Наказ Міністерства юстиції України від 19.09.2023 № 3347/5 «Про внесення змін до Методики відбору об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів, визначення пріоритетності та періодичності проведення таких аудитів в системі Міністерства юстиції України»

Герб

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

 19.09.2023                              Київ                                   № 3347/5

 

Про внесення змін до Методики
відбору об’єктів для проведення
планових внутрішніх аудитів,
визначення пріоритетності та
періодичності проведення таких
аудитів в системі Міністерства
юстиції України

 

Відповідно до пункту 2 глави 1 розділу II Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, та з метою належної організації діяльності з внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Методики відбору об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів, визначення пріоритетності та періодичності проведення таких аудитів в системі Міністерства юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14 вересня 2020 року № 3164/5 (далі – Методика), такі зміни:

1) у пункті 2 слова «Порядку здійснення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України» замінити словами «Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України» та слова «Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України» замінити словами «Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України»;

2) у тексті Методики слова «Стратегічний та Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту», «Стратегічний та Операційний план», «Стратегічний план», «Операційний план» у всіх відмінках замінити словами «План діяльності з внутрішнього аудиту», а також слова «Зведений стратегічний план», «Зведений план» у всіх відмінках замінити словами «Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту».

2. Управлінню внутрішнього аудиту (Власова І.А.), підрозділам внутрішнього аудиту та спеціалістам (фахівцям) з внутрішнього аудиту територіальних органів і установ, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, врахувати в роботі зміни до Методики, внесені цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Міністр                                                                  Денис МАЛЮСЬКА