Порядок отримання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Начальник відділу нормативно-правового
та методичного забезпечення діяльності органів
реєстрації актів цивільного стану Департаменту
у справах цивільного стану громадян
Почекіна Ольга

%d% Порядок отримання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. %/d%

Запровадження з 20 грудня 2008 року Державного реєстру актів цивільного стану громадян стало знаменною подією у діяльності органів реєстрації актів цивільного стану України.

%d%Детальніше >> %/d%
%%%%

Запровадження з 20 грудня 2008 року Державного реєстру актів цивільного стану громадян стало знаменною подією у діяльності органів реєстрації актів цивільного стану України.

Метою запровадження Реєстру є, зокрема, створення єдиної системи обліку актів цивільного стану громадян, ефективне використання його даних для забезпечення прав та інтересів особи. Тобто, громадянин зможе отримати необхідний документ про реєстрацію актів цивільного стану безпосередньо при зверненні до будь-якого відділу реєстрації актів цивільного стану України, що, в свою чергу, покращить оперативне та якісне обслуговування громадян, надання їм необхідної правової допомоги.

Відповідно до вимог статті 49 Цивільного кодексу України постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 (зі змінами) затверджено Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Пунктом 2 вказаної постанови КМУ передбачено, що довідки, видача яких здійснюється відділами реєстрації актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Реєстру.

Водночас, згідно з пунктом 5 наведеної постанови Кабінету Міністрів України, наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 № 1269/5 затверджено Інструкцію з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян та внесено відповідні зміни до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Наведеними нормативними документами врегульовано порядок та умови отримання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Так, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого згаданою постановою Кабінету Міністрів України, фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки.

Крім того, витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред’явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.

Батькові, матері, усиновлювачеві, які позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається.

Право на отримання витягу з Реєстру мають представники фізичної особи.

Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті видається:

- другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред’явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки;

- спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/або право на спадкування підтверджуються документально, за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа;

- особі, що згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України «Про страхування», є вигодонабувачем, за умови пред’явлення договору, паспорта або паспортного документа;

- особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред’явлення договору, паспорта або паспортного документа.

Для отримання витягу з Реєстру реєстраторові подається заява, у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:

прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру. Згідно з пунктом 2 вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні.

Фізичні особи мають право на безоплатне отримання витягу з Реєстру, зокрема:

- особи, що звернулись за видачею витягу про те, що реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

- особи, що звернулись за видачею витягу та отримання допомоги у зв’язку з народженням дитини, а також для отримання допомоги на поховання;

- особи, що проживають за кордоном, стосовно яких реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові.

Реєстратор видає витяг з Реєстру чи приймає рішення про відмову в його видачі із зазначенням причини в день надходження відповідної заяви.

Витяг з Реєстру, призначений для використання на території іншої держави, видається реєстратором за місцем зберігання відповідних книг реєстрації актів цивільного стану.

Витяг з Реєстру видається на спеціальному бланку та завіряється підписом реєстратора, що скріплюється печаткою.

У разі втрати витягів з Реєстру:

про реєстрацію народження згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України для призначення допомоги;

про народження для виплати допомоги у зв’язку з народженням дитини;

про смерть для отримання допомоги на поховання,

що видаються безоплатно, з дотриманням вимог законодавства видаються дублікати відповідних витягів з позначкою «дублікат» та із зазначенням дати видачі дубліката витягу.

Зазначені витяги з Реєстру видаються реєстратором за місцем зберігання паперового носія відповідного актового запису цивільного стану.

Начальник відділу нормативно-правового
та методичного забезпечення діяльності органів
реєстрації актів цивільного стану Департаменту
у справах цивільного стану громадян
Почекіна Ольга