Наказ Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2011 року № 3116/5 «Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України»

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 липня 2021 року N 2666/5

Деякі питання забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 15 лютого 2023 року N 621/5

 

Відповідно до статей 14, 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" наказую:

 1. Затвердити Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України (далі - Примірний перелік), що додається.
 2. Примірний перелік застосовувати в автоматизованій інформаційно-пошуковій системі "Доступ до публічної інформації Міністерства юстиції України та його територіальних органів", ведення якої запроваджено наказом Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року N 846/5, для цілей систематизації та класифікації інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, а також для забезпечення спрощення процедури доступу до цієї інформації фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи. Цей Примірний перелік не є вичерпним.
 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 04 жовтня 2011 року N 3116/5 "Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України".
 4. Затвердити Зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року N 846/5 "Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах", що додаються.
 5. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) і Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н.) забезпечити розміщення цього Примірного переліку на вебсайті Міністерства юстиції України.
 6. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України щокварталу до 20 числа місяця, що настає після закінчення відповідного кварталу, надавати пропозиції до Департаменту реєстрації та систематизації правових актів про внесення змін до Примірного переліку та додатка до наказу Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року N 846/5.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Банчука О.

Міністр

                                          Денис МАЛЮСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
27 липня 2021 року N 2666/5

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України*

____________
* Крім таємної та службової інформації

1. Інформація про Міністерство юстиції

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Міністерства юстиції.

1.2. Інформація про організаційну структуру апарату Міністерства юстиції України, прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Міністра юстиції України, його заступників, Державного секретаря, а також керівників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України.

(підпункт 1.2 пункту 1 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

1.3. Положення про департаменти, директорати, управління (головні управління), експертні групи, відділи, сектори.

2. Інформація про діяльність Міністерства юстиції (загальні питання)

2.1. Плани роботи Міністерства юстиції.

2.2. Звіти про виконання планів роботи Міністерства юстиції.

2.3. Інформація про конференції, семінари, "круглі столи", що проводяться Міністерством юстиції.

(підпункт 2.3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

2.4. Роз'яснення законодавства України, що підготовлені у структурних підрозділах Міністерства юстиції з питань, пов'язаних із діяльністю Міністерства юстиції, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції, а також стосовно актів, які ним видаються.

3. Накази Міністерства юстиції України (крім внутрішньоорганізаційних та наказів про видачу (екстрадицію) та про передачу (прийняття) засуджених осіб

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

4. Інформація про діяльність рад, інших органів, що створені при Міністерстві юстиції

4.1. Інформація про роботу Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

4.2. Інформація про роботу Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України.

(підпункт 4.2 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

4.3. Інформація про роботу Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

4.4. Інформація про роботу Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

4.5. Інформація про роботу Експертної комісії з підготовки міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах.

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

5. Інформація про доступ до публічної інформації

5.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Міністерства юстиції.

5.2. Інформація про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

5.3. Звіти про розгляд запитів на інформацію.

5.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

6. Інформація про спрямування та координацію Міністром юстиції діяльності Державної архівної служби України

6.1. Інформація про організаційну структуру апарату Державної архівної служби України, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника та заступників керівника Державної архівної служби України.

(підпункт 6.1 пункту 6 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

6.2. Пріоритети роботи Державної архівної служби України.

6.3. Проєкти нормативно-правових актів, розроблені Державною архівною службою України, що надійшли до Міністерства юстиції і підлягають обговоренню.

7. Інформація про законопроєктну роботу Міністерства юстиції

7.1. Тексти проєктів нормативно-правових актів, що розроблені Міністерством юстиції та підлягають громадському обговоренню (завізовані Міністром юстиції).

7.2. Інформація про гендерно-правову експертизу актів законодавства.

8. Інформація про діяльність щодо захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України

8.1. Загальна інформація щодо позову, пред'явленого до закордонного юрисдикційного органу (назва сторін, їх національність, сектор економіки, в якому виник спір, назва закордонного юрисдикційного органу).

8.2. Загальна інформація щодо претензії, пред'явленої до держави Україна іноземним суб'єктом, стосовно якої існує загроза подання позову до закордонного юрисдикційного органу (назва сторін, їх національність, сектор економіки, в якому виник спір, назва закордонного юрисдикційного органу).

8.3. Загальна інформація про остаточні арбітражні рішення, винесені у справах, що розглядалися за участю держави Україна та іноземних суб'єктів у закордонних юрисдикційних органах (назви сторін, назва адміністративного органу, арбітражний регламент, згідно з яким розглядалась справа, склад арбітражного трибуналу, дата винесення рішення, резолютивна частина рішення).

