Рішення щодо суті (за алфавітом)

       1. Arcelormıttal Ambalaj Celıgı Sanayı Ve Tıcaret Anonım Sırketı» проти України 15.07.2021

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211032

      1. «East/West Alliance Limited» проти України02.06.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140029

      2. "Україна-Тюмень" проти України (щодо суті)22.02.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98554

      3. «Газета "Україна-Центр" проти України15.10.2010

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99854

      4. N.B. проти України – 03.07.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85677

      5. Азовцева проти України – 14.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212135

      6. «Атіма Лімітед» проти України» – 20.08.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210016

      7. Абрамов проти України – 10.10.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87372

      8. Алієв проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210323

      9. Алізада та інші проти України – 16.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211800

      10. Абрамова проти України - 18.12.2018

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188375

      11. Авраамова проти України – 20.09.2022

        https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219466

      12. Авраімов проти України - 25.03.2021

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208762

      13. А.В. проти України – 29.04.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150653

      14. Адамович проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-219564

      15. Аднаралов проти України – 27.02.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148227

      16. Андрєєва проти України – 29.01.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189621

      17. Антонов проти України – 10.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215737

      18. Аграчова проти України – 06.12.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2211109/09%22],%22itemid%22:[%22001-187938%22]}

      19. Агрокомплекс проти України – 08.03.2012

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106636

      20. Авраменко проти України – 03.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103671

      21. Агротехсервіс проти України – 30.11.2005 

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69602

      22. Азюковська проти України – 17.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199167

      23. Айбабін проти України – 18.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90322

      24. А.Н. проти України – 29.04.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150651

      25. Андрій Яковенко проти України – 13.06.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141632

      26. Антоненко та інші проти України – 20.02.2020

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201090

      27. Акопян проти України – 05.09.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144358

      28. Акименко проти України 04.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194185

      29. Алахвердян проти України16.04.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192462

      30. Албул та інші проти України – 18.06.2020

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 203048

      31. Александров проти України – 09.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200213

      32. Александровська проти України– 25.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208759

      33. Алексахін проти України 19.10.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112277

      34. Алексєєв проти України – 04.06.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-202642

      35. Алпатов та інші проти України 18.12.2012

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%227321/05%22],%22itemid%22:[%22001-115304%22]}

      36. Алієв проти України 29.07.2003

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61063 

      37. Анатолій Руденко проти України – 17.07.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142421

      38. Анацький проти України 13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71590

      39. Андренко проти України – 20.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102932

      40. Андрій Руденко проти України 21.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102445

      41. Антимонова та інші проти України05.11.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158536

      42. Антоненков та інші проти України 22.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71202

      43. Антоновський проти України 13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71592

      44. Антонюк проти України 11.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90196

      45. Антонюк проти України 07.05.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202420

      46. Аніфер проти України 26.07.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2248479/13%22],%22itemid%22:[%22001-184823%22]}

      47. Аристархов та інші проти України – 13.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214781

      48. Арская проти України – 05.03.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138590

      49. Астанков проти України – 01.09.2006

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75618

      50. Атентьє та інші проти України – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219296

      51. Ашаєв та інші проти України – 14.06.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183586

      52. Афанасьєв проти України – 05.07.2005

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68711

      53. Бантиш та інші проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219262

      54. Богомол проти України – 10.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220524

      55. Бабіч проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 219261

      56. Бородай та інші проти України – 13.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215127

      57. Бутов та інші проти України – 14.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212142

      58. Байло проти України – 24.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215900

      59. Білий проти України – 13.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214777

      60. Бренько та інші проти України – 18.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208316

      61. Баранов та інші проти України – 20.05.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-209819

      62. Багієва проти України – 28.07.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162213

      63. Баглай проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70843

      64. Баз проти України – 05.11.2020

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205539

      65. Байрашевський та інші проти України – 14.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198466

      66. Байсаков та інші проти України – 18.05.2010

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2254131/08%22],%22itemid%22:[%22001-97437%22]}

      67. Бакай та інші проти України – 09.02.2005

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2267647/01%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-67340%22]}

      68. Балакірєв та інші проти України – 11.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194293

      69. Баландіна проти України – 06.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83858

      70. Баландіна та Андрейко проти України – 20.07.2017

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2229432/08%22],%22itemid%22:[%22001-175487%22]}

      71. Балацький проти України – 25.01.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82960

      72. Бало-Балицький та інші проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210306

      73. Балицький проти України – 03.02.2012

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2212793/03%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-107185%22]}

      74. Бандура проти України – 08.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210840

      75. Баришевський проти України – 26.02.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152599

      76. Барсукови проти України – 26.02.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152596

      77. Барткова та Воронін проти України – 10.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215734

      78. Бас та інші проти України – 16.09.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211808

      79. Басюк проти України –  05.02.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158353

      80. Батрак проти України – 18.09.2009

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-93130%22]}

      81. Бевз та інші проти України25.06.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203167

      82. Бакчижов проти України – 30.10.2018

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187465

      83. Безуглий проти України –  20.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71710

      84. Беланова проти України – 29.02.2006

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22belanova%20v%20ukraine%22],%22itemid%22:[%22001-71319%22]}

      85. Белей проти України – 20.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193735

      86. Бендерський проти України – 15.02.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83300

      87. Березовські проти України – 07.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197258

      88. Берлізев проти України – 08.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210850

      89. Бєляєв та інші проти України – 06.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193470

      90. Бідашко проти України – 29.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209494

      91. Біла та інші проти України – 20.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188393.

      92. Бендрит проти України – 10.03.2010  

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96191

      93. Бекетов проти України – 19.02.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-190025

      94. Берестовий проти України – 28.05.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72578

      95. Береза проти України – 04.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208313

      96. Березенко проти України – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209188

      97. Безотечеська проти України – 19.12.2019

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199268

      98. Безрученков та інші проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210307

      99. Бєлозоров проти Росії та України – 15.01.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157695

      100. Бєлоусов проти України –  07.02.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127813

      101. Бєліков проти України – 01.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208918

      102. Бєляєв та Дігтяр проти України – 16.05.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109122

      103. Бігун проти України – 21.03.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191744

      104. Биков проти України – 16.07.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92227

      105. Бідашко і Сагайдак проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210305

      106. Білецька проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96130

      107. Білецький проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70420

      108. Білий проти України 21.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101175

      109. Білокінь проти України – 18.09.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93093

      110. Білоус проти України – 08.07.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98134

      111. Білозор та інші проти України 20.07.2017

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%229207/09%22],%22itemid%22:[%22001-175489%22]}

      112. Білоцерківська проти України – 03.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215349

      113. Білуха проти України – 09.02.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77950

      114. Біро та інші проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219485

      115. Бітківська проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70362

      116. Близнюк проти України 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210322

      117. Блідченко проти України – 29.02.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83590

      118. Бобренок проти України – 11.01.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2241471/10%22],%22itemid%22:[%22001-179852%22]}

      119. Богатова проти України – 21.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100798

      120. Богута та Терещенко проти України – 13.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214780

      121. Боженко проти України– 14.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212155

      122. Божко проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70419

      123. Бондар проти України – 17.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-199636

      124. Босий проти України 22.11.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2213124/08%22],%22itemid%22:[%22001-187686%22]}

      125. Боєць проти України 30.04.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2220963/08%22],%22itemid%22:[%22001-180492%22]}

      126. Бойко та інші проти України – 17.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210420

      127. Болдирєв проти України  20.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102900

      128. Болдирєв та інші проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219572

      129. Болдирєв та інші проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219572

      130. Болюх та інші проти України06.12.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2242991/13%22],%22itemid%22:[%22001-187942%22]}

      131. Бондар проти України – 16.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192460

      132. Бондар та інші проти України – 19.05.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91365

      133. Бондаренко та інші проти України – 28.06.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2227052/09%22],%22itemid%22:[%22001-185031%22]}

      134. Борисов та інші проти України – 24.07.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192442

      135. Борисенко та інші проти України – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209184

      136. Борисов проти України – 04.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208312

      137. Борзих та інші проти України – 25.06.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203162

      138. Боротюк проти України – 16.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102288

      139. Бортнік проти України – 27.04.2011

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103086

      140. Борщевська проти України – 25.01.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82975

      141. Бочан проти України – 03.08.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80455

      142. Бочан проти України (№ 2) – 05.02.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152331

      143. Бочаров проти України – 17.06.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103998

      144. Братченко проти України – 18.11.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101776

      145. Бублик проти України – 18.09.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93119

      146. Буглов проти України15.12.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145350

      147. «Будівельно-інвестиційна Група 1» проти України

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206508

      148. Будченко проти України – 24.07.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142517

      149. Бурлаков та Лисенко інші проти України – 17.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-199173

      150. Бурлій проти України – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-209148

      151. Бурля та інші проти України – 06.02.2019

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187508

      152. Буза проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71384

      153. Олександр Булинко проти України – 21.09.2005

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%229693/02%22],%22itemid%22:[%22001-69416%22]}

      154. Булинко проти України – 21.09.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69420

      155. Бургас проти України – 18.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188372

      156. Бургазли проти України – 21.03.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191745

      157. Буров проти України 17.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103996

      158. Буряга проти України15.10.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99846

      159. Буряк проти України – 19.05.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91397

      160. Бут та інші проти України 26.07.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2214750/06%22],%22itemid%22:[%22001-184822%22]}

      161. Буховець проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70845

      162. Бучинська проти України – 30.04.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154024

      163. Бучковська проти України –  16.07.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92206

