Порядок авторизації електронних майданчиків

(згідно Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про
банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02.10.2019 № 865 (із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України  від 2 грудня 2020 року № 1182)

 

Авторизація електронних майданчиків здійснюється адміністратором на підставі рішення про відбір оператора та рекомендації щодо можливості тестування його електронного майданчика, що приймається постійно діючою міжвідомчою комісією, утвореною Мін'юстом з метою відбору операторів електронних майданчиків, здійснення контролю за відповідністю авторизованих електронних майданчиків вимогам цього Порядку (далі - комісія), крім операторів електронних майданчиків, авторизованих відповідно до законодавства на дату набрання чинності цим Порядком.

Для авторизації електронного майданчика та надання йому доступу до системи суб'єкт господарювання повинен відповідати вимогам, установленим пунктом 21 цього Порядку, пройти відбір та тестування електронного майданчика, укласти договір про використання системи з адміністратором.

Так, оператор повинен відповідати таким вимогам:

 • бути зареєстрованим як суб'єкт господарювання в установленому законодавством порядку;
 • мати у наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань передбачену частиною другою статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;
 • не мати заборгованості із сплати платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
 • не перебувати у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;
 • не підпадати під застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";
 • мати у власності або користуванні електронний майданчик, який технічно можливо підключити до центральної бази даних системи та відповідає вимогам, установленим частиною третьою статті 69 та частиною другою статті 71 Кодексу;
 • мати право на використання доменного імені, через який функціонує електронний майданчик в Інтернеті;
 • мати розроблені та розміщені на сайті оператора електронного майданчика інструкції для користувачів електронного майданчика;
 • мати в наявності не менше шести працівників для забезпечення належного процесу проведення електронних аукціонів;
 • мати сформований статутний капітал в розмірі не менше ніж 1 млн гривень;
 • мати власний кол-центр з відповідним програмним забезпеченням та застосуванням технології IP-телефонії та/або передавати на договірній основі іншим особам виконання функції кол-центру електронного майданчика (з відповідним програмним забезпеченням та застосуванням технології IP-телефонії);
 • мати не менше одного року досвіду діяльності на ринку реалізації майна/активів на конкурентних засадах у формі аукціонів, що підтверджується відповідними довідкою та копіями документів;
 • мати бездоганну ділову репутацію в розумінні Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та не мати зафіксованих порушень законодавства про економічну конкуренцію та/або порушень правил недобросовісної конкуренції, таких як маніпулювання розміром винагороди оператора, підкупу працівників інших осіб, розповсюдження недостовірної інформації про учасників ринку тощо.