Пам’ятка щодо акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації в Україні

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, зокрема, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»
з 24 лютого 2022 року в Україні введено режим воєнного стану.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року №209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 209) установлено особливості, з урахуванням яких проводиться/забезпечується державна реєстрація, зокрема, громадських формувань в умовах воєнного стану.

Державна реєстрація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється шляхом його акредитації без набуття статусу юридичної особи.

Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (форма 7 – заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи) – обов’язково;

*форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань затверджені наказом Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630;

*можна знайти за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan-8148

2) копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації – обов’язково (наприклад: свідоцтво, виписка, тощо);

3) копія установчих документів іноземної неурядової організації – обов’язково (наприклад: статут, положення, тощо);

4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та призначення його керівника обов’язково;

5) установчий документ (статут, положення) відокремленого підрозділу, представництва, філії (якщо наявність установчого документа (статуту, положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії) – не є обов’язковим документом;

6) довіреність (нотаріально засвідчена копія) на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано – обов’язково;

7) документ про сплату адміністративного збору, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

* за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації справляється адміністративний збір у розмірі 0,28 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та округлюється до найближчих 10 гривень (станом на 01.01.2022 становить 700 грн); реквізити для сплати адміністративного збору уточнюються у відповідного суб’єкта державної реєстрації;

8) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства – не є обов’язковим документом відповідно до Постанови № 209;

9) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент; – обов’язково;

10) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та у разі, коли такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру – для фізичної особи – резидента – не є обов’язковим документом відповідно до Постанови № 209.

Згідно зі статтею 15 Закону документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави:

повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

Вищезазначені вимоги поширюються на документи, зазначені в пунктах: 2, 3, 4, 6, 9, а також пункті 5 (в разі подання відповідного документа.

В разі подання документів для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації представництва представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження  (тобто довіреність) від іноземної неурядової організації (оскільки Заявник – засновник (засновники) або уповноважена ними особа – у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи) на уповноваження представника для здійснення державної реєстрації (це не обов’язково може бути керівник відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації) – поширюються вимоги статті 15 Закону.

Суб’єктом державної реєстрації є Міністерство юстиції України – у разі державної реєстрації, зокрема, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій (абз. 2 п. 14 ч. 1 статті 1 Закону).

Постановою № 209 установлено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування  державна реєстрація громадських формувань проводиться/забезпечується з урахуванням таких особливостей:

державна реєстрація проводиться, зокрема, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація (далі – перелік). Перелік може передбачати обмеження (умови) проведення (прийняття) включеними до нього державними реєстраторами, посадовими особами реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію прав);

адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, предметом діяльності яких є надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії;

вимоги законодавства щодо обов’язку подання/підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, а також документів, передбачених законом для подання/підтвердження таких відомостей, не застосовуються, крім випадків державної реєстрації:

банків, небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв’язку);

юридичних осіб, засновником (учасником) та/або кінцевим бенефіціарним власником яких є або буде внаслідок відповідних змін Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до суб’єктів надання адміністративних послуг:

 • Міністерства юстиції України:

м.Київ: тел. (044)233-65-34, (044)233-66-54

 • Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції              (м. Івано-Франківськ):
  м. Ужгород: тел. (0312) 63-03-67, (0312) 63-03-82
  м. Івано-Франківськ: тел. (0342) 55-23-36, (0342) 55-25-53
  м. Чернівці: тел. (0372) 58-52-19
  м. Тернопіль: тел. (0352) 25-26-24
 • Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів):
  м. Львів: тел. (032) 261-23-62, (097) 471-85-20, (097) 981-91-98

Враховуючи, що відомості про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації вноситимуться до Реєстру громадських організацій, просимо звернути увагу на наступне:

 

* Найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації в Україні має складатися з: визначення «відокремлений підрозділ» або «представництво» або «філія» + найменування іноземної неурядової організації + в Україні.

 

*Найменування іноземної неурядової організації, найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, ПІБ керівника мають бути узгодженими та викладені однаково в усіх документах.

 

*Назва керівного органу іноземної неурядової організації має бути узгодженою та однаковою в усіх документах відповідно до установчих документів іноземної неурядової організації.

 

*Мета діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, яка зазначається у Заяві має відповідати меті діяльності, зазначеній в установчому документі (статут, положення) іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (в разі його подання).

 

Рекомендуємо Рішення та Довіреність на ім’я керівника зробити у двох примірниках, оскільки один пакет документів (оригінали) подається до реєструючого органу, а інший буде доцільно залишити для відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації для здійснення подальшої діяльності на території України.

 

 

Питання – відповіді:

 

 1. Чи потрібно у рішенні про створення визначати адресу місцезнаходження?

Місцезнаходження обов’язково зазначається у Заяві (форма 7) та буде внесено до Реєстру громадських організацій. В Рішенні зазначати не обов’язково. Проте, якщо в рішенні про створення визначається адреса місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, то вона має співпадати з тією, яка зазначається у Заяві.

 

 1. Чи можна розділити Рішення на два окремих: про створення та про призначення керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації?

Законом передбачено подання рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та призначення його керівника. Отже рішення подається як один документ та не може бути розділений на два окремих.

 

 1. Чи потрібно приймати окреме положення про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філію іноземної благодійної організації?

Тільки в разі, якщо наявність установчого документа (статуту, положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії. Отже, приймати окреме положення про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філію іноземної благодійної організації не обов’язково.

 

 1. Чи потрібно уповноважувати особу на представництво, укладання договорів, відкриття рахунків?

Одним із обов’язкових документів для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації  є довіреність (нотаріально засвідчена копія) на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано. Зауважуємо, що в зазначеній довіреності на ім’я керівника бажано передбачити всі повноваження, що можуть бути необхідні для діяльності відокремленого підрозділу, представництва, філії на території України.

 

 1. Чи можуть документи для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подаватися представником, а не керівником відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації?

Так. В разі подання документів для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації представництва представником додатково подається довіреність від іноземної неурядової організації на уповноваження представника для здійснення державної реєстрації (це не обов’язково може бути керівник відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації) – поширюються вимоги статті 15 Закону.