      164. Брайловська проти України – 06.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193471

      165. Васильков проти України – 22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219259

      166. Вагапов проти України – 19.03.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-201741

      167. Валерій Фуклєв проти України – 16.04.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140009

      168. Вараніца проти України – 05.07.2005

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2214397/02%22],%22itemid%22:[%22001-68719%22]}

      169. Василенко проти України – 13.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-214756

      170. Василенков проти України – 03.08.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68959

      171. Василь Іващенко проти України 26.10.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112481

      172. Василь Іващенко проти України (№ 2) – 22.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209479

      173. Васильчук проти України – 10.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96147

      174. Васильєв проти України – 13.10.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76333

      175. Васильєва проти України – 18.09.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93127

      176. Василів проти України – 20.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102910

      177. Васільєва та інші проти України – 12.06.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91755

      178. Валентин Іванов проти України – 25.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208754

      179. Ващенко проти України – 26.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87187

      180. Варава та інші проти України - 17.01.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115885

      181. Вега та інші проти України – 06.12.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2251414/07%22],%22itemid%22:[%22001-187935%22]}

      182. Величко проти України – 28.01.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207474

      183. Верітас проти України – 12.02.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89646

      184. Верхогляд та інші проти України 08.11.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2266356/10%22],%22itemid%22:[%22001-187468%22]}

      185. Вєлєв проти України – 20.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215171

      186. Вєрєнцов проти України – 11.07.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118393

      187. Вєркєєнко проти України – 13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71633

      188. Виноградський проти України– 22.10.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205180

      189. Висоцький та інші проти України – 10.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215703

      190. Висоцький та інші проти України – 25.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-208026

      191. Вихованок проти України – 07.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212050

      192. Вишневська проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71398

      193. Вишневський та інші проти України 28.05.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202556

      194. Вишняков проти України – 24.10.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2225612/12%22],%22itemid%22:[%22001-184824%22]}

      195. Віговський проти України – 20.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71734

      196. Вітько та інші проти України – 10.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215732

       1. Вітько та інші проти України – 10.11.2022

        https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220523

      197. Веніамін Тимошенко та інші проти України 02.01.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146671

      198. Вінтман проти України – 23.01.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147326

      199. Віннік проти України07.11.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127808

      200. Віннійчук проти України- 20.01.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167557

      201. Віра Довженко проти України – 15.04.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189146

      202. Віслогузов проти України – 20.08.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98552

      203. Вітковський проти України – 20.01.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126454

      204. Вітрук проти України 21.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100385

      205. Віктор Назаренко проти України – 03.01.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2218656/13%22],%22itemid%22:[%22001-177225%22]}

      206. Владимирський проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70885

      207. Власенко проти України 03.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215350

      208. Водоп’янови проти України – 17.04.2006

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2222214%22],%22itemid%22:[%22001-72050%22]}

      209. Войкін та інші проти України – 27.06.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181877

      210. Войкіна проти України – 17.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72074

      211. Войт проти України – 08.07.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98171

      212. Войтенко проти України – 29.09.2004

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61855

      213. Волков проти України – 17.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72073

      214. Володимир Поліщук та Світлана Поліщук проти України 21.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100657

      215. Воловик проти України – 24.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103632

      216. Воловік проти України – 31.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83877

      217. Волохи проти України – 02.02.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77837

      218. Волошин проти України – 10.01.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126631

      219. Волик проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219781

      220. Волчкова проти України – 22.09.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106186

      221. Волчкова та інші проти України – 08.06.2017

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2214062/05%22],%22itemid%22:[%22001-174109%22]}

      222. Воляник проти України – 02.10.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146697

      223. Воробйов проти України – 16.01.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147043

      224. Вороненков проти України – 19.05.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91410

      225. Воронкін проти України – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209185

      226. Воронцов та інші проти України 21.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207379

      227. Воротнікова проти України – 14.05.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85093

      228. Воскобойник проти України – 12.06.2009 

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91753

      229. Воскобойников проти України – 05.10.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177341

      230. Горбуненко проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219494

      231. Геращенко та інші проти України – 16.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211807

      232. Глєбов проти України – 25.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208020

      233. Гаважук проти України – 18.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97343

      234. Гевел та інші проти України – 15.11.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2222271/14%22],%22itemid%22:[%22001-187577%22]}

      235. Гавриленко проти України – 20.12.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70189

      236. Гавриляк проти України – 03.07.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85687

      237. Гавриляк проти України – 06.11.2009

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2239447/03%22],%22itemid%22:[%22001-93115%22]}

      238. Гайдай проти України – 22.02.2006

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20GAYDAY%20v.%20UKRAINE\%22%22],%22itemid%22:[%22001-71206%22]}

      239. Гарбуз проти України – 19.05.2019

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-190028

      240. Гармаш проти України – 08.11.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187401

      241. Гарумов проти України – 06.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193469

      242. Глова та Брегін проти України – 28.05.2006
       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%224347/04%22],%22itemid%22:[%22001-72582%22]}

      243. Гайкович проти України – 20.03.2008

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2238931/02%22],%22itemid%22:[%22001-84108%22]}

      244. Гапоненко проти України – 28.05.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72580

      245. Галамай проти України – 24.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210499

      246. Гарагуля та Сич проти України – 04.06.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-202615

      247. Гарнага проти України – 16.08.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119681

      248. Гаркуша проти України – 13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71599

      249. Гарькавий проти України – 18.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97425

      250. Гаєвська проти України – 01.12.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87840

      251. Гвоздецький проти України – 01.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95059

      252. Геращенко проти України – 07.02.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127809

      253. Герасін проти України – 06.02.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200711

      254. Герасютін та інші проти України – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-219293

      255. Герега проти України – 21.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102410

      256. Гелетей проти України – 24.04.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2223040/07%22],%22itemid%22:[%22001-182592%22]}

      257. Гему проти України – 22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219288

      258. Ген та інші проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210339

      259. Генеральний будівельний менеджмент» проти України – 22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219289

      260. Гімадуліна та інші проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96225

      261. Глінов проти України – 19.02.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95768

      262. Глоба проти України  19.11.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111981

      263. Гніцевич проти України – 16.07.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83771

      264. Гогін проти України – 11.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90190

      265. Голімбієвський проти України – 20.07.2017

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2211673/10%22],%22itemid%22:[%22001-175492%22]}

      266. Головатюк та інші проти України – 16.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214053

      267. Головін проти України 04.01.2006

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%223216/02%22],%22itemid%22:[%22001-70363%22]}

      268. Головко проти України – 23.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200429

      269. Голованов проти України – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209149

      270. Гонгадзе проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70853

      271. Гончар проти України  – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209180

      272. Гончарук та інші проти України – 04.06.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-202639

      273. Горбатенко проти України – 28.02.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138576

      274. Горбатюк проти України – 07.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197269 

      275. Горбачов та інші проти України – 10.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-215700

      276. Горбенко та Колбатов проти України – 25.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208023

      277. Гордєєви і Гурбик проти України – 17.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72063

      278. Гордієнко проти України – 16.01.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147039

      279. Горовенки та Бугара проти України – 12.04.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108572

      280. Горожанкін та інші проти України – 02.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213719

      281. Горопацький та інші проти України – 04.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207668

      282. Горковлюк та Кагановський проти України – 04.10.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2249785/06%22],%22itemid%22:[%22001-186441%22]}

      283. Горшков проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70855

      284. Горяйнова проти України – 08.01.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204814

      285. Горяєва проти України06.10.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166954

      286. Грабчук проти України – 21.12.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76950

      287. Грабовський проти України - 29.11.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187818

      288. Гранітний та інші проти України – 22.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211129

      289. Гранков проти України – 11.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-207844

      290. Графов проти України  -18.12.2018
       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188388

      291. Грачови та інші проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71325

      292. Гресс проти України – 20.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215173

      293. Гриб проти України – 14.12.2017
       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179430

      294. Григорьєв проти України – 07.03.2019

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191358

      295. Гриненко і Порторенко проти України – 19.09.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195865

      296. Гриненко проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219262

      297. Гримковська проти України – 21.10.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105746

      298. Грішечкін та інші проти України – 03.08.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68956

      299. Грица та Шадура та інші проти України – 27.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-193999

      300. Гришко та Кошляк – 24.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215897

      301. Грубник проти України – 17.12.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-204604

      302. Гудзь проти України 22.10.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157963

      303. Гузовський проти України – 06.12.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125339

      304. Гукович проти України – 21.01.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167556

      305. Гурепка проти України – 06.12.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70094

      306. Гурепка проти України (№2) – 08.07.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98157

      307. Гуменюк та інші проти України – 22.11.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211125

      308. Гуриненко проти України – 18.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97395

      309. Гусейнова проти України – 11.04.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78974

      310. Гусєв проти України – 14.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207408

      311. Гутка проти України – 08.07.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98185

      312. Дражник та інші проти України 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219297

      313. Дамбе та інші проти України – 28.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212695

      314. Дубіль та інші проти України – 22.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211134

      315. Дубовцев та інші проти України – 21.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207554

      316. Данкевич проти України – 29.07.2003

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61062

      317. Дакус проти України – 14.12.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179427

      318. Данілов проти України – 13.06.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141625

      319. Дацьков та інші проти України – 24.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215899

      320. Дашкевич та інші проти України – 30.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211129

      321. Дебелий та інші проти України – 27.05.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 210087

      322. Дедеш проти України – 14.01.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207361

      323. Дейнеко проти України – 21.05.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193077

