Первинна оцінка стану стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС)

Під час Саміту Україна-ЄС 3 лютого 2023 року було ініційовано підготовку Національної програми імплементації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС). Важливою умовою для підготовки цього плану є проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) («селф-скринінгу»), що полягає у проведенні аналізу відповідності норм українського законодавства законодавству ЄС. Цей процес дає можливість чітко визначити, на якому етапі наразі перебуває Україна в імплементації європейського законодавства, визначити сфери де наше законодавство відповідає вимогам права ЄС, а де - ні.

4 березня набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 року № 189, якою затверджено Порядок проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Кабінет Міністрів України доручив міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

  • провести до 30 червня 2023 року первинну оцінку стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) відповідно до затвердженого Порядку;
  • подати до 30 серпня 2023 р. Кабінетові Міністрів звіт за результатами проведення оцінки разом з пропозиціями щодо приведення галузевого законодавства України у відповідність до вимог права вропейського Союзу (acquis ЄС).

Прийнятий Порядок визначає процедуру та вимоги щодо проведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) для проведення комплексного порівняльного аналізу законодавства України відповідно до права Європейського Союзу (acquis ЄС) і виявлення невідповідностей, які необхідно усунути до початку та в рамках переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

27 квітня 2023 року у Києві в змішаному форматі відбулося Восьме засідання Підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції Комітету асоціації між Україною та ЄС, на якому, зокрема, було повідомлено про початок процесу оцінки українського законодавства на предмет відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС), що є обов'язковим етапом перед проведенням переговорів про вступ України до ЄС. 

Первинна оцінка стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) здійснювалася Міністерством юстиції України по переговорним розділам 23 «Судова влада та фундаментальні права» і 24 «Правосуддя, свобода та безпека», які містили близько 1300 актів права Європейського Союзу (acquis ЄС). Крім того, до компетенції Міністерства юстиції України було віднесено і акти з інших переговорних розділів, зокрема, у сфері прав людини, юстиції, свободи та безпеки, що є основними цінностями Європейського Союзу. 

Загалом, починаючи з 14 березня 2023 року, Директоратом стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України було проаналізовано більше 1500 актів права ЄС з метою визначення структурного підрозділу Міністерства юстиції України або іншого органу влади, відповідального за проведення первинної оцінки за кожним з актів права ЄС, визначення, чи потребує окремий акт імплементації на даному етапі селф-скринінгу,  та забезпечено регулярний моніторинг підготовки таблиць відповідності законодавства України акту права Європейського Союзу (acquis ЄС). З метою своєчасного реагування на виклики, що виникали в процесі проведення первинної оцінки, було проведено цілий ряд як відомчих, так і міжвідомчих робочих нарад.

Підготовка таблиць відповідності законодавства України актам права Європейського Союзу (acquis ЄС) в рамках Розділів 23 і 24 була забезпечена такими структурними підрозділами Міністерства юстиції України, як Департамент міжнародного права, Директорат правосуддя та кримінальної юстиції, Департамент приватного права, Департамент публічного права, Сектор архівної справи. 

Станом на 30 червня 2023 року за результатами проведеного селф-скринінгу Міністерством юстиції України було забезпечено підготовку 7 таблиць відповідності законодавства України актам права Європейського Союзу (acquis ЄС) у переговорному розділі 23 і 223 таблиць у розділі 24. Наразі Міністерством юстиції України здійснюється підготовка звіту за результатами проведення оцінки разом з пропозиціями щодо приведення галузевого законодавства України у відповідність до вимог права Європейського Союзу (acquis ЄС).