Проект підтримки нормопроектування в Україні

В 2001 році Міністерством Великобританії у справах міжнародного розвитку було прийняте рішення про проведення на базі Центру проекту підтримки нормопроектування в України, діяльність якого розрахована на три роки. Проект підтримки нормопроектування в Україні здійснює Інститут поглиблених правничих студій (Лондонський університет), у тісній взаємодії з Центром правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України, за фінансової підтримки Міністерства Великої Британії з міжнародного розвитку (DFID).

Головною метою проекту є посилення верховенства права та удосконалення правової системи, що регулює державну владу в Україні. Завдання проекту полягає у покращенні навчального потенціалу Української школи нормопроектувальників Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України, покращенні якості законодавчих текстів, які готуються у Верховній Раді України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Міністерстві юстиції України, Міністерстві економіки України, Міністерстві фінансів України.

В рамках проекту та під егідою Української школи нормопроектувальників було організовано та проведено семінари для представників законопроектних департаментів Міністерства юстиції України, юридичних департаментів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

12-13 листопада 2001 року був організований і проведений міжнародний семінар з питань "Етики нормотворчості". На семінарі виступали зарубіжні та українські експерти:

Константан Стефану, Інститут поглиблених правничих студій, Лондонський університет (Великобританія) - з доповіддю "Чи повинен нормотворець піклуватись про ризики оцінки законодавства?";

проф. Ерік Літвак, Університет Королеви, Канада - з доповіддю "Етичні проблеми, з якими стикається нормотворець";

О. В. Богачова, Директор Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України - з доповіддю "Техніка нормотворення у сучасній Україні: стан, проблеми та перспективи. Деякі етичні підходи до питання нормотворчої діяльності".

Після проведення семінару відбулася презентація проекту, в якій взяли участь представники Верховної Ради, Адміністрації Президента України, міністерств та наукових закладів, а також посольств та міжнародних організацій.

28-29 січня 2002 року було проведено міжнародний семінар з нормотворчості. На семінарі були представлені доповіді:

"Українська правнича термінологія. Нормотворчий аспект" - Юрієм Зайцевим, головним редактором часопису "Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі";

"Законодавче регулювання нормотворчої діяльності" - І.Б.Коліушком, народним депутатом;

"Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України" - В.Ф. Супруном, заступником директора Юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.

18-19 березня 2002 року було проведено міжнародний семінар з питань нормотворчості. На семінарі були висвітлені такі питання:

"Стандарти якості законодавства ЄС у нормотворчій діяльності", "Фінансова оцінка законодавства" - Константаном Стефану, Інститут поглиблених правничих студій, Лондонський університет (Великобританія);

"Деякі аспекти оцінки ефективності законодавчого процесу" -Ночвай Л.І., Головою Секретаріату Комітету з питань економічної політики;

"Запобігання суперечностей та ліквідація прогалин у чинному законодавстві, як один з шляхів боротьби з корупцією" - Закалюком А. П., доктором юридичних наук, академіком Академії правових наук України.

25-26 квітня 2002 року був проведений семінар з питань нормотворчості. На семінарі були представлені доповіді на тему:

"Застосування міжнародних угод у внутрішньому законодавстві на прикладі угод про охорону довкілля" - д-ром Марією Гавунелі, Грецький Інститут міжнародного та іноземного права, Афінський Університет, Головою Комітету із судового співробітництва у рамках Міністерства юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу, Брюссель, Бельгія;

"Застосування міжнародних угод в Україні" - Шестак Т.М., заступником начальника Головного юридичного управління, начальником Управління

правового супроводження економічних питань, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.

15-16 травня 2002 року було організовано міжнародний семінар, присвячений обговоренню питань:

"Нормопроектування у рамках дотримання норм міжнародного права у галузі прав людини" - д-ром Олександрою Ксантакі, Ліверпульський Університет, Спеціальний вісник 00Н з прав національних меншин;

"Вступ до ЄС" - д-ром Хелен Ксантакі, Центр законодавчих студій сера Вільяма Дейла при Інституті поглиблених правничих студій;

"Адаптації та гармонізації українського законодавства до законодавства ЄС" - Ковальчуком С.М., Керівником юридичного управління Міністерства фінансів України.

11 червня - 9 серпня 2001 року в рамках українсько-британського проекту підтримки нормопроектування в Україні пройшов перший навчальний курс з питань "Техніка нормопроектування" в Інституті поглиблених правничих студій Лондонського університету, в якому взяли участь представники Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України.

18 червня-9 серпня 2002 року в рамках українсько-британського проекту підтримки нормопроектування в Україні пройшов другий навчальний курс з питань "Техніка нормопроектування" в Інституті поглиблених правничих студій Лондонського університету, в якому взяли участь представники юридичних управлінь Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, а саме Міністерства юстиції України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, та Верховної Ради України.

Цей курс був розділений на декілька логічних частин: "Нормотворча техніка", "Вступ до права ЄС та політичні засади його діяльності". Заняття, загальною тривалістю 6 годин, були побудовані наступним чином: вивченню теоретичного підґрунтя запропонованої теми була присвячена ранкова сесія, що зазвичай тривала 3 години, а після перерви слухачам пропонувалось вирішити практичні завдання.

