко проти України» (заява № 17303/03);
 • «Ільчишин та інші проти України» (заяви №№ 8802/07, 8729/07, 8739/07, 8991/07, 8996/07, 9447/07 та 10058/07);
 • «Іщенко та інші проти України» (заяви №№ 23390/02, 11594/03, 11604/03 та 32027/03);
 • «Іващішина проти України» (заява № 43116/04);
 • «Качанов проти України» (заява № 9062/04);
 • «Качерська та Фролова проти України» (заява № 28020/03);
 • «Калашников проти України» (заява № 22709/02);
 • «Карпенко проти України» (заява № 10559/03);
 • «Карпенко та Марков проти України» (заяви №№ 1351/06 та 2433/06);
 • «Карпова проти України» (заява № 12884/02);
 • «Карпухан та інші проти України» (заяви №№ 45524/05, 39316/07, 39326/07, 39329/07, 39331/07, 39332/07, 39333/07, 39335/07, 39337/07, 39339/07, 39342/07, 39360/07, 39407/07, 39411/07, 39418/07, 39422/07, 39426/07, 39429/07, 39433/07, 45858/07);
 • «Кашлакова та інші проти України» (заява № 40765/05);
 • «Касперович проти України» (заява № 22289/02);
 • «Касянчук проти України» (заява № 4187/05);
 • «Кацюк проти України» (заява № 58928/00);
 • «Ханенко проти України» (заява № 10174/02);
 • «Харчук проти України» (заява № 24739/05);
 • «Хохлов проти України» (заява № 26862/03);
 • «Хрипко та інші проти України» (заява № 43507/07);
 • «Хуркунов проти України» (заява № 5079/04);
 • «Кім проти України» (заява № 29872/02);
 • «Кіріло проти України» (заява № 19037/03);
 • «Кисла проти України» (заява № 21050/02);
 • «Кіслінський проти України» (заява № 37039/03);
 • «Колісник проти України» (заява № 20824/02);
 • «Колнооченко та інші проти України» (заяви №№ 12636/03, 14118/03, 33393/03 та 36734/03);
 • «Колосай проти України» (заява № 25452/03);
 • «Колосенко проти України» (заява № 40200/02);
 • «Комар та інші проти України» (заяви №№ 36684/02, 15811/03, 26867/03, 37203/03, 38754/03 та 1181/04);
 • «Кононенко проти України» (заява № 33851/03);
 • «Конотенко проти України» (заява № 7725/04);
 • «Конюхов проти України» (заява № 1858/03);
 • «Кооператив Каховський-5 проти України» (заява № 20728/04);
 • «Копилович та інші проти України» (заяви №№ 1421/03, 11915/06, 11922/06 та 11924/06);
 • «Корнійчук проти України» (заява № 28808/07);
 • «Косарева проти України» (заява № 17304/03);
 • «Косаревська та інші проти України» (заяви №№ 29459/03, 4935/04 та 26996/04);
 • «Кощавець проти України» (заява № 12170/03);
 • «Котельнікова проти України» (заява № 21726/03);
 • «Котляров проти України» (заява № 43593/02);
 • «Коваль та Пацьора проти України» (заяви №№ 1110/02 та 1206/02);
 • «Козачек проти України» (заява № 29508/04);
 • «Кравчук проти України» (заява № 42475/04);
 • «Край проти України» (заява № 25426/03);
 • «Кретінін проти України» (заява № 10515/03);
 • «Кріпак проти України» (заява № 6164/05);
 • «Кривенко проти України» (заява № 19547/06);
 • «Кривоножко та Демченко проти України» (заяви №№ 7435/05 та 7715/05);
 • «Крутько проти України» (заява № 22246/02);
 • «Крутько проти України (№2)» (заява № 33930/05);
 • «Крячков проти України» (заява № 7497/02);
 • «Крищук проти України» (заява № 1811/06);
 • «Кучеренко проти України» (заява № 27347/02);
 • «Антоніна Кучеренко проти України» (заява № 45092/04);
 • «Куліков проти України» (заява № 36367/04);
 • «Куршацова проти України» (заява № 41030/02);
 • «Куценко проти України» (заява № 41936/05);
 • «Кузьменков проти України» (заява № 39164/02);
 • «Лапінська проти України» (заява № 10722/03);
 • «Лазаренко проти України» (заява № 26855/05);
 • «Льдокова проти України» (заява № 17133/04);
 • «Лебедінцева проти України» (заява № 37208/04);
 • «Лень проти України» (заява № 43065/04);
 • «Леонтюк проти України» (заява № 3687/05);
 • «Лісний проти України» (заява № 4204/03);
 • «Лісовол проти України» (заява № 22343/04);
 • «Лисянський проти України» (заява № 17899/02);
 • «Літовкіна проти України» (заява № 35741/04);
 • «Логвінов проти України» (заява № 1371/03);
 • «Лозинський та інші проти України» (заява № 28562/02);
 • «Луганська проти України» (заява № 29435/04);
 • «Лук'янченко проти України» (заява № 17327/02);
 • «Лук'янов проти України» (заява № 11921/04);
 • «Лупандін проти України» (заява № 70898/01);
 • «Луць проти України» (заява № 4208/03);
 • «Ляховецька проти України» (заява № 22539/04);
 • «Лисенко проти України» (заява № 18219/02);
 • «Людмила Науменко проти України» (заява № 14728/07);
 • «Лютих проти України» (заява № 22972/02);
 • «Максиміха проти України» (заява № 43483/02);
 • «Маліновський проти України» (заява № 6028/02);
 • «Мартинчук проти України» (заява № 38988/02);
 • «Мартинов проти України» (заява № 36202/03);
 • «Мась проти України» (заява № 11931/02);
 • «Матківська проти України» (заява № 38683/04);
 • «Мавродій проти України» (заява № 32558/04);
 • «Майданик проти України» (заява № 20826/02);
 • «Мельнікова проти України» (заява № 24626/03);
 • «Михайлова та інші проти України» (заява № 16475/02);
 • «Михеєва проти України» (заява № 44379/02);
 • «Миронов проти України» (заява № 19916/04);
 • «Мирошніченко проти України» (заява № 29420/03);
 • «Мірошниченко і Грабовська проти України» (заяви №№ 32551/03 та 33687/03);
 • «Мітін проти України» (заява № 38724/02);
 • «Мізіна проти України» (заява № 28181/04);
 • «Молчан проти України» (заява № 68897/01);
 • «Моргуненко проти України» (заява № 43382/02);
 • «Моркотун проти України» (заява № 10072/03);
 • «Мовсесян проти України» (заява № 31088/02);
 • «Мурашова проти України» (заява № 16003/03);
 • «Михайленки та інші проти України» (заяви №№ 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02, 42814/02);
