Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

У зв‘язку з великим резонансом, який викликало повідомлення про створення Міністерством юстиції Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, а також непоодинокими випадками хибного трактування як законодавчих норм, що регулюють дане питання, так і самої ідеї створення такого Реєстру, Міністерство юстиції повідомляє наступне.

Необхідність запровадження Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення викликана обов’язком України щодо остаточного виконання рекомендацій Групи країн проти корупції (GRECO). Рекомендації були надані за результатами 1-го та 2-го спільних раундів оцінювання стосовно необхідності покращення процедури зведення, аналізу та поширення комплексної статистики щодо справ про корупцію, що розглядаються усіма правоохоронними органами, так само як і інформації про результати таких справ, а також запровадження статистики застосування дисциплінарних заходів та стягнень до службовців у сфері публічного управління.

Головною метою створення і функціонування такого Реєстру є забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Прикладною метою запровадження Реєстру є забезпечення проведення спеціальних перевірок відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Передбачається, що аналіз відомостей про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та результатів розгляду таких справ у суді дозволить визначити посади публічної служби, пов’язані з найбільшими корупційними ризиками. Це дозволить вжити відповідних заходів задля зниження або виключення можливості виникнення корупційних проявів, дозволить покращити відбір кандидатів на публічну службу та стане справжнім інструментом запобігання корупційним правопорушенням. Водночас наявність Реєстру, в якому зберігаються відомості про осіб, що вчинили корупційні правопорушення, є виховним, стримуючим фактором, який дозволить підвищити доброчесність поведінки публічних службовців.

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі – Реєстр), що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

З метою забезпечення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо ведення та формування Реєстру Міністерством юстиції України затверджено Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (наказ від 11 січня 2012 року № 39/5).

Відповідно до пункту 2.2 Положення підставою для внесення відомостей про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, є електронні копії рішень суду, які набрали законної сили – щодо осіб, притягнутих до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової відповідальності. Для осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення такою підставою є завірена в установленому порядку паперова копія наказу про накладання або зняття дисциплінарного стягнення.

Враховуючи, що Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» введений в дію з 1 липня 2011 року, до Реєстру вносяться відомості щодо судових рішень про притягнення осіб до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, що були постановлені (ухвалені) після 1 липня 2011 року.

Питання дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення визначені Законом України «Про державну службу», який набирає чинності з 1 січня 2013 року. У зв’язку з цим, до Реєстру вноситимуться відомості про притягнення до дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення лише після набрання чинності цим Законом.

Відповідно до вимог Положення відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, вносяться до Реєстру Міністерством юстиції через Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя, а відомості про особу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення - Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні органи Міністерства юстиції).

При цьому, відомості з Реєстру у формі витягу надаються безоплатно територіальними органами Міністерства юстиції.

При проведенні спеціальної перевірки орган державної влади чи орган місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки надсилає до відповідного територіального органу Міністерства юстиції (за місцем майбутньої роботи кандидата) такі документи:

1) запит на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (форма, затверджена наказом Міністерства юстиції від 11 січня 2012 року № 39/5);

2) копія письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

3) копія автобіографії;

4) копія паспорта.

Витяг з Реєстру надається протягом семи робочих днів на бланках відповідного територіального органу Міністерства юстиції в одному примірнику, скріплений підписом керівника цього органу.