Указ Президента України від 27.06.1996 № 468/96 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів»

/ /

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Єдиний державний реєстр нормативних актів

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указом Президента України
 від 27 січня 1999 року N 70/99

З метою забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації нормативних актів, державного обліку, створення фонду цих актів і підтримання їх у контрольному стані, доступності та гласності правової інформації постановляю:

1. Запровадити в Україні Єдиний державний реєстр нормативних актів - автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства (далі - Державний реєстр).

2. Установити, що до Державного реєстру включаються чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції України, нормативні акти Національного банку України, міжнародні договори України. 

(абзац перший статті 2 із змінами,
внесеними згідно
 з Указом Президента України від 27.01.99 р. N 70/99)

Державній реєстрації підлягають також тимчасові нормативні акти зі строком дії рік і більше та зі строком дії менше року в разі наступного його продовження.

3. Нормативні акти, що містять відомості, які становлять державну таємницю, включаються до окремого розділу Державного реєстру з відповідним грифом секретності. Ведення цього розділу здійснюється згідно з вимогами законодавства про державну таємницю.

4. Покласти на Міністерство юстиції України ведення Державного реєстру, розроблення організаційних заходів та впровадження методологічних принципів, створення фонду нормативних актів та підтримання їх у контрольному стані, надання інформації про них.

5. З метою забезпечення ведення Державного реєстру Міністерство юстиції України одержує повні офіційні тексти актів з усіма додатками, прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України.

6. Кабінету Міністрів України:

  • затвердити у тримісячний строк положення про порядок ведення Державного реєстру, створення фонду і підтримання в контрольному стані нормативних актів, порядок та умови користування даними цього Реєстру;
  • розглянути питання щодо можливого збільшення граничної чисельності центрального апарату Міністерства юстиції України у зв'язку з покладенням на нього додаткових функцій.

Президент УкраїниЛ. КУЧМА

м. Київ
27 червня 1996 року
N 468/96