 • «Напалкова проти України» (заява № 316/04);
 • «Назарчук проти України» (заява № 9670/02);
 • «Недбаєв проти України» (заява № 18485/04);
 • «Нефедов проти України» (заява № 30855/05);
 • «Негрич проти України» (заява № 22252/02);
 • «Нікишин проти України» (заява № 22993/02);
 • «Носаль проти України» (заява № 18378/03);
 • «Носовець проти України» (заява № 32021/03);
 • «Нуждяк проти України» (заява № 16982/05);
 • «Олег Семенов проти України» (заява № 25464/03);
 • «Олійник і Байбарза проти України» (заява № 5384/03);
 • «Омельчак проти України» (заява № 5616/04);
 • «Орел проти України» (заява № 39924/02);
 • «Осауленко проти України» (заява № 34692/07);
 • «Отиченко та Федіщенко проти України» (заяви №№ 1755/05 та 25912/06);
 • «Овчаренко проти України» (заява № 5578/03);
 • «Овчаров і Хомич проти України» (заяви №№ 32910/06 та 50081/06);
 • «Парінцев та інші проти України» (заяви №№ 22606/04, 43060/04, 43139/04, 8453/05, 24385/05, 27307/05, 27309/05, 30198/05, 36033/05, 36479/05, 45526/05 та 45527/05);
 • «Пархоменко проти України» (заява № 5531/04);
 • «Пашук проти України» (заява № 34103/05);
 • «Пасльон проти України» (заява № 44327/05);
 • «Пастухов проти України» (заява № 20473/02);
 • «Патріно проти України» (заява № 26907/03);
 • «Петрова проти України» (заява № 33635/03);
 • «Петрова та Чорнобривець проти України» (заяви №№ 6360/04 та 16820/04);
 • «Петрук проти України» (заява № 25500/03);
 • «Підоріна і Кириленко проти України» (заяви №№ 12477/06 та 31453/06);
 • «Пиряник проти України» (заява № 75788/01);
 • «Піскунов проти України» (заява № 5497/02);
 • «Півень проти України» (заява № 56849/00);
 • «Півненко проти України» (заява № 36369/04);
 • «Побегайло проти України» (заява № 18368/03);
 • «Полонець проти України» (заява № 39496/02);
 • «Половой проти України» (заява № 11025/02);
 • «Помазаний та Шевченко проти України» (заява № 9719/02);
 • «Попов проти України» (заява № 23892/03);
 • «Прохоров проти України» (заява № 43138/04);
 • «Прокоп'єва проти України» (заява № 48771/06);
 • «Припіяло проти України» (заява № 75801/01);
 • «Пшиченко проти України» (заява № 29433/04);
 • «Пташко проти України» (заява № 6974/04);
 • «Тарасенко проти України» (заява № 43485/02);
 • «Ракітін проти України» (заява № 7675/04);
 • «Рамусь та інші проти України» (заяви №№ 11867/08, 11868/08, 28969/08, 28971/08, 28979/08 та 37484/08);
 • «Ратніков проти України» (заява № 25664/02);
 • «Редька проти України» (заява № 17788/02);
 • «Компанія «Регент» проти України» (заява № 773/03);
 • «Рогожинська проти України» (заява № 2279/03);
 • «Романченко проти України» (заява № 5596/03);
 • «Ромашов проти України» (заява № 67534/01);
 • «Ротар проти України» (заява № 34126/05);
 • «Руденко проти України» (заява № 19441/03);
 • «Руденко проти України» (заява № 11412/02);
 • «Рукас проти України» (заява № 15879/06);
 • «Рябич проти України» (заява № 3445/03);
 • «Рибак проти України» (заява № 26996/03);
 • «Риженков та Зайцев проти України» (заяви №№ 1805/03 та 6717/03);
 • «Саксонцева проти України» (заява № 31449/04);
 • «Самойленко та Полонська проти України» (заява № 6566/05);
 • «Савенко проти України» (заява № 6237/04);
 • «Савінський та Шевченко проти України» (заяви №№ 34168/05 та 45750/07);
 • «Савула проти України» (заява № 12868/05);
 • «Семенов проти України» (заява № 25463/03);
 • «Семенович проти України» (заява № 9480/06);
 • «Сергєєва проти України» (заява № 43798/05);
 • «Серікова проти України» (заява № 43108/04);
 • «Шага проти України» (заява № 39846/04);
 • «Шамрай проти України» (заява № 74096/01);
 • «Шапкіна проти України» (заява № 20028/04);
 • «Шарко проти України» (заява № 72686/01);
 • «Шастін і Шастіна проти України» (заява № 12381/04);
 • «Щербаков проти України» (заява № 75786/01);
 • «Щербінін і Жаріков проти України» (заяви №№ 42480/04 та 43141/04);
 • «Щукін проти України» (заява № 16329/03);
 • «Шебанов проти України» (заява № 30664/05);
 • «Шевченко проти України» (заява № 10905/02);
 • «Шевельов проти України» (заява № 10336/02);
 • «Шевцов проти України» (заява № 16985/03);
 • «Шикер проти України» (заява № 10614/02);
 • «Шмалько проти України» (заява № 60750/00);
 • «Штурхальов проти України» (заява № 10947/04);
 • «Швентковський проти України» (заява № 27589/05);
 • «Шигарєва і Мажанова проти України» (заяви №№ 9450/07 та 22503/07);
 • «Шилкін і Побережний проти України» (заяви №№ 6924/06 та 8252/06);
 • «Сіденко проти України» (заява № 19158/02);
 • «Сіднєв проти України» (заява № 15145/05);
 • «Сікорська проти України» (заява № 34339/03);
 • «Сілка проти України» (заява № 3624/03);
 • «Синько проти України» (заява № 4504/04);
 • «Сивокоз проти України» (заява № 27282/03);
 • «Скалоухов та інші проти України» (заяви №№ 8107/06, 8473/06, 8475/06, 15941/06 та 32116/06);
 • «Скрипець проти України» (заява № 41236/06);
 • «Скубенко проти України» (заява № 41152/98);
 • «Слуквіна проти України» (заява № 9023/03);
 • «Снігур та Онищенко проти України» (заяви №№ 33064/06 та 35799/06);
 • «Соколова проти України» (заява № 29468/04);
 • «Сокур проти України» (заява № 29439/02);
 • «Соломатін проти України» (заява № 8191/04);
 • «Солонський проти України» (заява № 39760/05);
 • «Соловйов проти України» (заява № 4878/04);
 • «Соловйова проти України» (заява № 32547/03);
 • «Сорокіна та Гончаренко проти України» (заява № 41313/06);
 • «Сова проти України» (заява № 36678/03);
 • «Спас і Война проти України» (заява № 5019/03);
