Що робити зі знахідкою?

Доволі частими є випадки, коли громадяни знаходять чиюсь загублену річ. Це може бути прикраса, телефон, сумка чи будь-що інше. Інколи виникає спокуса залишити знахідку собі. Як діяти правильно і відповідно до закону, розповідають юристи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області.

Знахідка – це майно, втрачене власником (володільцем) поза його волею і знайдене іншою особою.

Порядок поводження зі знахідкою, її зберігання та набуття у власність регулюється нормами Цивільного кодексу України. Так, відповідно до законодавства особа, яка знайшла загублену річ, зобов’язана негайно повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і повернути знайдену річ цій особі.

Особа, яка знайшла загублену річ у приміщенні або транспортному засобі, зобов’язана передати її особі, яка представляє володільця цього приміщення чи транспортного засобу, а така особа в свою чергу набуває прав та обов’язків особи, яка знайшла загублену річ.

Якщо місце перебування особи, яка має право вимагати повернення загубленої речі, невідомі, особа, яка знайшла загублену річ, зобов’язана заявити про знахідку територіальному органу поліції або органові місцевого самоврядування.

Разом з цим, особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у себе або здати на зберігання до територіального органу поліції або органові місцевого самоврядування, або передати знахідку особі, яку вони вказали. Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату, знищення або пошкодження в межах її вартості лише в разі свого умислу або грубої необережності.

Коли людина може стати власником загубленої речі

Право власності на загублену річ може виникати у особи, яка знайшла її, або у територіальної громади.

Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після закінчення шести місяців з моменту заявлення про знахідку територіальному органу поліції або органу місцевого самоврядування за умови, що:

не встановлений власник або інша особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі;

власник або інша особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, не заявили про своє право на річ тому, хто її знайшов, територіальному органу поліції або органу місцевого самоврядування.

До територіальної громади право власності на знахідку переходить у разі подання особою, яка її знайшла, письмової заяви про відмову від набуття права власності на знахідку до органу місцевого самоврядування (стаття 338 Цивільного кодексу України).

Право особи, яка знайшла річ, на відшкодування чи винагороду у випадку, якщо з’явився власник загубленої речі

Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від особи, якій вона повернута, або особи, яка набула право власності на неї, відшкодування необхідних витрат, пов’язаних із знахідкою (зберігання, розшук власника, продаж речі тощо), а також винагороду за знахідку в розмірі до двадцяти відсотків вартості речі.

Якщо власник (володілець) публічно обіцяв винагороду за знахідку, винагорода виплачується на умовах публічної обіцянки. Водночас право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка знайшла загублену річ, не заявила про знахідку або вчинила спробу приховати її.