Наказ Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року № 403/5 «Про затвердження Примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях»

Герб

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 березня 2013 року N 403/5

Про затвердження Примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 28 квітня 2015 року N 613/5

Відповідно до підпунктів 19 та 21 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" та Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2012 року N 91/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за N 75/20388, наказую:

  1. Затвердити Примірну програму проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях, що додається.
  2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н. А.) забезпечити проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства відповідно до цього наказу.
  3. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.04.2015 р. N 613/5)

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції Ємельянову І. І.

 

Міністр

О. Лавринович

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
11.03.2013 N 403/5

 

Примірна програма проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях

(В тексті Примірної програми слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінено словами "Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 року N 613/5)

  I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У цій Примірній програмі поняття та терміни вживаються в такому значенні:

орган виконавчої влади - міністерство, інший центральний орган виконавчої влади та їх територіальний орган, місцева державна адміністрація та її структурний підрозділ;

підприємство - державне підприємство, установа, організація та державне господарське об'єднання;

правова робота - діяльність юридичної служби або юрисконсульта відповідної категорії, що виконує функції юридичної служби (далі - юридична служба), щодо забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства об'єктом перевірки, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

об'єкт перевірки стану правової роботи - міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, територіальний орган міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, міністерство, інший орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація та її структурні підрозділи, державне господарське об'єднання, державне підприємство, установа, організація.

Органи юстиції відповідно до своєї компетенції здійснюють перевірки стану правової роботи та систематизації законодавства об'єктів перевірок, а саме:

з питань правової роботи:

у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади - Мін'юст;

у місцевих органах виконавчої влади (обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та їх структурних підрозділах), територіальних органах центральних органів виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державних господарських об'єднаннях, на державних підприємствах, в установах та організаціях - Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

у місцевих органах виконавчої влади (районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях та їх структурних підрозділах), територіальних органах центральних органів виконавчої влади, державних господарських об'єднаннях, на державних підприємствах, в установах та організаціях - районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції;

з питань систематизації законодавства:

у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади - Мін'юст;

у територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах - Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

у територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах - районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

Перелік нормативно-правових актів, скорочення яких використовуються:

Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (далі - Загальне положення про юридичну службу);

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (далі - Типова інструкція з діловодства);

Порядок проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2012 року N 91/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за N 75/20388 (далі - Порядок проведення перевірок).

II. ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ПРАВОВОЇ РОБОТИ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

N

Питання, що є предметом перевірки

Документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

Висновки та рекомендації членам робочої групи

З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ РОБОТИ

1

Організаційно-правові засади діяльності юридичної служби, її склад, підпорядкованість, завдання та обов'язки юридичної служби

Положення про юридичну службу (департамент, управління, відділ, сектор); наказ (розпорядження) про розподіл функціональних обов'язків між керівником об'єкта перевірки та його заступником(ами); штатний розпис об'єкта перевірки

З'ясувати: чи є юридична служба самостійним структурним підрозділом у структурі об'єкта перевірки (пункт 2 Загального положення про юридичну службу); чи підпорядковується юридична служба безпосередньо керівнику об'єкта перевірки (пункт 5 Загального положення про юридичну службу); наявність фактів покладання обов'язків, що не належать або виходять за межі компетенції юридичної служби (пункт 12 Загального положення про юридичну службу); наявність та правильність підготовки, відповідність чинному законодавству положення про юридичну службу та її структурні підрозділи (пункти 10, 39, 52 та 73 Типової інструкції з діловодства). Зробити висновок щодо: утворення юридичної служби відповідно до вимог законодавства; відповідності документів, які регламентують діяльність юридичної служби, вимогам законодавства

Положення про юридичну службу, структурні підрозділи у складі юридичної служби. Посадові інструкції працівників юридичної служби

