Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 
від 14 грудня 2001 р. N 1693 
Київ 

Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

З метою забезпечення законності в роботі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, запобігання порушенню прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, залучення висококваліфікованих фахівців до роботи в юридичних службах центральних органів виконавчої влади, активізації та вдосконалення правової роботи, посилення контролю за цією роботою Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити належний рівень правової роботи у відповідних сферах державного управління, у тому числі методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління, вжити заходів до впровадження ефективних форм і методів діяльності юридичних служб та до реалізації рекомендацій органів юстиції;

здійснювати в межах своєї компетенції постійний перегляд нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, усунення множинності, скасування застарілих актів і таких, що не відповідають новим умовам соціально-економічного розвитку України;

забезпечити обов'язкове узгодження з юридичною службою проектів нормативно-правових актів, відповідальним за розроблення яких є центральний орган виконавчої влади;

вжити заходів до підвищення ефективності роботи юридичних служб та укомплектування їх висококваліфікованими фахівцями, забезпечити співробітництво цих служб з навчальними закладами, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю "Правознавство", а також практикувати проходження стажування студентами зазначених закладів в юридичних службах, формувати дієвий кадровий резерв на заміщення вакансій у цих службах;

забезпечувати участь працівників юридичних служб у роботі семінарів, інших заходах, які проводяться Міністерством юстиції;

брати участь разом з Міністерством освіти і науки в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Правознавство" у державних навчальних закладах, розробляти пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів;

створити належні умови для роботи юридичних служб, зокрема забезпечити їх окремими приміщеннями, необхідним обладнанням та нормативними актами, іншою правовою інформацією;

забезпечити подання кожного півріччя до 10 січня та 10 липня Міністерству юстиції в установленому ним порядку інформації про стан організації правової роботи;

перевірити стан методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління, проаналізувати структуру та склад працівників юридичних служб, вжити заходів до укомплектування цих служб висококваліфікованими фахівцями та про результати перевірки поінформувати до 1 січня 2002 р. Міністерство юстиції.

2. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики, Державному комітетові лісового господарства забезпечити виконання вимог законодавства щодо утворення в їх структурі юридичних служб.

3. Міністерству юстиції за результатами перевірок стану правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, аналізу інформації про діяльність їх юридичних служб надати цим органам рекомендації щодо поліпшення роботи, приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством, а також внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

Прем'єр-міністр УкраїниА. КІНАХ

 

Інд. 29