Лабораторія аналізу даних

Основні завдання.

  1. Розроблення та реалізація політик збору, зберігання та обробки даних.
  2. Розроблення критеріїв якості даних систем, держателем яких є Міністерство юстиції України.
  3. Забезпечення збору та організації структурованих та неструктурованих даних систем, держателем яких є Міністерство юстиції України, та інших даних, необхідних для виконання функцій Міністерства.
  4. Забезпечення проведення регулярного та нерегулярного аналізу даних із застосуванням прикладного програмного забезпечення з метою отримання нового знання та додаткової цінності.
  5. Забезпечення формування аналітичних звітів та надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.
  6. Здійснення моніторингу якості та повноти даних та надання методичних рекомендацій щодо їх підвищення.
  7. Виявлення трендів та інших закономірностей даних, що можуть підвищити ефективність діяльності Міністерства.
  8. Розробка прогнозних моделей на основі великих масивів структурованих та неструктурованих даних.
  9. Інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності Мін’юсту.
  10. Сприяння проведенню цифрової трансформації у сферах, що належать до компетенції Мін’юсту.

 

 

Начальник відділу

 

Гаврилюк Ганна Володимирівна

 

271-17-93

 

h.havryliuk@minjust.gov.ua