Про спеціальну перевірку діяльності державного реєстратора в реєстрах

Проведення спеціальних перевірок: інформаційно-аналітичний матеріал

 

Нормативна основа для проведення спеціальних перевірок

 • Порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 (далі – Порядок № 990)
 • Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон)
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон1)
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 № 834-VIII (далі – Закон № 834-VIII)
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» № 835-VIII (далі – Закон № 835-VIII)
 • Кваліфікаційні вимоги до державного реєстратора, затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2015 № 2790/5 (далі – Кваліфікаційні вимоги)
 • Порядок забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 15.12.2015 № 2586/5 (далі – Порядок)

 

Вимоги до державного реєстратора:

 • громадянин України, який має вищу освіту (за спеціальністю правознавство – вказано у Законі);
 • перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав;
 • стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи на іншій посаді, що передбачає виконання функцій державного реєстратора (далі – посада державного реєстратора), не менше одного року;
 • успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора перебували на посаді державного реєстратора в іншому суб’єкті державної реєстрації).

 

Які органи охоплюються терміном «інший суб'єкт державної реєстрації»?

 • виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
 • акредитовані суб’єкти (Законом № 834-VIII акредитованих суб’єктів виключено із числа суб’єктів державної реєстрації

До суб’єктів державної реєстрації не належать територіальні органи Міністерства юстиції України, які раніше наділялись повноваженнями щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

Кому потрібно проходити спеціальну перевірку?

 • особам, які працевлаштовуються (в тому числі шляхом переведення) до іншого суб’єкта державної реєстрації (в тому числі працевлаштування після перебування у трудових відносинах з: акредитованими суб’єктами, органами державної влади (крім випадку, якщо відповідний орган перебуває у стані припинення), органами місцевого самоврядування (крім випадку, якщо відповідний орган перебуває у стані припинення))
 • особам, які працевлаштовуються (в тому числі шляхом переведення) в межах одного суб’єкта, але при цьому була перерва у виконанні функцій державного реєстратора (наприклад: протягом 2017 року особа працювала реєстратором у міській раді, в 2018-2020 роках в цій же раді обіймала посаду, що не пов’язана з виконанням функцій державного реєстратора, а станом на 2021 рік знову виявила бути державним реєстратором у цьому ж суб’єкті державної реєстрації)
 • особам, які працевлаштовуються в порядку переведення до іншого суб’єкта державної реєстрації з посади державного реєстратора суб’єкта державної реєстрації, у якому ліквідовується структурний підрозділ в якому працює реєстратор, при цьому власне суб’єкт не припиняється та не передаються/делегуються його повноваження у сфері державної реєстрації

 

Хто звільняється від проведення спеціальної перевірки?

 • особи, які переведені з посади адміністратора центра надання адміністративних послуг районних державних адміністрацій, на іншу посаду адміністратора центра надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування з таким же обсягом повноважень
 • особи, які працевлаштовуються (в тому числі шляхом переведення) в межах одного суб’єкта державної реєстрації
 • особи, які переведені з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією суб’єкта державної реєстрації, передачі або делегування повноважень і функцій від одного суб’єкта державної реєстрації до іншого, у тому числі які працевлаштовуються шляхом переведення до суб’єкта державної реєстрації, що не є правонаступником прав та обов’язків суб’єкта державної реєстрації, який перебуває у стані припинення шляхом реорганізації або ліквідації у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України

Підтвердженням факту перебування суб’єкта державної реєстрації у стані припинення вважається – наявність відповідного запису у ЄДР «у стані припинення», або «припинено».

У разі відсутності такого запису у відповідному реєстрі, на підтвердження розпочатої процедури реорганізації (ліквідації), може бути взято до уваги засвідчена в установленому порядку копія рішення відповідного органу про початок процедури реорганізації/ліквідації.

 

Особи, які вважаються такими, що не пройшли спеціальну перевірку, за загальним правилом не допускаються до проходження спеціальної перевірки. Виняток становлять ситуації, коли судом було скасовано рішення Мін’юсту за результатами проведення спеціальної перевірки. В такому випадку проводиться повторна спеціальна перевірка.

 

Хто звільняється від проведення спеціальної перевірки, однак має проходити тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації?

 • особи, які перебували у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, але не вчиняли у реєстрах реєстраційних дій, або ж взагалі не мали ідентифікаторів доступу до реєстрів (відсутній предмет спеціальної перевірки);
 • особи, які виконували функції державного реєстратора, але не перебували у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, а саме:

приватний/державний виконавець;

державні реєстратори територіальних органів юстиції, Міністерства юстиції України;

державні реєстратори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії;

нотаріус, помічник нотаріуса;

тощо.

 

Процедура проведення спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора

Для проведення спеціальної перевірки у паперовій формі на розгляд Міністерства юстиції України надсилається запит суб’єкта державної реєстрації, на посаду державного реєстратора в якому претендує особа (зразок запиту: https://minjust.gov.ua/ndd/dergreestr/special_check_of_the_activity_ofthe_state_registrar_in_the_registers) (далі – Запит).

 

Відомості, які обов’язково зазначаються в Запиті:

 • прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) претендента (у разі зміни таких відомостей також зазначаються прізвище, ім’я та по батькові до змін);
 • серія та номер паспорта громадянина України, відомості про дату та орган, що здійснив видачу паспорта громадянина України;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • найменування суб’єкта державної реєстрації, в якому особа обіймала посаду державного реєстратора;
 • електронна адреса для офіційного листування з Мін’юстом (крім випадку використання суб’єктом державної реєстрації системи електронного документообігу).

У зразку запиту наявні графи щодо обрання сфери державної реєстрації, в якій має бути проведено спеціальну перевірку діяльності державного реєстратора. Навпроти такої сфери проставляється відповідна відмітка.

 

Порядок засвідчення документів, що додаються до Запиту

Суб’єктом державної реєстрації мають бути засвідчені копії:

 • паспорта громадянина України;
 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті);
 • документа про освіту;
 • трудової книжки.

 

Строк проведення спеціальної перевірки

Не більше двох місяців з дати надходження до Мін’юсту Запиту.

 

Запит не розглядається у разі:

 • відсутності у Запиті обов’язкових відомостей;
 • наявності розбіжностей у відомостях Запиту та документах, доданих до Запиту.

 

Строк розгляду Запиту зупиняється до усунення недоліків у разі відсутності засвідчених документів, про що невідкладно повідомляється суб’єкт державної реєстрації.

 

Наслідки проведення спеціальної перевірки

 • особа вважається такою, що пройшла спеціальну перевірку;
 • особа вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку у разі коли в діях особи виявлено одноразове грубе або неодноразові істотні порушення законів під час проведення реєстраційних дій в реєстрах, а також у разі, коли у Міністерства наявні відомості щодо неодноразового застосування до такого державного реєстратора протягом останніх дванадцяти місяців заходів, пов’язаних з тимчасовим блокуванням чи анулюванням доступу до реєстрів.
 • особа може вважається такою, що пройшла спеціальну перевірку за умови підвищення кваліфікації у строки, визначені Мін’юстом у разі виявлення в діях особи порушень порядку проведення реєстраційних дій, які пов’язані з неправильним застосування програмних засобів ведення реєстрів та/або інших порушень, які не впливають на права та/або обов’язки відповідних суб’єктів правовідносин.

 

Повторне проведення спеціальної перевірки

У випадку, якщо особа не пройшла спеціальну перевірку, повторне проведення спеціальної перевірки законодавством не передбачено. Виняток становлять ситуації, коли судом було скасовано рішення Мін’юсту за результатами проведення спеціальної перевірки. В такому випадку проводиться повторна спеціальна перевірка.

У випадку, якщо особа успішно пройшла спеціальну перевірку та протягом певного строку працювала державним реєстратором в суб’єкті державної реєстрації, при працевлаштуванні до іншого суб’єкта застосовуються правила щодо проходження спеціальної перевірки зазначені вище (вимоги щодо осіб, які проходять/не проходять спеціальну перевірку).