До складу викладачів, які були залучені до викладання лекцій, входили визнані вчені та спеціалісти-практики: д-р Хелен Ксантакі, Сер Едвард Колдуел, Сер Джордж Енгл, проф. Сент Джон Бейтс, проф. Роза Грівз, проф. Біркіншо, д-р Герхард Даннеманн та Інші.

Крім того 5 з 20 слухачів курсу отримали додатковий тренінг протягом 1 тижня з методик викладання нормотворчої техніки, для того щоб мати змогу поширювати отримані знання серед колег у своїх Інституціях, а також серед інших зацікавлених осіб. Тренерам також буде запропоновано читання лекцій для слухачів Української школи нормопроектувальників, що діє на базі Центру правової реформи І законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України, з тематики, що була обрана ними під час перебування в Лондоні.

Результати опитування слухачів показали, що курс отримав позитивні оцінки. По закінченні курсу слухачам були видані сертифікати Університету Лондону.

28-29 жовтня 2002 року під егідою Української школи нормопроектувальників та в рамках Проекту підтримки нормопроектування в Україні, який діє на базі Центру, був організований і проведений міжнародний семінар з питань нормотворчості. В семінарі брали участь з англійської сторони проф. Джекі Гауер, Кентський Університет у Кентербері та п. Константин Стефану, Інститут поглиблених правничих студій, Лондонський Університет, з української сторони - представники центральних органів виконавчої влади, а саме Міністерства юстиції України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства промислової політики України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства транспорту України, інших міністерств та відомств, а також співробітники Центру правової реформи і законопроектних робіт.

На семінарі були представлені доповіді зарубіжних та українських експертів. Проф. Джекі Гауер, Кентський Університет у Кентербері (Великобританія) виступила з доповіддю "Розширення ЄС", що була присвячена висвітленню таких питань: досвід попередніх розширень ЄС; потенційні майбутні кандидати до вступу до ЄС; критерії щодо приєднання до ЄС; процес приєднання; конкретні заходи, що застосовуються ЄС до держав-кандидатів з метою підтримки їх в підготовці до приєднання. Було зазначено про необхідність стратегічного, бюджетного, фінансового та інституційного реформування ЄС при підготовці його до розширення, а також про наслідки цього розширення для держав-сусідів. Розкриття зазначених питань було дуже корисним для представників центральних органів виконавчої влади з огляду на значення майбутнього розширення ЄС для України.

З української сторони була представлена доповідь на тему "Україна – ЄС: на шляху до об’єднання" Березницьким Є.О., координатором Проекту підтримки нормопроектування в Україні. Особлива увага була приділена можливості вступу України до ЄС, позитивним та негативним її наслідкам, а також необхідним реформам, що повинні бути проведені в Україні для інтеграції у Європейський Союз.

25-26 листопада 2002 року під егідою Української школи нормопроектувальників та в рамках Проекту підтримки нормопроектування в Україні, який діє на базі Центру, був організований і проведений міжнародний семінар на тему "Регулювання реєстрації комерційних компаній в європейському праві та питання реєстрації суб\'єктів господарювання в Україні" (розклад семінарів: 25 листопада - з 10.00 до 16.00, 26 листопада - з 09.00 до 12.00). Захід відбувся в залі колегій Міністерства юстиції України.

В заході взяли участь представники міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої влади, представники законопроектних департаментів Міністерства юстиції України.

Враховуючи наміри України приєднатися в майбутньому до ЄС, слід зазначити, що всебічний огляд проблемних питань українського законодавства сприятиме успішному подоланню складнощів перехідного періоду. Послідовне розв\'язання проблем внутрішнього законодавства позитивно вплине на швидкість просування України шляхом євроінтеграції. Саме тому українським нормопректувальникам було корисно ознайомитись з важливою інформацію по одній з приоритетних сфер адаптації законодавства.

На семінарі виступила проф. Дженет Дайн, Університет Есексу, Великобританія. Її доповідь була присвячена деяким аспектам процесу реєстрації комерційних компаній, тому, як це питання врегульовано в джерелах європейського права, розвитку нормативної бази зазначених правовідносин, характеристиці основних директив ЄС у цій галузі. Доповідач торкався проблематичних питань, що зараз існують у Європейському Союзі, а також наголосив на напрямки, які потребують особливої уваги при адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

З української сторони в семінарі взяла участь Аліна Михайлівна Панченко, Директор Департаменту комерційного права Міністерства юстиції України, яка виступила з доповіддю "Державна реєстрація суб\'єктів господарювання в Україні". Доповідач дослідив сучасний стан справ в сфері державної реєстрації суб\'єктів господарювання, торкнувся проблемних питань та моментів, які потребують вирішення, проаналізував проекти нормативно-правових актів, метою яких є удосконалення регулювання зазначених правовідносин, у тому числі проекти законів, що зараз знаходяться на розгляді у Верховній Раді України, та розглянув проект Цивільного кодексу України в зазначеній сфері.