Наказ Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2011 року № 3116/5 «Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України»

Герб

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

 

від 4 жовтня 2011 року N 3116/5

Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 7 листопада 2012 року N 1636/5,
 від 28 січня 2013 року N 178/5,
 від 13 червня 2014 року N 934/5,
 від 27 березня 2015 року N 443/5,
 від 28 квітня 2015 року N 613/5,
від 13 червня 2018 року N 1839/5

Відповідно до статей 14, 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" наказую:

  1. Затвердити Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

  1. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н. А.) забезпечити розміщення цього Примірного переліку на веб-сайті Міністерства юстиції України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

  1. Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, застосовувати в автоматизованій інформаційно-пошуковій системі "Доступ до публічної інформації Міністерства юстиції України та його територіальних органів", ведення якої запроваджено наказом Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року N 846/5, для цілей систематизації та класифікації інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, а також для забезпечення спрощення процедури доступу до цієї інформації фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи. Цей Примірний перелік не є вичерпним.

(наказ доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

  1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України своєчасно надавати до Управління систематизації законодавства та правоосвітньої діяльності Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності пропозиції про внесення змін до Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України.

(наказ доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5,
 у зв'язку з цим пункт 3 наказу вважати відповідно пунктом 5)

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції - керівника апарату Сєдова А. Ю.

 

Міністр

О. Лавринович

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
04.10.2011 N 3116/5

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України *

(заголовок Переліку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

____________
*  Крім таємної та службової інформації

1. Інформація про Міністерство юстиції

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Міністерства юстиції.

1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівників Міністерства юстиції, департаментів, управлінь, прес-служби, відділів, секторів та їх заступників, а також спеціалістів зазначених структурних підрозділів.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

1.3. Положення про департаменти, управління, прес-службу, відділи, сектори.

2. Інформація про діяльність Міністерства юстиції (загальні питання)

2.1. Підпункт 2.1 пункту 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 28.01.2013 р. N 178/5)

2.2. Плани роботи Міністерства юстиції.

2.3. Звіти про виконання планів роботи Міністерства юстиції.

2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, "круглі столи", що проводяться Міністерством юстиції.

2.5. Роз'яснення законодавства України, що підготовлені у структурних підрозділах Міністерства юстиції з питань, пов'язаних із діяльністю Міністерства юстиції, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції, а також стосовно актів, які ним видаються.

3. Інформація про роботу колегії Міністерства юстиції

4. Накази Міністерства юстиції (крім внутрішньоорганізаційних)

5. Інформація про діяльність рад, інших органів, що створені при Міністерстві юстиції

5.1. Інформація про роботу Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

5.2. Інформація про роботу Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

5.3. Інформація про роботу Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

5.4. Підпункт 5.4 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 13.06.2018 р. N 1839/5,
 у зв'язку з цим підпункти 5.5 - 5.7
 вважати відповідно підпунктами 5.4 - 5.6)

5.4. Інформація про роботу Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

5.5. Інформація про роботу Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

5.6. Інформація про роботу Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

6. Інформація про доступ до публічної інформації

6.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Міністерства юстиції.

6.2. Інформація про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

(пункт 6 доповнено новим підпунктом 6.2 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5,
 у зв'язку з цим підпункти 6.2 та 6.3
 вважати відповідно підпунктами 6.3 та 6.4)

6.3. Звіти про розгляд запитів на інформацію.

(підпункт 6.3 пункту 6 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 934/5)

6.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

7. Інформація про спрямування та координацію Міністром юстиції діяльності Державної архівної служби України

7.1. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівників Державної архівної служби України.

7.2. Пріоритети роботи Державної архівної служби України.

7.3. Проекти нормативно-правових актів, розроблені Державною архівною службою України, що надійшли до Міністерства юстиції і підлягають обговоренню.

(пункт 7 у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

8. Інформація про законопроектну роботу Міністерства юстиції

8.1. Тексти проектів нормативно-правових актів, що розроблені Міністерством юстиції та підлягають громадському обговоренню (завізовані Міністром юстиції).

8.2. Інформація про ґендерно-правову експертизу актів законодавства.

9. Інформація про діяльність щодо захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України

9.1. Загальна інформація щодо позову, пред'явленого до закордонного юрисдикційного органу (назва сторін, їх національність, сектор економіки, в якому виник спір, назва закордонного юрисдикційного органу).

9.2. Загальна інформація щодо претензії, пред'явленої до держави Україна іноземним суб'єктом, стосовно якої існує загроза подання позову до закордонного юрисдикційного органу (назва сторін, їх національність, сектор економіки, в якому виник спір, назва закордонного юрисдикційного органу).

9.3. Загальна інформація щодо арбітражних рішень, винесених у справах, що розглядалися за участю держави Україна та іноземних суб'єктів у закордонних юрисдикційних органах.

10. Інформація про державну реєстрацію нормативно-правових актів

10.1. Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції.

10.2. Перелік нормативно-правових актів, повернутих без державної реєстрації для доопрацювання.

10.3. Перелік нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено.

10.4. Перелік актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації.

10.5. Перелік нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано.

10.6. Перелік нормативно-правових актів, щодо яких анульовано скасування рішення про державну реєстрацію, та відповідні розпорядчі документи з цих питань.

11. Інформація про Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

11.1. Інформація про порядок надання доступу до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

11.2. Перелік нормативно-правових актів, що включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів і набрали чинності.

11.3. Перелік міжнародних договорів України, що включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів і набрали чинності.

11.4. Інформація про внесення змін до міжнародних договорів України, включених до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

(пункт 11 доповнено підпунктом 11.4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 934/5)

11.5. Інформація про денонсацію, припинення дії та втрати чинності міжнародних договорів України, включених до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

(пункт 11 доповнено підпунктом 11.5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 934/5)

12. Інформація про офіційне опублікування нормативно-правових актів в "Офіційному віснику України"

13. Інформація про оскарження нормативно-правових актів у судовому порядку

13.1. Інформація про оголошення щодо оскарження нормативно-правових актів.

13.2. Інформація про опублікування в "Офіційному віснику України" резолютивних частин рішень судів з оскарження нормативно-правових актів.

14. Інформація про офіційні збірники актів законодавства, видані Міністерством юстиції

14.1. Інформація про офіційні збірники актів законодавства та кодекси України.

14.2. Інформація про акти законодавства, що опубліковані у збірниках.

15. Інформація з питань обліку та систематизації законодавства

15.1. Інформація про роботу Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі з питань систематизації законодавства.

(підпункт 15.1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.04.2015 р. N 613/5)

15.2. Інформація про стан забезпечення офіційними збірниками нормативно-правових актів територіальних органів Міністерства юстиції.

15.3. Інформація щодо координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань систематизації законодавства.

15.4. Інформація про виконання підпункту 4 пункту 7 протоколу N 23 засідання Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року щодо забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, підвідомчих їм підприємств, установ та організацій інформаційним бюлетенем "Офіційний вісник України" та інформування щокварталу Міністерство юстиції України про проведену роботу із зазначеного питання.

(підпункт 15.4 пункту 15 у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

15.5. Інформація про кількість актів законодавства, міжнародних договорів України, наданих Міністерству юстиції.

16. Інформація про діяльність Міністерства юстиції з правової освіти та координації правової роботи

16.1. Інформація щодо поліпшення правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях, пропозицій про усунення виявлених порушень і недоліків, притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

16.2. Інформація про громадські приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги (про місця розташування, контактні телефони, графіки прийому громадян).

(підпункт 16.2 пункту 16 у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

16.3. Інформація про проведення правоосвітницьких заходів (тижнів права, конкурсів, семінарів, правничих шкіл тощо).

(підпункт 16.3 пункту 16 у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

16.4. Інформація про моніторинг проектів нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, поданих до Міністерства юстиції на правову експертизу.

16.5. Інформація про пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів, вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, подані на розгляд до відповідних органів управління освітою.

17. Інформація з антикорупційної діяльності

17.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції.

17.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції.

18. Інформація з міжнародного співробітництва, рішення Європейського суду з прав людини

18.1. Міжнародні міжвідомчі договори України, укладені від імені Міністерства юстиції.

18.2. Інформація про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України.

18.3. Інформація про рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України.

18.4. Інформація про пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність із принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права.

18.5. Інформація щодо дотримання і виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах.

18.6. Перелік міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, виконання яких забезпечується Міністерством юстиції.

18.7. Відомості щодо виконання функцій Національного органу України для сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

18.8. Інформація щодо реалізації зауважень та рекомендацій, викладених у Доповідях Європейського комітету по запобіганню катуванням та нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, Підкомітету ООН із попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання та здійснення контролю за станом їх виконання.

(пункт 18 доповнено підпунктом 18.8 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

19. Інформація з питань банкрутства

(назва пункту 19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

19.1. Перелік та умови отримання адміністративних послуг щодо видачі, переоформлення свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та видачі дублікатів свідоцтв.

19.2. Інформація щодо анульованих, визнаних недійсними ліцензій на провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (до 19.07.2013 на підставі пункту 6 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"); інформація щодо анульованих, визнаних недійсними свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

19.3. Річні або квартальні плани проведення перевірок арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); інформація про результати перевірок і про заходи, вжиті для усунення порушень, виявлених за результатами проведених перевірок.

19.4. Інформація, пов'язана з навчанням осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (інформація про намір проведення навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство; перелік закладів (установ), які проводять навчальні курси з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)).