 • «Станковська проти України» (заява № 20984/04);
 • «Сторожук проти України» (заява № 2387/06);
 • «Стратейчук проти України» (заява № 25543/02);
 • «Стукалкін проти України» (заява № 35682/07);
 • «Суд'їн проти України» (заява № 5082/05);
 • «Суховій проти України» (заява № 41688/04);
 • «Сухой проти України» (заява № 18860/03);
 • «Свінтицький та Гончаров проти України» (заява № 59312/00);
 • «Сичов проти України» (заява № 4773/02);
 • «Тамара Василівна Лень і Григорій Кузьмич Лень проти України» (заява № 852/05);
 • «Тамбовцев проти України» (заява № 20625/02);
 • «Тарнавський проти України» (заява № 6693/03);
 • «Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України» (заява № 70297/01);
 • «Тихончук проти України» (заява № 16571/03);
 • «Тищенко проти України» (заява № 33892/04);
 • «Торопов проти України» (заява № 19844/02);
 • «Трибунський проти України» (заява № 30177/02);
 • «Трихліб проти України» (заява № 58312/00);
 • «Цанга проти України» (заява № 14612/03);
 • «Царук проти України» (заява № 42476/04);
 • «Твердохліб проти України» (заява № 38888/04);
 • «Урянський проти України» (заява № 21003/02);
 • «Ушачов проти України» (заява № 44221/04);
 • «Устімова проти України» (заява № 24335/03);
 • «В.С. проти України» (заява № 13400/02);
 • «Вараніца проти України» (заява № 14397/02);
 • «Василенков проти України» (заява № 19872/02);
 • «Васильєв проти України» (заява № 10232/02);
 • «Васільєва та інші проти України» (заяви №№ 39876/05, 35532/06 та 37715/06);
 • «Васильєва проти України» (заява № 20511/05);
 • «Вєркєєнко проти України» (заява № 22766/02);
 • «Віговський проти України» (заява № 42318/02);
 • «Віктор Тарасенко проти України» (заява № 38762/03);
 • «Віліканов проти України» (заява № 19189/04);
 • «Вишневська проти України» (заява № 16881/03);
 • «Владимирський проти України» (заява № 2518/03);
 • «Внучко проти України» (заява № 1198/04);
 • «Водоп'янови проти України» (заява № 22214/02);
 • «Волков проти України» (заява № 8794/04);
 • «Волосюк проти України» (заява № 60712/00);
 • «Ворона проти України» (заява № 44372/02);
 • «Воротнікова проти України» (заява № 1225/02);
 • «Воскобойник проти України» (заява № 39874/05);
 • «Востокмаш-Аванта проти України» (заява № 8878/03);
 • «Войкіна проти України» (заява № 17686/04);
 • «Войтенко проти України» (заява № 18966/02);
 • «Ярмола проти України» (заява № 7060/04);
 • «Яворська проти України» (заява № 20745/02);
 • «Єрьоменко проти України» (заява № 1179/04);
 • «Єремеєв проти України» (заява № 42473/04);
 • «Юкін проти України» (заява № 2442/03);
 • «Юрій Іванов проти України» (заява № 40132/02);
 • «Заїченко проти України» (заява № 29875/02);
 • «Захарченко проти України» (заява № 34119/07);
 • «Захаров проти України» (заява № 17015/03);
 • «Замула та інші проти України» (заява № 10231/02);
 • «Жмак проти України» (заява № 36852/03);
 • «Журба проти України» (заява № 7884/03);
 • «Жушман проти України» (заява № 13223/05);
 • «Золотухін проти України» (заява № 11421/03);
 • «Зозуля проти України» (заява № 17466/04);
 • «Зубко та інші проти України» (заяви №№ 3955/04, 5622/04, 8538/04 та 11418/04);
 • «Зиц проти України» (заява № 29570/02).
 1. Резолюцією від 12 червня 2019 року CM/ResDH(2019)138 на 1349-му засіданні КМ РЄ у справі «Гукович проти України» (заява № 22004/07).
 2. Резолюцією від 25 вересня 2019 року CM/ResDH(2019)234 на 1355-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Максименко проти України» (заява № 39488/07);
 • «Іглін проти України» (заява № 39908/05);
 • «Ніколаєнко проти України» (заява № 39994/06);
 • «Фортунський проти України» (заява № 14729/06).
 1. Резолюцією від 25 вересня 2019 року CM/ResDH(2019)243 на 1355-му засіданні КМ РЄ у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України» (заява № 48553/99).
 2. Резолюцією від 05 грудня 2019 року CM/ResDH(2019)323 на 1362-му засіданні КМ РЄ у справі «Марченко проти України» (заява № 4063/04).
 3. Резолюцією від 05 грудня 2019 року CM/ResDH(2019)322 на 1362-му засіданні КМ РЄ у справі «Маленко проти України» (заява № 18660/03).
 4. Резолюцією від 05 грудня 2019 року CM/ResDH(2019)321 на 1362-му засіданні КМ РЄ у справі «Інтерсплав проти України» (заява № 803/02).
 5. Резолюцією від 05 грудня 2019 року CM/ResDH(2019)326 на 1362-му засіданні КМ РЄ у справі «Сорокін проти України» (заява № 3450/09).
 6. Резолюцією від 05 грудня 2019 року CM/ResDH(2019)325 на 1362-му засіданні КМ РЄ у справі «Шестопалова проти України» (заява № 55339/07).
 7. Резолюцією від 05 грудня 2019 року CM/ResDH(2019)324 на 1362-му засіданні КМ РЄ у справі «Наталія Михайленко проти України» (заява № 49069/11).
 8. Резолюцією від 05 грудня 2019 року CM/ResDH(2019)370 на 1362-му засіданні КМ РЄ у справах:
 • «Беньямінсон проти України» (заява № 31585/02);
 • «Паризький та інші проти України» (заява № 35534/10);
 • «Коваленко проти України» (заява № 61404/08);
 • «Ткаченко та інші проти України» (заява № 15642/07);
 • «Термобетон» проти України» (заява № 22538/04);
 • «Волчкова та Желєзнова проти України» (заява № 2293/09);
 • «Циганков проти України» (заява № 27552/08);
 • «Герега проти України» (заява № 30713/05);
 • «Міхно проти України» (заява № 32514/12);
 • «Гержик проти України» (заява № 40427/08);
 • «Савенкова проти України» (заява № 4469/07);
 • «Курс проти України» (заява № 48956/06);
 • «Литвинюк проти України» (заява № 9724/03).
 1. Резолюцією від 11 грудня 2019 року CM/ResDH(2019)360 на 1363-му засіданні КМ РЄ у справі «Ющенко та інші проти України» (заява № 73990/01).

 

Також зазначається, що на виконання рішень Європейського суду по суті скарг з державного бюджету було сплачено:

 • у 2008 році – 20 434 375,53 грн.;
 • у 2009 році – 7 939 067,82 грн.;
 • у 2010 році – 29 174 853,54 грн.;
 • у 2011 році – 25 021 734,79 грн.;
 • у 2012 році – 39 002 553,75 грн.;
 • у 2014 році – 169817, 7 тис. грн.;
 • у 2015 році – 639 981 892, 09 грн.;
 • у 2016 році – 612 294 315, 54 грн.;
 • у 2017 році – 61 365,79 тис. грн.;
 • у 2018 році – 32 646 827,39 грн.

 

У 2020 році Комітетом міністрів Ради Європи (далі - КМ РЄ) було визнано такими, що виконані Україною, 65 рішень Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд), а саме: 1. Резолюцією від 22 січня 2020 року CM/ResDH(2020)15 на 1365-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Жогло проти України» (заява № 17988/02);

• «Сітневський та Чайковський проти України» (заява № 48016/06);

• «Пальчик проти України» (заява № 16980/06);

• «Боєць проти України» (заява № 20963/08);

• «Жуковський проти України» (заява № 31240/03);

• «Олег Колесник проти України» (заява № 17551/02). 2. Резолюцією від 12 лютого 2020 року CM/ResDH(2020)30 на 1367-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Лизанець проти України» (заява № 6725/03);

• «Желтяков проти України» (заява № 4994/04). 3. Резолюцією від 05 березня 2020 року CM/ResDH(2020)46 на 1369-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Адріанова та інші проти України» (заява № 10319/04);

• «Віннік та інші проти України» (заява № 13977/05);

• «Панов проти України» (заява № 21231/05);

• «Гвоздецький проти України» (заява № 28070/04);

• «Гімадуліна та інші проти України» (заява № 30675/06);

• «Логачова та інші проти України» (заява № 4510/05);

• «Кисельова та інші проти України (заява № 6155/05).

4. Резолюцією від 05 березня 2020 року CM/ResDH(2020)43 на 1369-му засіданні КМ РЄ у справі «ТОВ «Полімерконтейнер» проти України» (заява № 23620/05).

5. Резолюцією від 05 березня 2020 року CM/ResDH(2020)41 на 1369-му засіданні КМ РЄ у справі «Шульгін проти України» (заява № 29912/05).

6. Резолюцією від 05 березня 2020 року CM/ResDH(2020)42 на 1369-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Сафонова та інші проти України» (заява № 19156/07);

• «Архіпов та інші проти України» (заява № 39029/05);

• «Аніфер проти України» (заява № 48479/13);

• «Гарбуз проти України» (заява № 72681/10);

• «Санчишин проти України» (заява № 81639/17);

7. Резолюцією від 04 червня 2020 року CM/ResDH(2020)89 на 1377-му засіданні КМ РЄ у справі «Абрамова проти України» (заява № 41988/08).

8. Резолюцією від 04 червня 2020 року CM/ResDH(2020)88 на 1377-му засіданні КМ РЄ у справі «Гримковська проти України» (заява № 38182/03).

9. Резолюцією від 04 червня 2020 року CM/ResDH(2020)90 на 1377-му засіданні КМ РЄ у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (заява № 19336/04).

10. Резолюцією від 17 червня 2020 року CM/ResDH(2020)122 на 1379-му засіданні КМ РЄ у справі «Віра Довженко проти України» (заява № 26646/07).

11. Резолюцією від 17 червня 2020 року CM/ResDH(2020)120 на 1379-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Якушев проти України» (заява № 15978/09);

• «М.Т. проти України» (заява № 950/17);

12. Резолюцією від 01 липня 2020 року CM/ResDH(2020)139 на 1380-му засіданні КМ РЄ у справі «Кривенький проти України» (заява № 43768/07).

13. Резолюцією від 01 липня 2020 року CM/ResDH(2020)138 на 1380-му засіданні КМ РЄ у справі «Графов проти України» (заява № 4809/10).

14. Резолюцією від 08 липня 2020 року CM/ResDH(2020)154 на 1380bis-му засіданні КМ РЄ у справі «Зінаїда Євгенівна Калиновська проти України» (заява № 27114/11).

15. Резолюцією від 09 вересня 2020 року CM/ResDH(2020)176 на 1381-му засіданні КМ РЄ у справі «Бочан проти України» (заява № 7577/02).

16. Резолюцією від 01 жовтня 2020 року CM/ResDH(2020)195 на 1383-му засіданні КМ РЄ у справі «Горшков проти України» (заява № 67531/01).

17. Резолюцією від 21 жовтня 2020 року CM/ResDH(2020)236 на 1386-му засіданні КМ РЄ у справі «Охріменко проти України» (заява № 53896/07).

18. Резолюцією від 03 грудня 2020 року CM/ResDH(2020)366 на 1390-му засіданні КМ РЄ у справах:

 

• «Соколовський проти України» (заява № 6433/18);

• «Чуприна проти України» (заява № 876/16);

• «Щербак проти України» (заява № 81646/17).

19. Резолюцією від 03 грудня 2020 року CM/ResDH(2020)299 на 1390-му засіданні КМ РЄ у справі «Агрокомплекс проти України» (заява № 23465/03).

20. Резолюцією від 03 грудня 2020 року CM/ResDH(2020)363 на 1390-му засіданні КМ РЄ у справі «Вишняков проти України» (заява № 25612/12).

21. Резолюцією від 03 грудня 2020 року CM/ResDH(2020)298 на 1390-му засіданні КМ РЄ у справі «Горовенки та Бугара проти України» (заява № 36146/05).

22. Резолюцією від 03 грудня 2020 року CM/ResDH(2020)362 на 1390-му засіданні КМ РЄ у справі «Хабровські проти України» (заява № 61680/10).

23. Резолюцією від 03 грудня 2020 року CM/ResDH(2020)297 на 1390-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Тросін проти України» (заява № 39758/05);

• «Бігун проти України» (заява № 30315/10);

• «Бєляєв та інші проти України» (заява № 34345/10).

24. Резолюцією від 03 грудня 2020 року CM/ResDH(2020)296 на 1390-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Мута проти України» (заява № 37246/06);

• «Олександр Ніконенко проти України» (заява № 54755/08);

• «Скороходов проти України» (заява № 56697/09);

• «Орлик проти України» (заява № 27454/11);

• «Пелешок проти України» (заява № 10025/06);

• «Чорна проти України» (заява № 1661/08).

25. Резолюцією від 03 грудня 2020 року CM/ResDH(2020)295 на 1390-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Азюковська проти України» (заява № 47921/08);

• «Безотечеська проти України» (заява № 4287/19);

• «Гриненко і Порторенко проти України» (заява № 16003/18);

• «Костерний та Мазур проти України» (заява № 8490/19);

• «Кудряшов та інші проти України» (заява № 22408/08);

• «Пономаренко проти України» (заява № 20930/06);

• «Радзевіл проти України» (заява № 36600/09);

• «Рашитов та інші проти України» (заява № 60085/12);

• «Руденко проти України» (заява № 4940/19);

• «Шамрай та інші проти України» (заява № 15918/07);

• «Забара проти України» (заява № 26007/17);

• «Юр’єва та Юр’єв проти України» (заява № 3431/03).

26. Резолюцією від 03 грудня 2020 року CM/ResDH(2020)294 на 1390-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Шагін проти України» (заява № 20437/05);

• «Криволапов проти України» (заява № 5406/07); 27. Резолюцією від 08 грудня 2020 року CM/ResDH(2020)355 на 1391-му засіданні КМ РЄ у справі «Гарнага проти України» (заява № 20390/07)

 

У 2021 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 119 рішень Європейського суду, а саме: 1. Резолюцією від 03 лютого 2021 року CM/ResDH(2021)23 на 1394-му засіданні КМ РЄ у справі «Сірик проти України» (заява № 6428/07). 2. Резолюцією від 11 березня 2021 року CM/ResDH(2021)49 на 1398-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Фукльов проти України» (заява № 71186/01);

• «Гогін проти України» (заява № 10398/04);

• «Іван Панченко проти України» (заява № 10911/05);

• «Іващенко проти України» (заява № 22215/04);

• «Комнацький проти України» (заява № 40753/07);

• «Концевич проти України» (заява № 9089/04);

• «Кожанова проти України» (заява № 27349/03);

• «Мирвода проти України» (заява № 42478/04);

• «Писарський та інші проти України» (заява № 20397/07);

• «Робота та інші проти України» (заява № 7158/04);

• «Сухопар проти України» (заява № 16267/04);

• «Терновік проти України» (заява № 19430/06);

• «Васильчук проти України» (заява № 31387/05);

• «Віннійчук проти України» (заява № 34000/07);

• «Янголенко проти України» (заява № 14077/05).

3. Резолюцією від 11 березня 2021 року CM/ResDH(2021)48 на 1398-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Воскобойников проти України» (заява № 33015/06);

• «Неділенько та інші проти України» (заява № 43104/04);

• «Волохи проти України» (заява № 23543/02);

• «Володимир Поліщук та Світлана Поліщук проти України» (заява № 12451/04);

• «Ратушна проти України» (заява № 17318/06);

• «Головань проти України» (заява № 41716/06).

3. Резолюцією від 11 березня 2021 року CM/ResDH(2021)40 на 1398-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Якуба проти України» (заява № 1452/09);

• «Бондар проти України» (заява № 18895/08).

4. Резолюцією від 31 березня 2021 року CM/ResDH(2021)54 на 1400-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Володимир Павлович Пшеченко та інші проти України» (заява № 1259/06);

• «Валерій Петрович Веккер та інші проти України» (заява № 33702/04);

• «Лариса Анатоліївна Сенатова та інші проти України» (заява № 38755/04);

 

• «Іван Юхимович Басов та інші проти України» (заява № 12323/05);

• «Юрій Васильович Желіховський проти України» (заява № 39928/05);

• «Євгеній Олексійович Завгородній та інші проти України» (заява № 42842/05);

• «Микола Тимофійович Булавка та інші проти України» (заява № 23715/06);

• «Людмила Михайлівна Єгупова та інші проти України» (заява № 21013/07);

• «Сергій Олександрович Михайлов проти України» (заява № 26447/07);

• «Зінаїда Олексіївна Попова та інші проти України» (заява № 24715/08);

• «Борис Романович Столярук проти України» (заява № 42854/09);

• «Сергій Михайлович Городніченко та інші проти України» (заява № 79754/12).

5. Резолюцією від 09 червня 2021 року CM/ResDH(2021)111 на 1406-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Григор’єв проти України» (заява № 32569/08);

• «Грубник проти України» (заява № 58444/15);

• «Карельський та інші проти України» (заява № 44475/08);

• «Корбан проти України» (заява № 26744/16);

• «Краснюк проти України» (заява № 66217/10);

• «Лаврик та інші проти України» (заява № 63542/13);

• «Маріянчук та інші проти України» (заява № 14490/07);

• «Медведєв і Костюк проти України» (заява № 61075/10);

• «Романов проти України» (заява № 76273/11);

• «Верхогляд та інші проти України» (заява № 66356/10);

• «Вишневський та інші проти України» (заява № 72192/12);

• «Єльник проти України» (заява № 10444/13).

6. Резолюцією від 30 червня 2021 року CM/ResDH(2021)137 на 1408-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Пантелеєнко проти України» (заява № 11901/02);

• «Кузьменко проти України» (заява № 49526/07).

7. Резолюцією від 16 вересня 2021 року CM/ResDH(2021)205 на 1411-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Андрусенко та інші проти України» (заява № 41073/02);

• «Блануца проти України» (заява № 35274/03);

• «Фатєєв проти України» (заява № 39265/02);

• «Хмильова проти України» (заява № 34419/06);

• «Кісельов проти України» (заява № 42953/04);

• «Красовський проти України» (заява № 36772/04);

• «Лопатюк проти України» (заява № 903/05);

• «Михайлов проти України» (заява № 22986/04);

• «Мірошник проти України» (заява № 75804/01);

• «Осокін проти України» (заява № 8437/06);

• «Остапенко проти України» (заява № 17341/02);

• «Перетятко проти України» (заява № 37758/05);

• «Сарафанов та інші проти України» (заява № 32166/04);

• «Шаренок проти України» (заява № 35087/02);

• «Щербаки проти України» (заява № 31095/02);

• «Скрипняк проти України» (заява № 9177/05);

• «Стаднюк проти України» (заява № 30922/05);

• «Терещенко проти України» (заява № 33959/05).

8. Резолюцією від 16 вересня 2021 року CM/ResDH(2021)185 на 1411-му засіданні КМ РЄ у справі «Корнєв і Карпенко проти України» (заява № 17444/04).

9. Резолюцією від 16 вересня 2021 року CM/ResDH(2021)184 на 1411-му засіданні КМ РЄ у справі «Плахтєєв та Плахтєєва проти України» (заява № 20347/03).

10. Резолюцією від 16 вересня 2021 року CM/ResDH(2021)183 на 1411-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Україна-Тюмень» проти України» (заява № 22603/02);

• «Світлана Ільченко проти України» (заява № 47166/09).

11. Резолюцією від 16 вересня 2021 року CM/ResDH(2021)182 на 1411-му засіданні КМ РЄ у справі «ТОВ «Світ розваг» та інші проти України» (заява № 13290/11).

12. Резолюцією від 16 вересня 2021 року CM/ResDH(2021)200 на 1411-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Албул та інші проти України» (заява № 18899/19);

• «Балакірєв та інші проти України» (заява № 61109/10);

• «Баландіна та Андрейко проти України» (заява № 29432/08);

• «Безбородов та інші проти України» (заява № 69816/13);

• «Чуканов та інші проти України» (заява № 16108/03);

• «Дудик проти України» (заява № 10288/07);

• «Касьяненко проти України» (заява № 52234/18);

• «Конорой та Грита проти України» (заява № 40213/13);

• «Костюков проти України» (заява № 18282/18);

• «Крівова проти України» (заява № 25732/05);

• «Ліпісвіцька проти України» (заява № 11944/05);

• «Літвінюк проти України» (заява № 55109/08);

• «Наконечний проти України» (заява № 17262/07);

• «Павлов проти України» (заява № 8237/06);

• «Рудий проти України» (заява № 19019/18);

• «Саханенко проти України» (заява № 9749/11);

• «Серебрякова та інші проти України» (заява № 2592/07);

• «Шумельна проти України» (заява № 10494/18);

• «Соколов проти України» (заява № 7192/04);

• «Єрохін та інші проти України» (заява № 4043/08);

• «Журавель та інші проти України» (заява № 53967/07).

 

13. Резолюцією від 07 жовтня 2021 року CM/ResDH(2021)223 на 1413-му засіданні КМ РЄ у справі «Космос Мерітайм Трейдинг енд Шиппинг Ейдженсі проти України» (заява № 53427/09).

14. Резолюцією від 13 жовтня 2021 року CM/ResDH(2021)254 на 1414-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Пономарьов проти України» (заява № 3236/03);

• «Осовська та інші проти України» (заява № 2075/13);

• «Промислово-фінансовий Консорціум «Інвестиційно-металургійний Союз» проти України» (заява № 10640/05);

• «Сабадаш проти України» (заява № 28052/13).

15. Резолюцією від 13 жовтня 2021 року CM/ResDH(2021)253 на 1414-му засіданні КМ РЄ у справі «Мироненко і Мартенко» (заява № 4785/02).

16. Резолюцією від 13 жовтня 2021 року CM/ResDH(2021)252 на 1414-му засіданні КМ РЄ у справі «Фонд «Батьківська турбота» проти України» (заява № 5876/15).

17. Резолюцією від 13 жовтня 2021 року CM/ResDH(2021)251 на 1414-му засіданні КМ РЄ у справі «Ловигіни проти України» (заява № 22323/08).

18. Резолюцією від 13 жовтня 2021 року CM/ResDH(2021)250 на 1414-му засіданні КМ РЄ у справі «Михайло Тихонович Крайник та інші проти України» (заява № 7375/08).

19. Резолюцією від 20 жовтня 2021 року CM/ResDH(2021)275 на 1415-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Басенко проти України» (заява № 24213/08);

• «Крят проти України» (заява № 21533/07).

20. Резолюцією від 20 жовтня 2021 року CM/ResDH(2021)277 на 1415-му засіданні КМ РЄ у справі «ТОВ «БУШБМ-ПЛЮС» проти України» (заява № 20880/07).

21. Резолюцією від 20 жовтня 2021 року CM/ResDH(2021)276 на 1415-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Жук проти України» (заява № 45783/05);

• «Гриб проти України» (заява № 65078/10).

22. Резолюцією від 03 листопада 2021 року CM/ResDH(2021)301 на 1416-му засіданні КМ РЄ у справі «Глінов проти України» (заява № 13693/05).

23. Резолюцією від 02 грудня 2021 року CM/ResDH(2021)429 на 1419-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Титаренко проти України» (заява № 31720/02);

• «Коберник проти України» (заява № 45947/06);

• «Олександр Володимирович Смірнов проти України» (заява № 69250/11);

• «Лавринюк проти України» (заява № 1858/08);

• «Лисенко проти України» (заява № 38092/18);

• «Дикусаренко проти України» (заява № 7218/19);

• «Борзих та інші проти України» (заява № 5353/14);

• «Виноградський проти України» (заява № 43961/19).

24. Резолюцією від 02 грудня 2021 року CM/ResDH(2021)425 на 1419-му засіданні КМ РЄ у справі «Городович проти України» (заява № 71050/11).

25. Резолюцією від 08 грудня 2021 року CM/ResDH(2021)416 на 1420-му засіданні КМ РЄ у справі «Іващенко проти України» (заява № 41303/11).

 

У 2022 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 55 рішень Європейського суду, а саме:

1. Резолюцією від 23 лютого 2022 року CM/ResDH(2022)35 на 1426-му засіданні КМ РЄ у справі «Шебалдіна проти України» (заява № 75792/11).

2. Резолюцією від 23 лютого 2022 року CM/ResDH(2022)34 на 1426-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Бочан проти України (№ 2)» (заява № 22251/08);

• «Яременко проти України (№ 2)» (заява № 66338/09);

• «Шабельник проти України (№ 2)» (заява № 15685/11).

3. Резолюцією від 23 лютого 2022 року CM/ResDH(2022)36 на 1426-му засіданні КМ РЄ у справі «Чернов проти України» (заява № 16432/10).

4. Резолюцією від 10 червня 2022 року CM/ResDH(2022)140 на 1436-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Кушнір проти України» (заява № 8531/13);

• «Мінак та інші проти України» (заява № 19086/12);

• «Осіпов проти України» (заява № 795/09);

• «Печенізький та інші проти України» (заява № 63510/11);

• «Созонов та інші проти України» (заява № 29446/12).

5. Резолюцією від 10 червня 2022 року CM/ResDH(2022)139 на 1436-му засіданні КМ РЄ у справі «Луценко проти України (№ 2)» (заява № 29334/11).

6. Резолюцією від 10 червня 2022 року CM/ResDH(2022)138 на 1436-му засіданні КМ РЄ у справі «Церква села Сосулівка проти України» (заява № 37878/02).

7. Резолюцією від 10 червня 2022 року CM/ResDH(2022)137 на 1436-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Дземюк проти України» (заява № 42488/02);

• «Тонюк та інші проти України» (заява № 6948/07).

