Перелік обов’язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій

 1. Законодавство України, що регулює провадження у справах про банкрутство страхових організацій.
 2. Законодавство про страхування у сфері господарювання. Державне регулювання страхової діяльності.
 3. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.
 4. Економічна суть та характерні ознаки страхування.
 5. Принципи та функції страхування.
 6. Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням.
 7. Класифікація страхування за об'єктами: галузі, підгалузі та види страхування.
 8. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов'язкового та добровільного страхування.
 9. Системи страхування та франшизи.
 10. Поняття та економічна суть страхових ризиків.
 11. Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні.
 12. Управління страховими ризиками.
 13. Поняття страхового ринку та його структура.
 14. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку.
 15. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст.
 16. Організаційні форми страховиків.
 17. Страхова компанія як базова ланка страхового ринку.
 18. Організаційна структура страхових організацій.
 19. Об'єднання страховиків та їхні функції.
 20. Актуарні розрахунки у страхуванні.
 21. Перестрахування і співстрахування.
 22. Фінансово-економічна діяльність страхових організацій. Доходи, витрати та фінансові результати страховика.
 23. Склад та економічний зміст доходів страховика.
 24. Склад та економічний зміст витрат страховика.
 25. Фінансові результати страховика.
 26. Оподаткування страхових компаній.
 27. Поняття фінансової надійності страховика.
 28. Умови забезпечення платоспроможності страховика.
 29. Страхові резерви та порядок їх формування.
 30. Оцінка фінансового стану страховика.
 31. Основні напрями фінансової стратегії і планування у страхуванні. Формування страхового портфеля.
 32. Інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика.
 33. Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес-плану страховика.