З'ясувати: визначення з урахуванням чинного законодавства відповідних функцій і повноважень юридичної служби, кваліфікаційних вимог до керівника, заступника керівника, головних та провідних спеціалістів юридичної служби, а також виявлення фактів призначення на посади юридичної служби без дотримання встановлених кваліфікаційних вимог (статті 12 та 25 Закону України "Про державну службу"; пункти 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14 Загального положення про юридичну службу; пункти 18 - 20, 21, 24 Загального положення про юридичну службу; абзац четвертий пункту 33, пункти 10, 39 та 52 Типової інструкції з діловодства); порядок підготовки та вимоги до посадової інструкції (Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року N 11).
Зробити висновок щодо: відповідності документів, які регламентують діяльність юридичної служби, вимогам законодавства; наявності фактів призначення осіб на посади керівника юридичної служби, його заступника, спеціалістів без дотримання кваліфікаційних вимог, встановлених законодавством

Планування роботи юридичної служби

З'ясувати: фактичне виконання планів роботи юридичної служби; порядок затвердження планів роботи юридичної служби (пункт 39, абзац шістнадцятий пункту 236 Типової інструкції з діловодства).
Зробити висновок щодо: дотримання планів роботи юридичною службою; правильності оформлення планів роботи юридичної служби, з урахуванням вимог законодавства

2

Вжиття заходів на реалізацію висновків та рекомендацій щодо усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами перевірок органами юстиції

Довідки перевірок, листи за результатами перевірок щодо усунення порушень і недоліків та виконання рекомендацій органу юстиції

З'ясувати: чи виконані всі вимоги органу юстиції щодо усунення порушень, виявлених за результатами перевірки, та чи враховано рекомендації, надані під час перевірки; чи відповідь про виконання рекомендацій є достовірною, якщо ні - з'ясувати, які подальші заходи вживаються юридичною службою (пункти 6, 7, підпункт 17 пункту 10, підпункт 1 пункту 13 та підпункт 1 пункту 14 Загального положення про юридичну службу).
Зробити висновок щодо: повноти та достовірності виконання юридичною службою вимог органів юстиції за результатами перевірки

3

Проведення юридичною службою перевірок організації правової роботи в територіальних органах об'єкта перевірки

Матеріали щодо проведення перевірок стану правової роботи (довідки, листи тощо)

З'ясувати: кількість запланованих перевірок об'єктом перевірки звірити з кількістю фактично проведених перевірок стану правової роботи; ознайомитись з довідками здійснених перевірок. У разі виявлення перевіркою недоліків та порушень чинного законодавства визначити, чи є посилання на відповідний нормативно-правовий акт; чи дотримано порядок проведення перевірок (у разі відсутності рекомендувати розробити).
Зробити висновок щодо: фактичного виконання запланованих перевірок; достовірності наданої до органу юстиції звітності щодо кількості проведення перевірок; виконання вимог пунктів 6, 7, підпункту 17 пункту 10, підпункту 1 пункту 13 та підпункту 1 пункту 14 Загального положення про юридичну службу; належного оформлення результатів перевірок

4

Перегляд нормативно-правових актів та інших документів

Нормативно-правові акти, наказ про створення комісії з перегляду, графік перегляду нормативно-правових актів, терміни їх перегляду, пропозиції структурних підрозділів щодо переглянутих актів та висновки за результатами їх перегляду тощо

З'ясувати: наявність наказів нормативно-правового характеру (пункт 104 Типової інструкції з діловодства); виконання підпункту 5 пункту 10 та підпункту 4 пункту 11 Загального положення про юридичну службу; чи вжиті заходи щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством (пункт 9, підпункти 6, 7, 8 пункту 10 та підпункт 5 пункту 11 Загального положення про юридичну службу); врахування рекомендацій Мін'юсту у роботі з перегляду нормативно-правових актів.
Зробити висновок щодо: виконання юридичною службою вимог щодо здійснення перегляду нормативно-правових актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством

5

Перевірка на відповідність законодавству проектів наказів (розпоряджень), що подаються на підпис керівника об'єкта перевірки, погодження (візування) їх юридичною службою, за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів

Накази (розпорядження), інші документи, що подаються на підпис керівника

З'ясувати: повноваження щодо видання актів нормативно-правового та організаційно-розпорядчого характеру (частина перша статті 15 та частина перша статті 23 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"); наявність фактів порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (пункт 16 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"); наявність фактів видання нормативно-правових актів, а також подання проекту такого акта органу виконавчої влади для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою (пункт 8, підпункти 2, 3, 8 пункту 10 Загального положення про юридичну службу); наявність фактів неврахування пропозицій юридичної служби до проекту нормативно-правових актів (пункт 9 Загального положення про юридичну службу); наявність фактів видання наказів та інших актів, які не відповідають законодавству (пункт 4, підпункти 1, 3 пункту 10, підпункти 1 - 3 пункту 11 Загального положення про юридичну службу); проведення юридичною службою експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчої влади, підготовка висновків за результатами експертизи за формою, затвердженою Мін'юстом, візування проектів (підпункт 4 пункту 10 Загального положення про юридичну службу, наказ Міністерства юстиції України від 06 липня 2011 року N 1805/5 "Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта"); наявність фактів підготовки юридичною службою позитивних (без зауважень) висновків за результатами експертизи проектів нормативно-правових актів, до яких органами юстиції за результатами правової експертизи висловлювались зауваження щодо невідповідності повністю чи в окремій частині актам законодавства (пункт 4, підпункти 1, 3, 4 пункту 10 Загального положення про юридичну службу); види наказів, які видаються об'єктом перевірки (пункти 84, 85 Типової інструкції з діловодства); облік та реєстрація наказів (розпоряджень) (пункти 15, 33, 105, 161, 162, 164, 171 Типової інструкції з діловодства); реквізити наказів (розпоряджень) (пункт 15 Типової інструкції з діловодства); порядок візування (погодження) проектів наказів (розпоряджень) (підпункти 3, 4 пункту 10, підпункт 3 пункту 11 Загального положення про юридичну службу; пункти 62 - 64, 68, 86 - 88 Типової інструкції з діловодства); порядок внесення змін до наказів (розпоряджень) (пункти 68, 88, 89, 92 Типової інструкції з діловодства); оформлення та підготовка проектів наказів (розпоряджень) (пункти 90 - 101, 103 Типової інструкції з діловодства); ознайомлення з наказами (розпорядженнями) (пункт 102 Типової інструкції з діловодства).
Зробити висновок щодо: стану виконання юридичною службою завдань, визначених у підпунктах 3 та 4 пункту 10, підпункті 3 пункту 11 Загального положення про юридичну службу; наявності недоліків у цій роботі та фактів порушення вимог законодавства

6

Забезпечення юридичною службою правильного застосування норм трудового законодавства

Накази (розпорядження) з особового складу; особові справи працівників юридичної служби; матеріали щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності

З'ясувати: правильність застосування законодавства, що регулює трудові відносини (статті 23, 24, 25 1, 26 - 28 Кодексу законів про працю України, статті 4, 12, 15, 18 Закону України "Про державну службу", стаття 15 Закону України "Про оплату праці"); проведення конкурсу на заміщення вакантної посади (стаття 15 Закону України "Про державну службу"); припинення трудових відносин (статті 36, 38 - 41 Кодексу законів про працю України; стаття 30 Закону України "Про державну службу"); надання відпусток працівникам (статті 74 - 76, 79, 80, 179, 180, 182, 182 1, 195, 213 - 216 Кодексу законів про працю України; статті 20 та 35 Закону України "Про державну службу"; статті 11, 12, 17 - 19, 25 та 26 Закону України "Про відпустки"); наявність положення про преміювання (постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"); дотримання законодавства при застосуванні заходів заохочення до працівників (статті 143, 144 та 151 Кодексу законів про працю України; стаття 34 Закону України "Про державну службу"); дотримання законодавства при застосуванні дисциплінарних стягнень до працівників (статті 147 - 149, 151 Кодексу законів про працю України; стаття 14 Закону України "Про державну службу").
Зробити висновок щодо: стану виконання юридичною службою завдань, визначених у підпунктах 1 та 16 пункту 10 та підпунктах 1, 14 - 16 пункту 11 Загального положення про юридичну службу; наявності недоліків у цій роботі та фактів порушення вимог законодавства