8. Резолюцією від 10 червня 2022 року CM/ResDH(2022)136 на 1436-му засіданні КМ РЄ у справі «Кацюк та Каменецька проти України» (заява № 7869/20).

9. Резолюцією від 30 червня 2022 року CM/ResDH(2022)181 на 1438-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Сергій Антонов проти України» (заява № 40512/13);

• «Сергій Смірнов проти України» (заява № 36853/09);

• «Солопова проти України» (заява № 17278/18).

10. Резолюцією від 30 червня 2022 року CM/ResDH(2022)180 на 1438-му засіданні КМ РЄ у справі «Стецов проти України» (заява № 5170/15).

11. Резолюцією від 30 червня 2022 року CM/ResDH(2022)179 на 1438-му засіданні КМ РЄ у справі «Денеш проти України» (заява № 50705/13).

12. Резолюцією від 22 вересня 2022 року CM/ResDH(2022)244 на 1443-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Хімчак і Білик проти України» (заява № 4565/14);

• «Шовкалюк проти України» (заява № 42237/15).

13. Резолюцією від 22 вересня 2022 року CM/ResDH(2022)236 на 1443-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Котенко та інші проти України» (заява № 2575/09);

• «Кравчук проти України» (заява № 77435/12).

14. Резолюцією від 22 вересня 2022 року CM/ResDH(2022)232 на 1443-му засіданні КМ РЄ у справі «Євдокімов проти України» (заява № 24635/14).

15. Резолюцією від 22 вересня 2022 року CM/ResDH(2022)234 на 1443-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Березенко проти України» (заява № 29105/20);

• «Колодій проти України» (заява № 51722/19);

• «Компанієць та інші проти України» (заява № 70622/12);

• «Ляшенко та Сюр проти України» (заява № 23724/20);

• «Мельников проти України» (заява № 66753/11);

• «Миколайчук проти України» (заява № 24259/20).

16. Резолюцією від 22 вересня 2022 року CM/ResDH(2022)233 на 1443-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Голованов проти України» (заява № 881/13);

• «Гранков проти України» (заява № 16800/16);

• «Добринь проти України» (заява № 27916/12);

• «Ілляшенко проти України» (заява № 8562/13);

• «Костина проти України» (заява № 41763/19);

• «Малюк та інші проти України» (заява № 16014/18);

• «Стужук проти України» (заява № 48021/13).

17. Резолюцією від 19 жовтня 2022 року CM/ResDH(2022)285 на 1446-му засіданні КМ РЄ у справі «Алієв проти України» (заява № 78228/14).

18. Резолюцією від 19 жовтня 2022 року CM/ResDH(2022)284 на 1446-му засіданні КМ РЄ у справі «Рудніченко проти України» (заява № 2775/07).

19. Резолюцією від 03 листопада 2022 року CM/ResDH(2022)299 на 1447-му засіданні КМ РЄ у справі «Свято-Михайлівська парафія проти України» (заява № 77703/01).

20. Резолюцією від 03 листопада 2022 року CM/ResDH(2022)298 на 1447-му засіданні КМ РЄ у справі «Гусєв проти України» (заява № 25531/12).

21. Резолюцією від 23 листопада 2022 року CM/ResDH(2022)328 на 1449-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Андрій Яковенко проти України» (заява № 63727/11);

• «Прядко та інші проти України» (заява № 4595/20);

• «Рамішвілі проти України» (заява № 79912/13);

• «Распряхін проти України» (заява № 70878/12);

• «Романов проти України» (заява № 63782/11).

22. Резолюцією від 23 листопада 2022 року CM/ResDH(2022)329 на 1449-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Лащ проти України» (заява № 44160/19);

• «Висоцький та інші проти України» (заява № 59753/19).

23. Резолюцією від 08 грудня 2022 року CM/ResDH(2022)358 на 1451-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Журавльова проти України» (заява № 45526/08);

• «Ірина Смірнова проти України» (заява № 1870/05).

24. Резолюцією від 14 грудня 2022 року CM/ResDH(2022)436 на 1452-му засіданні КМ РЄ у справі «Мякотін проти України» (заява № 29389/09).

25. Резолюцією від 14 грудня 2022 року CM/ResDH(2022)437 на 1452-му засіданні КМ РЄ у справі «Жердєв проти України» (заява № 34015/07).

26. Резолюцією від 14 грудня 2022 року CM/ResDH(2022)438 на 1452-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Васильчук проти України» (заява № 24402/07);

• «Багієва проти України» (заява № 41085/05).

 

У 2023 році КМ РЄ було визнано такими, що виконані Україною, 75 рішень Європейського суду, а саме:

1. Резолюцією від 09 березня 2023 року CM/ResDH(2023)41 на 1459-му засіданні КМ РЄ у справі «Тимошенко проти України» (заява № 49872/11).

2. Резолюцією від 09 березня 2023 року CM/ResDH(2023)42 на 1459-му засіданні КМ РЄ у справі «Веніамін Тимошенко та інші проти України» (заява № 48408/12).

3. Резолюцією від 13 квітня 2023 року CM/ResDH(2023)86 на 1463-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Александровська проти України» (заява № 38718/16);

• «Бідашко і Сагайдак проти України» (заява № 64973/19);

• «Гончар проти України» (заява № 64054/19);

• «Істоміна проти України» (заява № 23312/15);

• «Конопльов проти України» (заява № 43374/14);

• «Лабазніков проти України» (заява № 7670/11);

• «Мінаєв та Корж проти України» (заява № 82724/17);

• «Поваров проти України» (заява № 7220/19).

4. Резолюцією від 03 травня 2023 року CM/ResDH(2023)111 на 1465-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Баз проти України» (заява № 40962/13);

• «Турдіхояєв проти України» (заява № 72510/12).

5. Резолюцією від 07 червня 2023 року CM/ResDH(2023)147 на 1468-му засіданні КМ РЄ у справі «Малиновська проти України» (заява № 74576/13).

6. Резолюцією від 07 червня 2023 року CM/ResDH(2023)146 на 1468-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Безрученко та інші проти України» (заява № 5068/20);

• «Доньон проти України» (заява № 56470/18);

• «Іванчак проти України» (заява № 39794/20);

• «Канцара та інші проти України» (заява № 7762/10);

• «Лавришин та Аксьонова проти України» (заява № 19061/20);

• «Лузан та інші проти України» (заява № 10990/20);

• «Мартинюк та Козміна проти України» (заява № 9493/21);

• «Под’япольський та Сулима проти України» (заява № 38946/20);

• «Швець та інші проти України» (заява № 40506/07);

• «Закутній проти України» (заява № 17843/19);

• «Зварич і Марчевська проти України» (заява № 3391/17).