19.5. Інформація стосовно підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (повідомлення про намір та строк проведення підвищення кваліфікації арбітражних керуючих).

19.6. Інформація, пов'язана з підготовкою арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій (дата проведення курсів; узагальнений облік арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), яким видано свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.

(пункт 19 доповнено новим підпунктом 19.6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5,
 у зв'язку з цим підпункти 19.6 - 19.10
 вважати відповідно підпунктами 19.7 - 19.11)

19.7. Інформація про роботу Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (дата складання кваліфікаційного іспиту; повідомлення про результати проведення кваліфікаційного іспиту).

(підпункт 19.7 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

19.8. Інформація про результати засідань Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та прийняті нею рішення.

19.9. Підпункт 19.9 пункту 19 виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 13.06.2018 р. N 1839/5,
у зв'язку з цим підпункт 19.10
 вважати підпунктом 19.9)

19.9. Перелік Всеукраїнських саморегулівних організацій арбітражних керуючих, що відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

(підпункт 19.9 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

19.11. Підпункт 19.11 пункту 19 виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.11.2012 р. N 1636/5,
пункт 19 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 13.06.2014 р. N 934/5)

20. Інформація про діяльність Міністерства юстиції у сфері здійснення функцій центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису

21. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби

22. Інформація з питань експертного забезпечення правосуддя

22.1. Інформація з Державного реєстру атестованих судових експертів.

22.2. Інформація з Реєстру методик проведення судових експертиз.

23. Інформація щодо організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства юстиції

(пункт 23 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 13.06.2014 р. N 934/5)

24. Інформація про розгляд звернень громадян у Міністерстві юстиції

24.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

24.2. Графік телефонних "гарячих ліній".

24.3. Графік прийому громадян.

24.4. Порядок прийому громадян.

25. Інформація з питань документального забезпечення та контролю Міністерства юстиції

25.1. Інформація про документообіг.

25.2. Інформація щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

25.3. Інформація про відправку документів.

(пункт 25 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 13.06.2014 р. N 934/5,
від 13.06.2018 р. N 1839/5)

26. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

26.1. Інформація з питань планово-фінансової діяльності.

26.2. Інформація з питань бухгалтерського обліку та звітності.

26.3. Підпункт 26.3 пункту 26 виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

(пункт 26 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 13.06.2014 р. N 934/5)

27. Інформація про адміністративні послуги, що надаються Міністерством юстиції

(назва пункту 27 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

27.1. Перелік адміністративних послуг, що надаються Міністерством юстиції.

(підпункт 27.1 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

27.2. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг, та правила їх оформлення.

28. Інформація щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

28.1. Щорічний план заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

28.2. Інформація щодо моніторингу виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

28.3. Інформація про здійснення науково-експертного, аналітичного, інформаційного та методологічного забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

28.4. Інформація щодо перекладу актів acquis communautaire українською мовою та оновлення глосарія термінів acquis communautaire.

29. Інформація щодо підстав та порядку застосування до суддів дисциплінарної відповідальності

29.1. Інформаційні роз'яснення щодо підстав та порядку застосування до суддів дисциплінарної відповідальності згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

29.2. Підпункт 29.2 пункту 29 виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

29.3. Підпункт 29.3 пункту 29 виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

30. Інформація про діяльність Міністерства юстиції щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації

30.1. Інформація щодо здійснення пенітенціарних інспекцій органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України щодо стану ефективності їх управлінської діяльності та дотримання прав людини і громадянина під час виконання і відбування кримінальних покарань та їх результатів.

30.2. Інформація про стандарти належного в'язничного врядування: модель здійснення внутрішніх інспекцій пенітенціарної системи в Україні.

(Примірний перелік доповнено пунктом 30 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

31. Інформація з питань діяльності приватних виконавців

31.1. Інформація, пов'язана з навчанням осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця (перелік закладів, що проводять навчальні курси з отриманням знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, перелік обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, інформація про проведення навчальних курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів).

31.2. Інформація про роботу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців (інформація про допуск осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця до складання кваліфікаційного іспиту, графік проведення кваліфікаційного іспиту, повідомлення про результати проведення кваліфікаційного іспиту).

(Примірний перелік доповнено пунктом 31 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

32. Інформація з питань нотаріату

32.1. Інформація про роботу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

32.2. Інформація щодо видачі свідоцтв (повторних свідоцтв) про право на заняття нотаріальною діяльністю та щодо їх анулювання.

(Примірний перелік доповнено пунктом 32 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

33. Інформація з питань публічних закупівель

Річний план державних закупівель та зміни до нього, які оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

(Примірний перелік доповнено пунктом 33 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2018 р. N 1839/5)

 

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних
актів, правоосвітньої діяльності

Н. А. Железняк