7

Забезпечення юридичною службою дотримання законодавства, що визначає порядок відрядження працівників

Матеріали щодо відряджень (плани, доповідні записки, накази, журнали реєстрації тощо)

З'ясувати: дотримання законодавства при оформленні відряджень (підпункт 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України; постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"; Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59 (зі змінами), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658; пункти 138 - 139 Типової інструкції з діловодства).
Зробити висновок щодо: наявності чи відсутності фактів недотримання законодавства при підготовці матеріалів щодо відряджень працівників та забезпечення цього напрямку роботи юридичною службою

8

Організація юридичною службою роботи, пов'язаної з укладанням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візування) керівників заінтересованих структурних підрозділів

Договори (контракти), додаткові угоди, журнали реєстрації договірних відносин тощо

З'ясувати щодо: укладання договору: визначення істотних умов договору (предмет договору, ціна, строк дії договору, а також умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду); підстави для зміни або розірвання договору; форма зміни або розірвання договору (на предмет відповідності формі, в якій укладено договір); відповідність укладених договорів типовим договорам, затвердженим нормативно-правовими актами (стаття 252, глава 53 Цивільного кодексу України; частина сьома статті 179, статті 180 - 184 Господарського кодексу України); порядок візування (погодження) проектів договорів (контрактів) (підпункт 11 пункту 10 та підпункт 6 пункту 11 Загального положення про юридичну службу; абзац четвертий пункту 33, пункти 62 - 64, 68 Типової інструкції з діловодства); облік та реєстрація договорів (контрактів), додаткових угод (змін) до них (пункти 15, 33, 161 - 164, 171 Типової інструкції з діловодства).
Зробити висновок щодо: наявності фактів невиконання юридичною службою завдань, визначених підпунктом 11 пункту 10, підпунктом 6 пункту 11 Загального положення про юридичну службу, а саме: укладання договорів, не завізованих юридичною службою; наявності фактів укладання договорів з порушенням вимог законодавства

9

Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників юридичної служби

Матеріали щодо проведення заходів з підвищення кваліфікації (семінари, методичні рекомендації тощо)

З'ясувати: кількість запланованих та проведених семінарів, теми семінарів, кількість слухачів, документи, що підтверджують проведення семінарів; кількість розроблених методичних рекомендацій, теми методичних рекомендацій, їх актуальність та відповідність чинному законодавству (підпункти 22, 23 пункту 10 та підпункт 19 пункту 11 Загального положення про юридичну службу).
Зробити висновок щодо: організації і проведення роботи, пов'язаної з підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби органу виконавчої влади та його територіальних органів і підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління

10

Розгляд питань правової роботи та систематизації законодавства на засіданнях колегій, нарадах органу виконавчої влади

Матеріали засідань колегій, нарад

З'ясувати: перевірити протоколи нарад, чи розглядались питання правової роботи, зокрема якість нормотворчої діяльності, результати перегляду нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність із чинним законодавством (статті 14 та 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"; пункти 33, 129 - 137, 162, 164, 171 Типової інструкції з діловодства); чи розглядались питання правової роботи на засіданнях колегій та їх кількість.
Зробити висновок щодо: інформування керівника органу виконавчої влади про необхідність розгляду питань правової роботи на засіданнях колегій, нарад; результатів реалізації розглянутих питань та відповідних рішень колегій, нарад

11

Надання роз'яснень законодавства

Журнали реєстрації наданих роз'яснень, листи тощо

З'ясувати: наявність журналу реєстрації наданих усних та/або письмових роз'яснень чинного законодавства (підпункт 22 пункту 10 та підпункт 19 пункту 11 Загального положення про юридичну службу); кількість наданих письмових роз'яснень чинного законодавства звірити з кількістю фактично наданих письмових роз'яснень; якість наданих роз'яснень з урахуванням вимог чинного законодавства.
Зробити висновок щодо: обґрунтованості та повноти наданих роз'яснень

З ПИТАНЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

12

Наявність нормативної бази актів законодавства, у тому числі власних нормативно-правових актів, виданих після 24 серпня 1991 року

Нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та власні нормативно-правові акти, що належать до повноважень відповідного центрального органу виконавчої влади (на паперових та електронних носіях)

З'ясувати: чи є у відповідному структурному підрозділі (юридичній службі) центрального органу виконавчої влади нормативно-правова база (на паперових та електронних носіях) актів законодавства Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, власних нормативно-правових актів (абзац другий підпункту 5.7 Порядку проведення перевірок).
Зробити висновок щодо: наявності нормативно-правової бази актів законодавства, необхідних для виконання центральним органом виконавчої влади своїх повноважень

13

Наявність нормативної бази актів УРСР та актів законодавства колишнього СРСР, що застосовуються відповідно до повноважень

Нормативно-правові акти УРСР, що є чинними, та нормативно-правові акти СРСР, що застосовуються в Україні відповідно до повноважень центрального органу виконавчої влади (проведення аналізу актів УРСР та СРСР, створення експертних комісій та затвердження Плану заходів з перегляду актів законодавства УРСР та СРСР)

З'ясувати: враховуючи актуальність роботи із вдосконалення законодавства, з'ясувати, чи здійснено аналіз актів УРСР та СРСР, створено перелік актів УРСР та СРСР, що застосовуються відповідно до повноважень, чи створено експертні комісії та затверджені Плани заходів з перегляду актів законодавства УРСР та СРСР (абзац третій підпункту 5.7 Порядку проведення перевірок; рекомендації Міністерства юстиції України (листи від 29 травня 2009 року N 34-26/47, від 27 жовтня 2009 року N 34-26/9, від 30 червня 2010 року N 34-26/48, від 14 жовтня 2010 року N 34-26/60).
Зробити висновок щодо: наявності нормативно-правової бази актів УРСР та актів законодавства колишнього СРСР, що застосовуються відповідно до повноважень; створення переліків таких актів; створення експертних комісій з перегляду актів УРСР та СРСР; затвердження плану заходів щодо здійснення інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів УРСР та СРСР

14

Ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів

Журнали обліку актів законодавства за видами (на електронних чи паперових носіях) чи ведення картотеки актів законодавства (при необхідності)

З'ясувати: чи ведеться юридичною службою облік актів законодавства і міжнародних договорів шляхом ведення журналів обліку актів законодавства за видами (на електронних чи паперових носіях) (підпункт 18 пункту 10 Загального положення про юридичну службу; абзац четвертий підпункту 5.7 Порядку проведення перевірок).
Зробити висновок щодо: ведення юридичною службою обліку актів законодавства і міжнародних договорів (на паперових чи електронних носіях)

15

Підтримання актів законодавства у контрольному стані

Приведення актів законодавства у контрольний стан, проставлення відміток на оригіналах (копіях) актів законодавства відповідно до затверджених положень про порядок обліку та підтримання у контрольному стані актів законодавства відповідної галузі. Ця робота здійснюється як на паперових, так і електронних носіях

З'ясувати: чи підтримуються у контрольному стані (на паперових та електронних носіях) акти законодавства відповідної галузі у контрольному стані, чи проставляються відповідні відмітки про внесення змін, чи затверджено положення про порядок обліку та підтримання у контрольному стані актів законодавства відповідної галузі (підпункт 18 пункту 10 Загального положення про юридичну службу; абзац п'ятий підпункту 5.7 Порядку проведення перевірок).
Зробити висновок щодо: наявності у відповідному структурному підрозділі нормативно-правових актів, підтримання їх у контрольному стані (на електронних та паперових носіях), проставлення відповідних відміток; наявності положення про порядок обліку та підтримання у контрольному стані актів законодавства відповідної галузі