7. Резолюцією від 07 червня 2023 року CM/ResDH(2023)137 на 1468-му засіданні КМ РЄ у справі «Вєлєв проти України» (заява № 57211/13).

8. Резолюцією від 12 липня 2023 року CM/ResDH(2023)204 на 1472-му засіданні КМ РЄ у справі «Селигененко та інші проти України» (заява № 24919/16).

9. Резолюцією від 06 вересня 2023 року CM/ResDH(2023)241 на 1473-му засіданні КМ РЄ у справі «Цмокалов проти України» (заява № 15524/13).

10. Резолюцією від 06 вересня 2023 року CM/ResDH(2023)240 на 1473-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Лещенко проти України» (заява № 14220/13);

• «Юрій Чумак проти України» (заява № 23897/10).

11. Резолюцією від 06 вересня 2023 року CM/ResDH(2023)239 на 1473-му засіданні КМ РЄ у справі «Гриненко проти України» (заява № 65890/13).

12. Резолюцією від 06 вересня 2023 року CM/ResDH(2023)238 на 1473-му засіданні КМ РЄ у справі «Мартиненко проти України» (заява № 40829/12).

13. Резолюцією від 21 вересня 2023 року CM/ResDH(2023)271 на 1475-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Цукур проти України» (заява № 53132/18);

• «Петрук та інші проти України» (заява № 1343/19);

• «Чернявський проти України» (заява № 54141/12);

• «Парамащук та Шпаковський проти України» (заява № 34745/19);

• «Йолкін проти України» (заява № 40059/19);

• «Глєбов проти України» (заява № 53192/18);

• «Бєліков проти України» (заява № 57291/19);

• «Міллєр та Бенедик проти України» (заява № 57287/19);

• «Омельченко та інші проти України» (заява № 43764/19);

• «Паланчук проти України» (заява № 46948/19);

• «Черних та Грубий проти України» (заява № 59197/19);

• «Крупа проти України» (заява № 55903/20);

• «Каюн та інші проти України» (заява № 48930/20);

• «Антонов проти України» (заява № 60241/19);

• «Перспективний проти України» (заява № 9225/20);

• «Бабін проти України» (заява № 9245/19).

14. Резолюцією від 21 вересня 2023 року CM/ResDH(2023)270 на 1475-му засіданні КМ РЄ у справі «Кочкіна та Кочкін проти України» (заява № 46311/08).

15. Резолюцією від 21 вересня 2023 року CM/ResDH(2023)254 на 1475-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Авраімов проти України» (заява № 71818/17);

• «Ігнатченко проти України» (заява № 27265/18);

• «Калугін проти України» (заява № 25688/12).

16. Резолюцією від 18 жовтня 2023 року CM/ResDH(2023)310 на 1478-му засіданні КМ РЄ у справі «Гаврилов проти України» (заява № 11691/06).

17. Резолюцією від 18 жовтня 2023 року CM/ResDH(2023)309 на 1478-му засіданні КМ РЄ у справі «Радченко проти України» (заява № 39555/07).

18. Резолюцією від 18 жовтня 2023 року CM/ResDH(2023)308 на 1478-му засіданні КМ РЄ у справі «М.К. проти України» (заява № 24867/13).

19. Резолюцією від 08 листопада 2023 року CM/ResDH(2023)358 на 1480-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Михайло Серафимович Буза та 9 інших заяв проти України» (заява № 11288/07);

• «Валентина Федорівна Довгалець проти України» (заява № 1434/08);

• «Ніна Сергіївна Каракуца проти України» (заява № 2814/20);

• «Вадим Ісаакович Тейтель та Зоя Олександрівна Матвєєва проти України» (заява № 33182/19);

• «В’ячеслав Федорович Сегеді та інші проти України» (заява № 36882/19);

• «Валерій Анатолійович Тесля та 9 інших заяв проти України» (заява № 38110/19);

• «Микола Олександрович Трюхан проти України» (заява № 43873/19);

• «Анатолій Олексійович Носаль та Дмитро Миколайович Новохатський проти України» (заява № 55637/19);

• «Сергій Анатолійович Гнатенко проти України та Микола Іванович Усов проти України» (заява № 63266/19).

20. Резолюцією від 08 листопада 2023 року CM/ResDH(2023)357 на 1480-му засіданні КМ РЄ у справі «Мищишин проти України» (заява № 41557/13).

21. Резолюцією від 08 листопада 2023 року CM/ResDH(2023)356 на 1480-му засіданні КМ РЄ у справі «Сатановська та Роджерс проти України» (заява № 12354/19).

22. Резолюцією від 07 грудня 2023 року CM/ResDH(2023)492 на 1483-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Алексахін проти України» (заява № 31939/06);

• «Олексій Михайлович Захаркін проти України» (заява № 1727/04);

• «Савін проти України» (заява № 34725/08).

23. Резолюцією від 07 грудня 2023 року CM/ResDH(2023)392 на 1483-му засіданні КМ РЄ у справі «Леонідов проти України» (заява № 2064/12).

24. Резолюцією від 07 грудня 2023 року CM/ResDH(2023)391 на 1483-му засіданні КМ РЄ у справі «Лисак проти України» (заява № 52299/14).

25. Резолюцією від 13 грудня 2023 року CM/ResDH(2023)472 на 1484-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «МПП «Фортеця» проти України» (заява № 68946/10);

• «Атіма Лімітед» проти України» (заява № 56714/11).

26. Резолюцією від 13 грудня 2023 року CM/ResDH(2023)471 на 1484-му засіданні КМ РЄ у справі «Гупало проти України» (заява № 33705/17). 27. Резолюцією від 13 грудня 2023 року CM/ResDH(2023)470 на 1484-му засіданні КМ РЄ у справах:

• «Берлізев проти України» (заява № 43571/12);

• «Лисюк проти України» (заява № 72531/13). Також доповнити наприкінці підрозділ «Інформація щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України» у вкладці «Напрями діяльності» розділ «Захист інтересів держави в Європейському суді» наступною інформацією.

Назву «Також зазначається, що на виконання рішень Європейського суду по суті скарг з державного бюджету було сплачено:» замінити на «Також зазначається, що на здійснення платежів, пов’язаних із вжиттям заходів на виконання рішень Європейського суду, прийнятих за наслідками розгляду справ протии України, з державного бюджету України було сплачено:»

• у 2019 році - 44 987 585,14 грн.;

• у 2020 році - 24 844 854,66 грн.;

• у 2021 році - 76 439,447,50 грн.;

• у 2022 році - 66 029 648,27 грн.;

• у 2023 році - 92 957 400,30 грн.