Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права

З метою дотримання вимог абзаців першого-четвертого пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та пунктів 1 і 2 § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права» для забезпечення вивчення та врахування думки громадськості щодо зазначеного проекту Закону.

Метою проекту є забезпечення максимальної гармонізації положень кримінального законодавства України з положеннями сучасного міжнародного права та практикою їх імплементації у національні правові системи.

Положення проекту Закону спрямовані на вдосконалення норм Кримінального кодексу України (далі – КК) щодо чинності закону України про кримінальну відповідальність в просторі з урахуванням сучасних уявлень про кримінальну юрисдикцію держави у міжнародному праві, практики її регламентації у новітньому національному законодавстві іноземних держав та суспільно-політичних викликів, що постали перед Україною; вдосконалення положень КК щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження з урахуванням сучасного міжнародного договірного і звичаєвого права, особливостей імплементації цих положень у національне законодавство та поточної суспільно-політичної ситуації; встановлення кримінальної відповідальності за так звані основні злочини за міжнародним правом (геноцид, агресія, злочини проти людяності та воєнні злочини) у максимальній відповідності з вимогами сучасного міжнародного права, враховуючи міжнародні зобов’язання усіх держав запобігати безкарності таких злочинів; встановлення або вдосконалення кримінальної відповідальності за інші злочини, які в сучасному міжнародному праві також розглядаються як злочини за міжнародним правом (позасудові страти, катування, обернення у рабство, насильницьке зникнення, піратство).

Прийняття законопроекту дозволить узгодити законодавство України про кримінальну відповідальність з положеннями міжнародного права з урахуванням поточної суспільно-політичної (у тому числі міжнародної) обстановки.

Просимо надсилати зауваження та пропозиції до цього проекту Закону на електронну адресу d.stadnyk@minjust.gov.ua до 09 березня 2018 року.

Проект Закону

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця