Наказ Міністерства юстиції України від 06 липня 2011 року № 1805/5 «Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2011 року за № 826/19564

Герб

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2011

м. Київ

N 1805/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2011 р. за N 826/19564

Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 13 липня 2015 року N 1222/5

Відповідно до підпункту 4 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити форму висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта, що додається.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 31.03.2009 N 578/5 "Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерства та його територіальних (місцевих, регіональних) органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2009 за N 290/16306.
  3. Управлінню державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Железняк Н. А.
  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  

Міністр

О. Лавринович

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
06.07.2011 N 1805/5

 

Форма висновку
юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта

1. Підстави розробки проекту нормативно-правового акта (далі - проект)
____________________________________________________________________________________
                                 (посилання на рішення (акт), на підставі якого підготовлено проект)

2. Відповідність проекту Конституції України
____________________________________________________________________________________
          (у разі виявлення невідповідності проекту Конституції України викладається її суть з посиланням на відповідні
            абзаци, підпункти, пункти, частини статей, статті тощо проекту та Конституції України, а також викладаються
                                                                                       пропозиції щодо їх усунення)

3. Відповідність проекту актам законодавства, що мають вищу юридичну силу
____________________________________________________________________________________
   (у разі виявлення невідповідності проекту актам законодавства, що мають вищу юридичну силу, викладається її суть з
     посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти тощо проекту та актів законодавства, що мають вищу юридичну
                                                                     силу, а також викладаються пропозиції щодо їх усунення)

4. Узгодженість проекту з актами такої самої юридичної сили
____________________________________________________________________________________
   (зазначається, чи узгоджується проект з іншими актами, що мають таку саму юридичну силу. У разі виявлення колізій
         зазначається їх суть з посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти тощо проекту та актів законодавства,
                                                                    а також викладаються пропозиції щодо їх усунення)

5. Відповідність проекту вимогам нормопроектувальної техніки
____________________________________________________________________________________
    (досліджуються відповідність проекту вимогам нормопроектувальної техніки, змістовність та редакція проекту; у разі
     виявлення недоліків зазначається їх суть з посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти тощо проекту та вимог
                                    нормопроектувальної техніки, а також викладаються пропозиції щодо їх усунення)

6. Наявність у проекті норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень*
____________________________________________________________________________________
     (у разі виявлення у проекті норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, викладається їх суть з
                  посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти, частини статей, статті тощо проекту та Закону України
                     "Про запобігання корупції", а також викладаються рекомендації стосовно їх усунення)

7. Узагальнений висновок
____________________________________________________________________________________
    (зазначається можливість погодження проекту без зауважень або із зауваженнями; у разі наявності зауважень лише
       щодо нормопроектувальної техніки необхідно про це вказати; якщо проект не відповідає Конституції України або
     нормативно-правовим актам вищої юридичної сили чи містить норми, що можуть сприяти вчиненню корупційних
           правопорушень, зазначається про неможливість його погодження. При цьому у разі невідповідності проекту
                                                актам такої самої юридичної сили зазначається необхідність усунення колізії)

____________
* Рекомендовано для заповнення.

 

Керівник юридичної служби

__________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Виконавець юридичної служби

__________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

  

Директор Департаменту реєстрації та
систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності

Н. А. Железняк

 

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.07.2015 р. N 1222/5)