16

Відслідковування інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях

Наявність офіційних друкованих видань, зокрема "Офіційного вісника України", та ведення журналів обліку, в яких відслідковується джерело офіційного опублікування актів законодавства, набрання чинності

З'ясувати: чи здійснюється юридичною службою відслідковування інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях і як саме (підпункт 19 пункту 10 Загального положення про юридичну службу; абзац шостий підпункту 5.7 Порядку проведення перевірок).
Зробити висновок щодо: відслідковування інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях

17

Забезпечення юридичної служби нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань

Забезпечення апарату та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади, "Офіційним вісником України" та іншими офіційними друкованими виданнями, створення та ведення електронних баз нормативно-правових актів

З'ясувати: чи забезпечений відповідний структурний підрозділ (юридична служба) центрального органу виконавчої влади нормативно-правовою базою, іншою правовою літературою, чи створено електронну базу актів законодавства, у тому числі власних актів, відповідної галузі (абзац дев'ятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року N 1693; пункт 16 Загального положення про юридичну службу; абзац другий підпункту 5.7 Порядку проведення перевірок).
Зробити висновок щодо: виконання доручення Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. від 12 липня 2010 року N 42125/1/1-10 про забезпечення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підвідомчих підприємств, установ та організацій бюлетенем "Офіційний вісник України; забезпечення іншими офіційними виданнями, створення електронної бази нормативно-правових актів відповідної галузі

18

Узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи з питань систематизації законодавства, підготовка методичних рекомендацій

Розроблення методичних рекомендацій, узагальнення позитивного досвіду роботи юридичних служб підпорядкованих підприємств, установ, організацій та надання їм практичної допомоги (наявність наказів, довідок, узагальнень)

З'ясувати: чи здійснюється контроль за діяльністю юридичних служб підпорядкованих підприємств, установ, організацій, узагальнюється та поширюється позитивний досвід роботи з питань систематизації законодавства, здійснюється підготовка методичних рекомендацій з питань систематизації законодавства (абзац сьомий підпункту 5.7 Порядку проведення перевірок).
Зробити висновок щодо: надання методичної та практичної допомоги юридичним службам підпорядкованих підприємств, установ, організацій, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи з питань систематизації законодавства; розроблення методичних рекомендацій з питань систематизації законодавства

З ПИТАНЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ В СУДАХ УКРАЇНИ

19

Робота з представництва інтересів державного органу в судах України

Положення про юридичну службу (департамент, управління, відділ, сектор), на яку покладено функції судової роботи; посадові інструкції працівників відповідної юридичної служби; довіреності на представництво інтересів державного органу в судах; документи, в яких ведеться облік справ та стану їх розгляду; матеріали судових справ; узагальнення розгляду справ за попередній період

З'ясувати: кількість та категорії справ, учасником в яких є відповідний орган, порядок оформлення та ведення судових справ; форма обліку судових справ та стану їх розгляду; обґрунтованість правових позицій, що формуються у судових справах; забезпечення правової позиції у справі всіма можливими належними та допустимими доказами (статті 11, 49, 171 та глава 6 КАС України, статті 10, 27, глава 5 ЦПК України, статті 4 3, 22, розділ V ГПК України); порядок та ефективність контролю за вчасністю подання процесуальних документів, в тому числі апеляційних та касаційних скарг, а також виконанням ухвал суду; кількість справ, рішення в яких винесено судами не на користь державного органу, причини таких рішень, вчасність та належне правове обґрунтування при оскарженні таких рішень судів (статті 186, 187, 212, 213, глава 8 КАС України, статті 294, 295, 325, 326, глава 6 ЦПК України, статті 93, 94, 10, 111, розділ VII ГПК України).
Зробити висновок щодо: належності представництва інтересів органу в судах, в тому числі обґрунтованості позицій у справах, вчасності оскарження судових рішень тощо; належності обліку та ведення судових справ; ефективності контролю за представництвом інтересів органу в судах

 

 

Директор Департаменту реєстрації та
систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності

Н. А. Железняк