Наказ Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 57/5 “Про затвердження Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів”

Дата внесення до Реєстру: 04.07.2002
Реєстраційний код акта: 22757/2002
РЕДАКЦІЯ ЕТАЛОННОГО ТЕКСТУ від 26.06.2002

Про затвердження Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Наказ Міністерства юстиції України
від 26 червня 2002 року N 57/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2002 р. за N 546/6834

Відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996 р. N 468 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів", постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" та з метою врегулювання правових відносин щодо одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, забезпечення подальшого розвитку інформатизації у правовій сфері, доступності і відкритості правової інформації для юридичних і фізичних осіб НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту систематизації законодавства та інформаційного забезпечення (О. Г. Пушенко):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

2.2. Довести цей наказ до відома громадян, органів державної влади, підприємств, установ та організацій, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України Л. М. Горбунову.

Міністр

О. В. Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 26 червня 2002 р. N 57/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2002 р. за N 546/6834


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Ця Інструкція регулює правові відносини щодо порядку та умов одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, забезпечення подальшого поширення інформатизації у правовій сфері, доступності і відкритості правової інформації для юридичних і фізичних осіб відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996 р. N 468 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним".

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (далі - Реєстр) - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого, інформаційного фондів та окремого розділу.

1.2. Супроводження програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, збереження даних і захисту їх від руйнування, формування і підтримання інформаційного фонду Реєстру, ведення обліку користувачів Реєстру, забезпечення дотримання правил і процедур одержання та використання інформації з інформаційного фонду Реєстру покладається на визначених Міністерством юстиції України адміністраторів Реєстру:

Адміністратора обліку користувачів та контролю доступу до Реєстру (далі - Адміністратор обліку) - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, яке здійснює обслуговування і облік користувачів Реєстру, забезпечує реєстрацію користувачів Реєстру і ведення бази даних цих користувачів, організовує контроль доступу до Реєстру шляхом видачі користувачам Реєстру спеціальних програмно-технічних засобів, без яких доступ до інформаційного фонду Реєстру неможливий, організовує систему контролю за розрахунками з користувачами Реєстру;

Адміністратора технологій ведення всіх фондів Реєстру та доступу до Реєстру (далі - Технічний адміністратор) - Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", який здійснює супроводження і розвиток програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, відповідає за його функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення їх до відповідного фонду Реєстру із збереженням спеціальних ознак для забезпечення їх цілісності, формування і підтримання інформаційного фонду Реєстру, відповідність інформації, що надається користувачам Реєстру, еталонним текстам Реєстру, здійснює обслуговування та технічну підтримку користувачів Реєстру.

Далі за текстом цієї Інструкції під визначенням "Адміністратор Реєстру" слід розуміти одного з адміністраторів Реєстру, якщо не зазначено інше.

1.3. Користувачами Реєстру можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи, у яких виникла потреба в отриманні інформації з інформаційного фонду Реєстру і які звернулися до одного з Адміністраторів Реєстру з відповідним запитом за встановленою формою (додаток 1). Зазначені юридичні та фізичні особи набувають статусу користувачів Реєстру після реєстрації їх Адміністратором обліку в порядку, установленому цією Інструкцією.

1.4. За одержання інформації з інформаційного фонду Реєстру справляється плата в порядку та розмірі, установлених Держателем Реєстру за погодженням з Мінекономіки.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Інформаційний фонд Реєстру - спеціально створена для надання широкому колу користувачів інформації з Реєстру комп’ютерна інформаційна система у формі окремої бази даних, у якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів.

2.2. Еталонний текст Реєстру - текст нормативно-правового акта у формі комп’ютерного файла, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних ознак.

2.3. Копія еталонного тексту Реєстру - копія тексту нормативно-правового акта у формі комп’ютерного файла (електронний документ), який ідентичний відповідному еталонному тексту та зберігає всі спеціальні ознаки, що забезпечують його цілісність.

2.4. Контрольний стан нормативно-правового акта - стан нормативно-правового акта, при якому забезпечено наявність у цьому акті всіх змін і доповнень, унесення яких передбачено чинним законодавством.

2.5. Паперова копія еталонного тексту Реєстру - відтворена на паперовому носії копія еталонного тексту Реєстру, яка виготовлена Адміністратором Реєстру із застосуванням спеціальних програмних і технічних засобів перевірки ознак збереження цілісності еталонного тексту Реєстру, ідентичність якої еталонному тексту Реєстру належним чином засвідчена відповідальною особою Адміністратора Реєстру.

2.6. Реєстраційний код - система цифрових знаків, що складається з двох частин: порядкового номера, який присвоюється нормативно-правовому акту при прийнятті рішення про включення його до Реєстру, і року прийняття рішення про включення нормативно-правового акта до Реєстру.

3. ФОРМИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Інформація з інформаційного фонду Реєстру надається користувачеві в таких формах:

на паперових носіях;

у вигляді комп’ютерного файла;

шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру.

3.2. Надання інформації на паперових носіях

3.2.1. Копія еталонного тексту Реєстру відтворюється Адміністратором Реєстру на паперовому носії із застосуванням спеціальних програмних і технічних засобів перевірки ознак збереження цілісності еталонного тексту Реєстру.

3.2.2. У момент відтворення паперової копії за допомогою спеціального програмного забезпечення на копії зазначаються:

дата і час відтворення паперової копії;

прізвище (для фізичної особи) або назва (для юридичної особи) користувача Реєстру, на замовлення якого створено відповідну паперову копію, що підтверджує право використання цієї копії лише цим користувачем Реєстру;

дата, на яку відтворено контрольний стан нормативно-правового акта;

реєстраційний номер користувача в базі даних обліку користувачів Реєстру;

кількість сторінок копії та її розмір у кілобайтах;

прізвище відповідальної особи Адміністратора Реєстру, яка створила цю копію.

3.2.3. Кожна сторінка паперової копії засвідчується печаткою Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів установленого зразка (додаток 2) та підписом відповідальної особи Адміністратора Реєстру, що створила зазначену паперову копію.

3.3. Надання інформації у вигляді комп’ютерного файла

3.3.1. Копія еталонного тексту Реєстру у вигляді комп’ютерного файла, ідентичного відповідному еталонному тексту Реєстру, виготовляється Адміністратором Реєстру із застосуванням спеціального програмного забезпечення.

Зазначене програмне забезпечення дає змогу відтворити отриманий текст на екрані комп’ютера із збереженням усіх спеціальних ознак, які забезпечують його цілісність при перегляді цього тексту тільки на екрані комп’ютера користувача Реєстру.

3.3.2. У момент відтворення на екрані комп’ютера користувача Реєстру копії еталонного тексту нормативно-правового акта на копії зазначаються:

дата і час створення копії у вигляді комп’ютерного файла;

прізвище (для фізичної особи) або назва (для юридичної особи) користувача Реєстру, на замовлення якого створено цю копію у вигляді комп’ютерного файла, що підтверджує право використання цієї копії лише цим користувачем Реєстру;

дата, на яку відтворено контрольний стан нормативно-правового акта;

реєстраційний номер користувача в базі даних обліку користувачів Реєстру;

розмір копії в кілобайтах;

прізвище відповідальної особи Адміністратора Реєстру, яка створила цю копію.

3.3.3. Автентичність текстів, отриманих шляхом роздрукування на папір одержаної у вигляді комп’ютерного файла копії еталонного тексту Реєстру або будь-якого її фрагмента чи шляхом переписування цієї копії у файли будь-якого іншого формату, еталонним текстам Реєстру не забезпечується.

3.4. Надання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру

3.4.1. При наданні інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру користувачеві доступні всі наявні в цьому фонді копії еталонних текстів Реєстру, серед яких він самостійно здійснює пошук та відбір необхідних йому текстів нормативно-правових актів.

3.4.2. Безпосередній доступ до інформаційного фонду Реєстру здійснюється користувачем Реєстру на підставі договору з Адміністратором Реєстру через мережу Інтернет із застосуванням коду авторизації, унікального програмно-технічного ключа-ідентифікатора та спеціального програмного забезпечення, які забезпечують збереження всіх спеціальних ознак захисту копій еталонних текстів інформаційного фонду Реєстру та контроль за доступом до цього фонду.

3.4.3. У момент відтворення на екрані комп’ютера користувача Реєстру копії еталонного тексту нормативно-правового акта на копії зазначаються:

прізвище (для фізичної особи) або назва (для юридичної особи) користувача Реєстру, який має право на безпосередній доступ до інформаційного фонду Реєстру;

дата, на яку відтворено контрольний стан нормативно-правового акта;

реєстраційний номер користувача в базі даних обліку користувачів Реєстру;

розмір копії в кілобайтах;

спеціальна кодова послідовність, яка однозначно ідентифікує користувача Реєстру.

