Рекомендації Парламентської Асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи

Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи щодо механізмів врегулювання спорів в режимі онлайн у цивільному та адміністративному судочинстві

Рекомендація CM/Rec (2015) 4 Комітету міністрів державам-членам стосовно запобігання та вирішення спорів щодо переміщення дітей

Рекомендація CMRec(2018)5 Комітету міністрів  щодо дітей з ув'язненими батьками

Рекомендація CMRec(2018)8  щодо відновного правосуддя у кримінальних справах

План дій Комітету Міністрів Ради Європи CM(2016)36 final щодо посилення незалежності та неупередженості судової влади.

Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи CM(2018)169-add1final щодо електронних доказів у цивільних та адміністративних провадженнях.

Рекомендація CM/Rec(2018)11 Комітету Міністрів Державам членам щодо необхідності посилення захисту та сприяння розвитку громадянського суспільства в Європі

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи СМ/Rec (2009)11 про принципи щодо довіреностей на випадок втрати дієздатності та заздалегідь зроблених розпоряджень на випадок втрати дієздатності

Рекомендація ПАРЄ № 2085 (2016) "Про посилення захисту та ролі правозахисників у державах-членах РЄ"

Рекомендація ПАРЄ № 2073 (2015) "Про забезпечення захисту інформаторів"

Рекомендація ПАРЄ № 2077 (2015) "Зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками в мережі Інтернет"

Рекомендація ПАРЄ № 2074 (2015) "Про підвищення прозорості медіа власності"

Рекомендація ПАРЄ № 2075 (2015) "Медіа відповідальність та етика у мінливому медіа серидовищі"

Рекомендація Комітету Міністрів державам -членам Ради Європи СМ/REC(2016)1 "Про захист і підвищення уваги до права на свободу вираження поглядів та права на приватність в контексті забезпечення мережевого нейтралітету"

Рекомендація Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи СМ/Rec(2016)2 "Інтернет для громадськості"