Порядок укладення Декларації з сімейним лікарем

В період світової пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, надзвичайно актуальним є питання ефективного лікування та вибору лікаря для надання кваліфікованої первинної медичної допомоги.

Завдяки реформі медицини сьогодні кожен має можливість вільного вибору лікаря та лікувального закладу, не прив’язуючись до місця реєстрації проживання. Разом з тим, є можливість попереднього вибору лікаря «on-line» з наступним самостійним укладенням електронної декларації, або безпосереднім зверненням до закладу первинної медицини та укладенням декларації в письмовій формі.

Детальніше з цього питання консультує фахівчиня Полтавського бюро правової допомоги Яна Бардакова.

Законодавче регулювання

Відповідно до частини четвертої статті 35¹ Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров ‘я» пацієнт має право обирати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Статтею 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено, що пацієнт (його законний представник) реалізує своє право на вибір лікаря шляхом подання надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Надавачам медичних послуг забороняється відмовляти у прийнятті декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та веденні пацієнта, зокрема, на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо, крім випадків, передбачених законодавством.

У разі неможливості обрання лікаря пацієнт має право звернутися до Уповноваженого органу (Національна служба здоров’я України) або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів медичних послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, та забезпеченням пацієнту можливості реалізувати його право на вибір лікаря.

Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форма декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 503.

Етапи укладення декларації

  1. Вибір лікаря

Пацієнт має право обрати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря, не перевищує оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги.

Це можна зробити за рекомендацією рідних, знайомих або інших осіб,
які вже уклали декларації з сімейним лікарем та отримали позитивний досвід надання відповідної медичної допомоги, або звернутися безпосередньо до закладу первинної медичної допомоги і одержати детальну інформацію про кваліфікацію, стаж роботи та решту необхідних даних про лікаря, з яким можна підписати декларацію.

Також на вебсторінці Національної служби здоров’я України можна переглянути Електронну карту місць надання первинної медичної допомоги: https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmd-map.

Водночас немає значення де зареєстроване місце проживання людини, оскільки кожен має право вільно обрати собі лікаря незалежно від територіального розташування медичного закладу.

  1. Підписання декларації

Пацієнт (його законний представник) має право подати декларацію самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача первинної медичної допомоги.

У разі подання пацієнтом (його законним представником) декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. У такому випадку надавачі первинної медичної допомоги не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання декларації в паперовій формі.

Для заповнення декларації пацієнт може звернутися безпосередньо до закладу первинної медичної допомоги, де за допомогою уповноваженої особи безпосередньо укласти декларацію в письмовій формі. У такому разі необхідно мати при собі копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження тощо).

Уповноважена особа закладу первинної медичної допомоги в електронну форму внесе дані про особу в систему, після цього роздрукує 2 примірника декларації (один для закладу, а інший залишається у особи, яка звертається). Потім уповноважена особа накладає електронний цифровий підпис працівника юридичної особи на декларацію та надсилає її в систему «Електронне здоров’я».

Таким чином відбувається засвідчення вибору лікаря.

3.Звернення за допомогою

Пацієнт звертається безпосередньо до лікаря, з яким укладено декларацію з питань, пов’язаних зі своїм здоров’ям. Це не обов’язково має бути проведення обстеження, лікування чи видача рецептів на придбання ліків (за програмою «Доступні ліки»), це може бути і питання видачі різного роду медичних довідок.

Укладення декларації з лікарем не перешкоджає можливості вибору іншого лікаря та підписання з ним декларації. В такому разі попередня декларація буде анульованою, а в дію вступить нова декларація і обсяг медичної допомоги буде вже надаватися іншим лікарем, з яким підписано декларацію.

Водночас укладення декларації − це право пацієнта на надання медичної допомоги, а не обов’язок. У випадку негативної практики надання первинної медичної допомоги людина може звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію із заявою про припинення надання допомоги.  

Пацієнт, який не обрав лікаря та перебуває у невідкладному стані, має право отримати безперервну та безоплатну первинну медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також звернутися до Національної служби здоров’я України або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів первинної медичної допомоги для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря.

Також у період відсутності лікаря, з яким укладено декларацію, у зв’язку з відпусткою чи з інших обставин, пацієнт має право одержати медичну допомогу від іншого лікаря цього ж закладу первинної медицини без укладення з ним окремої декларації.