Наказ Міністерства юстиції України від 16.02.2018 № 404/5 «Порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України»

Герб

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2018                                                                                               № 404/5

 

Про затвердження Порядку
проведення внутрішнього аудиту
в системі Міністерства юстиції України 

З метою належної організації та проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України

НАКАЗУЮ: 

  1. Затвердити Порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України (далі – Порядок), що додається.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 26.04.2017 № 1421/5 «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України».
  3. Департаменту внутрішнього аудиту (Власова І.А.), керівникам територіальних органів та установ, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку під час проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Міністра
з питань виконавчої служби                                                         Сергій ШКЛЯР

 

Додаток 1 - ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН проведення внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України, підрозділів (спеціалістів) з внутрішнього аудиту територіальних органів, установ, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, на __ півріччя 20__ року

Додаток 2 – Інформація про ресурси, необхідні Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України для проведення запланованих внутрішніх аудитів на __ півріччя ______ року

Додаток 3 – Інформація про ресурси, необхідні для виконання плану проведення внутрішнього аудиту підрозділом (спеціалістом) з внутрішнього аудиту територіального органу, установи, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, на __ півріччя ______ року

Додаток 4 – Розрахунок планового робочого часу працівників Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України, підрозділів (спеціалістів) з внутрішнього аудиту територіальних органів, установ, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, на проведення внутрішніх аудитів на___ півріччя ___ року

Додаток 5 – Розрахунок планового робочого часу працівників Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України на проведення внутрішніх аудитів на___ півріччя ___ року

Додаток 6 – Розрахунок планового робочого часу працівників підрозділу (спеціаліста) з внутрішнього аудиту територіального органу, установи, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, на проведення внутрішніх аудитів на___ півріччя ___ року

Додаток 7 – Зведена база даних об’єктів внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України, підрозділів (спеціалістів) з внутрішнього аудиту територіальних органів, установ, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Додаток 8 – База даних об’єктів внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України (підрозділу (спеціаліста) з внутрішнього аудиту територіального органу, установи, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України)

Додаток 9 – Програма проведення внутрішнього аудиту

Додаток 10 – Програма проведення внутрішнього аудиту 

Додаток 11 – ПЕРЕЛІК аудиторських прийомів та процедур, що застосовуються під час проведення аудиторського дослідження

Додаток 12 – Рекомендації щодо усунення та недопущення в подальшому порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного внутрішнього аудиту

Додаток 13 – Аркуш отримання для ознайомлення

Додаток 14 - Журнал обліку аудиторських звітів та Актів про неможливість проведення внутрішнього аудиту

Додаток 15 – ВИСНОВОК щодо обґрунтованості коментарів до аудиторського звіту та рекомендацій

Додаток 16 – Інформація про результати реалізації аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту

Додаток 17 – Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту

Додаток 18 – ОПИС матеріалів внутрішнього аудиту

Додаток 19 – ПРОГРАМА забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України на 20__ рік

Додаток 20 – ПРОГРАМА забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту підрозділу внутрішнього аудиту територіального органу, установи, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, на 20__ рік

Додаток 21 – Робочий документ

Додаток 22 – ПРОЕКТ ПЛАНУ проведення внутрішнього аудиту підрозділу (спеціаліста) з внутрішнього аудиту територіального органу, установи, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, на __ півріччя 20__ року

Додаток 23 – ПРОТОКОЛ обговорення результатів планового (позапланового) внутрішнього аудиту

Додаток 24 – Рекомендації щодо усунення та недопущення в подальшому порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного внутрішнього аудиту