Податки, включаючи непрямі

Дата актаНомер актаВид актаНазва акта
30 листопада 2011 2011/96/ЄC ДИРЕКТИВА Про спільну систему оподаткування, що застосовується до материнських компаній та дочірніх компаній різних держав-членів (оновлена)
15 грудня 2011 2011/856/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Щодо звільнення спадщини від подвійного оподаткування
11 листопада 2011 COM (2011) 712 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ Подвійне оподаткування на єдиному ринку
15 березня 2011 282/2011 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює виконавчі заходи щодо Директиви 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість (переглянута версія)
6 грудня 2011 COM (2011) 851 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ Про майбутнє ПДВ. Рух до простішої, більш зрозумілої та ефективної системи ПДВ, спеціально пристосованої до єдиного ринку
13 квітня 2011 COM (2011) 168 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ Розумніше оподаткування енергоносіїв в ЄС: пропозиція перегляду Директиви про оподаткування енергоносіїв
7 грудня 2010 2010/88/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість, у зв'язку з тривалістю зобов'язання дотримуватися мінімальній стандартній ставці
23 листопада 1999 SN 4901/99 ЗВІТ Кодекс поведінки (оподаткування підприємницької діяльності)
14 жовтня 2010 2010/66/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 2008/9/ЄС, що встановлює детальні правила відшкодування податку на додану вартість, що передбачено у Директиві 2006/112/ЄC, особам, які підлягають оподаткуванню, не зареєстрованим на території держави-члена відшкодування, але зареєстрованим в іншій державі-члені
7 жовтня 2010 904/2010 РЕГЛАМЕНТ Про адміністративну співпрацю та протидію шахрайству у галузі податку на додану вартість (перевидання)
13 червня 2010 2010/45/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість стосовно правил про виставлення рахунків
12 жовтня 2010 2010/C 275/06 ЗАЯВА Щодо Eurofisc, створеної згідно Глави Х Регламенту Ради про адміністративне співробітництво і боротьбу проти шахрайства у сфері податків на додану вартість
22 листопада 2006 COM(2006) 728 final ПОВІДОМЛЕННЯ На шляху до більш ефективного використання податкових пільг в інтересах науково-дослідницьких робіт
1 грудня 1997 98/С 2/01 ВИСНОВКИ Стосовно політики оподаткування
  90/436/ЄЕС КОНВЕНЦІЯ Про уникнення подвійного оподаткування у зв’язку з коригуванням прибутків пов’язаних осіб
13 липня 2001 2001/574/ЄC РІШЕННЯ Яке встановлює спільну систему податкового маркування газойлю та гасу
19 липня 2002 1606/2002 РЕГЛАМЕНТ Про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
11 квітня 1967 67/227/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту
17 липня 1969 69/335/ЄEС ДИРЕКТИВА Щодо непрямих податків з приросту капіталу
9 грудня 1969 69/463/ЄEC ДИРЕКТИВА Щодо гармонізації законодавств держав-членів стосовно податків з обороту – запровадження податку на додану вартість в державах-членах
6 грудня 1979 79/1072/ЄEC ДИРЕКТИВА Щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту – Правила відшкодування податку на додану вартість платникам податку, які не мають постійного місця здійснення підприємницької діяльності на території країни
28 березня 1983 83/182/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо звільнення від оподаткування в межах Співтовариства певних транспортних засобів, що тимчасово ввозяться до однієї держави-члена з іншої
28 березня 1983 83/183/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо звільнення від оподаткування особистої власності осіб, яка ввозиться на постійний термін з держави-члена
17 листопада 1986 86/560/ЄEC ДИРЕКТИВА Щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту – Правила відшкодування податку на додану вартість платникам податку, які не мають постійного місця здійснення підприємницької діяльності на території Співтовариства
23 липня 1990 90/434/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо спільної системи оподаткування, що застосовується у випадках злиття, поділу, переведення активів та обміну акціями, коли товариства знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів
23 липня 1990 90/435/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо загальної системи оподаткування, яка застосовується до материнських та дочірніх компаній які знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів
25 лютого 1992 92/12 /ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо загального режиму для підакцизних товарів та щодо зберігання, переміщення та моніторингу за такими товарами
19 жовтня 1992 92/79/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо зближення податків на сигарети
19 жовтня 1992 92/80/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо зближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети
19 жовтня 1992 92/81/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо гармонізації структур акцизних зборів з нафтопродуктів
19 жовтня 1992 92/82/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо зближення ставок акцизних зборів з нафтопродуктів
19 жовтня 1992 92/83/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої
19 жовтня 1992 92/84/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо зближення ставок акцизних зборів на спирт та алкогольні напої
27 листопада 1995 95/59/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо податків, інших ніж податки з обороту, які впливають на споживання тютюнових виробів
27 листопада 1995 95/60/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо податкового маркування газойлю та гасу
4 грудня 2001 2001/97/ЄС ДИРЕКТИВА Про внесення змін до Директиви Ради 91/308/ЄЕС про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей
3 червня 2003 2003/48/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо оподаткування доходу від заощаджень у формі виплат відсотків
3 червня 2003 2003/49/ЄС ДИРЕКТИВА Про спільну систему оподаткування, яка застосовується до виплат відсотків та роялті між пов’язаними компаніями з різних держав-членів
28 листопада 2006 2006/112/ЄС ДИРЕКТИВА Про спільну систему податку на додану вартість
17 травня 1977 77/388/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту – Спільна система податку на додану вартість: єдина база оподаткування
19 червня 1991 91/308/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей
27 жовтня 2003 2003/96/ЄC ДИРЕКТИВА Про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії
7 грудня 1994 94/1069/ЄC РЕКОМЕНДАЦІЯ Щодо переведення малих та середніх підприємств
25 травня 1994 94/390/ЄC РЕКОМЕНДАЦІЯ Стосовно оподаткування малих та середніх підприємств
21 грудня 1993 94/79/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Щодо оподаткування деяких позицій прибутку, отриманих нерезидентами у державах – членах, інших, ніж ті, у яких вони є резидентами
29 листопада 2000 2000/789/ЄC РЕКОМЕНДАЦІЯ Яка встановлює принципи ліцензування управляючих складом згідно із Директивою Ради 92/12/ЄEC у відношенні підакцизних товарів
2 грудня 2002 2003/54/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ З питань запобігання курінню та ініціатив з покращення контролю над тютюном
7 жовтня 2003 1798/2003 РЕГЛАМЕНТ Про адміністративну співпрацю у галузі податку на додану вартість та припинення дії Регламенту (ЄЕС) № 218/92
22 листопада 1993 3199/93 РЕГЛАМЕНТ Щодо взаємного визнання процедур повної денатурації спирту для цілей звільнення від акцизного збору
17 жовтня 2005 1777/2005 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює імплементаційні заходи для Директиви 77/388/ЄЕС про єдину систему податку на додану вартість
5 грудня 1995 2805/95 РЕГЛАМЕНТ Щодо затвердження експортних виплат у винному секторі та скасування Регламенту (ЄЕС) № 2137/93
  2006/С 176/02 КОДЕКС Кодекс поведінки для ефективного запровадження Конвенції про уникнення подвійного оподаткування у зв’язку з коригуванням прибутків асоційованих підприємств
1 грудня 1997 98/С 2/01 ВИСНОВКИ Стосовно політики оподаткування
6 грудня 1979 79/1072/ЄEC ДИРЕКТИВА Щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту – Правила відшкодування податку на додану вартість платникам податку, які не мають постійного місця здійснення підприємницької діяльності на території країни
23 липня 1990 90/434/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо спільної системи оподаткування, що застосовується у випадках злиття, поділу, часткового поділу, переведення активів та обміну акціями, коли товариства знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів та щодо перенесення офіційної адреси, Європейського товариства (SE) або Європейського кооперативного товариства (SCE) між державами-членами
