Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 804 «Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції»

Герб

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 27 липня 2011 р. N 804

Київ

Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 вересня 2012 року N 865,
 від 19 вересня 2012 року N 868,
від 7 листопада 2018 року N 920

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити перелік платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції, згідно з додатком.
  2. Установити, що:

вартість проведення судових експертиз та експертних досліджень, включених до переліку платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. N 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів";

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 865,
 від 19.09.2012 р. N 868)

інші послуги, включені до затвердженого цією постановою переліку, надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції за згодою сторін за плату в обсязі, що відшкодовує витрати, пов'язані з їх виконанням.

  1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1999 р. N 1432 "Про затвердження переліку державних платних послуг, які надаються науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 32, ст. 1664).

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. N 804

ПЕРЕЛІК
платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції

Проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника та законного представника

(додаток доповнено новим абзацом першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 865,
у зв'язку з цим абзаци перший - шостий
 вважати відповідно абзацами другим - сьомим)

Проведення судових експертиз у цивільних та господарських справах, а також справах адміністративної юрисдикції (адміністративних справах)

На замовлення фізичних чи юридичних осіб проведення експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень, надання консультацій, що потребують спеціальних знань

(абзац третій у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 865)

Проведення навчання (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта у порядку, встановленому Законом України "Про судову експертизу"

Проведення наукових робіт та наукових і науково-технічних експертиз

Підготовка, видання та розповсюдження збірників наукових робіт та методичних посібників

Проведення науково-практичних семінарів, конференцій, симпозіумів з питань теорії та практики судової експертизи і криміналістики

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

(додаток доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 р. N 920)