      324. Демидова проти України – 02.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101994

      325. Дембо та інші проти України– 11.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-208407

      326. Демидецький проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219481

      327. Деріглазов та інші проти України – 30.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212008

      328. Денисов проти України – 28.10.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186216

      329. Денісов проти України – 25.09.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186216

      330. Денісюк проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210338

      331. Деревенко та Довгалюк проти України – 29.02.2008

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%229956/05%22],%22itemid%22:[%22001-83597%22]}

      332. Деркач та Палек проти України – 06.06.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67756

      333. Дешко та інші проти України – 14.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212136

      334. Джулай проти України 03.07.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142076

      335. Дземюк проти України04.12.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146357

      336. Дикусаренко проти України - 09.04.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202222

      337. Дідух проти України – 30.04.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84826

      338. Діхтярь та інші проти України – 18.11.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213218

      339. Добринь проти України 24.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209452

      340. Довженко проти України – 12.04.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108549

      341. Доніченко проти України – 05.07.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80019

      342. Доронін проти України – 19.05.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91404

      343. Долганін проти України – 16.02.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171477

      344. Долгіх проти України – 11.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194292

      345. Дмитренко та Бездорожній проти України – 02.07.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203294

      346. Дроботюк проти України – 20.12.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70187

      347. Дрогобецька проти України03.01.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115733

      348. Доньон проти України – 05.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198818

      349. Дубенко проти України – 06.06.2005 

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67915

      350. Дубецька та інші проти України 10.05.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103273

      351. Дубовик проти України – 15.01.2010  

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95081

      352. Дубович проти України – 22.07.2021 

       http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-211102

      353. Дудка проти України - 04.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187924

      354. Дудар та інші проти України – 14.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198461

      355. Дудник проти України – 10.03.2010 

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96118

      356. Дульський проти України 01.09.2006

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2261679/00%22],%22itemid%22:[%22001-75558%22]}

      357. Дунда проти України – 10.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71973

      358. Душка проти України – 03.05.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103226

      359.  Євген Петренко проти України – 29.04.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150650

      360. Єгоров та інші проти України 08.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211140

      361. Євдокімов проти України – 22.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209332

      362. Єременко та Кочетов проти України – 14.06.2018

        https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2268183/10%22],%22itemid%22:[%22001-183584%22]}

      363. Єрмоленко та інші проти України – 10.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220561

      364. Єлоєв проти України – 06.02.2009 

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89452

      365. Єльник проти України – 06.02.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200709

      366. Єрохіна проти України – 15.02.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114451

      367. Єрьоміна та інші проти України– 27.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194009

      368. Єрьоменко та інші проти України – 16.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211805

      369. Єфименко проти України – 11.12.2006  

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76447

      370. Єфімова та інші проти України – 13.01.2022  

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214778

      371. Єфремов проти України – 16.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102292

      372. Жвавий проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219287

      373. Желтяков проти України – 09.09.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104903

      374. Жердєв проти України – 25.04.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180311

      375. Жизіцький проти України – 19.05.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192504

      376. Жовнер проти України – 29.09.2004 

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2256848/00%22],%22itemid%22:[%22001-66417%22]}

      377. Жогло проти України – 24.07.2008 

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86028

      378. Жужа проти України – 06.10.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106674

      379. Жук проти України – 11.04.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101206

      380. Жуков та інші проти України – 27.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193998

      381. Жуковський проти України –  15.09.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103663

      382. Жупан проти України – 07.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212023

      383. Жупнік проти України –  09.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102102

      384. Журавльова проти України – 31.01.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189591

      385. Журба проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70422

      386. Жура проти України – 22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215933

      387. Жушман проти України – 28.08.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92774

      388. Завалій та інші проти України 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219266

      389. Забара проти України – 07.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-197271

      390. Заболотний та інші проти України – 03.09.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204268

      391. Завадський та інші проти України 18.06.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202992

      392. Загубня та Табачкова проти України 08.10.2020

       https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-205798

      393. Загородній проти України – 24.02.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107561

      394. Залевський та Вітковський проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219489

      395. Закутній проти України – 06.02.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200713

      396. Закшевський проти України – 17.06.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161407

      397. Заїченко проти України –  31.03.2008

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2229875/02%22],%22itemid%22:[%22001-83417%22]}

      398. Заїченко проти України (№2) – 06.07.2015

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2245797/09%22],%22itemid%22:[%22001-152598%22]}

      399. Замула та інші проти України – 08.02.2006   

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2210231/02%22],%22itemid%22:[%22001-70887%22]}

      400. Заслонов проти України – 14.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 212140

      401. Захаров проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71357

      402. Заярнюк проти України – 11.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-207846

      403. Зварич і Марчевська проти України – 22.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211115

      404. Зеленцов та інші проти України – 03.05.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2240978/05%22],%22itemid%22:[%22001-182596%22]}

      405. Зеленчук і Цицюра проти України – 22.08.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22846/16%22],%22itemid%22:[%22001-183128%22]}

      406. Зиц проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70358

      407. Зінченко проти України – 13.06.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141633

      408. Знайкін проти України  07.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100817

      409. Зосимов проти України – 07.10.2016

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%224322/06%22],%22itemid%22:[%22001-164467%22]}

      410. Золотарьов проти України – 01.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-208917

      411. Золотухін проти України –13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71639

      412. Зоріна та інші проти України - 14.02.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189796

      413. Зубко та інші проти України – 26.07.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75137

      414. Зякун проти України – 25.05.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160823

      415. Іван Карпенко проти України – 16.03.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214037

      416. Іван Панченко проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96098

      417. Іванко проти України – 05.03.2020

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201530

      418. Іванов і Кашуба проти України – 29.01.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189619

      419. Іванов та інші проти України – 08.02.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2248759/06%22],%22itemid%22:[%22001-180650%22]}

      420. Іванов та інші проти України – 10.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220519

      421. Іванов проти України – 07.03.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78375

      422. Іванова проти України – 13.12.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70130

      423. Іванчак проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210313

      424. Івашків проти України – 22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219257

      425. Іващенко проти України – 10.09.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204194

      426. Іглін проти України – 12.04.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108506

      427. Ігнаткіна проти України – 21.05.2015

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154534

      428. Ігнатов проти України – 15.03.2017

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2240583/15%22],%22itemid%22:[%22001-169524%22]}

      429. Ігор Луценко проти України – 22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-219258

      430. Іззетов проти України 15.12.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106165

      431. Ільченко проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71327

      432. Ільченко проти України - 09.04.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202220

      433. Ільчишин та інші проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96143

      434. Ілляшенко проти України – 22.04.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 209480

      435. Істоміна проти України - 13.04.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214760

      436. І.Н. проти України – 23.09.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163914

      437. Інтерсплав проти України – 23.05.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78872

      438. Ісаєв та інші проти України – 06.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187943

      439. Ісаєва проти України – 04.03.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189958

      440. Ісмаілов проти України – 27.02.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82534

      441. Ічин та інші проти України –  21.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102362

      442. Ірина Смірнова проти України – 06.03.2017

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167118

      443. Іщенко та інші проти України 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70857

      444. Йолкін проти України – 14.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207352

      445. Король проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-219299

      446. Крижановський та інші проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-219782

      447. Крюк проти України – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219506

      448. Куштєв та інші проти України 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219568

      449. Клещевніков та інші проти України – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219734

      450. Колєсніков проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-219286

      451. Корнацький проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219307

      452. Котляр проти України – 10.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-220536

      453. Крупко та інші проти України – 22.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211110

      454. Карпенко проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210325

      455. Кондратенко проти України – 20.05.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209818

      456. Кириллов проти України – 27.05.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210298

      457. Кабанова проти України – 15.10.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205067

      458. Кабулов проти України  10.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95771

      459. Кадук проти України20.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102912

      460. Кадура та Смалій проти України – 21.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207420

      461. Кадушкевич проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219261

      462. Каверзін проти України 15.08.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110895

      463. Кайдалов проти України – 15.04.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209182

      464. Калашников проти України 11.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90210

      465. Калюжна проти України  07.04.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104427

      466. Канцара та інші проти України – 06.07.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174960

      467. Капустяк проти України –  03.06.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160991

      468. Каплатий проти України – 04.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-207634

      469. Капштан проти України– 16.05.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192981

      470. Карапась та інші проти України– 22.10.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205143

      471. Карабет та інші проти України – 17.04.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115886

      472. Караванський проти України 14.04.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104486

      473. Кардава проти України – 17.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199168

      474. Карельський та інші проти України 06.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187936

      475. Карімов проти України 30.04.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84821

      476. Карпенко та Марков проти України – 18.12.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88405

      477. Карпова проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71329

      478. Карпухан та інші проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96104

      479. Карпюк та інші проти України – 06.01.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157510

      480. Карташов проти України – 17.12.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206510

      481. Касперович проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70861

      482. Касянчук проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96149

      483. Касьяненко проти України - 16.07.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203566

      484. Канна та Циганок проти України – 04.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194184

      485. Катан проти України – 10.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-196376

      486. Кац та інші проти України – 18.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90362

      487. Кацюк проти України – 05.07.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68700

      488. Кацюк та Каменецька проти України – 11.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208450

      489. Качанов проти України – 13.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83995

      490. Качерська та Фролова проти України – 11.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90207

      491. Качурка проти України – 15.12.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106167

      492. Каюда проти України – 10.11.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107339

      493. Каюн проти України – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219297

      494. Квашко проти України – 26.12.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126453

      495. Кебе та інші проти України – 12.04.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170058