23 липня 1990 90/435/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо загальної системи оподаткування, яка застосовується до материнських та дочірніх компаній які знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів
3 червня 2003 2003/49/ЄС ДИРЕКТИВА Про спільну систему оподаткування, яка застосовується до виплат відсотків та роялті між пов’язаними компаніями з різних держав-членів
5 жовтня 2006 2006/79/ЄС ДИРЕКТИВА Про звільнення від податків на імпорт малих партій некомерційних товарів з третіх країн (нова редакція)
19 жовтня 2009 2009/132/ЄС ДИРЕКТИВА Про визначення сфери застосування пунктів (b) та (с) статті 143 Директиви 2006/112/ЄС щодо звільнення від податку на додану вартість при остаточному імпорті окремих товарів
22 грудня 2009 2009/162/ЄС ДИРЕКТИВА Про внесення змін до деяких положень Директиви 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість
5 травня 2009 2009/47/ЄС ДИРЕКТИВА Про внесення змін до Директиви 2006/112/ЄС відносно знижених ставок податку на додану вартість
25 травня 2009 2009/55/ЄС ДИРЕКТИВА Про звільнення від оподаткування, що застосовується постійного ввезення з держави-члена особистого майна фізичних осіб
25 червня 2009 2009/69/ЄС ДИРЕКТИВА Про внесення змін до Директиви 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість щодо ухилення від сплати податків, пов’язаним з імпортом
16 лютого 2010 2010/12/ЄС ДИРЕКТИВА Про внесення змін до Директив 92/79/ЄЕС, 92/80/ЄЕС та 95/59/ЄС про структуру та ставки акцизного збору, що застосовуються до тютюнових виробів, та до Директиви 2008/118/ЄС
19 грудня 1977 77/799/ЄЕС ДИРЕКТИВА Стосовно взаємної допомоги компетентних органів держав-членів у сфері прямого оподаткування та оподаткування страхових внесків
28 березня 1983 83/181/ЄЕС ДИРЕКТИВА Що визначає сферу дії статті 14 (1) (d) Директиви 77/388/ЄЕС стосовно звільнення від податку на додану вартість при остаточному ввезенні певних товарів
2 грудня 2002 2003/54/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ З питань запобігання курінню та ініціатив з покращення контролю над тютюном
16 грудня 2008 2008/118/ЄС ДИРЕКТИВА Про загальний режим акцизних зборів та якою скасовується Директива 92/12/ЄЕС
15 лютого 2011 2011/16/ЄС ДИРЕКТИВА Про адміністративне співробітництво у галузі оподаткування та скасування Директиви 77/799/ЕЄС
21 червня 2011 2011/64/ЄС ДИРЕКТИВА Про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів
19 лютого 2015 року (ЄС) 2015/272 ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що вносить зміни до Імплементаційного Регламенту (ЄС) № 612/2013 про функціонування реєстру економічних операторів та податкових складів, відповідних статистичних даних та звітності на підставі Регламенту Ради (ЄС) № 389/2012 щодо адміністративного співробітництва у сфері акцизного оподаткування
28 січня 2014 року, (ЄС) №76/2014 ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 684/2009 відносно даних, які подаються за комп'ютеризованим порядком для переміщення товарів з призупиненням сплати акцизного збору
25 червня 2013 р. (ЄС) №612/2013 ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про функціонування реєстру суб’єктів господарювання і акцизних складів, відповідних статистичних даних та надання звітності відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 389/2012 про адміністративне співробітництво в галузі акцизних податків
8 липня 2014 року 2014/86/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ про внесення змін до Директиви 2011/96/ЄС стосовно спільної системи оподаткування відносно материнських та дочірніх компаній різних держав-членів
24 березня 2014 року 2014/48/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ про внесення змін до Директиви 2003/48/ЄС про оподаткування доходу від заощаджень у формі виплат відсотків
6 грудня 2012 року 2012/772/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ про агресивне податкове планування
11 грудня 2013 року (ЄС) №1286/2013 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про створення програми дій щодо поліпшення діяльності системи оподаткування в Європейському Союзі на період 2014-2020 роки (Fiscalis 2020) та припинення дії Рішення № 1482/2007/ЄС
31 січня 2012 року (ЄС) №79/2012 ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ встановлення детально прописаних правил для застосування окремих положень Регламенту Ради (ЄС) № 904/2010 щодо адміністративного співробітництва та боротьби із шахрайством в області податку на додану вартість (оновлена редакція)