Рекомендації Парламентської Асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи

Рекомендація Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи CM/Rec(2024)2 «Протидія використання стратегічних позовів проти участі громадськостіі»

Рекомендація Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи СМRec(2023)2 «Щодо прав, послуг і підтримки потерпілих від злочинів»

Неофіційний переклад Резолюції ПАРЄ № 1974 (2014) "Функціонування демократичних інститутів в Україні"

Неофіційний переклад Резолюції ПАРЄ № 1988 (2014) "Розвиток останніх подій в Україні: загроза функціонуванню демократичних інститутів"

Неофіційний переклад Резолюції ПАРЄ № 2145 (2017) "Функціонування демократичних інститутів в Україні"

Неофіційний переклад Резолюції ПАРЄ №1862 (2012) «Функціонування демократичних інститутів в Україні»

Рекомендація № R (92) 15 Комітету міністрів державам-членам щодо навчання, дослідження та підготовки у сфері права та інформаційних технологій

Рекомендація R(93)7 Комітету міністрів державам-членам про приватизацію державних підприємств та діяльності 

Рекомендація № R (94) 8 Комітету міністрів державам-членам щодо практичного застосування Європейської угоди про передачу заяв на правову допомогу

Рекомендація R(99)5 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо захисту недоторканності приватного життя в Інтернеті

Керівні принципи КМРЄ щодо ефективності систем правової допомоги в галузях цивільного та адміністративного права

Рекомендація № R (2000) 6 Комітету міністрів державам-членам про статус державних службовців у Європі

Рекомендація REC (2004) 20 щодо судового розгляду адміністративних актів

Рекомендація CM/Rec(2007)8 Комітету міністрів державам-членам щодо правового вирішення проблем заборгованості

Рекомендація CM/Rec(2009)13 Комітету міністрів державам-членам щодо громадянства дітей

Рекомендація CM/Rec(2014)7 Комітету Міністрів державам-членам про захист викривачів

Рекомендація Комітету міністрів державам-членам про правове регулювання лобістської діяльності в контексті прийняття державних рішень

Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи щодо механізмів врегулювання спорів в режимі онлайн у цивільному та адміністративному судочинстві

Рекомендація CM/Rec (2015) 4 Комітету міністрів державам-членам стосовно запобігання та вирішення спорів щодо переміщення дітей

Рекомендація CMRec(2018)5 Комітету міністрів  щодо дітей з ув'язненими батьками

Рекомендація CMRec(2018)8  щодо відновного правосуддя у кримінальних справах

План дій Комітету Міністрів Ради Європи CM(2016)36 final щодо посилення незалежності та неупередженості судової влади.

Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи CM(2018)169-add1final щодо електронних доказів у цивільних та адміністративних провадженнях.

Рекомендація CM/Rec(2018)11 Комітету Міністрів Державам членам щодо необхідності посилення захисту та сприяння розвитку громадянського суспільства в Європі

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи СМ/Rec (2009)11 про принципи щодо довіреностей на випадок втрати дієздатності та заздалегідь зроблених розпоряджень на випадок втрати дієздатності

Рекомендація ПАРЄ № 2085 (2016) "Про посилення захисту та ролі правозахисників у державах-членах РЄ"

Рекомендація ПАРЄ № 2073 (2015) "Про забезпечення захисту інформаторів"

Рекомендація ПАРЄ № 2077 (2015) "Зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками в мережі Інтернет"

Рекомендація ПАРЄ № 2074 (2015) "Про підвищення прозорості медіа власності"

Рекомендація ПАРЄ № 2075 (2015) "Медіа відповідальність та етика у мінливому медіа серидовищі"

Рекомендація Комітету Міністрів державам -членам Ради Європи СМ/REC(2016)1 "Про захист і підвищення уваги до права на свободу вираження поглядів та права на приватність в контексті забезпечення мережевого нейтралітету"

Рекомендація Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи СМ/Rec(2016)2 "Інтернет для громадськості"