      496. Кечко проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70863

      497. Кін проти України – 18.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188374

      498. Кільєвич проти України – 10.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215704

      499. Кирпиченко проти України – 02.07.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153351

      500. Кисельова проти України – 10.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103410

      501. Кисліцький та інші проти України – 16.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-214014

      502. Кірток проти України – 13.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-214782

      503. Клименко проти України – 17.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103605

      504. Кобець проти України – 14.05.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85124

      505. Кобченко проти України – 21.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102404

      506. Кобцев проти України – 04.07.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-73018

      507. Коваленко проти України  08.12.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107741

      508. Коваленко та інші проти України 03.05.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182599

      509. Коваль і Пацьора проти України – 03.08.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80408

      510. Коваль проти України 10.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215740

      511. Ковальов проти України – 21.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102376

      512. Ковальчук проти України 04.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101505

      513. Ковач проти України – 07.05.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84959

      514. Ковріжних проти України – 22.04.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 209481

      515. Кожанова проти України – 22.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71216

      516. Козинець проти України – 06.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83811

      517. Козій проти України – 06.11.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93101

      518. Коктиш проти України 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96114

      519. Колодій проти України – 25.02.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208025

      520. Колнооченко та інші проти України – 13.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83985

      521. Колесникова проти України – 03.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103667

      522. Колєсніков проти України 20.10.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107059

      523. Колос проти України – 02.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213731

      524. Колісник проти України – 29.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85777

      525. Комар та інші проти України – 28.05.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72588

      526. Комнацький проти України – 15.01.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95083

      527. Компанія «Регент» проти України – 29.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85681

      528. Компанієць та інші проти України – 04.10.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186447

      529. Коновалов проти України –  18.01.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82824

      530. Кононов та інші проти України –10.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215741

      531. Кононова та інші проти України – 06.06.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-120067

      532. Конопльов проти України – 28.01.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205539

      533. Конотенко проти України – 30.04.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84809

      534. Концевич проти України –  16.05.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109119

      535. Конюхов проти України – 17.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72039

      536. Кооператив Каховський-5 проти України –  14.09.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91391

      537. Копилович та інші проти України – 17.04.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84456

      538. Копитець і Штопко проти України – 17.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196600

      539. Корабельников проти України –  19.02.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95762

      540. Корбан проти України – 09.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-194188

      541. Корецький та інші проти України – 03.07.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85679

      542. Корнейкова та Корнейков проти України – 24.06.2016

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 161543

      543. Корнєв і Карпенко проти України – 21.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101187

      544. Корнійчук проти України – 15.01.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95079

      545. Корнійчук проти України – 30.04.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180498

      546. Коробов проти України – 21.10.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105748

      547. Коростильов проти України 13.09.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-120513

      548. Коростильов проти України – 11.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194306

      549. Король та інші проти України – 07.03.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191359

      550. Корнілов проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219784

      551. Корнілова проти України – 12.11.2020

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205797

      552. Косарева проти України – 13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71605

      553. Косаревська та інші проти України – 06.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71500

      554. Космата проти України – 15.01.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150304

      555. Космос Мерітайм Трейдинг енд Шиппінг Ейдженсі проти України – 27.09.2019

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193993

      556. Костина проти України – 11.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208448

      557. Костичев проти України – 08.07.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98138

      558. Косінський та інші проти України – 24.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215896

      559. Костерний та Мазур проти України – 03.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196180

      560. Костюков проти України – 21.02.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189951

      561. Котенко та інші проти України – 20.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193734

      562. Котій проти України 05.06.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152593

      563. Котляров проти України – 13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71607

      564. Котяй проти України – 20.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102930

      565. Кочкіна та Кочкін проти України  – 10.09.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203167

      566. Кочура та інші проти України – 11.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208449

      567. Кочура та інші проти України – 16.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-211806

      568. Кравченко проти України– 30.09.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164199

      569. Кравчук проти України – 22.05.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209478

      570. Краєва проти України - 13.04.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214758

      571. Красовський проти України – 12.06.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91742

      572. Краснюк проти України – 17.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199172

      573. Красюков та інші проти України – 03.05.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182598

      574. Крат проти України – 21.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102526

      575. Крейдіч проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96116

      576. Кривенко проти України – 15.01.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95073

      577. Кривенький проти України – 16.05.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171478

      578. Криволапов проти України – 02.01.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186431

      579. Кривіцька та Кривіцький проти України – 02.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101978

      580. Кривоножко та Демченко проти України – 06.02.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89413

      581. Крівова проти України – 11.04.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101674

      582. Кріпак проти України – 25.12.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88470

      583. Кручко та інші проти України – 04.10.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186443

      584. Кирилюк проти України – 06.10.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106653

      585. Крутько проти України – 22.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71218

      586. Крутько проти України (№ 2) – 06.04.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89883

      587. Крупа проти України – 18.11.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213220

      588. Крюк проти України – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219504

      589. Крячков проти України – 01.09.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75583

      590. Кудряшов та інші проти України - 20.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188398.

      591. Кузнєцов проти України – 29.04.2003

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61060

      592. Кузнецов та інші проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210340

      593. Кузьменков проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70867

      594. Кузьміна проти України – 16.06.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163608

      595. Кулаєв та інші проти України – 22.09.2022

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211801

      596. Кулік проти України – 19.06.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152889

      597. Кулік проти України – 02.02.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170647

      598. Кулик проти України– 30.01.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163911

      599. Куликов та інші проти України – 19.04.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170362

      600. Курочкін проти України – 20.08.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98825

      601. Куроченко та Золотухін проти України – 11.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207845

      602. Куріпка проти України – 10.11.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168386

      603. Курс проти України – 04.05.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173390

      604. Куршацова проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71333

      605. Куценко проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96164

      606. Куценко проти України № 2 – 03.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103192

      607. Кучеренко проти України – 15.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71677

      608. Кучерук проти України – 06.12.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82200

      609. Кучеренко та інші проти України – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219569

      610. Кушнір проти України – 11.03.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148627

      611. Кушнір проти України – 28.01.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-207476

      612. Кущ проти України03.03.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158963

      613. Кім проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71387

      614. Кінаш і Дзюбенко проти України – 09.05.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192894

      615. Кіріченко та Белінський проти України – 15.08.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86280

      616. Кісельова проти України – 22.02.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83434

      617. Лисак проти України20.10.2022

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208312

      618. Леонтьєв проти України06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219488

      619. Ліфінцев та інші проти України24.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215893

      620. Лабазніков проти України25.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-208753

      621. Лабудяк та інші проти України – 10.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215903

      622. Ляшенко та Сюр проти України15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-209187

      623. Лаврик та інші проти України25.07.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203168

      624. Лавринюк проти України – 04.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187922

      625. Лавришин та Аксьонова проти України – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209183

      626. Лада проти України – 06.02.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180544

      627. Ладан та Гультяєв проти України 25.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208017

      628. Лазаренко проти України – 19.02.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95732

      629. Лазаренко та інші проти України – 27.09.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174623

      630. Лазарук проти України – 19.02.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95764

      631. Лазоріва проти України – 17.07.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182223

      632. Латюк та інші проти України – 27.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220154

      633. Лащ проти України – 24.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210475

      634. Лебедєва проти України – 20.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84117

      635. Лебедєв та інші проти України – 22.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211136

      636. Лебедінцева проти України –12.06.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91744

      637. Левченко та інші проти України – 11.04.2019

        http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-192219

      638. Левченко та інші проти України – 08.11.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187400

      639. Левчук проти України- 03.12.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203931

      640. Лень проти України – 28.02.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78251

      641. Леонтюк проти України – 26.01.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87581

      642. Леонід Лазаренко проти України – 28.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101321

      643. Леонідов проти України – 22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215934

      644. Лесіна проти Ураїни – 01.12.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87112

      645. Лещенко проти України – 21.01.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207416

      646. Лєщенко і Толюпа проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70869

      647. Літовкіна проти України – 22.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71220

      648. Ливада проти України – 26.06.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145012

      649. Лигун проти України – 16.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102294

      650. Лисенко проти України – 19.09.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195868

      651. Лисюк проти України – 14.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212137

      652. Лисянський проти України – 04.07.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-73023

      653. Литвина та інші проти України – 22.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211128

      654. Ліпісвіцька проти України – 12.05.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104726

      655. Лісний проти України – 25.01.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82953

      656. Лісовол проти України – 25.12.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88488

      657. Літвінова проти України – 28.10.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101339

      658. Літвінюк проти України – 01.03.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181175

      659. Лобас проти України  07.02.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127807

      660. Лобода проти України – 24.04.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168699

      661. Логачова та інші проти України – 10.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96216

      662. Логвиненко проти України – 14.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100972

      663. Логвиненко проти України – 16.05.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192995

      664. Лопата та інші проти України– 10.12.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206525

      665. Лопушанський проти України – 02.02.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170649

      666. Лотарев проти України 08.07.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98140

      667. Луговий проти України – 12.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86881

      668. Лузан проти України – 30.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-212027

      669. Лукаш та Магдаліц проти України – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219499

      670. Лукашов проти України – 20.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209316

      671. Лук’янов проти України – 19.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87108

      672. Лутаєнко та інші проти України – 16.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211801

      673. Луньов проти України 22.01.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157967

      674. Лупандін проти України – 15.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-70183

      675. Лутченко та Мальчик проти України – 18.11.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213216

      676. Луценко проти України – 18.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90364

      677. Луценко проти України – 19.11.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112013

      678. Луценко проти України – 05.04.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110251

      679. Луценко проти України (№ 2) – 11.09.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155092

      680. Луценко та Вербицький проти України – 21.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-207417

      681. Луць проти України30.04.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-84799

      682. Лучанінова проти України 09.09.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-104913

      683. Любарт-Сангушко проти України – 20.12.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-108213

      684. Любов Єфіменко проти України 25.02.2011

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101813

      685. Лютих проти України13.12.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70134

      686. Ляшко проти України 10.11.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76714

      687. Мищишин проти України - 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219483

      688. Мандрика проти України - 13.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214754

      689. Макаренко та інші проти України - 16.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211798

      690. Маслюченко та інші проти України - 30.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212039

      691. Марков проти України – 03.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215351

      692. Мартиненко проти України - 22.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211131

      693. Мартиненко проти України – 24.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215710

      694. Мартинюк та Козміна проти України – 13.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214788

      695. Мельников проти України - 22.01.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-205227

      696. Мазняк проти України 30.04.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84795

      697. Мазур проти України – 31.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197251

      698. Майданик проти України29.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85779

      699. Майстер проти України  09.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102098

      700. Майстренко проти України – 28.06.2018

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185033

      701. Макара та інші проти України – 12.12.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138918

      702. Макаров та інші проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219486

      703. Макаренко проти України30.04.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180496

      704. Максименко проти України – 20.03.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108239

      705. Максименко проти України (№2)  – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219733

      706. Мала проти України – 17.11.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145228

      707. Маланчук та Вавренюк проти України18.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97405

      708. Малахова та інші проти України – 12.12.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138921

      709. Маленко проти України – 19.05.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91399

      710. Малий проти України – 11.04.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192223

      711. Малик проти України – 29.04.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150773

      712. Малиновська проти України – 03.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215352

      713. Маліновський проти України31.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72203

      714. Малов проти України – 18.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188376

      715. Малюк та інші проти України – 25.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208019

      716. Манойлов та інші проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210311

      717. Мамчур проти України – 16.10.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156388

      718. Мартинчук проти України10.07.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85781

      719. Марченко проти України – 10.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91415

      720. Маснєва проти України – 20.03.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108220

      721. Матушевський і Матушевська проти України – 23.09.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105279

      722. Матківська проти України 12.06.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91747

      723. Маріянчук та інші проти України -17.01.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189083

      724. Махонько проти України – 13.10.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106804

      725. Мащенко проти України – 11.06.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155089

      726. Медведєв і Костюк проти України – 20.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188392

      727. Медяніков проти України – 19.02.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-190020

      728. Мельник Галина проти України – 28.06.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72888

      729. Мельник проти України – 28.06.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72886

      730. Мельник проти України – 21.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197251

      731. Мельниченко проти України – 30.03.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67100

      732. Меліксетян проти України – 22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219219

      733. Меркулова проти України 03.06.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103650

      734. Мештешуг проти України – 06.02.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200712

      735. Мєтьолкіна та інші проти України– 28.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212666

      736. Міхайлов та інші проти України 11.01.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179862

      737. Морозов та інші проти України – 08.03.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181384

      738. Москаленко та інші проти України – 18.07.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122434

      739. Молчанов проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219263

      740. Мольченко та Павленко проти України – 25.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-208027

      741. М.М. та З.М. проти України– 03.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220366

      742. М.Р. та Д.Р. проти України – 22.08.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183125

      743. М.Т. проти України – 19.03.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191717

      744. Михайлова проти України – 06.06.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181381

      745. Мельнікова проти України – 22.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71222

      746. Меньшакова проти України – 04.10.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98115

      747. Меріт проти України – 30.06.2004

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61685

      748. Микола Кучеренко проти України – 19.05.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91395

      749. Миколайчук проти України – 29.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209631

      750. Микулин проти України – 18.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97393

      751. Милостний та інші проти України – 02.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213732

      752. Мирвода проти України – 07.03.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78414

      753. Мироненко і Мартенко проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96195

      754. Мирський проти України – 20.08.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98656

      755. Мирошніченко проти України – 22.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71224

      756. Михайленки та інші проти України – 06.06.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67580

      757. Михайленко проти України – 15.08.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86283

      758. Михайлов проти України – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209179

      759. Михайлюк та Петров проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96220

      760. Михалкова та інші проти України – 13.04.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102818

      761. Миханів проти України 06.04.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89388

      762. Михеєва проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70357

      763. Мігоряну та Релігійна громада Свідків Єгови міста Ізмаїл проти України –12.11.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205799

      764. Мірошниченко і Грабовська проти України – 13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71611

      765. Мінаєв та Корж проти України – 16.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214049

      766. Мінак та інші проти України - 07. 02. 2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189732

      767. Мінський та інші проти України – 10.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215903

      768. Мінський та інші проти України – 10.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215903

      769. Міняйло та інші проти України  – 24.09.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204660

      770. Мітін проти України – 07.07.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85097

      771. Мітсопулос проти України –09.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214389

      772. Міллєр та Бенедик проти України – 01.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208920

      773. Мкртчян проти України – 20.08.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98782

      774. Молодорич проти України – 28.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101327

      775. Молчан проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70356

      776. Монт Бланк Трейдінг, Лтд» та «Антарес Тітаніум Трейдінг, Лтд» проти України  – 31.05.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-207406

      777. Моргуненко проти України – 31.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82217

      778. Мордванюк проти України – 22.04.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 209482

      779. Моркотун проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70418

      780. Москаленко проти України – 20.08.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98658

      781. Муравська проти України – 13.02.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89502

      782. МПП «Фортеця» проти України – 11.06.2020

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202749

      783. М.С. проти Словаччини та України – 11.09.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202750

      784. Мурукін проти України – 02.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100281

      785. Мусієнко проти України – 20.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102920

      786. Мута проти України – 31.10.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112528

      787. Мухін проти України – 19.01.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77599

      788. Мушта проти України – 18.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101769

      789. Мушинський проти України -20.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220012

      790. Мякотін проти України – 17.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199170

      791. Мясніков та Ульянов проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210304

      792. Найден проти України – 14.01.2011

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100941

      793. Надточій проти України – 15.08.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86253

      794. Надточій проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219309

      795. Назарчук проти України – 19.07.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68840

      796. Назаренко проти України – 29.07.2003

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61061

      797. Наконечний та інші проти України – 11.01.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179849

      798. Наталія Михайленко проти України – 30.08.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119975

      799. Наталія Шевченко проти України – 15.08.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86286

      800. Науменко Геннадій проти України – 15.12.2004

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66182

      801. Науменко Людмила проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96145

      802. Науменко Світлана проти України – 30.03.2005  

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67357

      803. Негрич проти України09.02.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77940

      804. Недбаєв проти України 15.09.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75842

      805. Неділенько та інші проти України – 18.01.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180273

      806. Нестерова проти України – 28.08.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92766

      807. Нестеренко та інші проти України– 03.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196143

      808. Нефедов проти України – 20.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84134

      809. Неханченко проти України – 28.10.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101329

      810. Нечай проти України – 01.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-211067

      811. Нечепоренко та інші проти України – 24.10.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127228

      812. Нечипорук і Йонкало проти України – 21.07.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104613

      813. Нікіфоренко проти України – 18.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97356

      814. Нікішин проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70361

      815. Ніколаєнко проти України15.02.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114457

      816. Ніколішен проти України – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209146

      817. Новік проти України – 18.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90332

      818. Новіков проти України – 09.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200211

      819. Новоселецький проти України – 22.05.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68372

      820. Носаль проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71339

      821. Носова проти України – 24.11.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168851

      822. Носовець проти України – 26.07.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75135

      823. Нуждяк проти України – 28.08.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92776

      824. Нур Ахмед та інші проти України – 18.06.2020

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202993

      825. Нур та інші проти України – 16.07.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203560

      826. Остапенко та інші проти України - 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219571

      827. Осадча та інші проти України - 11.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208415

      828. Осіпов проти України - 08.10.2020 

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-204813

      829. Овчаренко проти України – 22.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71226

      830. Овчаров і Хомич проти України – 28.08.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92789

      831. Огороднік проти України – 05.05.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150791

      832. Оксаніч проти України – 20.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215172

      833. Олег Колесник проти України 19.02.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95738

      834. Олександр Володимирович Смірнов проти України – 13.06.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141635

      835. Олександр Волков проти України – 27.05.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115871

      836. Олександр Ніконенко проти України – 14.02.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128048

      837. Олександр Смирнов проти України 15.10.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99865

      838. Олексій Бугайов проти України 08.07.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98119

      839. Олексій Михайлович Захаркін проти України – 24.09.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99626

      840. Олена Іванова проти України 28.06.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97359

      841. Олійник і Байбарза проти України 20.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71742

      842. Ольховікова проти України 25.11.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101838

      843. Омельченко та інші проти України  – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209178

      844. Оруджев проти України – 21.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102518

      845. Орлов проти України  15.12.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108007

      846. Орлик проти України – 11.02.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160427.

