Наказ Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 846/5 «Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах»

Герб

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 28 травня 2014 року N 846/5

Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України 
від 24 червня 2014 року N 1018/5,
 від 9 грудня 2014 року N 2081/5,
 від 27 березня 2015 року N 443/5,
 від 28 квітня 2015 року N 613/5,
 від 25 лютого 2016 року N 550/5,
від 27 листопада 2017 року N 3800/5,
від 13 червня 2018 року N 1839/5

(У тексті наказу слова "головне управління" в усіх відмінках і числах замінено словами "головне територіальне управління" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 року N 613/5)

 

Відповідно до статті 18 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року N 1277 "Питання системи обліку публічної інформації" та з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Міністерства юстиції України та його територіальних органів, наказую:

 1. Запровадити ведення автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Доступ до публічної інформації Міністерства юстиції України та його територіальних органів" (далі - Система обліку), програмний комплекс якої розроблено державним підприємством "Українська правова інформація", в Міністерстві юстиції України та головних територіальних управліннях юстиції.
 2. Покласти персональну відповідальність за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, головні територіальні управління юстиції, на керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції України (директорів департаментів, начальників управлінь, начальників відділів, завідувачів секторів), начальників головних територіальних управлінь юстиції.
 3. Визначити відповідальними за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 жовтня 2011 року N 3116/5 (далі - Перелік видів публічної інформації), структурні підрозділи Міністерства юстиції України згідно з додатком.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

 1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України:
 • у кожному відділі/секторі визначити посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, та в тижневий строк надати ці відомості, а також відомості про місцезнаходження (адресу, номер кімнати) та телефони цих посадових осіб до Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (далі - Управління систематизації законодавства);

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. N 3800/5)

 • забезпечити оперативну (не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа) реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5,
від 27.11.2017 р. N 3800/5)

 • до 30 червня 2014 року забезпечити реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за період з 10 травня 2011 року;
 • до 14 липня 2014 року надати інформацію про виконання зазначених заходів до Управління систематизації законодавства на паперових та електронних носіях (public_info@minjust.gov.ua, тел.: (044) 279-68-58);
 • при необхідності своєчасно надавати пропозиції до Управління систематизації законодавства про внесення змін до Примірного переліку видів публічної інформації та переліку документів, які містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, що створюються в структурному підрозділі.

(абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

 1. Директору Адміністративно-господарського департаменту Воловику М. Б.:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. N 3800/5)

 • забезпечити налаштування комп'ютерів посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, згідно з відомостями, наданими Управлінням систематизації законодавства.
 1. Пункт 6 виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
України від 09.12.2014 р. N 2081/5,
у зв'язку з цим пункти 7 - 9
вважати відповідно пунктами 6 - 8)

 1. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції:
 • визначити посадових осіб, відповідальних за організацію робіт із запровадження та ведення Системи обліку, і посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є головне територіальне управління юстиції;
 • забезпечити налаштування комп'ютерів посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є головне територіальне управління юстиції, згідно з Інструкцією з використання програмного забезпечення АІПС "Доступ до публічної інформації Міністерства юстиції України та його територіальних органів", розробленою державним підприємством "Українська правова інформація";
 • забезпечити оперативну (не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа) реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є головне територіальне управління;

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. N 3800/5)

 • до 30 червня 2014 року забезпечити реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є головне територіальне управління юстиції, за період з 10 травня 2011 року, а також наказів головних територіальних управлінь юстиції, що є нормативно-правовими актами та не втратили чинність станом на 10 травня 2011 року;
 • розмістити посилання на Систему обліку на власному веб-сайті в рубриці доступу до публічної інформації;
 • до 14 липня 2014 року надати інформацію до Управління систематизації законодавства на паперових та електронних носіях (public_info@minjust.gov.ua, тел.: (044) 279-68-58) про виконання зазначених заходів.
 1. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" вжити заходів щодо:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.02.2016 р. N 550/5)

супроводження та технічного обслуговування програмного комплексу Системи обліку, автоматичного оновлення інформації в Системі обліку;

надійного та якісного функціонування Системи обліку, забезпечення цілісності документів у Системі обліку, якості зв'язку Системи обліку з сервером, можливості розміщення Системи обліку на веб-сайті та доступу користувачів до Системи обліку через веб-інтерфейс, надійності пошуку документів у Системі обліку за заданими параметрами;

захисту інформації в Системі обліку шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю;

консультування з питань реєстрації в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, головні територіальні управління юстиції, та доступу користувачів до Системи обліку;

погодження питань щодо організації зазначених робіт із Департаментом реєстрації та систематизації правових актів та Адміністративно-господарським департаментом.

(пункт 7 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 09.12.2014 р. N 2081/5,
абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. N 3800/5)

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

 

Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
28.05.2014 N 846/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 13.06.2018 N 1839/5)

 

Перелік
структурних підрозділів Міністерства юстиції України, відповідальних за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації

Назва структурного підрозділу

Підпункти та пункти Примірного переліку видів публічної інформації

Усі структурні підрозділи

Підпункт 1.2 пункту 1 (щодо службових номерів засобів зв'язку та адрес електронної пошти);
підпункт 1.3 пункту 1;
підпункти 2.4, 2.5 пункту 2;
пункт 4 (крім наказів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, та наказів із кадрових питань);
підпункт 8.1 пункту 8;
підпункт 8.2 пункту 8 (щодо інформації про висновки за результатами гендерно-правової експертизи актів законодавства)

Департамент персоналу

Підпункт 1.1 пункту 1;
підпункт 1.2 пункту 1 (крім службових номерів засобів зв'язку та адрес електронної пошти);
пункти 4 (накази з кадрових питань), 21

Управління взаємодії з органами державної влади

Підпункти 2.2, 2.3 пункту 2;
пункт 3;
підпункт 5.2 пункту 5;
пункт 7

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

Підпункт 5.4 пункту 5;
пункти 9, 19;
підпункт 22.1 пункту 22

Департамент реєстрації та систематизації правових актів

Пункт 4 (щодо наказів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України);
пункти 6, 10 - 15;
підпункти 16.1, 16.4 пункту 16

Управління інформування населення та реформування правової освіти

Підпункти 5.1, 5.3 пункту 5;
підпункти 16.2, 16.3, 16.5 пункту 16

Управління пенітенціарних інспекцій

Підпункт 18.8 пункту 18;
пункт 30

Департамент міжнародного права

Підпункти 18.1, 18.4 - 18.7 пункту 18;
пункт 28

Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Підпункти 18.2, 18.3 пункту 18

Департамент публічного права

Підпункт 8.2 пункту 8 (крім інформації про висновки за результатами гендерно-правової експертизи актів законодавства)

Департамент з питань правосуддя та національної безпеки

Підпункти 5.5, 5.6 пункту 5;
пункти 17, 29;
підпункт 22.2 пункту 22

Департамент державної реєстрації та нотаріату

Пункти 20, 27, 32

Адміністративно-господарський департамент

Пункт 23

Департамент комунікації, документообігу та контролю

Пункти 24, 25

Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Пункт 26

Департамент державної виконавчої служби

Пункт 31

Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами

Пункт 33

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства юстиції України від 24.06.2014 р. N 1018/5,
 від 27.03.2015 р. N 443/5,
у редакції наказів Міністерства юстиції України
 від 27.11.2017 р. N 3800/5,
від 13.06.2018 р. N 1839/5)

____________