3.4.4. При одержанні інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру збереження всіх спеціальних ознак, які забезпечують цілісність копій еталонних текстів інформаційного фонду Реєстру, гарантується при перегляді цих копій тільки на екрані комп’ютера користувача Реєстру. При роздрукуванні цих копій на папір чи переписуванні їх у файли будь-якого іншого формату автентичність отриманих у такий спосіб текстів еталонним текстам Реєстру не забезпечується.

4. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Для одержання інформації з інформаційного фонду Реєстру Адміністратор Реєстру незалежно від обсягу необхідної інформації та від форми її надання на підставі запиту користувача Реєстру чи договору з ним повинен зареєструвати його в базі даних обліку користувачів Реєстру і надати йому персональний реєстраційний код користувача Реєстру.

4.2. Порядок одержання інформації на паперових носіях чи у вигляді комп’ютерного файла

4.2.1. Копія еталонного тексту Реєстру на паперовому носії чи у вигляді комп’ютерного файла надається Адміністратором Реєстру на підставі запиту. Відповідно до запиту користувача Реєстру Адміністратор Реєстру може надавати копію еталонного тексту Реєстру в повному обсязі або витяг із нього у вигляді окремих розділів, глав або статей.

4.2.2. Запит про одержання інформації з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях чи у вигляді комп’ютерного файла подається Адміністраторові Реєстру (особисто, поштою, електронною поштою або через мережу Інтернет).

У запиті необхідно зазначити:

а) загальні відомості про юридичну чи фізичну особу:

прізвище, ім’я та по батькові (для фізичної особи) або повну назву (для юридичної особи);

місцезнаходження юридичної особи;
(місце проживання фізичної особи)

ідентифікаційний код юридичної особи;

банківські реквізити юридичної особи;

адресу електронної пошти;

прізвище та посаду представника юридичної особи, який звернувся із запитом;

номер контактного телефону;

б) спеціальні відомості:

при повторному та подальших запитах користувачі, яких уже зареєстровано в базі даних обліку користувачів Реєстру, повідомляють тільки свій реєстраційний номер, під яким цього користувача вже зареєстровано (за умови, що загальні відомості, унесені в базу на час присвоєння цього номера, не змінилися);

в) повні або часткові відомості про нормативно-правовий акт, копія якого запитується, зокрема:

вид нормативно-правового акта;

видавця нормативно-правового акта;

дату видання нормативно-правового акта;

номер нормативно-правового акта;

назву нормативно-правового акта;

на яку дату потрібен контрольний стан нормативно-правового акта;

реєстраційний код нормативно-правового акта в Реєстрі;

дату і номер державної реєстрації у Мін’юсті (для нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, зареєстрованих у Мін’юсті відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади");

обсяг необхідної інформації (нормативно-правовий акт у повному обсязі, його окремий розділ, глава або стаття);

г) форму надання інформації (на паперовому носієві чи у вигляді комп’ютерного файла);

ґ) спосіб передачі паперової копії замовникові (особисто в руки, поштою, електронною поштою);

д) форму розрахунку за надану інформацію (безготівкова чи готівкова форма).

4.2.3. На підставі одержаного запиту Адміністратор обліку здійснює реєстрацію користувача в базі даних обліку користувачів Реєстру.

4.2.4. Запит про одержання інформації з інформаційного фонду розглядається і задовольняється Адміністратором Реєстру в термін не більше десяти робочих днів з дня надходження коштів від користувача Реєстру в рахунок оплати послуг з надання інформації відповідно до цього запиту, а запити, які не потребують додаткового вивчення, - не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження коштів.

4.2.5. У разі неможливості задоволення запиту у зв’язку з відсутністю необхідного нормативно-правового акта в Реєстрі Адміністратор Реєстру повинен повідомити про це замовника в десятиденний термін з дня надходження запиту.

4.2.6. Запити, що передбачають пошук документів певної тематичної спрямованості без зазначення повних або часткових відомостей, визначених у підпункті "в" пункту 4.2.2 цієї Інструкції, Адміністратором Реєстру не розглядаються і не задовольняються.

4.3. Порядок одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру

4.3.1. Для одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру між Адміністратором Реєстру та користувачем на підставі заяви користувача укладається договір про надання інформаційних послуг і здійснюється реєстрація користувача Реєстру в базі даних обліку користувачів Реєстру.

4.3.2. У заяві про укладення договору з Адміністратором Реєстру, зазначеній у п. 4.3.1, користувачеві необхідно повідомити такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові (для фізичної особи) або повну назву (для юридичної особи);

прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, уповноваженого на підписання договору;

прізвище та посаду представника юридичної особи, який звернувся із заявою;

місцезнаходження юридичної особи;
(місце проживання фізичної особи)

ідентифікаційний код юридичної особи;

банківські реквізити юридичної особи;

адресу електронної пошти;

номер контактного телефону.

4.3.3. Після укладення договору, обов’язкової реєстрації у базі даних обліку користувачів Реєстру та сплати авансу Адміністратор Реєстру надає користувачеві код авторизації, унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор та відповідне програмне забезпечення.

4.3.4. Код авторизації представляє собою унікальну послідовність символів, яка призначена для перевірки та підтвердження цілісності копії еталонного тексту Реєстру і діє в межах сплаченого авансу. Код авторизації виготовляється Технічним адміністратором.

4.3.5. Унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор представляє собою унікальну послідовність символів, яка є паролем безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру і діє в межах сплаченого авансу. Унікальний ключ-ідентифікатор виготовляється Адміністратором обліку.

4.3.6. Програмне забезпечення, яке передається користувачеві Реєстру, призначене для встановлення безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру через мережу Інтернет та забезпечує базові операції пошуку і відбору інформації і перевірку цілісності копій еталонних текстів Реєстру. Програмне забезпечення запускається після вводу користувачем коду авторизації та унікального ключа-ідентифікатора і працює в межах сплаченого авансу. Програмне забезпечення розробляється і супроводжується Технічним адміністратором, який здійснює технічну підтримку користувачів Реєстру.

4.3.7. На замовлення розробників існуючих інформаційно-довідкових комп’ютерних систем Технічний адміністратор (у рамках окремого договору з розробником) може доопрацювати програмне забезпечення безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру та підключити його як окремий програмний модуль до будь-якої з існуючих інформаційно-довідкових комп’ютерних правових систем. У цьому випадку користувач, уклавши договір згідно з п. 4.3.1, зможе виконувати пошук і відбір документів у звичній для нього інформаційно-довідковій комп’ютерній системі, а перегляд копій еталонних текстів Реєстру (з відповідною перевіркою ознак їхньої цілісності) здійснювати за допомогою вбудованого програмного забезпечення безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру.

Директор Департаменту
систематизації законодавства та
інформаційного забезпеченняО. Г. Пушенко


Додаток 1
до пункту 1.3 Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів


До ___________________________
______________________________
(найменування Адміністратора Реєстру)


ЗАПИТ
про одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Відповідно до пункту 4.2.2 Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 р. N 57/5, прошу надати нижчезазначену інформацію, для чого повідомляю такі відомості:

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ АБО ФІЗИЧНУ ОСОБУ

Прізвище, ім’я та по батькові
(для фізичної особи)

Повна назва юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи
(місце проживання фізичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи

Банківські реквізити юридичної особи

Адреса електронної пошти

Прізвище і посада представника юридичної особи, який звернувся із запитом

Контактний телефон

II. СПЕЦІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Реєстраційний номер користувача Реєстру

III. ВІДОМОСТІ ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

Вид нормативно-правового акта

Видавець нормативно-правового акта

Дата видання нормативно-правового акта

Номер нормативно-правового акта

Назва нормативно-правового акта

На яку дату запитується контрольний стан нормативно-правового акта

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін’юсті
(відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади")

Обсяг необхідної інформації
(у повному обсязі, розділ, глава, стаття)

IV. ФОРМА НАДАННЯ (потрібне підкреслити)

• на паперовому носії

• у вигляді комп’ютерного файла

V. СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ (потрібне підкреслити)
(особисто в руки, поштою, електронною поштою)

VI. ФОРМА РОЗРАХУНКУ ЗА ОДЕРЖАНУ ІНФОРМАЦІЮ


М. П. (для юридичної особи)

____________________________
(посада)

_______________________________
(підпис, прізвище та ініціали заявника)

"___" ____________ 200_ р.


Додаток 2
до пункту 3.2.3 Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів


ЗРАЗОК ПЕЧАТКИ
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та її опис

ОПИС ПЕЧАТКИ

Печатка Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів має форму кола діаметром 25 мм, край печатки обрамований подвійним бортиком.

По зовнішньому колу зліва направо одним рядком центрованим способом розміщується напис "ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ", який виконується шрифтом Times New Roman Cyr кеглем ___ прописним.

У центрі печатки розміщується горизонтальним рядком напис "АДМІНІСТРАТОР РЕЄСТРУ", який виконується шрифтом Times New Roman Cyr кеглем ___ прописним. Напис у центрі печатки обрамовується колом 21 мм.