      847. Орловський проти України – 02.07.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153352

      848. Осаковський проти України – 17.10.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145580

      849. Осауленко проти України – 18.09.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93137

      850. Осипенко проти України 09.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101676

      851. Осокін та Осокіна проти України10.12.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96193

      852. Осовська та інші проти України – 28.06.2018

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183950

      853. Осіпенков проти України – 29.01.2019

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101676

      854. Отиченко та Федіщенко проти України12.06.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91748

      855. Онищенко та інші проти України – 14.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-198467

      856. Опанащук та інші проти України 22.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211124

      857. Охріменко проти України15.01.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95112

      858. Ошурко проти України – 08.12.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106150

      859. Пономаренко проти України –  22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-219255

      860. Пухир та інші проти України –  24.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215898

      861. Панченко та інші проти України –  14.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212156

      862. Панченко та Горегляд проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-219492

      863. Панова та інші проти України –  08.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210841

      864. Пригунов та інші проти України –  22.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209321

      865. Павлов та інші проти України –  05.11.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158535

      866. Падура проти України – 11.12.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148631

      867. Павлів проти України 20.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102934

      868. Павлюлінець проти України06.12.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70098

      869. Паламарчук проти України 22.11.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99856

      870. Паламарчук проти України (№2) 21.10.2010

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101200

      871. Пальчик проти України – 03.07.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171500

      872. Панов проти України –  10.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96187

      873. Пантелеєнко проти України – 12.02.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76114

      874. Панкратьєв проти України 11.12.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148633

      875. Панкратов та інші проти України – 27.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215903

      876. Панчук проти України – 22.07.2021
      877. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211108

      878. Паньків проти України – 28.02.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191275

      879. Папазова та інші проти України – 15.03.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109567

      880. Парамущак та Шпаковський проти України – 10.12.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-206522

      881. Парінов проти України – 10.12.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-196145.

      882. Парінцев та інші проти України 29.02.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83594

      883. Пархоменко проти України – 28.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212668

      884. Пархоменко та інші проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219567

      885. Паланчук інші проти України – 24.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210476

      886. Паскал проти України – 15.12.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106169

      887. Пастрама проти України – 01.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208889

      888. Пастухов та Молоковських проти України – 29.04.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 209447

      889. Пасльон проти України – 11.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90192

      890. Патріно проти України10.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72000

      891. Пашук проти України12.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86955

      892. Пелевін проти України20.08.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98603

      893. Пелешок проти України – 08.12.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169213

      894. Перетяка та Шереметьєв проти України20.06.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102447

      895. Перетятко проти України27.02.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89885

      896. Петухов проти України – 21.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101173

      897. Петриченко проти України – 12.07.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164664

      898. Петров і Коростильов проти України – 11.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194304.

      899. Петрук та інші проти України – 14.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198469

      900. Петухов проти України (№ 2)– 09.09.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191703

      901. Печенізький та інші проти України – 08.11.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187394

      902. Пивоварник проти України - 06.01.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166965

      903. Писарський проти України – 20.06.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-121827

      904. Пилипей проти України – 06.11.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93107

      905. Пігорєв та інші проти України – 13.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214759

      906. Підоріна і Кириленко проти України18.09.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93080

      907. Пізінцалі та інші проти України – 18.11.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213219

      908. Піхун проти України – 12.12.2019

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2263754/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22,%22DECISIONS%22],%22itemid%22:[%22001-198884%22]}

      909. Пиряник проти України – 19.07.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68842

      910. Півень проти України – 29.09.2004

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66416

      911. Піскунов проти України – 13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71615

      912. Пічкур проти України – 07.02.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127810

      913. Плахтєєв та Плахтєєва проти України – 12.06.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91730

      914. Плачков проти України – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209150

      915. Плетяк та інші проти України – 22.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211126

      916. Плєшков проти України – 10.05.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103426

      917. ПМП «Фея» та інші проти України  21.02.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116758

      918. Побегайло проти України – 24.09.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79964

      919. Поваров проти України – 20.02.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201349

      920. Поворозний проти України – 04.06.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202617

      921. Погребна проти України – 09.07.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79429

      922. Подлєсная проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219308

      923. Под’япольський та Сулима проти України – 16.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211809

      924. Полонець проти України – 20.12.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70193

      925. Полторацький проти України – 29.04.2003

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61059

      926. Полторацький проти України – 22.04.2021

        http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-209330

      927. Полтораченко проти України – 18.04.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67988

      928. Поліщук проти України – 15.01.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95057

      929. Поліщук та інші проти України – 16.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211802

      930. Полях та інші проти України – 24.02.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196607

      931. Помазаний та Шевченко проти України – 04.07.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-73033

      932. Поміляйко проти України 11.05.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160428

      933. Попович проти України – 22.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209325

      934. Пономарьов проти України – 29.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85683

      935. Попілін проти України – 16.07.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92221

      936. Похлєбін проти України –20.08.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98798

      937. Прасов проти України – 03.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103654

      938. Прекрасний проти України – 18.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97387

      939. Прилуцький проти України 26.05.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152597

      940. Принда проти України 31.10.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112574

      941. Припіяло проти України – 30.04.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84824

      942. Приходько та інші проти України – 27.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220163

      943. Пришляк і Некрасова проти України – 06.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193468

      944. Прокопенко проти України 20.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102902

      945. Прокоп’єва проти України – 30.10.2009

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93896

      946. Проніна проти України – 18.10.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76457

      947. Промислово-фінансовий Консорціум «Інвестиційно-металургійний Союз» проти України – 26.09.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184068

      948. Прядко та інші проти України – 15.04.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209181

      949. Пташко проти України – 20.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84127

      950. Пугачов інші проти України – 24.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210684

      951. Пузан проти України – 18.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97435

      952. Пустовіт проти України – 18.11.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101774

      953. П’ятаченко та інші проти України – 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209186

      954. Радюкін проти України – 11.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194304

      955. Радченко проти України – 01.02.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180481

      956. Радзевіл проти України – 10.03.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198882

      957. Ракітін проти України – 11.04.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78968

      958. Рамазанов проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219496

      959. Рамазонов проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219495

      960. Рамішвілі проти України – 22.10.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205176

      961. Рамусь та інші проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96210

      962. Распряхін проти України – 28.05.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202555

      963. Ратніков проти України – 17.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72043

      964. Ратушна проти України – 02.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102023

      965. Ревунець проти України – 17.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103490

      966. Редакція газети «Гривна» проти України – 16.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192461

      967. Редакція газети «Правоє дєло» та Штекель проти України – 05.08.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104685

      968. Редька проти України – 21.09.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81242

      969. Релігійна громада Свідків Єгови Тернівського району міста Кривий Ріг проти України – 03.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-195539

      970. Реус та інші проти України 16.10.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147031

      971. Рибак проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71391

      972. Риженко проти України 30.07.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156503

      973. Рисовський проти України – 20.01.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107088

      974. Робота та інші проти України – 17.01.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115882

      975. Родзевілло та інші проти України  28.10.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-212694

      976. Родзевілло проти України14.04.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159791

      977. Родзевілло проти України – 17.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199175

      978. Роженко та інші проти України – 11.04.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118383

      979. Развозжаєв проти Росії та України та Удальцов проти Росії – 19.02.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198480

      980. Романов проти України – 28.05.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202945

      981. Романов проти України – 16.07.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203559

      982. Романова проти України – 13.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83969

      983. Романов та інші проти України – 24.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215903

      984. Романченко проти України – 22.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71228

      985. Романюк проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219285

      986. Ромашов проти України – 15.12.2004

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61946

      987. Ростовцев проти України – 25.10.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175657

      988. Ростунова проти України – 28.06.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97362

      989. Ротар проти України – 15.01.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95065

      990. Руденко проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71343

      991. Руденко проти України – 25.11.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101825

      992. Руденко проти України – 05.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-198819

      993. Рудиш проти України – 31.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83301

      994. Рудий проти України -11.04.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192212

      995. Рудь та інші проти України – 24.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215895

      996. Рудяк проти України – 04.12.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146356

      997. Рукас проти України 15.01.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95069

      998. Руснакова проти України – 20.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102928

      999. Русанду проти України – 01.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208919

      1000. Русин проти України - 20.10.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167560

      1001. Руслан Яковенко проти України – 04.09.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154978

      1002. Рябич проти України 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70391

      1003. Рябінін та Шаталіна проти України – 07.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198485

      1004. Сідак проти України 10.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220540

      1005. Семержій та інші проти України - 10.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220550

      1006. Солейко проти України - 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215935

      1007. С.А. проти України - 24.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215712

      1008. Самсін проти України - 28.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212148

      1009. Савіночкін та інші проти України - 13.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214784

      1010. Старишко проти України - 15.10.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204995

      1011. Самойленко проти України – 24.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-196893

      1012. Сабадаш проти України– 23.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194856

      1013. Савенко проти України – 17.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72068.

      1014. Савула проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96140

      1015. Савінов проти України – 22.01.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157968

      1016. Савінський проти України 28.05.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72592

      1017. Савінський та Шевченко проти України 19.02.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95736

      1018. Савіцький проти України 26.10.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112417

      1019. Савіни проти України 18.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90360

      1020. Саган проти України– 23.01.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187492.

      1021. Садоха проти України11.10.2019 

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194296

      1022. Саєвич і Коваль проти України – 26.11.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206206

      1023. Салов проти України – 06.12.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70096

      1024. Самардак проти України 04.02.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101503

      1025. Самойленко та Полонська проти України – 18.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90325

      1026. Санчишин проти України – 07.03.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191369

      1027. Саргсян та інші проти України – 09.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200214

      1028. Сатановська та Роджерс проти України

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207480

      1029. Сафонов та Сафонова проти України – 18.09.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203004

      1030. Сафонова та інші проти України  20.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188397

      1031. Саханенко проти України – 10.12.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206362

      1032. Свершов проти України 27.02.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89859

      1033. Свердлик та Сіліверстов проти України – 14.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198464

      1034. Свінтицький та Гончаров проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70354

      1035. Світлана Ільченко проти України – 04.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-194183

      1036. Свіргунець проти України – 30.04.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202413

      1037. Світлана Науменко проти України – 30.03.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67357

      1038. Світлорусов проти України – 12.06.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91750

      1039. Свято-Михайлівська Парафія проти України - 14.09.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81067

      1040. Скачкова та Рижа проти України09.04.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202221

      1041. Скрипняк та інші проти України – 10.10.2008

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168864

      1042. Себова проти України – 30.10.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93847

      1043. Севастьянов проти України – 25.11.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213702

      1044. Седлецька проти України – 01.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208882

      1045. Семенов проти України – 13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71621

      1046. Семенович проти України – 30.10.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93886

      1047. Семененко проти України – 20.10.2016

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167559

      1048. Семенюк проти України – 20.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102914

      1049. Сергєєва проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96185

      1050. Сергій Афанасьєв проти України – 15.02.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114458

      1051. Сергій Антонов проти України – 22.01.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157970

      1052. Сергій Волосюк проти України – 12.06.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91726

      1053. Сергій Савенко проти України – 24.01.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127223

      1054. Сергій Смірнов проти України – 18.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188382

      1055. Сергієнко та Саченко проти України – 11.01.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179865

      1056. Сердюк проти України –  12.03.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152725

      1057. Сердюк проти України – 20.12.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82305

      1058. Сердюков проти України – 20.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215936

      1059. Сергій Шевченко проти України04.07.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-73040

      1060. Серіков проти України23.10.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156247

      1061. Серявін та інші проти України – 10.05.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103279

      1062. Сержантов проти України – 11.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194300.

      1063. Селеш та інші проти України – 10.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-215699

      1064. Селигененко та інші проти України – 21.01.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212439

      1065. Сєнін проти України – 21.02.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189950

      1066. Сєрков проти України – 07.10.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105536

      1067. Сивокоз проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70384

      1068. Силенок і «Техносервіс-Плюс» проти України – 09.03.2011

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102090

      1069. Ситнік проти України – 02.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213733

      1070. Синько проти України – 01.09.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75637

      1071. Сичов проти України – 11.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70532

      1072. Сіденко проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70382

      1073. Сіднєв проти України – 07.05.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84961

      1074. Сізарєв проти України – 17.04.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115883

      1075. Сітневський та Чайковський проти України – 10.02.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186688

      1076. Сілін проти України – 13.10.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76335

      1077. Сілі проти України – 08.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210851

      1078. Сінькова проти України02.07.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181210

      1079. Сіренко та інші проти України – 24.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196895

      1080. Сіянко проти України – 09.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-200210

      1081. Скалоухов та інші проти України – 19.02.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95760

      1082. Скляр та Єкушенко проти України – 21.02.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189958

      1083. Скороходов проти України – 14.02.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128049

      1084. Скоморохов проти України – 26.09.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-195991

      1085. Скрипець проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96095

      1086. Скрипняк та інші проти України 10.12.20081

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87374

      1087. Скубенко проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71349

      1088. Скідан та Зінковський проти України – 28.06.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185032

      1089. Слободян проти України – 09.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-21379

      1090. Слуквіна проти України – 26.03.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78821

      1091. Смагіна і Владимиров проти України – 06.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219780

      1092. Смірнова проти України – 08.02.2006

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70877

      1093. Сірик проти України – 30.06.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104281

      1094.  Фельдман та банк «Слов’янський» проти України – 28.05.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179557

      1095. Снігур та Онищенко проти України – 18.09.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93097

      1096. Собко проти України – 17.03.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159212

      1097. Совтрансавто Холдинг проти України 06.11.2002

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60634

      1098. Созонов та інші проти України – 08.11.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187399

      1099. Сокіл проти України – 22.01.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157969

      1100. Соколова проти України – 15.02.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83308

      1101. Соколовський проти України – 13.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102794

      1102. Соколовський проти України – 04.07.2019

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194189

      1103. Соколовський та інші проти України – 03.09.2020

        http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-204270

      1104. Сокор та інші проти України – 09.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102147

      1105. Сокур проти України – 26.07.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68886

      1106. Сокуренко і Стригун проти України – 11.12.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76467

      1107. Солдатенко проти України –23.01.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89161

      1108. Соловйова проти України – 13.03.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71623

      1109. Соломатін проти України – 15.01.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95054

      1110. Солопова проти України – 27.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194008

      1111. Соломахін проти України – 24.09.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109565

      1112. Солтисюк і Толмачов проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210308

      1113. Сорокоумов та інші проти України – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219732

      1114. Сорокіна та Гончаренко проти України – 30.10.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93894

      1115. Сорокін проти України – 18.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188378

      1116. Сосновський проти України – 08.12.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169212

      1117. Садов’як проти України – 17.05.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182868

      1118. Спас і Война проти України – 07.03.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78387

      1119. Спінов проти України – 06.07.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89877

      1120. Спіцин проти України - 07.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212049

      1121. Стаднюк проти України – 27.02.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89881

      1122. Старенький та Рудий проти України – 11.01.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179853

      1123. Станковська проти України – 11.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90214

      1124. Сташук проти України – 05.10.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177347

      1125. Стебницький і Комфорт проти України – 03.05.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103239

      1126. Странніков проти України – 03.08.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68950

      1127. Старенький та інші проти України – 24.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210682

      1128. Стецов проти України – 11.08.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 209865

      1129. Стрижак проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70879

      1130. Стужук проти України – 11.02.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-207843

      1131. Стукалін проти України28.08.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92689

      1132. Стриж проти України – 16.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-200314

      1133. Стрюков проти України – 23.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200431

      1134. Субот проти України – 21.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102524

      1135. Суд’їн проти України – 24.07.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86071

      1136. Сук проти України – 10.06.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103893

      1137. Сукачов проти України – 30.05.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-200448

      1138. Суптель проти України 19.05.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91368

      1139. Суржан і Гулий проти України – 27.10.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220131

      1140. Суржанов та інші проти України – 22.02.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181075

      1141. Суріков проти України – 26.04.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170462

      1142. Суханов та Ільченко проти України – 26.09.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145014

      1143. Суханов проти України – 05.10.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177342

      1144. Суховій проти України – 25.01.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82968

      1145. Смілянська проти України21.11.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198470

      1146. Сьомак та інші проти України – 02.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213734

      1147. Третьякова проти України– 04.11.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212963

      1148. Трет’як проти України17.12.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206516 

      1149. Трофименко і Махмутов проти України08.07.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211141 

      1150. ТОВ «Бриг-А» проти України – 09.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213787

      1151. ТОВ «Агентство телебачення «Новини» проти України»16.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200313

      1152. ТОВ «Солаз» проти України 12.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86889

      1153. ТОВ «Трейд 2008» проти України 15.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209147

      1154. ТОВ «БУШБМ-ПЛЮС» проти України – 06.06.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193472

      1155. ТОВ «Інститут економічних реформ» проти України – 17.10.2016

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163354

      1156. Тімшин та інші проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210310

      1157. Талаліхіна проти України – 22.10.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205140

      1158. Тамара Василівна Лень і Григорій Кузьмич Лень проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96222

      1159. Тамбовцев проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70881

      1160. Танасійчук та Дерев’яний проти України – 24.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-210477

      1161. Тарасенко проти України – 07.03.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78383

      1162. Тарасов проти України – 31.01.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127399

      1163. Таран проти України –  17.01.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126909

      1164. Твердохліб проти України – 24.07.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86067

      1165. Твєрдохлєбов проти України – 19.02.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95734

      1166. Теліга та інші проти України – 21.03.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78765

      1167. Терем ЛТД, Чечоткін та Оліус проти України – 18.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70638

      1168. Телепенько проти України – 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219497

      1169. Темченко проти України –  16.10.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156073

      1170. Тесленко проти України20.03.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108189

      1171. Терещенко проти України – 30.10.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93875

      1172. Терновік та інші проти України 11.04.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118388

      1173. Тимошенко проти України 30.07.2013
      1174. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119382

      1175. Тищенко проти України – 25.12.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88490

      1176. Тімотієвич проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70883

      1177. ТОВ «ФРІДА» проти України – 08.03.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169214

      1178. ТОВ «Полімерконтейнер» проти України – 24.02.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168847

      1179. ТОВ «Світ розваг» та інші проти України – 27.09.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193994

      1180. Тодоров проти України12.04.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108578

      1181. Токар та інші проти України – 18.11.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213215

      1182. Торопов проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70383

      1183. Трандафіл та інші проти України – 22.06.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174440

      1184. Трегубенко проти України – 30.03.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67248

      1185. Трєт’як проти України – 22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-219256

      1186. Трибунський проти України – 17.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72048

      1187. Трихліб проти України – 20.12.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70181

      1188. Трутень проти України– 23.09.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1639122

      1189. Тросін проти України – 23.05.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109197 

      1190. Трішковська та інші проти України – 14.06.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183585

      1191. Тряпишко проти України 17.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210419

      1192. Ткач та інші проти України – 22.07.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211133

      1193. Ткачов проти України – 19.04.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182174

      1194. Тєлєгіна проти України – 10.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95766

      1195. Тимченко проти України – 13.10.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167119

      1196. Тимченко проти України – 27.05.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210084

      1197. Тіхак проти України –18.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188377

      1198. Турдіяхояєв проти України – 18.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208600

      1199. Тучін та Тучіна проти України – 26.05.2016

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163054

      1200. Тюрюков проти України – 18.06.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-202990

      1201. Удовенко проти України– 11.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208414

      1202. Українська Прес-група проти України – 12.10.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68648

      1203. Ус проти України – 09.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200212

      1204. Устименко проти України – 29.01.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158143

      1205. Устімова проти України – 25.12.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88486

      1206. Ухань проти України – 18.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90345

      1207. Ушаков та Ушакова проти України – 18.09.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155199

      1208. Ушачов проти України – 12.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71629  

      1209. Фарзієв та інші проти України – 01.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208890  

      1210. Фандралюк проти України – 30.04.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84805

      1211. Федоренко проти України – 01.09.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75599

      1212. Федіна проти України – 02.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100269

      1213. Федоров проти України – 22.10.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87560

      1214. Федорова проти України – 12.05.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104728

      1215. Федорова проти України28.01.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207475

      1216. Федорці проти України – 30.04.2008

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84817

      1217. Федорченко та Лозенко проти України – 20.12.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113119

      1218. Федорчук проти України – 15.02.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83312

      1219. Федько проти України – 12.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86903

      1220. Фещенко проти України – 14.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212154

      1221. Фонд «Батьківська турбота» проти України- 09.01.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186688

      1222. Філатова та інші проти України – 31.07.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145779

      1223. Філозофенко проти України – 09.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200209

      1224. Фельдман проти України – 04.10.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98112

      1225. Фельдман проти України (№2) –12.04.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108496

      1226. Фортунський проти України 02.02.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170648

      1227. Фуклєв проти України – 30.11.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69261

      1228. Фільштейн проти України – 28.08.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92784

      1229. Хабровські проти України – 17.04.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115888

      1230. Хайло проти України 13.02.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89504

      1231. Харьковський проти України – 25.02.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208024

       1. Хайредінов проти України – 14.01.2011

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100958

      1232. Ханенко проти України – 12.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71603

      1233. Хант проти України – 07.03.2007

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78410

      1234. Харченко проти України – 10.05.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103260

      1235. Харук та інші проти України – 26.07.2012

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112414

      1236. Харчук проти України – 12.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86951 

      1237. Харченко проти України – 03.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-196145

      1238. Хворостяной та інші проти України 25.07.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123391

      1239. Хімчак і Білик проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210321

      1240. Хмильова проти України – 18.09.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93099

      1241. Холодков та Холодкова проти України 07.05.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154160

      1242. Хохлич проти України – 29.07.2003

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61587

      1243. Хохлов проти України – 15.08.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86266

      1244. Хрипко та інші проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96136

      1245. Христов проти України – 05.06.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91376

      1246. Худобець проти України – 05.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198820

      1247. Хурава проти України – 08.07.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98164

      1248. Цмокалов проти України – 03.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220365

      1249. Цаценко та Рябоконь проти України – 17.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-196599

      1250. Цаценко проти України05.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-198821

      1251. Цанга проти України – 22.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71261

      1252. Циганенко та інші проти України – 30.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212010

      1253. Цихановський проти України – 31.03.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82221

      1254. Церква села Сосулівка проти України – 28.05.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85246

      1255. Центр демократії та верховенства права проти України26.06.2020

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201896

      1256. Центр «Украса» проти України – 25.11.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213700

      1257. Чайковський проти України – 01.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95035

      1258. Цукур та інші проти України – 17.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-196682

      1259. Чанєв проти України09.01.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146778

      1260. Чепижна проти України – 11.03.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90187

      1261. Червонець проти України – 24.07.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86043

      1262. Чергинець проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71321

      1263. Черемський проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70847

      1264. Черниш проти України – 08.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70849

      1265. Чернов проти України – 10.12.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206360

      1266. Чернецький проти України– 08.03.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169216

      1267. Чернобривко проти України – 04.01.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70365

      1268. Черних та Грубий проти України– 28.10.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212819

      1269. Черняєв проти України – 30.11.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69892

      1270. Чернявський проти України – 22.10.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205141

      1271. Ченчевік проти України – 18.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194442

      1272. Чернега та інші проти України – 18.09.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193877

      1273. Черней проти України – 18.11.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213212

      1274. Черніка проти України – 12.07.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201641

      1275. Чесняк проти України – 28.06.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97350

      1276. Чеча проти України – 22.02.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83425

      1277. Чистяков та інші проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210337

      1278. Чіжов проти України – 17.08.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69028

      1279. Чжан проти України – 13.02.2019 
       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187602

      1280. Чопенко проти України – 15.04.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150319

      1281. Чорненко проти України – 14.01.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 207407

      1282. Чубакова проти України – 18.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97417

      1283. Чуйкіна проти України 13.04.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102814

      1284. Чумак проти України – 19.05.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162857

      1285. Чумак проти України – 06.06.2018

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181382

      1286. Чуприна проти України– 29.01.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-189595

      1287. Чуян проти України – 15.02.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83303

      1288. Шапкін і Маковський проти України - 10.11.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220557

      1289. Шевченко та інші проти України - 29.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-219294

      1290. Швачко та інші проти України - 10.02.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215702

      1291. Шкаранов та інші проти України - 30.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212028

      1292. Шавук проти України - 14.01.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207351

      1293. Шабельник проти України – 19.05.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91401

      1294. Шабельник проти України № 2 – 01.09.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173775

      1295. Шагін проти України – 10.03.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96112

      1296. Шалімов проти України – 04.06.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97627

      1297. Шастін і Шастіна проти України – 10.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96151

      1298. Шапкіна проти України – 13.02.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89511

      1299. Шаповал проти України – 08.07.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98159

      1300. Шаповалова проти України 22.09.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106184

      1301. Шапошніков проти України – 04.10.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98142

      1302. Шаренок проти України – 06.06.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68368

      1303. Шарко проти України – 19.07.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68844

      1304. Швець проти України – 23.07.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194857

      1305. Швентковський проти України – 30.10.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93863

      1306. Швидка проти України – 30.01.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147445

      1307. Шебанов проти України – 15.01.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95063

      1308. Шебалдіна проти України – 18.06.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202991

      1309. Шевельов проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71393 

      1310. Шевченко проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71347

      1311. Шевчук проти України – 22.09.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215930

      1312. Шепелева проти України – 15.01.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95056

      1313. Шепілов і Пасічний проти України – 08.11.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187402

      1314. Шептицька та Шептицький проти України  03.03.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103669

      1315. Шестопалова проти України – 21.12.2017

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179558

      1316. Шикер проти України – 31.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72209

      1317. Шиянов проти України – 02.06.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163355

      1318. Шкіря проти України – 24.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210498

      1319. Шмалько проти України – 20.10.2004

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61926

      1320. Шморгунов та інші проти України – 21.04.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207418

      1321. Шмушкович проти України  14.02.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128050

      1322. Шойго проти України – 30.09.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-2120030

      1323. Шолох проти України – 11.04.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192215

      1324. Штабовенко та інші проти України  25.04.2013

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118732

      1325. Штефан та інші проти України  31.07.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145780

      1326. Штепа проти України – 24.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196896

      1327. Штурхальов проти України – 24.07.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86050

      1328. Шульга проти України  12.11.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158488

      1329. Шульга проти України – 02.12.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101996

      1330. Шуманський проти України – 08.10.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204819

      1331. Шумельна проти України - 21.02.2019
       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189952
      1332. Щербаки проти України – 28.06.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72890

      1333. Щербаков проти України – 19.07.2005

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68846

      1334. Щербаков проти України – 20.09.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186125

      1335. Щербак та інші проти України19.12.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199266

      1336. Шовкалюк проти України – 10.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210327

      1337. Щокін проти України  14.01.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100944

      1338. Щукін проти України – 28.05.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72594

      1339. Щукін та інші проти України – 13.02.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140783

      1340. Щуров проти України - 06.10.2011

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106638

      1341. Шишкіна та інші проти України – 28.06.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185037

      1342. Щербак проти України - 20.12.2018

       https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-188385%22]}

      1343. Ювченко та інші проти України – 09.04.2020

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202221

      1344. Юкін проти України – 29.02.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71399

      1345. Юрій Волков проти України  19.03.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139170

      1346. Юрій Ілларіонович Щокін проти України  03.01.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126537

      1347. Юрій Миколайович Іванов проти України –15.01.2010

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95032

      1348. Юрій Коваль проти України – 23.01.2020

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200430

      1349. Юрій Чумак проти України 18.06.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208598

      1350. Юртаєв проти України – 31.04.2006

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72211

      1351. Юхимович проти України – 17.03.2021

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206511

      1352. Ющенко та інші проти України – 22.11.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99837

      1353. Яхимович проти України – 16.12.2021

       https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214013

      1354. Яворовенко та інші проти України – 17.07.2014

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145579

      1355. Яворська проти України – 15.02.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83310

      1356. Яковенко проти України – 25.01.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82987

      1357. Якуба проти України – 12.05.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189740

      1358. Якубович проти України – 30.10.2009

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93867

      1359. Якушев проти України – 04.12.2018

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187923

      1360. Якущенко проти України – 24.10.2019

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196894

      1361. Янголенко проти України – 10.05.2010

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96189

      1362. Яременко проти України – 12.09.2008

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86885

      1363. Яременко проти України (№ 2) – 30.07.2015

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154022

      1364. Яремійчук та інші проти України – 09.03.2022

       https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-213789

      1365. Ярошовець та інші проти України– 03.03.2016

       http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158961

      1366. Яланський та Галунка проти України 03.05.2018

        http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182605

– 16.09.2021