Міністерство юстиції видало роз’яснення законодавства щодо можливості зміни виборчої адреси

У зв‘язку із численними запитами, що надходять до Міністерства юстиції стосовно можливості зміни виборчої адреси, Мін‘юст видав роз‘яснення, у якому зазначається наступне:

Законодавство України гарантує реалізацію виборчого права громадян, які у день виборів Президента України не матимуть можливості проголосувати за звичною для них адресою виборчої дільниці.

Для цього слід звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) відповідно до своєї виборчої адреси (до районної чи районної у місті державних адміністрацій або відповідного виконавчого органу міської чи районної у місті ради) із заявою про внесення змін до своїх персональних даних.

Зразок заяви можна завантажити звідси: www.reestr2009.org.ua/document/557_2009_d2.html)

До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

Громадянин має право подати заяву щодо зміни виборчої адреси незалежно від реєстрації місця його проживання.

У разі надходження заяви щодо зміни виборчої адреси орган ведення Реєстру встановлює, чи включена особа, яка звернулася із заявою, до Реєстру, та вивчає обґрунтованість заяви.

Заява є обґрунтованою у разі, коли додані до неї документи або їх належно засвідчені копії підтверджують факти (фактичні обставини), що обумовлюють проживання виборця за вказаною ним адресою.

Такими обставинами можуть бути:

1) працевлаштування виборця, у разі якщо місцезнаходження роботодавця належить до адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої громадянин України просить визначити його виборчу адресу;

2) навчання виборця за очною формою у навчальному закладі, розташованому в адміністративно-територіальній одиниці, в межах якої громадянин України просить визначити його виборчу адресу;

3) належність на праві особистої власності житла, розташованого в адміністративно-територіальній одиниці, в межах якої громадянин України просить визначити його виборчу адресу;

4) постійне проживання виборця в адміністративно-територіальній одиниці, в межах якої громадянин України просить визначити його виборчу адресу;

5) здійснення виборцем догляду за особою, яка постійно не здатна пересуватися самостійно, місце проживання якої зареєстровано відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" в адміністративно-територіальній одиниці, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу;

6) перебування виборця, який звернувся із заявою щодо зміни його виборчої адреси, у шлюбі або в родинних відносинах, які обумовлюють спільне проживання із громадянином України.

Документами, що засвідчують проживання виборця за вказаною ним виборчою адресою, можуть бути:

- договір найму житла;

- довідка з місця роботи, трудова книжка, трудовий договір;

- довідка навчального закладу;

свідоцтво на право власності на житло (договір купівлі-продажу, договір дарування, - договір обміну, договір довічного утримання, свідоцтво про спадщину тощо);

свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, шлюбний договір;

- довідка житлово-експлуатаційної установи або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, письмова згода власника житла тощо.

Наведені переліки фактичних обставин і документів, що їх підтверджують, не є вичерпними.

Виборчою адресою військовослужбовця, який звернувся із заявою щодо зміни своєї виборчої адреси, може бути поштова адреса відповідної військової частини.

За результатами вивчення обґрунтованості заяви виборця щодо зміни його виборчої адреси керівник органу ведення Реєстру приймає одне з таких рішень:

1) про видання розпорядження про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

2) про звернення до розпорядника Реєстру стосовно доручення органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

3) про відмову виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця щодо зміни його виборчої адреси лише з таких підстав:

1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;

2) якщо за результатами проведеної перевірки виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві виборця та наданих відповідними органами, закладами, установами чи організаціями;

3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;

4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

Особі, яка звернулася із заявою щодо зміни виборчої адреси повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.

Що стосується громадян, які на сьогодні є бездомними, то для безумовної реалізації їхнього активного виборчого права можуть бути застосовані норми Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей".

Бездомність - соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування і адресу якого могла зазначити для реєстрації (абзац другий статті 2 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей ").

Відповідно до статей 6-8 зазначеного Закону облік бездомних громадян здійснюється за їх переважним місцезнаходженням на підставі особистого звернення або їх виявлення відповідними спеціалізованими закладами, що створюються органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. При постановці на облік бездомні громадяни отримують посвідчення встановленого зразка. Реєстрація переважного місцезнаходження бездомних громадян здійснюється за юридичною адресою спеціалізованого закладу, який здійснює облік бездомних громадян, або інших закладів для цієї категорії осіб.