Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. N 790-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 серпня 2011 р. N 790-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 16 листопада 2011 року N 1146-р

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - план заходів), що додається.

Центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2011 рік, а також інших джерел;

подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству юстиції інформацію про результати виконання плану заходів.

2. Міністерству юстиції забезпечити проведення постійного моніторингу виконання плану заходів та інформування до 10 жовтня 2011 р. та 20 січня 2012 р. Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу про результати роботи.

3. Міністерству юстиції разом з іншими центральними органами виконавчої влади під час розроблення плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу на відповідний рік керуватися Прогресивним планом адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схваленим на сьомому засіданні Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 

Прем'єр-міністр УкраїниМ. АЗАРОВ


Інд. 52

 ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2011 р. N 790-р

ПЛАН
заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

I. Розроблення проектів нормативно-правових актів

Найменування заходу

Джерела acquis communautaire, які регулюють правовідносини у відповідній сфері

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Законодавство про компанії, бухгалтерський облік компаній

1. Внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 р. N 221 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств" Третя Директива Ради ЄС від 9 жовтня 1978 р. N 78/855/ЄЕС, що основується на статті 54 (3) (g) Договору про заснування ЄС, щодо злиття відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними Директивою N 2007/63/ЄС

Шоста Директива Ради ЄС від 17 грудня 1982 р. N 82/891/ЄЕС, що основується на статті 54 (3) (g) Договору про заснування ЄС, щодо поділу акціонерних товариств відкритого типу з обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними Директивою N 2007/63/ЄС
грудень Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
2. Внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. N 571 "Про затвердження Принципів корпоративного управління" щодо порядку призначення, функцій виконавчих директорів чи виконавчих рад Рекомендація Європейської Комісії від 14 грудня 2004 р. N 2004/913/ЄС про схвалення відповідного режиму щодо винагороди директорів лістингових компаній та Рекомендація Європейської Комісії від 15 лютого 2005 р. N 2005/162/ЄС про роль невиконавчих директорів або наглядових директорів лістингових компаній і про комітети (наглядової) ради грудень Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінекономрозвитку

Податки, включаючи непрямі

3. Розроблення законопроектів щодо внесення змін до податкового законодавства Директива Ради ЄС від 16 грудня 2008 р. N 2008/118/ЄС про загальний режим акцизних зборів та якою скасовується Директива N 92/12/ЄЕС

Директива Ради ЄС від 19 жовтня 1992 р. N 92/79/ЄЕС щодо зближення податків на сигарети

Директива Ради ЄС від 19 жовтня 1992 р. N 92/80/ЄЕС щодо зближення податків на тютюнові вироби, інші ніж сигарети

Директива Ради ЄС від 19 жовтня 1992 р. N 92/84/ЄЕС щодо зближення ставок акцизних зборів на спирт та алкогольні напої

Директива Ради ЄС від 27 листопада 1995 р. N 95/59/ЄС щодо податків, інших ніж податки з обороту, які впливають на споживання тютюнових виробів

Директива Ради ЄС від 28 листопада 2006 р. N 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість

- " -

Мінфін
ДПС
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України
інші центральні органи виконавчої влади

Охорона праці

4. Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників Директива Ради ЄС від 12 червня 1989 р. N 89/391/ЄЕС про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров'я працівників під час роботи

Директива Ради ЄС від 30 листопада 1989 р. N 89/654/ЄЕС щодо мінімальних вимог стосовно безпеки і охорони здоров'я у робочих зонах (Перша окрема Директива у значенні частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 вересня 2009 р. N 2009/104/ЄС щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров'я при використанні працівниками робочого обладнання на роботі (Друга окрема Директива у значенні частини першої статті 16 Директиви N 89/391/ЄЕС)
грудень МНС
Держгірпромнагляд
5. Підготовка проекту нормативно-правового акта про захист працівників від шкідливого впливу азбесту на робочому місці Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 30 листопада 2009 р. N 2009/148/ЄС про безпеку і захист здоров'я працівників від шкідливого впливу азбесту на роботі грудень МОЗ
МНС
Держгірпромнагляд
6. Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження вимог до роботодавців про захист працівників від шкідливого впливу хімічних речовин (важкі метали та їх сполуки) Директива Ради ЄС від 7 квітня 1998 р. N 98/24/ЄС про безпеку і захист здоров'я працівників від небезпеки, спричиненої хімічними речовинами на роботі

- " -

МНС
Держгірпромнагляд
Академія медичних наук
МОЗ
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
7. Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження вимог до роботодавців про захист працівників від шкідливого впливу хімічних речовин (бензол і його похідні) Директива Ради ЄС від 7 квітня 1998 р. N 98/24/ЄС про безпеку і захист здоров'я працівників від небезпеки, спричиненої хімічними речовинами на роботі

Директива Європейської Комісії від 29 травня 1991 р. N 91/322/ЄЕС про встановлення індикативного обмеження гранично допустимих концентрацій шляхом виконання Директиви Ради N 80/1107/ЄЕС про захист робітників від ризику впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі

Директива Європейської Комісії від 8 червня 2000 р. N 2000/39/ЄС, що засновує перший перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони в рамках впровадження Директиви Ради N 98/24/ЄС про захист здоров'я та забезпечення безпеки працівників при роботі, пов'язаній з використанням хімічних речовин на робочих місцях

Директива Європейської Комісії від 7 лютого 2006 р. N 2006/15/ЕС, що визначає другий перелік показників гранично допустимих рівнів впливу на робочому місці з метою імплементації Директиви Ради N 98/24/ЄС та вносить зміни у Директиви N 91/322/ЄЕС та N 2000/39/ЄС

- " -

МНС
Держгірпромнагляд
МОЗ
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Фінансові послуги

8. Підготовка проекту Закону України "Про фонд гарантування інвестицій" Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 3 березня 1997 р. N 97/9/ЄС про схеми компенсації інвесторам грудень Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінфін
Мінекономрозвитку
9. Підготовка проекту Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 21 квітня 2004 р. N 2004/39/ЄС про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради N 85/611/ЄЕС і N 93/6/ЄЕС та Директиву Європейського Парламенту та Ради N 2000/12/ЄС і скасовує Директиву Ради N 93/22/ЄЕС

- " -

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
10. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за учасниками фондового ринку" Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 21 квітня 2004 р. N 2004/39/ЄС про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради N 85/611/ЄЕС і N 93/6/ЄЕС та Директиву Європейського Парламенту та Ради N 2000/12/ЄС і скасовує Директиву Ради N 93/22/ЄЕС листопад Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин

11. Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження інструкції з приготування, використання та забезпечення якості компонентів крові Директива Європейської Комісії від 30 вересня 2005 р. N 2005/62/ЄС, що імплементує Директиву Європейського Парламенту та Ради N 2002/98/ЄС стосовно стандартів та специфікацій Співтовариства, що стосуються системи якості для установ, які працюють з кров'ю

Директива Європейської Комісії від 30 вересня 2005 р. N 2005/61/ЄС, що імплементує Директиву Європейського Парламенту та Ради N 2002/98/ЄС стосовно вимог щодо відстежуваності та нотифікації про серйозні негативні реакції та явища
грудень МОЗ
12. Підготовка проекту нормативно-правового акта про встановлення переліку максимальних рівнів небажаних речовин у кормах для тварин Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 7 травня 2002 р. N 2002/32/ЄС про небажані речовини у кормах для тварин, останні зміни до якої були внесені Директивою Європейської Комісії від 27 січня 2005 р. N 2005/8/ЄС грудень Мінагрополітики
Держветфітослужба
Державний науково-дослідний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок
13. Підготовка проекту нормативно-правового акта про створення Єдиного державного реєстру тварин Рішення Європейської Комісії від 23 жовтня 2000 р. N 2000/678/ЄС, що встановлює деталізовані правила реєстрації ферм у національних базах даних свиней, передбачених Директивою Ради ЄС від 26 червня 1964 р. N 64/432/ЄЕС

- " -

Мінагрополітики
Держветфітослужба
МОЗ
14. Підготовка проекту нормативно-правового акта про встановлення вимог щодо використання чужих та немісцевих видів в аквакультурі Регламент Ради (ЄС) від 11 червня 2007 р. N 708/2007 щодо використання чужих та немісцевих видів в аквакультурі

Регламент Комісії (ЄС) від 13 червня 2008 р. N 535/2008, який встановлює детальні правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) N 708/2007

- " -

Мінагрополітики
Держрибагентство
15. Підготовка проекту нормативно-правового акта про виконання вимог щодо карантину тварин аквакультури Рішення Європейської Комісії від 12 грудня 2008 р., яким впроваджується Директива Ради N 2006/88/ЄС щодо вимог до карантину тварин аквакультури

- " -

Мінагрополітики
Держветфітослужба
Держрибагентство

Довкілля

16. Підготовка проекту Закону України "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті від 21 травня 2003 року грудень Мінприроди
17. Підготовка проекту нормативно-правового акта про умови та вимоги стосовно реалізації принципу басейнового управління Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 р. N 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики

- " -

Мінприроди
Держводагентство
Мінфін
Мінекономрозвитку
18. Підготовка проекту нормативно-правового акта про підтвердження законності вилову риби та інших живих ресурсів із середовища їх перебування Регламент Ради (ЄС) від 29 вересня 2008 р. N 1005/2008 про заснування системи запобігання, стримування та заборони незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства

Регламент Комісії (ЄС) від 22 жовтня 2009 р. N 1010/2009 про встановлення детальних правил застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1005/2008

- " -

Мінагрополітики
Держрибагентство
Мінфін
Держмитслужба
19. Підготовка проекту нормативно-правового акта про урегулювання питання спалення відходів Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 4 грудня 2000 р. N 2000/76/ЄС про спалювання відходів

- " -

Мінприроди
Мінекономрозвитку
20. Підготовка проекту Закону України "Про захист озонового шару" Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 червня 2000 р. N 2037/2000/ЄС про речовини, які руйнують озоновий шар грудень Мінприроди
21. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 420 Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 грудня 2006 р. N 2006/121/ЄС про внесення змін до Директиви Ради ЄС N 67/548/ЄЕС про наближення законів та підзаконних актів про класифікацію, пакування та маркування небезпечних речовин з метою її адаптації до Регламенту (ЄС) N 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH) та заснування Європейського агентства з хімічних речовин та препаратів

- " -

Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
МОЗ
МНС
Держгірпромнагляд
22. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" Директива Ради ЄС від 27 червня 1985 р. N 85/337/ЄЕС про оцінку наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище з поправками, внесеними Директивою Ради від 3 березня 1997 р. N 97/11/ЄС та Директивою Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 р. N 2003/35/ЄС

- " -

Мінприроди

Технічні правила і стандарти

23. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 901 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок" Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 червня 2009 р. N 2009/48/ЄС про безпеку іграшок грудень Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
Держспоживінспекція
24. Підготовка проекту Технічного регламенту щодо колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів Директива Ради ЄС від 4 березня 1974 р. N 74/151/ЄЕС про наближення законодавств держав-членів щодо певних деталей та характеристик сільськогосподарських або лісогосподарських колісних тракторів вересень Мінагрополітики
Держлісагентство
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Агентство держмайна
МНС
Держгірпромнагляд
25. Підготовка проекту Технічного регламенту щодо типу сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, причепів до них та змінних причіпних механізмів Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/37/ЄС щодо схвалення типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їхніх причепів та змінного причіпного обладнання разом із їхніми системами, компонентами та окремими технічними елементами, яка припиняє дію Директиви N 74/150/ЄЕС

- " -

- " -

26. Підготовка проекту Технічного регламенту щодо рівня шуму, утворюваного сільськогосподарськими та лісогосподарськими тракторами Директива Ради ЄС від 29 березня 1977 р. N 77/311/ЄЕС про наближення законодавств держав-членів, що стосуються рівня шуму, який сприймається водіями колісних сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів вересень Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
Держспоживінспекція
МОЗ
МНС
Держгірпромнагляд
27. Підготовка проекту Технічного регламенту щодо прогулянкових суден Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 червня 1994 р. N 94/25/ЄС про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів, що стосуються рекреаційних водних транспортних засобів серпень Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін'юст
28. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах" Рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС від 9 липня 2008 р. N 768/2008/ЄС про загальні рамки реалізації продукції та скасування Рішення Ради N 93/465/ЄЕС

- " -

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
29. Підготовка проекту Технічного регламенту щодо відходів електричного та електронного обладнання Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 січня 2003 р. N 2002/96/ЄС про відходи електричного й електронного обладнання (ВЕЕО) грудень Мінприроди
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
30. Підготовка проекту Технічного регламенту щодо приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажу портовими спорудами Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 листопада 2000 р. N 2000/59/ЄС про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу

- " -

Мінприроди
Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
31. Підготовка проекту нормативно-правового акта про загальні маркетингові стандарти для деяких видів рибної продукції Регламент Ради (ЄС) N 2406/96 (із змінами, внесеними Регламентом Європейської Комісії від 25 травня 2005 р. N 790/2005), що встановлює спільні ринкові стандарти для деяких рибних продуктів

- " -

Мінагрополітики Держрибагентство Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

Енергетика, включаючи ядерну

32. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 11 лютого 2004 р.
N 2004/8/ЄС про сприяння когенерації, що базується на ефективному тепловому навантаженні на внутрішньому ринку енергоносіїв, яка вносить зміни до Директиви N 92/42/ЄЕС

- " -

НКРЕ
Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
Міненерговугілля
33. Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження правил доступу до єдиної газотранспортної системи України Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 28 вересня 2005 р.
N 1775/2005 про умови доступу до мереж транспортування природного газу
грудень НКРЕ
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України
34. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо: - визначення керівних принципів функціонування мережі під час її з'єднання з мережами інших держав; правил регулювання функціонування нових вузлів мережі транскордонної передачі електроенергії; порядку надання інформації про потужності міждержавних електричних мереж; основних принципів управління процесом передачі електроенергії транскордонними мережами - забезпечення надійного (безперебійного) постачання електроенергії споживачам та інвестування в інфраструктуру Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2003 р.
N 1228/2003/ЄС про умови доступу до мережі міжнародного обміну електроенергією з урахуванням змін, внесених Рішенням Комісії N 2006/770/ЄС

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 січня 2006 р. N 2005/89/ЄС щодо заходів з метою забезпечення постачання електроенергії та інвестування інфраструктури

- " -

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
НКРЕ
Мінагрополітики
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України
35. Підготовка проекту Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні" Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 липня 2003 р. N 2003/54/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії і скасування Директиви N 96/92/ЕС грудень Міненерговугілля
НКРЕ
36. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" щодо забезпечення надійності газопостачання Директива Ради ЄС від 26 квітня 2004 р. N 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного газу

- " -

- " -

Транспорт

Змішані перевезення

37. Підготовка проекту Закону України "Про змішані (комбіновані) перевезення" Директива Ради ЄС від 7 грудня 1992 р. N 92/106/ЄЕС про встановлення спільних правил для окремих типів транспортування товарів між державами-членами

- " -

Мінінфраструктури

Правове регулювання у сфері автомобільного транспорту

38. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо допуску до роботи операторів вантажних автомобільних і пасажирських автобусних перевезень Директива Ради ЄС від 29 квітня 1996 р. N 96/26/ЄС про допуск до роботи операторів вантажних автомобільних перевезень та пасажирських автобусних перевезень і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують формальну кваліфікацію, з метою сприяння реалізації цими операторами права на свободу підприємництва в національних та міжнародних транспортних операціях грудень Мінінфраструктури
Мін'юст
39. Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням транспортних послуг Директива Ради ЄС від 29 квітня 1996 р. N 96/26/ЄС про допуск до роботи операторів вантажних автомобільних перевезень та пасажирських автобусних перевезень і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують формальну кваліфікацію, з метою сприяння реалізації цими операторами права на свободу підприємництва в національних та міжнародних транспортних операціях

- " -

Мінінфраструктури
40. Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку ведення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють встановлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) у транспортних засобах Регламент Ради ЄС від 20 грудня 1985 р. N 3821/85/ЄЕС про реєструвальне обладнання на автомобільному транспорті (із змінами і доповненнями, внесеними, зокрема, Регламентом (ЄС) N 561/2006)

- " -

- " -

41. Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку обігу карток, що використовуються в контрольних пристроях (тахографах) Регламент Ради ЄС від 20 грудня 1985 р. N 3821/85/ЄЕС про реєструвальне обладнання на автомобільному транспорті (із змінами і доповненнями, внесеними, зокрема, Регламентом (ЄС) N 561/2006) грудень Мінінфраструктури
42. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про виконання Конвенції Міжнародної організації праці N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті" Конвенція Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті

Регламент Ради ЄС від 20 грудня 1985 р. N 3821/85/ЄЕС про реєструвальне обладнання на автомобільному транспорті (із змінами і доповненнями, внесеними, зокрема, Регламентом (ЄС) N 561/2006)
листопад - " -
43. Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження Порядку підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС від 15 липня 2003 р. N 2003/59/ЄС про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3820/85 і Директиви Ради N 91/439/ЄЕС та припиняє дію Директиви Ради N 76/914/ЄЕС

- " -

Мінінфраструктури
МНС
Держгірпромнагляд
44. Підготовка проекту нормативно-правового акта про запровадження обмежувачів швидкості автомобілів Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 вересня 2007 р. N 2007/46/ЄС, що встановлює рамки для затвердження автотранспортних засобів та причепів до них, а також систем, компонентів та окремих технічних вузлів, призначених для таких транспортних засобів (Рамкова Директива)

Директива Ради ЄС від 10 лютого 1992 р. N 92/6/ЄЕС щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві
листопад Мінінфраструктури
МВС
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Агентство держмайна
Мін'юст
45. Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку затвердження конструкції, допуску до експлуатації та використання колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин до них Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 вересня 2007 р. N 2007/46/ЄС, що встановлює рамки для затвердження автомобільних транспортних засобів та причепів до них, а також систем, компонентів та окремих технічних вузлів, призначених для таких транспортних засобів (Рамкова Директива)

- " -

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Агентство держмайна
МВС
Мін'юст
МНС
Держгірпромнагляд

Правове регулювання у сфері залізничного транспорту

46. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" (нова редакція) Директива Ради ЄС від 29 липня 1991 р. N 91/440/ЄЕС про розвиток залізниць Співтовариства грудень Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін'юст

Технічні правила та стандарти у сфері авіаційного транспорту

47. Підготовка проекту нормативно-правового акта про застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ-36 "Технічні умови сертифікації з шуму повітряних суден" Спільна авіаційна вимога CS-36 Об'єднаних авіаційних властей "Авіаційний шум"

- " -

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Агентство держмайна
Мін'юст
48. Підготовка проекту нормативно-правового акта про застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ-34 "Технічні умови сертифікації для двигунів повітряних суден з емісії та викидів палива" Спільна авіаційна вимога CS-34 Об'єднаних авіаційних властей "Емісія авіаційних двигунів"

- " -

- " -

Санітарні та фітосанітарні заходи

49. Підготовка проекту нормативно-правового акта про порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки Директива Європейської Комісії від 30 липня 1992 р. N 92/70/ЄЕС про запровадження порядку проведення досліджень в рамках визнання зон, що перебувають під охороною у Співтоваристві

Директива Європейської Комісії від 24 червня 1993 р. N 93/51/ЄЕС щодо встановлення правил переміщення певних рослин, рослинних продуктів, або інших об'єктів через територію зони, що охороняється, а також переміщення таких рослин, рослинних продуктів, або інших об'єктів, місцем походження яких є територія зони, що охороняється, і які переміщуються в межах цієї зони
грудень Мінагрополітики
Держветфітослужба
50. Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку проведення аналізу ризику та управління ризиком для розроблення фітосанітарних заходів Директива Ради ЄС від 8 травня 2000 р. N 2000/29/ЄС щодо заходів захисту проти появи на території Співтовариства організмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів, та проти їх розповсюдження в країнах Співтовариства

- " -

- " -

51. Пункт виключено      

Правила конкуренції

52. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України" стаття 13 Регламенту Ради ЄС від 20 січня 2004 р. N 139/2004/ЄС щодо контролю за концентраціями суб'єктів господарювання

стаття 20 Регламенту Ради ЄС від 16 грудня 2002 р. N 1/2003/ЄС щодо імплементації правил конкуренції, визначених статтями 81 та 82 Договору

- " -

Антимонопольний комітет

Інформаційне суспільство

53. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про телекомунікації" щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання та створення ефективних механізмів Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 7 березня 2002 р. N 2002/21/ЄС про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) грудень НКРЗ
Мін'юст
Антимонопольний комітет
54. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання галузі зв'язку" Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 7 березня 2002 р. N 2002/21/ЄС про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива)

Директива Європейської Комісії від 16 вересня 2002 р. N 2002/77/ЄС щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг у цій сфері
листопад НКРЗ

Захист прав споживачів

55. Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" щодо гарантій захисту прав споживачів, пов'язаних з відповідністю товарів установленим вимогам Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 травня 1999 р. N 1999/44/ЄС про певні питання продажу та гарантії товару споживання грудень Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мінфін
Мін'юст
56. Підготовка проекту нормативно-правового акта про інформування споживачів про продукцію рибальства та рибництва (аквакультури) Регламент Ради (ЄС) від 17 грудня 1999 р. N 104/2000 у частині інформування споживачів про продукцію рибальства та рибництва (аквакультури)

Регламент Європейської Комісії (ЄС) від 22 жовтня 2001 р. N 2065/2001, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 104/2000 щодо інформування споживачів про рибні та водні продукти

- " -

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Держрибагентство

(розділ І із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. N 1146-р)

II. Супроводження розгляду Верховною Радою України проектів законодавчих актів

Найменування акта, щодо якого здійснюється супроводження

Відповідальні за виконання

Митне право

1. Проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (реєстраційний номер 8130-д) Мінфін
Держмитслужба
МОНмолодьспорт
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

Банківське право

2. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках)" (реєстраційний номер 6545) Національний банк (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку

Інтелектуальна власність

3. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності" (реєстраційний номер 7205) МОНмолодьспорт
Державна служба інтелектуальної власності
4. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав" (реєстраційний номер 6523) МОНмолодьспорт
Державна служба інтелектуальної власності
Держкомтелерадіо

Охорона праці

5. Проект Трудового кодексу України (реєстраційний номер 1108) Мінсоцполітики
Держпраці
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

Фінансові послуги

6. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (реєстраційний номер 0882) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Мінсоцполітики
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України
7. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження діяльності на фондовому ринку" (реєстраційний номер 8120) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

Енергетика, включаючи ядерну

8. Проект Закону України "Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів" (реєстраційний номер 6212) Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
9. Проект Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" (реєстраційний номер 6426) Мінрегіон
10. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлюваних джерел енергії" (реєстраційний номер 8455) Мінекономрозвитку
Держенергоефективності

Питна вода і питне водопостачання

11. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки" (реєстраційний номер 8511) Мінрегіон

Правила конкуренції

12. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (реєстраційний номер 3436) Антимонопольний комітет
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

Інформаційне суспільство

13. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (реєстр