Лист лист Міністерства юстиції України від 02.04.2018 № 3752/8.4.3/32-18

 

Начальникам Головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві

На адресу Міністерства юстиції України надходять численні звернення з проханням надати роз’яснення щодо написання найменування закладів охорони здоров’я комунальної власності.

Частиною тринадцятою статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачено, що за організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи.

Відповідно до статті 62 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність) (частина друга статті 3 ГКУ).

Статтею 63 ГКУ зазначено, що залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства, зокрема, таких видів, як комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.

Згідно з частиною третьою статті 78 ГКУ майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Частиною п’ятою статті 78 ГКУ найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова «комунальне підприємство» та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить це підприємство.

Тобто ГКУ розрізняє такі види комунальних підприємств, як комунальне комерційне підприємство та комунальне некомерційне підприємство.

Статтею 90 Цивільного кодексу України передбачено, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву.

Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Дія Закону про реєстрацію поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців (частина перша статті 3 Закону про реєстрацію).

Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу визначені статтею 16 Закону про реєстрацію.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону про реєстрацію найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (частина друга статті 16 Закону про реєстрацію).

Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97 затверджено Державний класифікатор «Класифікація організаційно-правових форм господарювання», яким передбачено організаційно-правову форму як «комунальне підприємство» (код 150).

Частиною третьою статті 16 Закону про реєстрацію зазначено, що назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та цим Законом.

Відповідно до статті 25 Закону про реєстрацію державний реєстратор перевіряє подані йому документи на наявність підстав для зупинення розгляду (стаття 27 Закону про реєстрацію) та відмови у державній реєстрації (стаття 28 Закону про реєстрацію).

Однією з підстав для відмови у державній реєстрації є невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону.

Отже, у разі проведення реєстраційних дій у полі організаційно-правова форма зазначається «комунальне підприємство» (без включення до найменування юридичної особи), а у полі назва юридичної особи – комунальне некомерційне підприємство та власна назва юридичної особи з вказівкою на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить це підприємство, що, в свою чергу, не може бути підставою для відмови у державній реєстрації.

Просимо довести цей лист до відома суб’єктів державної реєстрації, нотаріусів.

 

Перший заступник Міністра                                                 Наталія БЕРНАЦЬКА