З 26 березня по 1 квітня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 26 березня по 1 квітня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 7:

З них:
Про організацію фінансової системи в особливий період;
Про загальну безпеку продукції;
Про внесення змін до Закону України "Про перелік об’єктів права держаної власності, що не підлягають приватизації";
Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 13:  

З них:
Про внесення змін до Порядку проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним інвестиційним режимом інвестиційної діяльності;
Про внесення змін до Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, установ та організацій.

3. Проектів Указів Президента України – 1:

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 40:

З них:
Постанова Національного банку "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами";
Наказ Державного казначейства "Про затвердження Порядку відкриття в органах Державного казначейства України окремих реєстраційних рахунків та обороту коштів через ці рахунки";
Наказ Головного контрольно-ревізійного управління, Державної податкової адміністрації "Про внесення змін та доповнень до Порядку взаємного інформування органів державної контрольно-ревізійної служби України та органів державної податкової служби України про факти фінансових порушень та вжиті заходи";
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної митної служби "Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного перевізника";
Наказ Міністерства аграрної політики "Про затвердження Положення про моніторинг грунтів на землях сільськогосподарського призначення";
Наказ Міністерства аграрної політики, Міністерства фінансів, Української академії аграрних наук "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програм селекції в рослинництві та селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва";
Наказ Міністерства у справах сім’ї, дітей та молоді "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів попередження насильства в сім’ї".

Об'єднань громадян – 10:

З них:
Міжнародний благодійний фонд "Чорнобиль-Світ";
Всеукраїнська Асоціація Кредитних Спілок;
Всеукраїнське громадське об’єднання "Громадська Ліга України-НАТО";
Всеукраїнська громадська організація "Український фінансово-кредитний альянс";
Всеукраїнська громадська організація "Жінки за реформи";
Всеукраїнська громадська організація "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку