Право особи на зміну прізвища при розірванні шлюбу

Статтею 113 Сімейного кодексу України передбачено, що особа, яка змінила своє прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

З метою належної реалізації прав громадян звертаємо увагу на необхідність відображення в заявах про розірвання шлюбу, поданих до органу державної реєстрації актів цивільного стану, та позовах до суду інформації про вибір особою прізвища після розірвання шлюбу.

Які документи необхідні для зміни прізвища

Для зміни прізвища громадянин України звертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання з:

  • письмовою заявою про повернення дошлюбного прізвища після розлучення;
  • документами, що підтверджують намір змінити прізвище після розірвання шлюбу: рішення суду, де зазначено про бажання відновити дошлюбне прізвище після розірвання шлюбу або свідоцтво про розірвання шлюбу;
  • фотокарткою;
  • квитанцією про сплату державного мита (крім випадків звільнення заявника від сплати державного мита) − у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (5 грн. 10 копійок) та 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян − при повторній зміні прізвища (51 грн.).

Заява подається за умови пред’явлення паспорта громадянина України.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану розглядає заяву про зміну прізвища у тримісячний строк з дня її подання та видає свідоцтво про зміну імені.

Наступний крок – обміняти паспорт при зміні прізвища

Після державної реєстрації зміни прізвища відділом державної реєстрації актів цивільного стану у паспорті громадянина України робиться відмітка про те, що паспорт у зв’язку із зміною імені підлягає обміну протягом місяця.

Для того, щоб отримати паспорт громадянина України у разі зміни прізвища, можна звернутись з заявою до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби або центру надання адміністративних послуг, якщо паспорт, який підлягає обміну, оформлений у формі пластикової картки типу ID, або до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем реєстрації, якщо обміну підлягає паспорт громадянина України у формі книжечки.

Для обміну паспорта заявник подає:

1) заяву-анкету (заповнюється працівником територіального підрозділу Державної міграційної служби або адміністратором центру надання адміністративних послуг;

2) паспорт, що підлягає обміну;

3) документи, що підтверджують обставини, на підставі яких паспорт підлягає обміну (свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт);

4) довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття.

5) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.