(підпункт 8.3 пункту 8 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

9. Інформація про державну реєстрацію нормативно-правових актів

9.1. Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції.

9.2. Перелік нормативно-правових актів, повернутих без державної реєстрації для доопрацювання.

9.3. Перелік нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено.

9.4. Перелік актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації.

9.5. Перелік нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано.

9.6. Перелік нормативно-правових актів, щодо яких анульовано скасування рішення про державну реєстрацію, та відповідні розпорядчі документи з цих питань.

10. Інформація про Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

10.1. Інформація про порядок надання доступу до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

10.2. Перелік нормативно-правових актів, що включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів і набрали чинності.

10.3. Перелік міжнародних договорів України, що включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів і набрали чинності.

10.4. Інформація про денонсацію, припинення дії та втрати чинності міжнародних договорів України, включених до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

11. Інформація про офіційне опублікування нормативно-правових актів в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"

12. Інформація про оскарження нормативно-правових актів у судовому порядку

12.1. Інформація про оголошення щодо оскарження нормативно-правових актів.

12.2. Інформація про опублікування в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" резолютивних частин рішень судів з оскарження нормативно-правових актів.

13. Інформація з питань обліку та систематизації законодавства

14. Інформація з антикорупційної діяльності

14.1. Антикорупційна програма Міністерства юстиції України.

14.2. Звіт про виконання Антикорупційної програми Міністерства юстиції України.

15. Інформація з міжнародного співробітництва, рішення Європейського суду з прав людини

15.1. Міжнародні міжвідомчі договори України, укладені від імені Міністерства юстиції.

15.2. Інформація про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України.

15.3. Інформація про рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України.

15.4. Інформація про пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність із принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права.

15.5. Інформація щодо дотримання і виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах.

15.6. Перелік міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, виконання яких забезпечується Міністерством юстиції.

15.7. Інформація про участь України у роботі органів Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

(підпункт 15.7 пункту 15 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

15.8. Інформація про забезпечення співробітництва з міжнародними організаціями, членом яких є Україна, та відповідальність за виконання зобов'язань перед якими покладено на Міністерство юстиції України.

(підпункт 15.8 пункту 15 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

16. Інформація з питань банкрутства

16.1. Перелік та умови отримання адміністративних послуг з видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

16.2. Інформація про видані та анульовані, визнані недійсними свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (до 19 липня 2013 року - ліцензій на провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)).

(підпункт 16.2 пункту 16 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

16.3. Інформація про проведення перевірок діяльності арбітражних керуючих.

(підпункт 16.3 пункту 16 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

16.4. Інформація про навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

(підпункт 16.4 пункту 16 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

16.5. Інформація про підвищення кваліфікації арбітражних керуючих.

(підпункт 16.5 пункту 16 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

16.6. Інформація про підготовку арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій.

(підпункт 16.6 пункту 16 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

16.7. Інформація про роботу Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих.

(підпункт 16.7 пункту 16 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

16.8. Інформація про роботу Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих.

(підпункт 16.8 пункту 16 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

16.9. Інформація про роботу Постійно діючої міжвідомчої комісії з відбору операторів електронних майданчиків.

(підпункт 16.9 пункту 16 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

16.10. Підпункт 16.10 пункту 16 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

17. Накази з кадрових питань

18. Інформація з питань експертного забезпечення правосуддя

18.1. Інформація з Державного реєстру атестованих судових експертів.

18.2. Інформація з Реєстру методик проведення судових експертиз.

19. Інформація щодо організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства юстиції

20. Інформація про розгляд звернень громадян у Міністерстві юстиції

21. Інформація з питань документального забезпечення та контролю Міністерства юстиції

21.1. Інформація про документообіг.

21.2. Інформація щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

21.3. Інформація про відправку документів.

22. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

22.1. Інформація з питань планово-фінансової діяльності.

22.2. Інформація з питань бухгалтерського обліку та звітності.

23. Інформація про фінансову звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

23.1. Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України.

24. Інформація про адміністративні послуги, що надаються Міністерством юстиції

24.1. Перелік адміністративних послуг, що надаються Міністерством юстиції.

24.2. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг, та правила їх оформлення.

25. Інформація за результатами інспектувань органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України про ефективність їх діяльності та дотримання вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів під час виконання і відбування кримінальних покарань, а також під час тримання у слідчих ізоляторах

(пункт 25 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

25.1. Інформація щодо здійснення пенітенціарних інспекцій органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України щодо стану ефективності їх управлінської діяльності та дотримання прав людини і громадянина під час виконання і відбування кримінальних покарань та їх результатів.

