Наказ Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 846/5 «Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах»

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 28 травня 2014 року N 846/5

 

Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України 
від 24 червня 2014 року N 1018/5,
 від 9 грудня 2014 року N 2081/5,
 від 27 березня 2015 року N 443/5,
 від 28 квітня 2015 року N 613/5,
 від 25 лютого 2016 року N 550/5,
від 27 листопада 2017 року N 3800/5,
від 13 червня 2018 року N 1839/5,
від 27 липня 2021 року N 2666/5,
від 15 лютого 2023 року N 621/5

 

(У тексті наказу слова "головне управління" в усіх
відмінках і числах замінено словами "головне
територіальне управління" у відповідних відмінках і
числах згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 28 квітня 2015 року N 613/5)

 

(У тексті наказу слова "головне територіальне
управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінено
словами "міжрегіональне управління Міністерства
юстиції України" у відповідних відмінках і числах
згідно з наказом Міністерства юстиції України від 27
липня 2021 року N 2666/5)

 

Відповідно до статті 18 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року N 1277 "Питання системи обліку публічної інформації" та з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Міністерства юстиції України та його територіальних органів, наказую:

 1. Запровадити ведення автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Доступ до публічної інформації Міністерства юстиції України та його територіальних органів" (далі - Система обліку), програмний комплекс якої розроблено державним підприємством "Українська правова інформація", в Міністерстві юстиції України та міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.
 2. Покласти персональну відповідальність за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, на керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції України (директорів департаментів, генеральних директорів директоратів, керівників експертних груп, начальників управлінь, начальників відділів, завідувачів секторів), начальників міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.07.2021 р. N 2666/5)

 1. Визначити відповідальними за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого Міністерством юстиції України (далі - Перелік видів публічної інформації), структурні підрозділи Міністерства юстиції України згідно з додатком.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.07.2021 р. N 2666/5)

 1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України:
 • у кожному відділі/секторі визначити посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, та в тижневий строк надати ці відомості, а також відомості про місцезнаходження (адресу, номер кімнати) та телефони цих посадових осіб до Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (далі - Управління систематизації законодавства);

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. N 3800/5,
від 27.07.2021 р. N 2666/5)

 • забезпечити оперативну (не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа) реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5,
від 27.11.2017 р. N 3800/5)

 • до 30 червня 2014 року забезпечити реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за період з 10 травня 2011 року;
 • до 14 липня 2014 року надати інформацію про виконання зазначених заходів до Управління систематизації законодавства на паперових та електронних носіях (public_info@minjust.gov.ua, тел.: (044) 279-68-58);
 • при необхідності своєчасно надавати пропозиції до Управління систематизації законодавства про внесення змін до Примірного переліку видів публічної інформації та переліку документів, які містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, що створюються в структурному підрозділі.

(абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

 1. Начальнику управління забезпечення та документообігу Воловику М.:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. N 3800/5,
від 27.07.2021 р. N 2666/5)

 • забезпечити налаштування комп'ютерів посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, згідно з відомостями, наданими Управлінням систематизації законодавства.
 1. Пункт 6 виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
України від 09.12.2014 р. N 2081/5,
у зв'язку з цим пункти 7 - 9
вважати відповідно пунктами 6 - 8)

 1. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України:
 • визначити посадових осіб, відповідальних за організацію робіт із запровадження та ведення Системи обліку, і посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;
 • забезпечити налаштування комп'ютерів посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є міжрегіональне управління Міністерства юстиції України, згідно з Інструкцією з використання програмного забезпечення АІПС "Доступ до публічної інформації Міністерства юстиції України та його територіальних органів", розробленою державним підприємством "Українська правова інформація";
 • забезпечити оперативну (не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа) реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є головне територіальне управління;

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. N 3800/5)

