Міжнародне регулювання

1. Рішення Комітету Міністрів Ради Європи CM/Del/Dec(2022)1442/2.3 «Наслідки агресії Російської Федерації проти України – Відповідальність за міжнародні злочини» від 15 вересня 2022 року / Decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe CM/Del/Dec(2022)1442/2.3 Consequences of the aggression of the Russian Federation against Ukraine – Accountability for international crimes as of 15 September 2022

2. Рішення Комітету Міністрів Ради Європи CM/AS(2022)Rec2231-final «Щодо агресії Російської Федерації проти України: забезпечення відповідальності за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та інші міжнародні злочини» / Decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe CM/AS(2022)Rec2231-final on the Russian Federation’s aggression against Ukraine: ensuring accountability for serious violations of international humanitarian law and other international crimes as of 5 October 2022

3. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 2463 (2022) «Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України» від 13 жовтня 2022 / Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 2463 (2022) Further escalation in the Russian Federation’s aggression against Ukraine as of 13 October 2022

4. Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй A/RES/ES11/5 від 14 листопада 2022 року «Сприяння здійсненню правового захисту і забезпечення відшкодування шкоди у зв’язку з агресією проти України» / Resolution of the General Assembly of the United Nations A/RES/ES-11/5 as of 14 November 2022 on Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine

5. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 2482 (2023) «Про правові аспекти та аспект прав людини в агресії Російської Федерації проти України» / Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 2482 (2023) on Legal and human rights aspects of the Russian Federation’s aggression against Ukraine

6. Рішення Комітету Міністрів Ради Європи CM/Del/Dec(2023)1457bis/2.3 «Наслідки агресії Російської Федерації проти України» від 24 лютого 2023 року / Decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe CM/Del/Dec(2023)1457bis/2.3 Consequences of the aggression of the Russian Federation against Ukraine as of 24 February 2023

7. Рішення Комітету Міністрів Ради Європи CM/Del/Dec(2023)1464/1.6 «Про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України» від 19 квітня 2023 року / Decision of the Committee of Minister of the Council of Europe CM/Del/Dec(2023)1464/1.6 Setting up Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine as of 19 April 2023

8. Статут Реєстру збитків, затверджений Резолюцією CM/Res(2023)3 «Про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України» прийнята Комітетом Міністрів 12 травня 2023 року на 1466-му засіданні Заступників Міністрів

9. Статут Реєстру збиктів, затверджений Резолюцією CM/Res(2023)3 «Про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України» прийнята Комітетом Міністрів 12 травня 2023 року на 1466-му засіданні Заступників Міністрів / Statute of the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine Resolution CM/Res(2023)3 establishing the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine adopted by the Committee of Ministers on 12 May 2023 at the 1466th meeting of the Minister’s Deputies

10. Конференція Учасників Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України проводить своє перше засідання / The Conference of Participants of the Register of damage caused by Russia’s aggression against Ukraine holds its first meeting

11. Угода приймаючої держави між Королівством Нідерландів та Радою Європи про місцезнаходження Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України / Host State Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Council of Europe regarding the Seat of the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine

12. Рішення Комітету Міністрів Ради Європи CM/Del/Dec(2023)1472/1.6 від 12 липня 2023 року "Про затвердження Угоди приймаючої держави між Королівством Нідерландів та Радою Європи про місцезнаходження Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України" / Decision of the Committe of Ministers of the Council of Europe CM/Del/Dec(2023)1472/1.6 On the approvement of the State Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Council of Europe regarding the Seat of the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine as of 12 July 2023

 

1. Конференція Учасників Реєстру збитків для України проводить своє друге засідання / The Conference of Participants of the Register of damage for Ukraine holds its second meeting (https://www.coe.int/hr/web/portal/-/the-conference-of-participants-of-the-register-ofdamage-for-ukraine-holds-its-second-meeting)

2. Конференція Учасників Реєстру збитків для України обирає Раду / Conference of Participants of the Register of Damage for Ukraine elects its Board (https://www.coe.int/en/web/portal/-/conference-of-participants-of-the-register-of-damage-forukraine-elects-its-board)