Наказ Міністерства юстиції України від 15 вересня 2008 року № 1391/7 «Деякі питання робочої групи з впровадження ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції»

Герб

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

 

від 15 вересня 2008 року N 1391/7

Деякі питання робочої групи з впровадження ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 10 липня 2009 року N 616/7,
 від 22 червня 2010 року N 596/7,
 від 29 серпня 2011 року N 809/7,
від 26 грудня 2017 року N 4831/7,
від 25 січня 2019 року N 209/7,
від 11 листопада 2019 року N 3944/7

З метою організації виконання пункту 7 Плану заходів щодо утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року, викладеного додатком до Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1834, наказую:

  1. Затвердити новий склад робочої групи з впровадження ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції (додаток 1).
  2. Затвердити Положення про робочу групу з впровадження ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції (додаток 2).
  3. Скасувати наказ Міністерства юстиції України від 9 липня 2007 року N 947/7 "Про створення робочої групи з впровадження ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції".
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Коломієць В. Р.

(пункт 4 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 29.08.2011 р. N 809/7,
від 26.12.2017 р. N 4831/7,
від 11.11.2019 р. N 3944/7)

Міністр 

М. Оніщук 

 

Додаток 1
до наказу Міністерства юстиції України 15.09.2008 N 1391/7
(в редакції наказу Міністерства юстиції України
від 25.01.2019 N 209/7)

 

Склад
робочої групи з впровадження ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції України

Коломієць Валерія Рудольфівна - заступник Міністра, голова робочої групи;

Овсєйко Людмила Олександрівна - заступник начальника відділу взаємодії з Державною архівною службою України та інформаційно-аналітичної роботи Департаменту взаємодії з органами державної влади, заступник голови робочої групи;

Яременко Ірина Миколаївна - головний спеціаліст відділу взаємодії з органами і установами Державної кримінально-виконавчої служби Департаменту взаємодії з органами державної влади, секретар робочої групи.

Члени робочої групи:

Аніщенко Вікторія Олександрівна - начальник науково-дослідного центру Академії Державної пенітенціарної служби;

Василяка Оксана Миколаївна - перший заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги;

Висовень Сергій Іванович - головний спеціаліст відділу пенітенціарного інспектування Управління пенітенціарних інспекцій;

Івасик Станіслав Миколайович - державний експерт експертної групи координації політики в сфері юстиції Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції;

Івашева Тетяна Василівна - викладач циклу загальноправових дисциплін Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

Карпова Анастасія Олександрівна - головний спеціаліст відділу забезпечення реалізації Закону України "Про очищення влади" в державних органах Департаменту з питань люстрації;

Ковальська Поліна Григорівна - викладач циклу загальноправових дисциплін Хмельницького центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

Корчовий Олег Миколайович - заступник начальника відділу правового співробітництва з міжнародними організаціями Управління правового співробітництва з міжнародними організаціями Департаменту міжнародного права;

Костюченко Ірина Анатоліївна - заступник директора з навчальної роботи Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;

Кубрак Руслан Миколайович - перший заступник начальника центру начальника навчального відділу Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

Мельник Людмила Олексіївна - заступник начальника управління начальник відділу професійної підготовки персоналу Управління персоналу територіальних органів юстиції та підвідомчих установ Департаменту персоналу;

Мещерякова Галина Анатоліївна - програмний аналітик з питань гендерної рівності та реформ UN Women;

Мирошніченко Віта Юріївна - головний спеціаліст експертно-методичного відділу Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

Нефедова Лідія Валеріївна - головний спеціаліст відділу з питань прав людини Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права;

Ніколіва Вікторія Іванівна - головний спеціаліст відділу двостороннього співробітництва Управління зовнішніх зв'язків;

Новак Валерія Марківна - державний експерт експертної групи координації політики в сфері юстиції Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції;

Огороднік Микола Володимирович - головний спеціаліст відділу з питань запобігання корупції Управління з питань запобігання та виявлення корупції;

Остренко Іван Миколайович - головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України Департаменту публічного права;

Парфенова Оксана Олександрівна - заступник начальника відділу з питань законодавства про інформацію Управління соціального, трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права;

Поліщук Ярослав Дмитрович - державний експерт експертної групи з прав людини Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності;

Попазова Олена Василівна - начальник циклу загальноправових дисциплін Дніпропетровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

Сахнік Олена Володимирівна - перший заступник начальника центру - начальник навчального відділу Хмельницького центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

Софіна Дар'я Ігорівна - заступник директора Департаменту - начальник відділу іноземних судів Департаменту міжнародних спорів;

Степчук Таїсія Олексіївна - заступник начальника відділу зведеної фінансової звітності Управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;

Ткачов Олексій Костянтинович - головний спеціаліст відділу публічного права Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів;

Трофименко Іван Вікторович - заступник директора Департаменту державної реєстрації та нотаріату;

Ягодка Наталя Григорівна - головний спеціаліст відділу договірної робити Департаменту державних закупівель, договірної роботи Департаменту державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами;

Якима Сергій Євгенійович - головний спеціаліст відділу з питань судоустрою та цивільної юстиції Управління з питань правосуддя Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 10.07.2009 р. N 616/7,
 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 22.06.2010 р. N 596/7,
 від 29.08.2011 р. N 809/7,
від 26.12.2017 р. N 4831/7,
від 25.01.2019 р. N 209/7,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.11.2019 р. N 3944/7)

 

Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 15 вересня 2008 р. N 1391//7 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з впровадження ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції

  1. Робоча група з впровадження гендерних підходів у роботі Міністерства юстиції - експертний, консультативно-дорадчий орган при Міністерстві юстиції України, що утворюється з метою координації заходів з впровадження гендерних підходів у роботі Міністерства юстиції.

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 26.12.2017 р. N 4831/7)

Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, а також цим Положенням.

  1. Основними завданнями робочої групи є:

надання пропозицій щодо напрямів впровадження гендерних підходів у діяльність Міністерства юстиції;

надання пропозицій щодо організації взаємодії Міністерства юстиції України з іншими центральними органами виконавчої влади з впровадження гендерних підходів;

підготовка пропозицій і складення плану проведення ґендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідний рік;

підготовка пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів у сфері забезпечення гендерної рівності;

вивчення досвіду інших країн щодо впровадження гендерних підходів та використання його у роботі Міністерства.

  1. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

проводити аналіз ефективності заходів з впровадження гендерних підходів у діяльність Міністерства юстиції України, їх відповідності державній політиці у цій сфері;

готувати рекомендації щодо підвищення ефективності роботи з впровадження гендерних підходів;

залучати в установленому порядку до участі в засіданнях працівників органів державної влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), провідних учених та експертів, а також інших фахівців у цій сфері;

отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

вносити пропозиції щодо впровадження гендерної рівності для розгляду на засіданнях колегії Міністерства юстиції.

  1. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які у разі потреби скликаються її головою, а в разі його відсутності - заступником голови.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.06.2010 р. N 596/7)

Засідання робочої групи проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Підготовку засідань робочої групи забезпечує відповідальний секретар.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

  1. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер. Рішення робочої групи оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Рішення робочої групи доводяться до відома Міністра юстиції головою робочої групи.

  1. Голова робочої групи:

здійснює керівництво діяльністю робочої групи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

абзац третій пункту 6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 11.11.2019 р. N 3944/7)

бере участь у підготовці питань до розгляду на засіданні робочої групи та визначає порядок денний засідання;

у разі необхідності за поданням заступника голови робочої групи вносить зміни до складу робочої групи.