 • до 30 червня 2014 року забезпечити реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є міжрегіональне управління Міністерства юстиції України, за період з 10 травня 2011 року, а також наказів міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, що є нормативно-правовими актами та не втратили чинність станом на 10 травня 2011 року;
 • розмістити посилання на Систему обліку на власному веб-сайті в рубриці доступу до публічної інформації;
 • до 14 липня 2014 року надати інформацію до Управління систематизації законодавства на паперових та електронних носіях (public_info@minjust.gov.ua, тел.: (044) 279-68-58) про виконання зазначених заходів.
 1. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" вжити заходів щодо:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.02.2016 р. N 550/5)

супроводження та технічного обслуговування програмного комплексу Системи обліку, автоматичного оновлення інформації в Системі обліку;

надійного та якісного функціонування Системи обліку, забезпечення цілісності документів у Системі обліку, якості зв'язку Системи обліку з сервером, можливості розміщення Системи обліку на веб-сайті та доступу користувачів до Системи обліку через веб-інтерфейс, надійності пошуку документів у Системі обліку за заданими параметрами;

захисту інформації в Системі обліку шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю;

реєстрації користувачів у Системі обліку, внесення змін до облікових записів користувачів, видалення (блокування, анулювання) та зміни статусу користувачів за відповідними поданнями (заявками) структурних підрозділів Міністерства юстиції України, а також у випадках, передбачених законодавством;

(пункт 7 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2021 р. N 2666/5,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати абзацами шостим, сьомим)

консультування з питань реєстрації в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, та доступу користувачів до Системи обліку;

погодження питань щодо організації зазначених робіт із Департаментом реєстрації та систематизації правових актів та Управлінням забезпечення та документообігу.

(пункт 7 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 09.12.2014 р. N 2081/5,
абзац сьомий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. N 3800/5,
від 27.07.2021 р. N 2666/5)

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

 

Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
28 травня 2014 року N 846/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 15 лютого 2023 року N 621/5)

 

Перелік
структурних підрозділів Міністерства юстиції України, відповідальних за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації

Назва структурного підрозділу

Підпункти та пункти Примірного переліку видів публічної інформації

Усі структурні підрозділи

Підпункт 1.1. пункту 1;
підпункт 1.2 пункту 1 (щодо службових номерів засобів зв'язку та адрес електронної пошти);
підпункт 1.3 пункту 1;
підпункт 2.3, 2.4 пункту 2;
пункт 3 (крім наказів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, та наказів із кадрових питань);
підпункт 7.1 пункту 7;
підпункт 7.2 пункту 7 (щодо інформації про висновки за результатами гендерно-правової експертизи актів законодавства);
підпункт 15.4 пункту 15

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

Підпункти 2.1, 2.2 пункту 2

Секретаріат Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Підпункти 15.2, 15.3 пункту 15

Департамент експертного забезпечення правосуддя

Пункт 4;
пункт 18

Департамент реєстрації та систематизації правових актів

Пункт 3 (щодо наказів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України);
пункти 5, 9 - 13

Департамент міжнародного права

Підпункти 15.4 - 15.8 пункту 15;
підпункт 4.5 пункту 4

Управління персоналу

Підпункт 1.1, 1.2 пункту 1 (крім службових номерів засобів зв'язку та адрес електронної пошти);
пункт 17

Управління забезпечення та документообігу

Пункти 19 - 21

Бухгалтерська служба

Пункт 22

Департамент державної реєстрації

Пункт 24

Департамент нотаріату

Пункти 24, 27

Департамент державної виконавчої служби

Пункт 26

Департамент з питань банкрутства

Пункт 16

Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами

Пункти 23, 28

Управління пенітенціарних інспекцій

Пункт 25

Відділ міжнародного співробітництва та протоколу

Підпункт 15.1 пункту 15

Сектор архівної справи

Пункт 6

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Пункт 14

Департамент міжнародних спорів

Пункт 8

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства юстиції України від 24.06.2014 р. N 1018/5,
 від 27.03.2015 р. N 443/5,
у редакції наказів Міністерства юстиції України
 від 27.11.2017 р. N 3800/5,
від 13.06.2018 р. N 1839/5,
від 27.07.2021 р. N 2666/5,
від 15.02.2023 р. N 621/5)

____________