25.2. Інформація про стандарти належного в'язничного врядування: модель здійснення внутрішніх інспекцій пенітенціарної системи в Україні.

26. Інформація з питань діяльності приватних виконавців

26.1. Інформація, пов'язана з навчанням осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця (перелік закладів, що проводять навчальні курси з отриманням знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, перелік обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, інформація про проведення навчальних курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів).

26.2. Інформація про роботу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців (інформація про допуск осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця до складання кваліфікаційного іспиту, графік проведення кваліфікаційного іспиту, повідомлення про результати проведення кваліфікаційного іспиту).

27. Інформація з питань нотаріату

27.1. Інформація про видачу свідоцтв (повторних свідоцтв) про право на заняття нотаріальною діяльністю та про анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю.

(підпункт 27.1 пункту 27 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.02.2023 р. N 621/5)

28. Інформація з питань публічних закупівель

28.1. Річний план закупівель та зміни до нього, а також інформація про закупівлі, які оприлюднюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

28.2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, що оприлюднюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року N 710 "Про ефективне використання державних коштів".

 

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації правових актів

Наталія ЖЕЛЕЗНЯК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
27 липня 2021 року N 2666/5

 

ЗМІНИ
до наказу Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року N 846/5 "Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах"

 1. Пункт 2 після слів "директорів департаментів," доповнити словами "генеральних директорів директоратів, керівників експертних груп,".
 2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Визначити відповідальними за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого Міністерством юстиції України (далі - Перелік видів публічної інформації), структурні підрозділи Міністерства юстиції України згідно з додатком.".

 1. В абзаці другому пункту 4 слова "Управління систематизації законодавства та координації правової роботи" замінити словами "Управління систематизації законодавства".
 2. В абзаці першому пункту 5 слова "Директору Адміністративно-господарського департаменту Воловику М. Б." замінити словами "Начальнику управління забезпечення та документообігу Воловику М.".
 3. У пункті 7:

1) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"реєстрації користувачів у Системі обліку, внесення змін до облікових записів користувачів, видалення (блокування, анулювання) та зміни статусу користувачів за відповідними поданнями (заявками) структурних підрозділів Міністерства юстиції України, а також у випадках, передбачених законодавством;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати абзацами шостим, сьомим;

2) в абзаці сьомому слова "Адміністративно-господарським департаментом" замінити словами "Управлінням забезпечення та документообігу".

 1. У тексті наказу слова "головне територіальне управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінити словами "міжрегіональне управління Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках і числах.
 2. Додаток до наказу викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації правових актів

Наталія ЖЕЛЕЗНЯК

 

 

Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
28.05.2014 N 846/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 27.07.2021 N 2666/5)

 

Перелік
структурних підрозділів Міністерства юстиції України, відповідальних за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації

Назва структурного підрозділу

Підпункти та пункти Примірного переліку видів публічної інформації

Усі структурні підрозділи

Підпункт 1.2 пункту 1 (щодо службових номерів засобів зв'язку та адрес електронної пошти);
підпункт 1.3 пункту 1;
підпункт 2.3, 2.4 пункту 2;
пункт 3 (крім наказів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, та наказів із кадрових питань);
підпункт 7.1 пункту 7;
підпункт 7.2 пункту 7 (щодо інформації про висновки за результатами гендерно-правової експертизи актів законодавства)

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

Підпункти 2.1, 2.2 пункту 2

Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Підпункти 15.2, 15.3 пункту 15

Департамент експертного забезпечення правосуддя

Пункт 4;
пункт 18

Департамент реєстрації та систематизації правових актів

Пункт 3 (щодо наказів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України);
пункти 5, 9 - 13

Департамент міжнародного права

Підпункти 15.4 - 15.7 пункту 15

Управління персоналу

Підпункт 1.1, 1.2 пункту 1 (крім службових номерів засобів зв'язку та адрес електронної пошти);
пункт 17

Управління забезпечення та документообігу

Пункти 19 - 21

Бухгалтерська служба

Пункт 22

Департамент нотаріату та державної реєстрації

Пункт 24, 27

Департамент державної виконавчої служби

Пункт 26

Департамент з питань банкрутства

Пункт 16

Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами

Пункти 23, 28

Управління пенітенціарних інспекцій

Підпункт 15.8 пункту 15;
пункт 25

Управління міжнародного співробітництва та протоколу

Підпункт 15.1 пункту 15

Відділ архівної справи

Пункт 6

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Пункт 14

Департамент міжнародних спорів

Пункт 8

 

____________