Право на безоплатну вторинну правову допомогу осіб, які перебувають у місцях несвободи

Згідно з частиною другою статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України засудженому гарантується право на правову допомогу. Для одержання правової допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Детальніше про це розповідає фахівець Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Максим Залюбовський.

 

Європейські пенітенціарні правила зазначають, що всі ув’язнені мають право на отримання правової допомоги. Адміністрація установи виконання покарань зобов’язана проінформувати про право на безоплатну правову допомогу всіх ув’язнених та надати розумні можливості для отримання доступу до такої допомоги.

Пунктом 7 розділу ІІІ Положення про відділення соціально-психологічної служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 4 листопада 2013 року № 2300/5, передбачено, що безпосередньо на начальника відділення, зокрема покладається обов’язок згідно із затвердженим графіком здійснювати прийом засуджених з особистих питань, вирішувати порушені в їх заявах і скаргах питання, надавати допомогу в захисті їх законних прав та інтересів.

 

Які правові послуги можуть отримати засуджені 

Основним нормативно-правовим актом, що регулює надання правової допомоги за рахунок коштів Державного бюджету України особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі є Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон).

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя та включає такі види правових послуг:

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру (стаття 13 Закону).

Враховуючи те, що засуджені мають право на отримання всіх видів правових послуг, вони можуть звертатись для отримання БВПД з будь-якого питання, зокрема щодо:

 • здійснення захисту/представництва інтересів в рамках кримінального провадження (незалежно від процесуального статусу);
 • представництва в цивільних справах (визнання права власності на спадкове майно, розірвання шлюбу тощо);
 • представництва в адміністративних справах (оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів державної влади, у тому числі і адміністрації установи виконання покарань);
 • представництва інтересів засуджених у справах, пов’язаних із відбуванням покарання (умовно-дострокове звільнення, заміна невідбутої частини покарання більш м’яким тощо);
 • складання документів процесуального характеру ( апеляційних та касаційних скарг, заяви про перегляд вироку за нововиявленими обставинами тощо).

Цей перелік не є вичерпним та перераховує найбільш розповсюджені питання, з якими звертаються засудженні особи до центрів з надання БВПД.

 

Де отримати БВПД

Відповідно до статті 15 Закону суб’єктами надання БВПД є :

      1) центри з надання БВПД (регіональні та місцеві);

      2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають БВПД.

Регіональні центри з надання БВПД забезпечують захист особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду.

Місцеві центри з надання БВПД забезпечують складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами

 

Порядок отримання БВПД засудженими

 

 1. Направлення відповідного звернення до центру з надання БВПД

Відповідно до статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України та пункту 1 розділу ІІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року № 2823/5, звернення засуджених, адресовані до державних і громадських організацій та посадовим особам, адміністрація установи виконання покарань супроводжує листами. Це слугує додатковим підтвердженням того, що особа відбуває покарання у відповідній установі.

Центри з надання БВПД не можуть приймати рішення про надання БВПД засудженій особі на підставі звернень його родичів чи друзів.

Для вирішення питання про призначення захисника/представника засудженій особі у зверненні потрібно зазначити таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце знаходження;
 • суть порушеного питання;
 • вид правової допомоги, що потребує засуджена особа (БВПД або безоплатну первинну правову допомогу, що включає надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складання заяв та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

У супровідному листі установи виконання покарання мають бути зазначені: дата ухвалення рішення суду та його назва; вид покарання та початок перебігу строку його відбування і його закінчення, а також статті, за якими особу, яка звертається за безоплатною правовою допомогою, засуджено.

Відповідне звернення можна надіслати як засобами поштового зв’язку, так і на електронну адресу центру з надання БВПД з подальшим надсиланням оригіналів документів. Це є актуальним в тих випадках, коли засуджена особа потребує БВПД в найкоротший термін (наприклад, участь захисника на засіданні дисциплінарної комісії, про проведення якого особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, має бути повідомлена про місце і час засідання дисциплінарної комісії не пізніше ніж за одну добу до його проведення).

 

 1. Розгляд звернення та призначення адвоката

У разі звернення засудженої особи про надання одного з видів БВПД центр з надання БВПД зобов’язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти рішення щодо надання такої допомоги та видати доручення адвокату.

Це доручення діє до закінчення судового провадження з перегляду судових рішень, використання всіх національних засобів правового захисту, звільнення особи з місця виконання покарання, крім випадків складення документів процесуального характеру.

 

 1. Після видачі доручення та його отримання адвокат протягом строку, вказаному в доручені має прибути до відповідної установи виконання покарань для побачення із засудженою особою та надання певного виду правових послуг.

Кількість і тривалість таких побачень не обмежена. Засудженому забезпечується можливість спілкування з адвокатом та іншим фахівцем у галузі права у кімнаті для короткострокових побачень без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.

Отримання правової допомоги поширюється на засуджених, що перебувають на лікуванні в стаціонарних закладах охорони здоров’я (абзац третій частини третьої статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України).

Консультації та будь-яке спілкування між ув’язненими і їхніми юристами, включаючи листування з правових питань, повинні бути конфіденційними (Правило 23.4 Європейських пенітенціарних правил).

 

Надання БВПД особам, які перебувають під вартою 

Згідно з частиною другою статті 49 Кримінального процесуального кодексу України у випадках, передбачених зазначеним кодексом, слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні.

На підставі отриманої постанови слідчого, прокурора/ухвали слідчого судді чи суду центр з надання БВПД приймає рішення про надання БВПД з урахуванням пунктів 5-7 частини першої статті 14 Закону.

Таким чином, особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, можуть звернутись до слідчого, прокурора, слідчого, слідчого судді чи суду з клопотанням про призначення захисника, якщо не можуть залучити його самостійно.

У випадку надходження на адресу відповідного регіонального центру з надання БВПД постанови (ухвали) про доручення призначити захисника у кримінальному провадженні відносно вищевказаної категорії осіб, вона розглядається у встановленому порядку.

 

Підстави для відмови в наданні БВПД

Особі може бути відмовлено в наданні БВПД за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) особа не належить до жодної з категорій осіб, передбачених частиною першою статті 14 Закону;

2) особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї категорій осіб, які мають право на БВПД;

3) вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;

4) особі раніше надавалася БВПД з одного і того ж питання;

5) особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням БВПД.

 

Складання скарг до Європейського суду з прав людини (в рамках кримінального процесу)

БВПД в кримінальних провадженнях надається для захисту особи від обвинувачення на таких стадіях розгляду справи − досудовому розслідуванні, судовому розгляді справи в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного оскарження вироку.

Після оскарження вироку в касаційній інстанції засуджена особа вважається такою, що вичерпала всі національні засоби правового захисту, і відповідно до пункту 5 частини першої статті 20 Закону їй може бути відмовлено в наданні БВПД, у тому числі щодо складання скарги до Європейського суду з прав людини.

Водночас, до рішення про відмову у наданні БВПД додається письмове роз’яснення про порядок звернення до відповідних міжнародних судових установ чи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.