Роз’яснення щодо порядку витребування та отримання громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території України, документів про реєстрацію актів цивільного стану та деяких інших документів, що стосуються їх особистих та майнових прав та інтересів, від компетентних органів іноземних держав

До уваги громадян,
які проживають на тимчасово
окупованій території України

У зв’язку із чисельними зверненнями громадян, що проживають на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей), щодо отримання від компетентних органів іноземних держав документів з питань реєстрації актів цивільного стану (витягів, повторних свідоцтв тощо), а також документів про освіту, трудовий стаж та інших документів, що стосуються особистих та майнових прав та інтересів громадян, Міністерство юстиції роз’яснює таке.

Можливість витребування відповідних документів через органи юстиції передбачена статтею 14 Конвенції СНД про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, яка застосовується у відносинах України з Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Грузією та Туркменістаном, а також двосторонніми договорами України з Грузією, Республікою Узбекистан, Чеською Республікою, Республікою Кіпр, Угорщиною, Республікою Македонія, Республікою Болгарія, Турецькою Республікою, Румунією, Монголією, Китайською Народною Республікою, Литовською Республікою, Латвійською Республікою, Естонською Республікою, Республікою Польща, Грецькою Республікою, Корейською Народно-Демократичною Республікою та Соціалістичною Республікою В’єтнам.

 

Щодо витребування та отримання документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

Органи реєстрації актів цивільного стану та територіальні органи юстиції Міністерства юстиції України позбавлені можливості здійснювати свої функції на тимчасово окупованій території України.

У зв’язку з цим,  особи, які проживають на такій території, для витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть, заповнивши анкету, що міститься у додатку 1 до цього роз’яснення, звернутися до Міністерства юстиції України поштою на адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького 13, або на електронну адресу: themis@minjust.gov.ua, або до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України.

Якщо документ запитується з Китаю, Греції, Кіпру, Македонії чи Туреччини, до анкети слід додавати її переклад на офіційну мову відповідної держави або на англійську мову.

Отримати запитуваний документ заявник може особисто у визначеному ним в анкеті відділі державної реєстрації актів цивільного стану, обраному з переліку, розміщеного у підрубриці «Відділи державної реєстрації актів цивільного стану» рубрики «Для фізичних осіб» веб-сайту Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України (http://ddr.minjust.gov.ua/).

Оскільки надіслання поштової кореспонденції на тимчасово окуповану територію унеможливлено, отримати інформацію про надходження до Міністерства юстиції України від іноземних органів юстиції документів щодо актів цивільного стану громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території, можуть за телефоном +38 (044) 233-64-75 або скориставшись інформацією, розміщеною у підрубриці «Щодо документів, що очікуються від компетентних органів іноземних держав громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території України» рубрики «До уваги громадян!» веб-сайту Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України (http://ddr.minjust.gov.ua).

Про надходження таких документів до обраного заявником відділу державної реєстрації актів цивільного стану можна дізнатися за номером телефону цього відділу, розміщеного у підрубриці «Відділи державної реєстрації актів цивільного стану» рубрики «Для фізичних осіб» веб-сайту Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України (http://ddr.minjust.gov.ua/).

За телефоном +38 (044) 233-64-75 можна отримати інформацію про документи про реєстрацію актів цивільного стану громадян, що надійшли до Міністерства юстиції України з-за кордону у 2014-2015 роках у відповідь на звернення громадян, які проживають на тимчасово окупованій території. Одночасно пропонуємо громадянам повідомляти назву відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у якому особа бажає отримати запитуваний документ.

Документи, які запитуються на підставі двосторонніх договорів України про правову допомогу та правові відносини з Молдовою, Литвою, Латвією, Естонією, Польщею, Грецією, КНДР та В’єтнамом громадяни отримують особисто виключно через дипломатичне представництво або консульство відповідної держави в Україні, як це передбачено міжнародними договорами із зазначеними державами.

 

Щодо витребування та отримання документів про освіту, трудовий стаж та інших документів, що стосуються особистих та майнових прав та інтересів громадян

Для витребування від компетентних органів іноземних держав документів про освіту, трудовий стаж та інших документів, що стосуються особистих та майнових прав та інтересів громадян, зацікавлена особа може звернутися із заявою до Міністерства юстиції України або до будь-якого Головного територіального управління юстиції, обов’язково зазначивши свої контактні телефони та/або електронну адресу. З цією метою пропонується використовувати форму заяви, наведену у додатку 2.

Отримати запитуваний документ заявник зможе поштою на адресу, зазначену у заяві, крім тимчасово окупованої території України, або у визначеному ним Головному територіальному управлінні юстиції Міністерства юстиції України, обраному з переліку на веб-сайті Мін’юсту: (http://old.minjust.gov.ua/section/297).

Документи, які запитуються на підставі двосторонніх договорів України про правову допомогу та правові відносини з Молдовою, Литвою, Латвією, Естонією, Польщею, КНДР та В’єтнамом, громадяни отримують особисто виключно через дипломатичне представництво або консульство відповідної держави в Україні, як це передбачено міжнародними договорами із зазначеними державами.

 

Додаток 1

АНКЕТА

для истребования документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории государств – членов СНГ, Грузии и стран Балтии

№ п/п

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

1.

Наименование документа, который подлежит истребованию

 

2.

Фамилия, имя, отчество лица (лиц), на которого истребуется документ (фамилия,  имя, отчество указываются на момент регистрации акта гражданского состояния)

 

3.

Дата (число, месяц, год) и место рождения (город (селение), район, область, край, республика, государство) лица (лиц), на которого (которых) истребуется  документ.

 

4.

Место регистрации акта гражданского состояния (наименование органа ЗАГС)

 

5.

Дата регистрации акта гражданского состояния.  Номер записи акта гражданского состояния (если он известен заявителю)

 

6.

Фамилия, имя, отчество родителей (если истребуется документ о рождении)

 

7.

В связи, с чем истребуется документ

 
 

О ЗАЯВИТЕЛЕ

 

8.

Фамилия, имя, отчество

 

9.

Наименование и реквизиты документа,  удостоверяющего личность гражданина Украины (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

 

10.

Отношение к лицу, на которое  истребуется документ (родство, свойство и т.д.)

 

11.

Контактный электронный адрес

 

12.

Контактный мобильный телефон

 

13.

Отдел ЗАГС, выбранный заявителем для получения документа

 

 

* Сообщаю также следующие дополнительные сведения, которые будут полезны для поиска записи акта гражданского состояния (в случае, если неизвестно место регистрации акта гражданского состояния, может указываться место жительства  на  момент регистрации акта гражданского состояния):

________________________________________________________________________________________________

 

«______» _____________________ 20__ г.

____________________
(подпись заявителя)

 

 

Додаток 2

ЗАЯВЛЕНИЕ

об истребовании документов об образовании, трудовом стаже и других документов, касающихся личных и имущественных прав и интересов граждан

№ п/п

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

1.

Наименование документа, который подлежит истребованию

 

2.

Фамилия, имя, отчество лица, на которого истребуется документ (в случае, если в истребуемых документах указана другая (девичья) фамилия)

 

3.

Адрес и наименование предприятия (в случае истребования документов о трудовом стаже) или учебного заведения (в случае истребования документов об образовании)

 

4.

В связи, с чем истребуется документ

 

О ЗАЯВИТЕЛЕ

 

5.

Фамилия, имя, отчество

 

6.

Наименование и реквизиты документа,  удостоверяющего личность гражданина Украины (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

 

7.

Контактный электронный адрес

 

8.

Контактный телефон

 

9.

Главное территориальное управление юстиции Министерства юстиции Украины, выбранное заявителем для получения истребуемых документов, либо адрес для направления истребуемых документов (указывается адрес за пределами временно оккупированной территории Украины)

 

*Дополнительно предоставляю информацию и копии документов, которые будут полезны для истребования необходимых документов и информации (копия трудовой книжки, копия документа об образовании и т.п.):

________________________________________________________________________________________________

 

«______» _____________________ 20__ г.

____________________
(подпись заявителя)