Наказ Міністерства юстиції від 30 листопада 2011 року № 3430/5 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, та Порядку відшкодування

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.11.2011 м. Київ N 3430/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2011 р. за N 1385/20123

Про затвердження Розміру фактичних витрат
на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Міністерство юстиції України,
та Порядку відшкодування цих витрат

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
від 9 грудня 2014 року N 2082/5

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" та з метою упорядкування роботи Міністерства юстиції України по забезпеченню запитувачів публічною інформацією

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, що додається.

2. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, що додається.

3. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно доУказу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

4. Розмістити цей наказ на веб-сайті Міністерства юстиції України та на інформаційних стендах в адміністративних будинках Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату А. Ю. Сєдова.

МіністрО. Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3430/5


Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2011 р. за N 1385/20123


Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

N з/п Послуга, що надається Вартість виготовлення 1 аркуша, грн
1 Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,4
2 Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк) 0,8
3 Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 1,6
4 Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 3,2

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління систематизації
законодавства Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
О. Г. ПушенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
від 30.11.2011 № 3430/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
1 грудня 2011 року за № 1386/20124

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
від 9 грудня 2014 року N 2082/5

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством юстиції України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міністерство юстиції України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

  • особі у разі надання інформації про себе;

  • якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

  • щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого цим наказом.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Департаментом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.

6. Структурний підрозділ Міністерства юстиції України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності за формою згідно з додатком 1.

Одночасно копія цієї заявки передається до Управління систематизації законодавства та правоосвітньої діяльності Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності.

7. На підставі отриманої заявки Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу Міністерства юстиції України, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Міністерства юстиції України Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності передає структурному підрозділу Міністерства юстиції України, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до Управління систематизації законодавства та правоосвітньої діяльност Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління систематизації
законодавства Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
О. Г. Пушенко
 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України


 

Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності


ЗАЯВКА N ____________
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)
_____________________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи                                                                                              Послуга, що надається Вартість виготовлення 1 аркуша, грн Кількість аркушів
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,4   
Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк) 0,8   
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 1,6   
Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 3,2   

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

______________________
      (посада)
_______________
     (підпис)
______________________
        (П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться
запитувана інформація:

______________________
       (посада)
_______________
     (підпис)
______________________
        (П. І. Б.)(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 09.12.2014 р. N 2082/5)
 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України (пункт 7)


Надавач послуг Міністерство юстиції України
Реєстраційний рахунок 35217003000177
МФО банку 820172
Код за ЄДРПОУ 00015622
Платник: _________________________________
_________________________________

РАХУНОК N ___________
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

______________________________________________________________________________________
                                                                 (назва документа)
______________________________________________________________________________________

Найменування Вартість виготовлення 1 аркуша, грн Кількість аркушів Ціна, грн
Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України            

Усього до сплати ______________________________________________________________________
                                                                 (сума словами)
________________________________________________________ грн ______________________ коп.

Виконавець:

____________
  (посада)
____________
   (підпис)
____________
   (П. І. Б.)(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 09.12.2014 р. N 2082/5)

____________