Правові періодичні видання

Указом Президента України від 22 січня 1996 року № 73 "Про видання збірників актів законодавства України" на Міністерство юстиції України покладено функції офіційного видавця збірників актів законодавства.

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ "ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ"

Передплатні індекси

«Офіційний вісник України» в журнальній формі: передплатний індекс – 40433,

«Офіційний вісник України» електронний варіант (на CD-диску): передплатний індекс – 48345.

Міністерство юстиції України видає бюлетень "Офіційний вісник України" відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 "Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України". .

Указом Президента України від 10 червня 1997 року № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" "Офіційному віснику України" надано статус офіційного друкованого видання, у якому підлягають оприлюдненню державною мовою акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

Офіційний вісник України включає в себе всі повні тексти поточного законодавства України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Два рази на тиждень на Вашому робочому столі: 

 • Закони України та інші акти Верховної Ради України.

 • Укази та розпорядження Президента України.

 • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 • Акти Конституційного Суду України.

 • Нормативно-правові акти Національного банку України.

 • Накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими актами.

 • Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

 • Акти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що вносять зміни до постанов Кабінету Міністрів України.

 • Рішення Міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

 • Регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 • Міжнародні договори, що набрали чинності для України.

 • Рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

 • Рішення Європейського суду з прав людини.

 • Резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним.

 • Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта.

НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ "БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ"

Передплатний індекс - 22670

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 28 грудня 1998 року № 72/5 з ІІ півріччя 1999 року щоквартально, а відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 22 серпня 2002 року № 78/5 з січня 2003 року щомісячно здійснюється видання наукового фахового журналу Міністерства юстиції України - "Бюлетень Міністерства юстиції України".

Із січня 2003 року постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 11 червня 2003 року № 1-05/6 "Бюлетень Міністерства юстиції України" включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

До уваги читачів на сторінках журналу висвітлюються актуальні питання правової політики держави та процесів державотворення, діяльності органів державної влади, в тому числі, Міністерства юстиції України, судів, нотаріату та адвокатури, а також практика застосування законодавства та результати дослідження правової науки.

Аудиторія журналу: працівники органів та установ юстиції; судді; юристи підприємств, установ та організацій; адвокати; нотаріуси; викладачі та студенти; громадяни, які цікавляться правовим життям держави та актуальними питаннями права.

Журнал видається українською мовою, періодичність – один раз на місяць.

З вересня 2010 року журнал має оновлений вигляд та наповнення!

Зміст номеру має такі рубрики:

«Юридичні акценти», де Ви зможете ознайомитесь з думками фахівців щодо розвитку юридичного бізнесу в Україні, актуальних питань реалізації правової політики, судово-правової реформи та нормотворчої діяльності, організаційного забезпечення діяльності судів, процесів реформування нотаріату та адвокатури в Україні, паспортизації населення, реєстрації прав на нерухомість і операцій з нею, реєстрації політичних партій, громадських об’єднань та благодійних фондів, ліцензування юридичної діяльності, вдосконалення правової освіти населення та іншою правовою тематикою;

«Правова наука» розглядає актуальні питання наукових досліджень у різних галузях права відповідно до переліку наукових спеціальностей.

«Персоналії», де на Вас чекає зустріч з відомими юристами сучасності, юридичною молоддю, адвокатами, нотаріусами, суддями, керівниками юридичних компаній, іншими представниками юридичної професії, з тими, хто творить сьогодення та майбутнє нашої держави.

«Документи». Співробітники органів юстиції України, а також усі зацікавлені за допомогою журналу завжди матимуть у себе на столі відповідні накази, нормативно-правові акти, що безпосередньо стосуються роботи Міністерства, затверджені ним положення та інструкції з різних напрямків діяльності, а також численні матеріали з регіонів країни. Читачі зможуть також отримувати, як кажуть, з перших рук прийняті нормативно-правові акти, що регулюють важливі сторони життя нашої держави.

«Фоторепортаж», який розповість у світлинах про правове життя Міністерства юстиції України, цікаві зустрічі Міністра, про події та заходи міністерства.

Юридичний календар, привітання та інша цікава і корисна інформація. Щоразу в номері Ви матимете змогу ознайомитись із анонсом наступного номера видання.

З питань розміщення статей та матеріалів до журналу звертайтесь до редакції:

(044) 271-16-61, 360-73-54;

bulleten@upinfo.com.ua;

Контактна особа – Леся Арнаутова, відповідальний секретар.

«БАГАТОТОМНЕ ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ «СИСТЕМАТИЧНЕ ЗІБРАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ»

Передплатний індекс – 01379

Багатотомне видання – офіційний збірник «Систематичне зібрання чинного законодавства України» видається Міністерством юстиції на виконання Указів Президента України від 22 січня 1996 року № 73 «Про видання збірників актів законодавства України» та від 27 червня 1996 року № 472 «Питання оновлення збірників актів законодавства України».

З 2003 року забезпечується видання зазначеного збірника у співпраці з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

«Систематичне зібрання чинного законодавства України» є ефективним інструментом для запровадження у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади централізованої системи обліку і систематизації нормативно-правових актів.

У цьому щомісячному виданні нормативно-правові акти систематизовані згідно з Класифікатором за предметною ознакою.

Станом на 01 вересня 2014 року видано 13 розділів та 5 томів розділу 14 «Природні ресурси (надра, ліси, водні ресурси, тваринний світ, рослинний світ, атмосферне повітря). Охорона довкілля» збірника «Систематичне зібрання чинного законодавства України». Всього - 140 томів, у тому числі:

Розділ I. «Основи конституційного ладу» – 12 томів ( 1-12 томи видано у 2003 році).

До розділу включено Конституцію України, рішення Конституційного Суду України, якими дається офіційне тлумачення окремих її статей, а також акти законодавства, що регулюють спеціальний статус столиці України, встановлення та використання державної символіки, використання державної мови, порядок нагородження державними нагородами й встановлення державних свят, порядок набуття та припинення громадянства, акти, що визначають територіальний устрій України.

Також розміщено акти законодавства щодо конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, організації проведення виборів, референдумів, інших форм безпосереднього волевиявлення народу, акти, що визначають правовий статус Президента України, Верховної Ради України, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних органів влади в Автономній Республіці Крим.

Розділ II. «Законодавство про органи та установи юстиції» – 7 томів (1-7 томи видано у 2004 році).

Розділ присвячено діяльності органів та установ юстиції, зокрема, подано акти, що регулюють нормотворчу діяльність, здійснення європейської інтеграції, державну реєстрацію нормативно-правових актів, правову інформатизацію та ведення державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, систематизацію законодавства, порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності, правову роботу і правову освіту населення, легалізацію об’єднань громадян, реєстрацію політичних партій, статутів фондів соціального страхування, третейських судів, реєстрацію актів цивільного стану, діяльність нотаріату, здійснення представництва інтересів України в закордонних юрисдикційних органах, діяльність державної виконавчої служби тощо.

Розділ III. «Законодавство про організацію і діяльність судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура» – 5 томів ( 8-12 томи видано у 2004 році).

Зміст розділу складають нормативно-правові акти з питань, що стосуються організації судової влади, статусу суддів, матеріального та соціально-побутового забезпечення суддів, забезпечення діяльності судів, організації роботи Державної судової адміністрації України та органів суддівського самоврядування, здійснення експертного забезпечення правосуддя, діяльності Вищої ради юстиції, третейських судів, прокуратури, адвокатури.

Розділ IV. «Цивільне, сімейне та цивільне процесуальне законодавство» – 15 томів ( 1-12 томи видано у 2005 році та 1-3 томи видано у 2006 році).

До зазначеного розділу включено Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Сімейний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері особистих немайнових прав фізичної особи.

Розділ V. «Господарське та господарське процесуальне законодавство – 18 томів (4-12 томи видано у 2006 році та 1-9 томи видано у 2007 році).

В основу розділу покладено Господарський кодекс України та Господарський процесуальний кодекс України, закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють сферу господарських відносин.

Розділ VI «Житло. Житлово-комунальне господарство» – 12 томів (10-12 томи видано у 2007 році та 1- 9 томи видано у 2008 році).

До розділу включено Житловий кодекс Української РСР, Цивільний кодекс України, Земельний кодекс України, інші нормативно-правові акти, що регулюють житлово-комунальні відносини.

Розділ VIІ «Праця. Зайнятість населення. Державна служба» – 10 томів (10-12 томи видано у 2008 році та 1-7 томи видано у 2009 році).

Зміст розділу складають нормативно-правові акти, що регулюють питання трудових правовідносин, зайнятості населення та державної служби, зокрема Кодекс законів про працю України, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Митний кодекс України та інші акти законодавства.

Розділ VIІІ «Охорона праці» – 11 томів (8-12 томи видано у 2009 році та 1-6 томи видано у 2010 році).

До розділу включено Кодекс законів про працю України, Господарський кодекс України, Закон України «Про охорону праці» та інші нормативно-правові акти з питань охорони праці.

Розділ ІХ «Державне соціальне страхування. Соціальний захист громадян» – 12 томів (7-12 томи видано у 2010 році та 1-3 томи видано у 2011 році).

У розділі подано Кодекс законів про працю України, «Основи законодавства України про загальнообов’язкове соціальне страхування», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», інші закони та нормативно-правові акти з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту громадян.

Розділ Х «Транспорт» – 8 томів (7-12 томи видано у 2011 році та 1-3 томи видано у 2012 році).

До розділу включено Повітряний кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства України, закони України «Про дорожній рух», «Про транспорт» інші закони та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність в галузі транспорту.

Розділ ХІ «Освіта. Наука» – 9 томів (4-12 томи видано у 2012 році).

В основу розділу покладено закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», інші закони та нормативно-правові акти з питань освіти і науки.

Розділ ХІІ «Охорона здоров’я» – 9 томів (1-9 томи видано у січні-вересні 2013 року).

До розділу включено «Основи законодавства України про охорону здоров’я», інші закони та нормативно-правові акти з питань охорони здоров’я.

Розділ ХІІІ «Земля. Земельні відносини» – 6 томів (10-12 томи видано у жовтні-грудні 2013 року та 3 томи у 2014 році).

В основу розділу покладено Земельний кодекс України, закони України, що регулюють питання у галузі земельних відносин, та інші нормативно-правові акти.

Розділ ХІV «Природні ресурси (надра, ліси, водні ресурси, тваринний світ, рослинний світ, атмосферне повітря). Охорона довкілля» – 5 томів (4 – 8 томи видано у квітні – серпні 2014 року).

Зміст Розділу складають Кодекс України про надра, Лісовий кодекс України, Водний кодекс України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про охорону повітря», Закон України «Про рослинний світ», Закон України «Про тваринний світ», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну небезпеку», інші нормативно-правові акти.

Тексти нормативно-правових актів у зібранні подаються в електронному вигляді на компакт-диску.

*********

Позапланово у жовтні 2008 року видано двотомник «Практичне законодавство для сільської ради», у якому зібрано біля 300 нормативно-правових актів або витягів з них, що стосуються діяльності сільської, селищної ради, їх виконавчих органів, спеціалістів.

Використовуючи новітні досягнення інформаційних технологій та з метою подальшого вдосконалення систематизації законодавства, формат видання збірника «Систематичне зібрання чинного законодавства України» змінювався:

із серпня 2009 року по грудень 2009 року на базі розробленого програмного забезпечення тексти нормативно-правових актів, які раніше подавалися на паперових носіях, були подані в електронному вигляді (на компакт-диску);

із січня 2010 року по грудень 2012 року «Систематичне зібрання чинного законодавства України» виходило у 2 томах, в яких у друкованому вигляді було подано зміст усіх виданих розділів та реквізити нормативно-правових актів. Тексти нормативно-правових актів видавалися в електронному вигляді (на компакт-диску);

із січня 2013 року зазначене зібрання виходить у вигляді журналу, в якому подається зміст розділів збірника, виданих у 2003-2012 роках (розділи, глави, параграфи, пункти), а також зміст поточного розділу із зазначенням переліку актів, що регулюють галузь поточного розділу, та компакт-диск з текстами нормативно-правових актів усіх виданих розділів.

Додатково на цьому ж диску подається ще одна електронна база нормативно-правових актів «Зібрання законодавства України».

ОФІЦІЙНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ «КОДЕКСИ УКРАЇНИ»

Передплатний індекс: 74252

Динамічний розвиток законодавства в державі, великий обсяг змін до чинних актів зумовили потребу в нових ефективних засобах обліку та систематизації нормативно-правових актів. З цією метою Міністерство юстиції України з січня 2004 року запровадило офіційне періодичне видання «Кодекси України».

Зазначене видання виходить щомісячно у спеціальних теках із роз’ємними замками. Забезпечується постійна підтримка текстів кодексів у контрольному стані. У разі внесення змін виходить відповідний комплект змін до кодексів, опублікованих у попередніх томах.

До кодексів розроблені алфавітно-предметні покажчики.

Інформацію про збірник «Систематичне зібрання чинного законодавства України» та видання «Кодекси України» можна отримати:

у видавництві «Український інформаційно-правовий центр» – контактна особа Маслова А.Ю., тел. 528-28-75.