Нормативно-правові акти з питань банкрутства

Кодекс України з процедур банкрутства

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 № 865 «Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 38 «Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування»

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 № 14

Наказ Міністерства юстиції України від 07.02.2024 № 340/5 «Про затвердження форм заяв у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.02.2024 за № 195/41540»

Наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2023 № 2996/5 «Про затвердження Переліків обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, для підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство небанківських фінансових установ та у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі»

Наказ Міністерства юстиції України від 06.03.2023 № 865/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціального моніторингу погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, стосовно яких відкрито провадження у справі про банкрутство», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.03.2023 за № 404/39460»

Наказ Міністерства юстиції України від 07.06.2022 № 1155/7 «Про зупинення проведення перевірок діяльності арбітражних керуючих на термін дії воєнного стану в Україні»

Наказ Міністерства економіки України від 12.01.2022 № 95-22 «Про затвердження професійного стандарту «Арбітражний керуючий»

Наказ Міністерства юстиції України від 10.01.2020 № 93/5 «Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.2020 за № 34/34317»

Наказ Міністерства юстиції України від 10.09.2020 № 3105/5 «Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.09.2020 за № 872/35155 

Наказ Міністерства юстиції України від 17.08.2020 № 2778/5 «Про затвердження Вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.08.2020 за № 793/35076 

Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2020 № 733/5 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, що надаються Міністерством юстиції України»;

Наказ Міністерства юстиції України від 18.02.2020 № 594/5 «Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність»», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.02.2020 за № 186/34469

Наказ Міністерства юстиції України від 18.02.2020 № 593/5 «Про порядок подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.02.2020 за № 187/34470

Наказ Міністерства юстиції України від 06.12.2019 № 3928/5 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.12.2019 за № 1228/34199 

Наказ Міністерства юстиції України від 24.10.2019 № 3258/5 «Про затвердження примірних форм плану санації боржника у справі про банкрутство та плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність»

Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2019 № 3193/5 «Питання подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.10.2019 за № 1124/34095 

Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2019 № 3192/5 «Про затвердження Порядку тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.10.2019 за № 1122/34093 

Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2019 № 3191/5 «Про затвердження Порядку видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.10.2019 за № 1125/34096 

Наказ Міністерства юстиції України від 25.09.2019 № 2994/5 «Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.09.2019 за № 1067/34038 

Наказ Міністерства юстиції України від 25.09.2019 № 2993/5 «Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.09.2019 за № 1068/34039 

Наказ Міністерства юстиції України від 24.09.2019 № 2984/5 «Про затвердження Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.09.2019 за № 1057/34028

Наказ Міністерства юстиції України від 19.09.2019 № 2969/5 «Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.09.2019 за № 1049/34020

Наказ Міністерства юстиції України від 21.08.2019 № 2627/5 «Про затвердження форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.08.2019 за № 964/33935 

Наказ Міністерства юстиції України від 13.08.2019 № 2536/5 «Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.08.2019 за № 926/33897» 

Наказ Міністерства юстиції України від 13.08.2019 № 2535/5 «Про затвердження Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.08.2019 за № 925/33896

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 130/5 «Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 148/22680

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 129/5 «Про деякі питання ведення і подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) статистичної звітності, оперативної звітності та інформації про свою діяльність», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 158/22690

Наказ Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1106/19844